IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Het Free Gaza Flottielje Fiasco

IMO Blog, 2010

Er zijn weer doden gevallen door IsraŽlisch geweld, en dus zet het hele circus zich weer in beweging: ambassadeurs worden op het matje geroepen, regeringsleiders uiten stevige kritiek aan het adres van IsraŽl, de VN Veiligheidsraad is in spoedzitting bijeen geweest, en wereldwijd gaan woedende demonstranten de straat op. De volgende ingrediŽnten volgen zeker binnenkort: extra oproepen om IsraŽl te boycotten, bedreigingen aan het adres van mensen die bekend staan om hun pro-IsraŽlische standpunten, vernieling van Joodse (religieuze) plaatsen, en nog meer woedende reacties onder de vele artikelen over IsraŽl op internet. Natuurlijk komen Dries van Agt, Thomas von der Dunk, Anton van Hooff, Jaap Hamburger en alle andere usual suspects met briesende veroordelingen en nazivergelijkingen op de proppen, gevolgd door de klacht dat je om je oprechte kritiek op IsraŽl altijd direct voor antisemiet wordt uitgemaakt.


Zoals altijd ontbreken een aantal cruciale zaken in de mediaberichtgeving en discussie over de zaak, en zoals altijd zijn de slachtoffers van het IsraŽlische geweld niet zo onschuldig als men het doet voorkomen. Zoals wel vaker kun je echter ook vraagtekens zetten bij de wijsheid van de IsraŽlische operatie, en vraag je je af of men een en ander niet had kunnen voorzien, en of er geen alternatieven waren die recht doen aan IsraŽls veiligheidsbelangen zonder het risico op zoveel slachtoffers, schuldig dan wel onschuldig. En zoals altijd weten we er met zijn allen eigenlijk nog veel te weinig over om een definitief en weldoordacht oordeel te vellen, maar is de hoeveelheid onzin die er over wordt beweerd zo groot dat je je bijna expert waant.

In de media wordt, zoals te verwachten, een beeld geschetst waarin IsraŽl met grof geweld een groot internationaal hulpkonvooi bestormde. Enkele berichten meldden wel dat 'er volgens IsraŽl door de activisten werd geschoten', meestal direct gevolgd door een ontkenning daarvan door de actievoerders. IsraŽlische bewijzen van het wapenbezit en geweld van de actievoerders worden zelden vermeld of getoond; het videomateriaal dat ik zag was van Al Jazeera, de Turkse TV, Skynews of de BBC, en daarop kreeg vooral het standpunt van de actievoerders aandacht. Het NOS journaal van vandaag was daarbij een opvallende (en onverwachte) positieve uitzondering.
Ook zeer kwalijk is dat men nagenoeg geen onderscheid maakt tussen de kleinere boten met Europese activisten, waar alles geweldloos verliep, en het grote Turkse schip waarop de gevechten plaatsvonden. Op dit schip zaten een aantal leden van de extremistische IHH, een van de organisatoren van de vloot. Deze radikaal islamitische organisatie heeft banden met Al Qaida en Hamas. Ik wees er al op dat volgens haar leider, Bolant Yilderim, IsraŽl zich net zo gedraagt als Hitler en er volgens hem in IsraŽl concentratiekampen zijn. Op de boot zijn strijdliederen gezongen waarin onder andere werd geroepen:
"[Remember] Khaibar, Khaibar, oh Jews! The army of Muhammad will return!"

Uit verschillende video's (bijvoorbeeld op YouTube) en eerste hand beschrijvingen (bijvoorbeeld op Ynet) blijkt dat de soldaten die het Turkse schip betraden, van alle kanten werden aangevallen met messen, knuppels en ander wapentuig. Van twee soldaten werd het vuurwapen afgepakt en zij werden vervolgens beschoten. Soldaten hun uitrusting werd hun afgenomen en het leek een lynchpartij te gaan worden. Pas toen een soldaat bewusteloos op de grond lag kregen de soldaten van hun meerderen toestemming om terug te schieten. Uit beelden van het leger blijkt dat op het schip een grote hoeveelheid wapens is aangetroffen.

Deze feiten worden in de meeste mediaberichten genegeerd, zoals dat tijdens de Gaza oorlog gebeurde met de vele bewijzen van opgeslagen wapens in moskeen, huizen en scholen, het gebruik door Hamas van burgers als menselijk schild, extremistische uitspraken van Hamas leiders etc. etc.

Vooral Netwerk maakte het gisteren wel heel bont, met een interview met de moeder van Anne de Jong, de Nederlandse vrouw die woordvoerder was op een van de schepen. Het ging natuurlijk alleen maar over de nobele humanitaire missie van de actievoerders en Anne's grote rechtvaardigheidsgevoel dat zij al vroeg had ontwikkeld. Toen de moeder werd geconfronteerd met de beschuldiging dat er wapens aan boord waren van een van de schepen, zei ze dat dat gewoon niet kon want alles was zo streng gecontroleerd en de landen van waar vandaan ze vertrokken zouden dat zeker niet hebben toegestaan etc. De moeder van een actievoerster is natuurlijk geen heel objectieve bron. Moeders van criminelen weigeren soms gewoon te geloven dat hun zoonlief zoiets kan doen. 'Dat is onmogelijk, dat past helemaal niet bij zijn aard, nee, ik weet het zeker, dat zou hij nooit doen'. In werkelijkheid heeft Turkije niet zo'n problemen met een paar wapens aan boord van een schip dat de in haar ogen criminele Gaza blokkade wil doorbreken en het daarbij tegen het machtige IsraŽlische leger moet opnemen. Wellicht liet men de katapults met knikkers en kiezelstenen en de metalen pijpen waarmee de IsraŽli's aangevallen werden, passeren onder het mom van 'kinderspeelgoed' en 'hulpgoederen'. Cyprus heeft de schepen wel streng gecontroleerd, maar Turkije is een ander verhaal. Ook hier weer wreekt zich dat men het onderscheid negeert tussen de Europese activisten en de radikale moslims op het Turkse schip.

Vervolgens citeerde Netwerk Anne waar zij zegt, dat we nu nooit meer kunnen zeggen dat we het niet hebben geweten, en dat als je niks doet je medeplichtig bent. Ik begin steeds beter te begrijpen waarom rechts zo moe wordt van het linkse moralisme. Anne (en al die andere activisten) weten wat goed is en wat waar is en zijn o zo moedig, en spreken ons laffe wegkijkende burgers vermanend toe. We worden zelfs vergeleken met de mensen die in de oorlog zeiden niks van de Jodenvervolgingen te weten, in plaats van moedig in verzet te komen tegen de Duitse bezetter. Ik ben natuurlijk nog een flinke graad erger, ik ben op zijn minst een NSB'er die de Duitsers openlijk verdedigt. Ik zou eigenlijk willen vragen waar Anne het gore lef vandaan haalt anderen op zo'n aanmatigende manier de les te lezen. Anne, die zich voor het karretje van Hamas laat spannen en met een vloot meevaart waarop de Joden dood worden gewenst en men bloedige veldslagen tegen hen verheerlijkt. Een vloot die Hamas, een genocidale organisatie die alle Joden dood wil zodat het Einde der Tijden kan aanbreken, steunt tegen een volkomen legitieme blokkade van een land dat het zelf zegt te willen vernietigen. Die Anne moet mij en anderen vertellen dat we niks van de oorlog hebben geleerd en ons nu als collaborateurs of laffe zwijgenden gedragen. Om eerlijk te zijn walg ik daarvan. Ze heeft het recht om tegen IsraŽl te zijn en zelfs om Hamas te steunen, maar niet om vanuit die visie anderen de maat te nemen over het morele gehalte van hun gedrag.

Ook andere media, en bijvoorbeeld het Belgische journaal, besteden veel aandacht aan de mensen uit hun land die mee voeren en laten hun of hun verwanten uitgebreid verhaal doen zonder enige kanttekening of kritische noot. Het feit dat iemand uit Nederland komt (of uit BelgiŽ) betekent natuurlijk niet dat zo iemand gelijk heeft en uitgebreid zijn/haar propaganda mag spuien.

IsraŽl had zoals gezegd alle recht de door haar ingestelde blokkade te handhaven en schepen, na ze gewaarschuwd te hebben, te enteren, ook op internationale wateren. Dat laat onverlet dat een en ander niet erg fraai is. Men had duidelijk niet op zoveel geweld van de activisten gerekend, wellicht omdat de organisatie meermaals had gezegd zich alleen geweldloos te zullen verzetten tegen de IsraŽli's. Maar je verwacht van de IsraŽlische inlichtingendienst dat men wel door had dat op de Turkse boot een ander kaliber 'activisten' meevoer, en niet iedereen zich daar aan de regels van het geweldloze verzet zou houden. Je verwacht dat men de schepen uitgebreid had gefotografeerd en bestudeerd en precies wist wat te verwachten. Je verwacht dat, toen het tegenviel, men niet-dodelijke middelen tot zijn beschikking had om de aanvallers af te schrikken. Je verwacht, kortom, van IsraŽl meer professionaliteit en doordacht handelen. Wat ik ook niet snap is, waarom men niet gewoon voor de schepen is gaan liggen met een vloot en ze de toegang heeft versperd. Zodra ze te dichtbij komen dreig je te schieten en verder wachten maar tot hun proviand op is en ze wel moeten aftaaien. Vanaf de wal bezien lijkt het zo simpel. Ik hoorde ook nog iemand opperen waarom de boten niet zijn gesaboteerd in de Cypriotische haven, zodat ze om een of andere onverklaarbare reden niet konden vertrekken vanwege 'technische problemen'. Ook daartoe moet de Mossad in staat zijn, en al is het niet erg netjes, het is toch zeker te verkiezen boven de doden en gewonden die nu zijn gevallen.

Tot slot wil ik er op wijzen dat het vreedzame deel van de Gaza boot activisten zich in het geheel niet kritisch heeft uitgelaten over de extremisten op de Turkse boot. Toen ik vroeger demonstreerde was ik altijd heel boos als een klein groepje raddraaiers en autonomen het voor de hele groep verpestte en ons een slechte pers bezorgde. Nou bezorgen extremisten die tegen IsraŽl zijn een anti-IsraŽl actie zelden een slechte pers, maar je zou ook uit morele overwegingen geweld en antisemitisme kunnen veroordelen, niet waar Anne? Dan zou duidelijk zijn dat men niet alleen anderen de maat neemt, maar ook zelf bepaalde normen hanteert en de eigen groep erop aanspreekt als men zich daar niet aan houdt.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 13 Opmerkingen

op Wednesday, 2 June 10, schreef ben

Ratna, daar ga je weer. ĎIsraelí, zeg je Ďhad alle recht de door haar ingestelde blokkade te handhaven. Ook op internationale wateren.í Zo eenduidig als jij stelt is het zeker niet! Zie onder de controverse:
International law experts differ over the legality of the Israel action, with some asserting that the raid constituted a clear cut violation of the Law of the Sea, while others maintain that Israel can board foreign vessels in international waters as part of a naval blockade in a time of armed conflict. But scholars on both sides of the debate agree that Israel is required by law to respond with the proportional use of force in the face of violent resistance.
Anthony D'Amato, a professor of international law at Northwestern University School of Law is among those who believes the raid was illegal. "That's what freedom of the seas are all about. This is very clear, for a change. I know a lot of prominent Israeli attorneys and I'd be flabbergasted if any of them disagreed with me on this," he said.
"We were acting totally within our legal rights. The international law is very clear on this issue," said Mark Regev, spokesman for Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu. "If you have a declared blockade, publicly declared, legally declared, publicized as international law requires, and someone is trying to break that blockade and though you have warned them . . . you are entitled to intercept even on the high seas, even in international waters."
Regev cited a provision in the San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea, which states that merchant vessels flying the flag of neutral states outside neutral waters can be intercepted if they "are believed on reasonable grounds to be carrying contraband or breaching a blockade, and after prior warning they intentionally and clearly refuse to stop, or intentionally and clearly resist visit, search or capture."
But D'Amato said the document applies to a situation in which the laws of war between states are in force. He said the laws of war do not apply in the conflict between Israel and Hamas, which isn't even a state. He said the law of the Geneva Conventions would apply.
Human rights organizations, governments and U.N. officials have criticized Israel's enforcement of the blockade as cruel, if not necessarily illegal.
Het gevoerde beleid m.b.t. Gaza, dat neer komt op het collectief straffen van anderhalf miljoen Gazanen gedurende vier jaren, is onhoudbaar, verricht enorme schade aan het imago van Israel, en werkt als een boomerang. De hele wereld keert zich zo langzamerhand tegen dit hardvochtig land, dat de mensenrechten negeert.

op Wednesday, 2 June 10, schreef Tjalling Tjalsma

Ben,

Daar ga ik weer.

Aanvullend op Ratna's artikel; ik heb die video over die soldaten die werden aangevallen via Youtube bekeken.
Deze video is gister ook uitgezonden op het ZDF-Mittagsmagazine. Geen leuke beelden.

Wat is er nu Ťcht gebeurd? IsraŽl, ja dat land weer, heeft deze actie niet echt bijzonder goed voorbereid. Er is geschoten, er zijn mensen gedood. Dat is verschrikkelijk, rÚnduit!
Maar ik vind het volgende nÚg erger.

In feite wordt IsraŽl in de mondiale beeldvorming gedemoniseerd met als aanleiding het bezet houden, dan wel belegeren van Arabisch grondgebied. Als gevolg daarvan organiseren zich overal mensenrechtengroeperingen met als doel om het negatieve inmago van IsraŽl te versterken. Door de ietwat paniekerige reactie van IsraŽl hebben deze groeperingen hun doel bereikt: 'Kijk nu toch eens aan; schieten op mensenrechtenactivisten'.

De bezetting met onmiddellijke ingang stopzetten levert nieuwe moeilijkheden op. Stel, en nu loop ik vooruit op wat er eventueel zou kunnen gebeuren, dat IsraŽl daar weer op zou gaan reageren; weer niet goed.

Het hele in gang gezette circus is voor mij het bewijs dat de beeldvorming rondom IsraŽl gewoon verpŤst is geraakt. En die beeldvorming draagt zeer zeker niet ook maar iets bij tot een juistere en blijvende oplossing, die van de Twee Staten, waarbij Israťls veiligheid gegarandeerd is en blijft.

Overigens, ergens elders op onze planeet dreigt er mogelijk meer gevaar. Noord en Zuid Korea.
Lijkt mij geschikter voor de VN-Veilgheidsraad om zich dŗŗr mee bezig te houden.

op Wednesday, 2 June 10, schreef gerbrig arends

HOi Ratna, heel helder geschreven, las iedereen dit maar! Bedankt, Gerbrig

op Wednesday, 2 June 10, schreef Gideon Querido van Frank

Fantastisch verhelderd en duidelijk artikel Ratna! Thanx!

op Thursday, 3 June 10, schreef ben

Het free Gaza flottielje succes!!!!

Under U.S. pressure, Netanyahu may ease Gaza siege
PM considers easing naval blockade on Gaza; Clinton: We are evaluating ways of expanding flow of aid to Gaza while protecting Israel's interests.

Grandioos nieuws. Langzaam maar zeker blaast de blokkade fiasco op recht in het gezicht van de politieke leiders van IsraŽl. Het failliet van het huidige beleid t.a.v. Gaza: de blokkade is in zicht.

op Friday, 4 June 10, schreef Mike Bing

@Ben
"Het failliet van het huidige beleid t.a.v. Gaza: de blokkade is in zicht."

Heb jij je wel eens geraliseerd wat dat kan betekenen? Stel nou eens even dat die blokkade morgen wordt opgeheven en dat die grensovergangen opengaan (op tijden dat ze niet beschoten worden dan)en stel dat Hamas echt alles kan invoeren, inclusief allerlei soorten wapens en raketten.

Zie jij dan ook niet dat we slechts enkele maanden verwijderd zijn van een oorlog om het voortbestaan van Israel, waarbij beide partijen alles op alles zullen zetten, een oorlog waarbij Cast Lead als een oefeningetje zal lijken?

Dat is waar je op aanstuurt. Ik ben niet tegen het toelaten van hulpgoederen, onder controle van Israel of van mijn part van een neutrale partij (zijn die er nog?) zolang dat niet de boevenbende van de VN is. Wie dan wel? NAVO? Kan niet vanwege Turkije. EU? Kan niet vanwege links en de grote pro-Hamas club. Japan misschien of Canada, samen met Israel en de VS.

Het opengooien van alle grenzen naar het criminele regime van Hamas in de Gazastrook is het aftellen naar een ramp.

op Saturday, 5 June 10, schreef Ratna Pelle

Ben, ik waarschuw je nog een keer wat betreft het uitgebreid citeren van artikelen die jouw mening weergeven. De comment sectie op mijn blog is voor het geven van kort EIGEN commentaar op artikelen. Het is niet voor het afsteken van een eigen propagandaverhaal en niet voor het kopieren van allerhande Haaretz artikelen die Israel doorgaans in de beklaagdenbank zetten. Ik lees de Haaretz geregeld, en iedereen die dat wil weet de weg naar de Haaretz zelf wel te vinden. Eventueel kun je naar een artikel verwijzen met de url en zeggen dat je het ermee eens bent.

De blokkade is niet ingesteld om anderhalf miljoen mensen collectief te straffen, maar om het Hamas regime te verzwakken en wapensmokkel tegen te gaan. Een regime dat in haar handvest heeft staan dat alle Joden gedood moeten worden voordat het Einde der Tijden kan aanbreken. Een regime dat uit is op vernietiging van Israel, zwaar antisemitisch is en naar eigen zeggen onder geen beding Israel zal erkennen. Kortom, een zeer vijandig regime voor Israel. Jijzelf benadrukt overigens graag dat Hamas democratisch is gekozen en dus de steun heeft van een meerderheid van de bevolking. Hoewel dat laatste zeker niet meer het geval is, kan de bevolking niet iedere verantwoordelijkheid worden ontzegd voor haar daden, en men wist dat men met Hamas op een ramkoers wat betreft Israel zou aansturen.

En wat betreft de legaliteit van de blokkade: zie onder andere:
http://israel-palestijnen.blogspot.com/2010/06/idf-over-legale-aspecten-interceptie.html
Hier wordt beweerd dat het feit dat de Gazastrook geen staat is niet van invloed is op de legaliteit van de blokkade. Overigens denk ik dat het internationale recht soms nog te weinig rekening houdt met niet-statelijke gewelddadige groeperingen, maar dat is een andere discussie.

op Saturday, 5 June 10, schreef ben

Ratna,
Ik raak niet of nauwelijks onder de indruk van je dreigementen. Daar ben ik te oud voor.
Heb jij behoefte om mij te Meulebelten, dan ga je gang.
Ik zal spaarzaam gebruik maken van citaties, wanneer ik dat toepasselijk vind.
Wat betreft Israel en Hamas: Het is duidelijk dat Israel Hamas probeert te treffen via de anderhalf miljoen inwoners, die geen kant op kunnen. En dus in de openbare gevangenis lijdzaam over zich heen moeten laten gaan.
In dit klimaat zijn de radicalen in beide kampen in hun voordeel.

op Monday, 7 June 10, schreef Ratna Pelle

Ben, ik heb gewoon bepaalde regels op mijn blog en waardeer het als mensen die respecteren. Ik vind dat ik vaak erg soepel ben, maar ik hou er niet van als mensen stelselmatig negeren wat ik zeg. Omdat jij in het verleden erg gepikeerd hebt gereageerd wanneer ik jou - in jouw ogen - niet duidelijk genoeg gewaarschuwd had voordat ik iets weghaalde, heb ik dat nu wel gedaan.

op Monday, 7 June 10, schreef ben

Ratna,
OK. Begrepen.

op Friday, 11 June 10, schreef ben

Over primaat van geweld gesproken.
Aan wiens zijde vielen de doden, Ratna?

http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/06/09/turkish-doctor-describes-treating-israeli-commandos-during-raid/

op Monday, 14 June 10, schreef A.

Ik vind dat we aan het waarom, nooit hoeven te twijfelen. Israel heeft een duidelijke missie, de verdediging van haar burgers en het bestaan van Israel. Ja zelfs het bestaan(srecht) Elke soepelheid kan funest zijn.

De IDF een soort rambo achtige karikatuur die op alles en iedereen schiet en die voortdurend in contrast staat met zichzelf en de joodse geschiedenis. Deze vergelijking valt overigens goed in de smaak, om dat het een verkapte uitdrukking geeft aan antisemitisme. Uiteraard wordt er omgekeerde psychologie toegepast op de betoger door te zeggen dat deze zich achter het holocaust sentiment verschuilt.

De muur doet het overigens ook erg goed, omdat er vooral veel symboliek aan wordt toegevoegd en een uitstekend argument is voor de net afgestudeerde-ik-eet geen vlees en denk de wereld te verbeteren om op een ego trip naar gaza te gaan om in contact met de werkelijkheid van de wereld te komen. Maar die symboliek is geen symbool maar essentieel en zelfs effectief maar uiteraard neem ik aan dat elke kriticus goed geinformeerd is over de geschiedenis over de tijd van voor de muur en het aan de macht komen van de Hamas. Het hek staat niet om Gaza heen maar om Israel. Ik vind het overigens ontstellig arrogant om er wel iets over te durven zeggen zonder er iets van af te weten. Maar veroordelen van Israel kent geen nuances en is een binaire aan en uit knop.

Wat Hamas doet wordt niet gelooft of genegeerd, omdat wij denken dat de hele wereld een westerse opvatting van moraal heeft en dat soort dingen niet gebeuren of gewoon te onvoorstelbaar is en dus een leugen. Maar de Hamas wil dat de palestijnse mensen honger lijden en in kapotte huizen wonen. Elke feestelijke bruiloft is verboden. Omdat de Hamas en Israel een gezamelijke vijhand hebben, namelijk de media. De Hamas wil alles behalve vrede en leren de kinderen/ de volgende generatie al te haten doormiddel van schoolboeken, kinderprogramma's, en te leren de dood niet te vrezen maar te omhelzen. Ze zijn zich bewust van de westerse media en maken hier dankbaar gebruik van, ze verschansen zich in huizen waar burgers zitten zodat het moeilijker wordt de hamas terroristen te doden zonder burgerslachtoffers te maken. Voor hun stelt het leven an sich niets voor of het nu vanzichzelf of van een ander is. Alles gebeurd in de naam van Allah. En hier worden de Palestijnen en de israeliers de dupe van.

Hoe is het for christ sake mogelijk hier tegen een geloofwaardig conflict uit te vechten? Er wordt voortdurend geprovoceerd en media aandacht gevraagd. En wat op een vertrapte manier verdraait wordt.

Je ziet dat Israel heel voorzichtig is door stuk voor stuk media ter beschikking te stellen van de Mavi Marmara incident, en daar wordt dat weer op gereageerd door een stukje van de opnames van de journalisten, beide laten ze de waarheid niet helemaal zijn maar laten het publiek conclusies trekken. Israel is meer gebaat bij het geheimhouden dan bij het bewijzen

op Sunday, 1 August 10, schreef Roelof Kauffmann

Googelend naar Anton van Hooff Ik trof eerder op deze site een reeks reactie's uit '08/'09 aan. Daaronder plaatste ik mijn reactie, die hieronder zonder al teveel gelink nu nog eens gelezen kan worden, vanwege v.Hooff enz....:
"Van Hooff is 1e generatie ex-katholiek en "Godloze" zoals hij zichzelf duidt in 'De Vrijdenker', orgaan van de Vrijdenkersvereniging 'De Vrije Gedachte'. Nu ben ik daar zelf sinds kort ook lid van, maar als 3e Š 4e generatie atheÔst zijn er uit dit verleden bij mij wat minder residu's aanwezig van oude vooroordelen en sentimenten.(?).(...) Crypto-antijudaÔsme lijkt daarmee dan ook meer 'n Oost- en Zuid-Nederlandse ziekte- althans, in opvallende mate. In betere tijden hebben scherpe columnisten in VN en NRC/Parool bijv., daar al gewag van gemaakt. Een mogelijke verklaring is dat een 1e generatie niet-gelovige, om opportunistische- en later wellicht met meer theoretische redenen omkleed-, zijn/haar Godsgeloof heeft verlaten maar nog niet de behoefde aan gehoorzaamheid aan een andere ideologie. 't AtheÔstische terrein moet nog veroverd worden, de rijkdom van wetenschap en vrije kunst naar waarde geschat.
NB: ik beschrijf hier een impressie, geen oordeel! Ik heb geen geloofskwab in m'n hersentje..
En zo kan een ex-tovelemoon nog een oud, rudimentair antijudaÔsme in zich hebben (in zijn 'memen') als een ontstoken appendix, bruikbaar om 'lief te doen' jegens onze eigen Moslims..?*)
Anton van Hooff, Van Agt, Van der Dunk, Gretta Db. & een ieder, ken uzelve..

*)Mogelijk een variant van overgavegedrag jegens een enorme overmacht. Het treedt op in herkenbare situatie's, dus het zal wel..(;-P

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.