IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Opinieonderzoek United Civilians for Peace

IMO Blog, 2010

Van geld dat bestemd is voor ontwikkelingssamenwerking, laat United Civilians for Peace eens in de zoveel tijd de mening van de Nederlander onderzoeken over IsraŽl en het conflict. Men vraagt met name de visie over allerlei reŽle en vermeende IsraŽlische wandaden, en niet naar bijvoorbeeld de Palestijnse opruiing en vernoeming van pleinen en voetbaltoernooien naar terroristen, of de Arabische weigering IsraŽl als Joodse staat te erkennen. Het is niet toevallig dat men vlak voor de verkiezingen met de resultaten van dit nieuwe onderzoek, het zesde inmiddels, naar buiten komt. UCP zegt daar zelf over:


Over de uitkomsten van het onderzoek, en over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict in het algemeen, houdt Een Ander Joods Geluid op woensdag 2 juni een verkiezingsdebat over het IsraŽlisch-Palestijns conflict in Felix Meritis in Amsterdam. Hieraan wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de politieke partijen.
En:
Met het oog op de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010, wordt er in deze meting met name ook aandacht besteed aan het oordeel van het publiek over het beleid van het kabinet en (voor het eerst) over de standpunten van de politieke partijen aangaande het IsraŽlisch-Palestijnse conflict.

Met andere woorden, de resultaten worden gebruikt om de politieke partijen onder druk te zetten hun standpunt over IsraŽl aan te scherpen, zogenaamd omdat de kiezer dat wil. Nou heeft de kiezer wel wat anders aan zijn hoofd, en hecht meer belang aan de vraag wat er met de hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren, de AOW leeftijd, of er meer eigen risico in de zorg komt en andere sociaal economische zaken. In de Stemwijzer en het Kieskompas telde ik met enige moeite drie vragen over het buitenland, waarvan er twee eigenlijk ook of vooral over centen gingen: of de ontwikkelingshulp moet worden verminderd, of we met de JSF moeten doorgaan en of Turkije bij de EU mag komen.

Het goede nieuws is dus dat de economische malaise zorgt dat IsraŽl geen hot issue wordt, want dat ziet er, als we het onderzoek van UCP mogen geloven, niet goed uit. Het slechte nieuws is dat de mening over IsraŽl blijft verslechteren, en dat dit vooral de linkse partijen waarschijnlijk wel zal aanmoedigen om hun standpunten verder te verscherpen. Overigens zijn ook het CDA en de VVD zeker niet onkritisch tegenover IsraŽl, en Nicolai is geen zionistenvriend te noemen. Bij sommige mensen, ook politici, heerst nog steeds het totaal achterhaalde idee dat kritiek op IsraŽl gevoelig ligt en je daarmee moet oppassen; de cijfers van dit onderzoek kunnen deze mensen zeker aanmoedigen hun kritiek openlijker te uiten en dus ook partijen om een scherper standpunt in te nemen. Het mag immers weer, de Holocaust is lang geleden, de gÍne is weg, en zelfs Joden vergelijken IsraŽl met de nazi's. Dat geen enkel land zo hard en eenzijdig wordt bekritiseerd, ontgaat velen nog steeds.

Helaas staan op de website van UCP niet de gestelde vragen vermeld en is er alleen een korte samenvatting van de resultaten te lezen.

Een paar resultaten nader beschouwd:

Asymmetrie van het conflict
15% vindt dat zijn of haar standpunt over dit conflict is veranderd als ze het vergelijken met dat van vijf jaar terug. Dit wordt in het bijzonder weerspiegeld in het percentage respondenten dat meent dat IsraŽl de sterkere partij in het conflict is: 63% tegen 57% in 2008. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking ziet het conflict dus als een asymmetrisch conflict waarbij IsraŽl meer macht en invloed heeft dan de Palestijnen. Slechts 12% ziet de partijen als gelijkwaardig aan elkaar en niet meer dan 1% acht de Palestijnen sterker.


Ik twijfel er geen moment aan dat IsraŽl sterker is dan de Palestijnen, en ik denk dat IsraŽl (nog) sterker is dan de omliggende Arabische staten, en dat dit een van de redenen is dat er niet meer oorlog is in het gebied. Zonder militair overwicht kan IsraŽl in de regio niet overleven. De vraag die men hier natuurlijk had moeten stellen is wie men als hoofdschuldige beschouwt in het conflict en wie dus de eerste of grootste stappen moet zetten voor vrede. Deze uitkomsten suggereren heel clever dat dat volgens een meerderheid IsraŽl is, maar dat werd niet gevraagd. Ook 'meer macht en invloed' betekent nog niet automatisch 'schuld' of zelfs 'verantwoordelijkheid', maar dat wordt wel gesuggereerd. Als het niet botert tussen een leraar en zijn klas, ligt dat niet automatisch aan de leraar, al heeft hij de meeste macht en invloed. Hetzelfde geldt voor ouders en kinderen, een leidinggevende tegenover een lager geplaatste en ga zo maar door.

Internationale gemeenschap
Eveneens 15% van de respondenten is het standpunt ten aanzien van de rol van de internationale gemeenschap ten opzichte van vijf jaar geleden veranderd: meer mensen vinden nu dat de internationale gemeenschap een grotere rol moet spelen in de oplossing van het conflict. Het stellen van voorwaarden aan economische hulp aan de IsraŽlische regering en gerichte sancties tegen de IsraŽlische regering scoren het hoogst (resp. 41% en 39%) als het gaat om de kans op succes bij maatregelen van de internationale gemeenschap.


Moeiteloos stapt men over van een algemene beschrijving van de wens tot meer internationale bemoeienis naar de vraag of IsraŽl harder onder druk moet worden gezet. Ik heb zo'n vermoeden dat men niet heeft gevraagd naar manieren om de Palestijnen meer onder druk te zetten. Men heeft vast niet gevraagd of de miljarden die de EU jaarlijks in de Palestijnse Autoriteit pompt niet aan strengere voorwaarden verbonden moeten worden, gezien de corruptie en het feit dat in het verleden met dit geld bomgordels werden vervaardigd. En moet Nederland schoolboeken financieren waarin Haifa, Jaffa en Beersheva Palestijnse steden worden genoemd en wordt opgeroepen tot de bevrijding van het gehele land? Moeten wij evenementen financieren die naar zelfmoordterroristen zijn vernoemd?

Regering
Volgens 58% van de respondenten moeten in een nieuw kabinet mensenrechten centraal te staan als uitgangspunt van het beleid ten aanzien van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict. 50% van het Nederlandse volk vindt dat de Nederlandse regering IsraŽl onder druk moet zetten om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te ontruimen, met vooral politieke (24%) en economische middelen (22%).


Ook hier weer: er is waarschijnlijk niet gevraagd naar Palestijnse schendingen van de mensenrechten en hoe daarmee omgegaan moet worden. Bovendien is er verschil van mening onder deskundigen wat betreft de legaliteit van de nederzettingen, en wordt onterecht beweerd dat de Geneefse Conventie het verplaatsen van de bevolking naar bezet gebied verbiedt. Wat daarin wordt verboden is het gedwongen verplaatsen van die bevolking, zoals de nazi's met de Joden deden.

Van de kiezers weet bijna de helft (45%) niet wat het standpunt van de partij van zijn of haar keuze is ten aanzien van het conflict. Als men wťl bekend is met de standpunten van zijn of haar partij is 58% daarover (zeer of tamelijk) tevreden en 9% is daarover (zeer of tamelijk) ontevreden. GroenLinks-stemmers (77%) die het partijstandpunt kennen zijn hierover het meest tevreden (77%). PVV-stemmers tellen het hoogste percentage ontevredenen (22%).

9% Ontevredenen is niet veel. Het zou interessant zijn om dergelijke cijfers voor andere onderwerpen te hebben ter vergelijking. Vooral standpunten die geen grote rol spelen in de campagne zijn denk ik vaak relatief onbekend en waarschijnlijk is het percentage ontevredenen voor sommige onderwerpen hoger dan wat betreft IsraŽl-Palestina. Hieruit blijkt in ieder geval niet dat er een groot contrast is tussen het standpunt van de kiezer en de politiek. Ik vermoed verder dat de PVV stemmers over verschillende standpunten van hun partij niet goed geÔnformeerd zijn en ook vaker ontevreden, omdat zij niet vanuit een samenhangende ideologie en maatschappijvisie op de PVV stemmen maar uit een vaak onbestemd gevoel van onvrede en onbehagen.

Het beŽindigen van de bezetting
Iets meer dan de helft (54%) van de respondenten meent dat de bezetting beŽindigd moet worden. Onder de stemmers op CDA is dit 45%, onder PVV-stemmers 43% en onder CU-stemmers 36%. In 2008 was 44% van de respondenten voorstander van het beŽindigen van de bezetting; een duidelijke verschuiving op dit punt richting meer voorstanders.


De ťťn miljoenvraag is natuurlijk: onder welke voorwaarden moet de bezetting beŽindigd worden? Ook de meeste IsraŽli's zijn voor en einde aan de bezetting, indien de Palestijnen en Arabieren Joodse zelfbeschikking in IsraŽl erkennen en de wortels van het Joodse volk in het land, ophouden met de opruiing en het steunen van terrorisme, er een einde komt aan het walgelijke Arabische antisemitisme, en IsraŽl een aantal concrete veiligheidsgaranties krijgt. De vraag is op deze manier volkomen betekenisloos, en de uitkomsten hebben slechts tot doel om eenzijdige druk op IsraŽl te vergroten.

Nederzettingen
In 2005 heeft IsraŽl de nederzettingen in de Gazastrook ontruimd, maar niet die op de Westelijke Jordaanoever; daar groeit juist het aantal nederzettingen. Van de ondervraagden is 52% van mening dat de Europese Unie IsraŽl onder druk moet zetten om ook die nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te ontruimen.


... En die ontruiming van Gaza bleek niet erg succesvol: kort daarna won Hamas de verkiezingen, en anderhalf jaar later gooide Hamas Fatah in een bloedige coup uit de Gazastrook. Hamas ontvoerde Gilad Shalit en vuurde duizenden raketten op IsraŽl af. Niet echt voor herhaling vatbaar, concluderen de meeste IsraŽli's dan ook. Ook hier geldt: onder welke voorwaarden moet IsraŽl de nederzettingen op de Westoever ontruimen? Mag het leger er voorlopig wel aanwezig blijven, bijvoorbeeld om een Hamas overname van de Westoever te voorkomen evenals raketten op de Knesset? Mogen de grote nederzettingenblokken blijven als de Palestijnen land in ruil krijgen? Men had ook kunnen vragen of het niet vreemd is dat een Palestijnse staat geheel 'Jodenvrij' moet zijn, terwijl er in IsraŽl wel meer dan een miljoen Arabieren wonen? Een suggestieve vraag, maar niet minder suggestief dan wat UCP liet vragen. En mogen we misschien aan de Palestijnen de eis stellen het zogenaamde ' recht op terugkeer' van de vluchtelingen op te geven? Hoeveel procent van de bevolking vindt het een goed idee dat miljoenen Palestijnen, vooral nakomelingen van de vluchtelingen, niet naar een Palestijnse staat maar naar IsraŽl 'terug'keren?

Boycot
Er bestaat geen uitgesproken voorkeur voor onder het Nederlandse volk om producten die afkomstig zijn uit IsraŽlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden te boycotten: 35% is voor zoín boycot, 35% is er tegen en 30% heeft geen oordeel. Het boycotten van producten uit gehťťl IsraŽl (inclusief de nederzettingen) wordt gesteund door 28% van de respondenten.


Opmerkelijk is dat maar 7% niet heel IsraŽl maar gericht de nederzettingen wil boycotten.
Een beetje flauw misschien: zijn mensen ook bereid hun computers en mobieltjes de deur uit te doen en bepaalde medicijnen niet te gebruiken? Gesuggereerd wordt vaak dat IsraŽl rijk is ten koste van de Palestijnen, en op gestolen grond tomaten en sinaasappels verbouwt die het naar Europa exporteert. IsraŽl exporteert echter vooral hoogwaardige elektronica en technologie, en daar is geen Palestijn voor uitgebuit. Integendeel, Palestijnen profiteren op verschillende manieren van IsraŽls welvaart, en tijdens de bezetting is de levensstandaard en levensverwachting van de Palestijnen sneller gestegen dan in de omliggende Arabische staten. Dat is geen rechtvaardiging voor de bezetting, maar haalt wel de voedingsbodem onder boycotinitiatieven vandaan. In feite zijn boycots een goedkope en kortzichtige manier om onszelf een goed gevoel te geven wanneer we weer eens een misleidende reportage zien over de onderdrukte onschuldige weerloze Palestijnen. Ze hebben bovendien het vervelende bij-effect dat ze veel progressieve IsraŽli's die tegen de bezetting gekant zijn van ons vervreemden en naar het rechts-nationalistische kamp drijven. Het IsraŽlische vredeskamp is niet kapot gemaakt door IsraŽlische repressie en de nationalisten, maar door de Palestijnse onwil om concessies met concessies te beantwoorden, de terreurcampagne van de Tweede Intifada, en Westerse onwil om enig begrip voor IsraŽls reactie daarop te tonen.

De scheidingsmuur
Twee op de drie Nederlanders, 67%, vinden de bouw van de scheidingsmuur onaanvaardbaar. 56% van het Nederlandse volk meent dat de IsraŽlische regering de muur in bezet Palestijns gebied moet afbreken.


En wat vinden de mensen van het feit dat mede door de afscheidingsbarriŤre (5% is een muur) het aantal aanslagen tot bijna nul is gereduceerd? Had men liever geen barriŤre en meer aanslagen gehad? Waarschijnlijk had een meerderheid daar geen helder antwoord op geweten, en het vooral spijtig gevonden dat aan beide kanten zoveel onschuldige mensen lijden door de extremisten (eveneens aan beide zijden) die het conflict in stand houden.

De blokkade van Gaza
58% van de Nederlanders vindt de IsraŽlische blokkade van de Gazastrook niet gerechtvaardigd. Dit geldt met name voor stemmers op Groen Links (80%), D66 (78%), SP (75%) en PvdA (72%). Van de CDA-stemmers vindt 44% de blokkade niet gerechtvaardigd.


En hoeveel procent vindt de tienduizend raketten die Hamas en andere terroristische groeperingen vanuit de Gazastrook op IsraŽl hebben afgevuurd gerechtvaardigd? Hoeveel procent vind dat je je grens open moet houden met een jou vijandig gezinde entiteit, waarvan de leiders met de regelmaat der klok verkondigen jou en je land te willen vernietigen?

Hamas en de Palestijnse verzoeningsproces
Van de Nederlanders meent 24% dat Hamas zeker wel en 33% waarschijnlijk wel betrokken moet worden bij het vredesproces (57% in totaal). Zou een verzoeningsproces leiden tot een nieuwe eenheidsregering waar Fatah en Hamas deel van uitmaken, dan meent een krappe meerderheid (52%) dat Nederland deze regering moet accepteren als vertegenwoordiging van het Palestijnse volk en daar volwaardige diplomatieke betrekkingen mee moet aangaan.


Dikke kans dat in de vraagstelling was verwerkt dat Hamas IsraŽl de facto erkenning had aangeboden in de vorm van een langdurig bestand in ruil voor terugtrekking uit de bezette gebieden? Onlangs heeft Hamas weer eens toegelicht dat met dit plan op geen enkele wijze vrede wordt beoogd. Men heeft vast niet gevraagd onder welke voorwaarden en op welke manier Hamas bij zo'n vredesproces moet worden betrokken. Men heeft misschien ook gesuggereerd dat Hamas al een stuk pragmatischer is sinds zij politieke macht heeft, en door haar te betrekken bij het vredesproces dat proces versterkt zal worden.
De vraag is waarom UCP zich zo beijvert voor de legitimering en versterking van Hamas, zonder enige voorwaarden te stellen. Had men gevraagd of Hamas IsraŽl moet erkennen en met geweld stoppen had waarschijnlijk een meerderheid bevestigend geantwoord.

Een belangrijke niet gestelde vraag is of mensen het een goed idee vinden ten tijde van de economische crisis, dat organisaties die indirect door de overheid worden gefinancierd (UCP krijgt haar geld van Oxfam-Novib, ICCO en Cordaid) dure enquÍtes laten uitvoeren over de vraag hoe een land dat vanaf haar ontstaan bedreigd wordt en in een van de langstdurende en hardnekkigste conflicten is verwikkeld, harder aangepakt kan worden.

Psychologen hebben aangetoond dat de antwoorden in enquÍtes voor een groot deel afhangen van de vragen en de algehele context. Mensen zijn geneigd antwoorden te geven die de vragenstellers willen horen of die maatschappelijk aanvaard zijn, en ze laten zich leiden door de informatie die hun bij de vragen wordt gegeven. UCP is duidelijk uit op bepaalde uitkomsten en heeft een duidelijk doel: de druk op IsraŽl vergroten en politieke partijen ertoe bewegen zich kritischer over IsraŽl uit te laten. Als zo'n organisatie een enquÍte doet, moet je dus op je hoede zijn. Tegelijkertijd klopt de trend van een kritischer houding tegenover IsraŽl wel met mijn algemene indruk, met de berichtgeving in de media en de enorme en eenzijdige aandacht voor de Palestijnse kant. Deze enquÍte signaleert niet slechts maar heeft tot doel die trend verder te versterken.

Tot slot nog een opmerking over de 'bezette gebieden'. UCP meent dat al het gebied dat over de groene lijn ligt bezet Palestijns gebied is waar Joden geen rechten hebben. Dit komt overeen met het standpunt van de VN, maar zowel historisch als juridisch beschouwd ligt het een stuk ingewikkelder. IsraŽl veroverde het gebied in 1967 op JordaniŽ, dat het in 1948 veroverde en 2 jaar later illegaal annexeerde. Daarvoor was het onderdeel van het mandaatgebied Palestina en door de VN aangewezen als Palestijns-Arabische staat, maar dat plan is door de Arabieren afgewezen. Er is nooit een Palestijnse staat geweest en het is derhalve vreemd het gebied Palestijns te noemen. De groene lijn was ook geen erkende grens maar slechts een wapenstilstandslijn.

Ratna Pelle
23 mei 2010


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Sunday, 23 May 10, schreef Tjalling Tjalsma

Er is een opinieonderzoek gehouden in opdracht van United Civilians for Peace.

In het artikel wordt reeds, en terecht(!), opgemerkt dat antwoorden op enquÍtes voor een groot deel afhangen van de gestelde vragen en de algehele context.

Ik voeg daar zelf aan toe dat er ook nog nog eens een heel duidelijk verschil is tussen z.g. 'open' vraagstelling en 'gesloten' vraagstelling.
Wanneer ik in de huid van een opdrachtgever van welk onderzoek dan ook ga kruipen, dan zou ik de voorkeur geven aan het hanteren van een 'gesloten' vraagstelling.
Stel: Ik ben van plan om een fabriekje in wasknijpers op te richten. Ik ga eerst eens na of er 'markt' voor mijn te fabriceren knijpers zijn. Ik hoop het wel natuurlijk.
Maar een open vraag als bijv. : Hoe droogt u het liefst de was, brengt mijn plannen om zo'n fabriekje te starten in gevaar! Men geeft waarschijnlijk de voorkeur aan drogen waarbij er helemaal geen behoefte is aan wasknijpers.
Dus ik stel liever een 'gesloten' vraag. Bijv.: Wenst u met hulp van modern gefabriceerde wasknijpers uw was te kunnen drogen met het minste risico ten aanzien van beschadiging van uw duur en kostbaar wasgoed?
Met zo'n vraag heb ik waarschijnlijk meer kans op een toekomstige afzetmarkt.
De manier van stellen van vragen houdt al vaak in de -gewenste- antwoorden daarop.
Duidelijk?!

United Civilans for Peace wenst reflectie van kiezerspubliek op hun eigen visie rondom IsraŽl. Dat zo'n resultaat meegenomen wordt richting politieke partijen is niet alleen suggestief, ook op termijn gevaarlijk voor het voortbestaan van IsraŽl.
'Verenigde Burgers voor Vrede' beijveren zich voor diezelfde vrede. Misschien bereiken ze hun doel; een Midden Oosten zonder oorlog, maar als bijwerking ook zonder IsraŽl.
Dan is het probleem opgelost en onze planeet een stukje vrediger geworden.
Ik zou met zo'n resultaat gťťn vrede kunnen hebben!

op Monday, 7 June 10, schreef Aart Liberty

Klopt weer helemaal niks van dit artikel, kwam niet verder dan de eerste alinea en toen ben ik er al mee opgehouden. Alles wordt op de bekende Zionistische wijze omgedraaid, Hamas, overigens democratisch gekozen, heeft gezegd IsraŽl te erkennen achter de grenzen van 1967, zie:
http://aart-liberty.blogspot.com/2010/06/hamas-en-de-grenzen-van-1967.html
Dus graag proberen wat objectiever te schrijven.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.