IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Stemmen voor Israel?

IMO Blog, 2010

Wat moet je stemmen als je links van het midden staat maar ook IsraŽl een warm hart toedraagt? Het is een tweejaarlijks terugkerend probleem (lokaal en provinciaal speelt het veel minder en stem ik ouderwets GroenLinks) voor een helaas electoraal niet interessante groep mensen. Omdat IsraŽl (en het Midden-Oosten Łberhaupt) in de gewone debatten nauwelijks aandacht krijgt, hebben zowel het CIDI als Een Ander Joods Geluid speciale debatten georganiseerd. Ik was op het CIDI debat aanwezig en had daar al lang een verslag over willen schrijven, maar onder andere de 'Free Gaza' vloot gebeurtenissen kwamen ertussendoor en de (helaas voorspelbare) zeer eenzijdige en misleidende berichtgeving schreeuwde om een reactie.


De veroordelingen door allerhande politici, nog voordat duidelijk was wat er nou precies gebeurde en waarom, spreken boekdelen. Eerst IsraŽl veroordelen en vervolgens om een onderzoek vragen is natuurlijk een beetje vreemd: waar is een onderzoek nog voor nodig als al duidelijk is dat IsraŽl weer eens de boosdoener is? En natuurlijk komt er een onderzoek, ook zonder een enkele internationale veroordeling zou IsraŽl de zaak grondig onderzoeken, omdat men wil weten hoe een dergelijk debacle een volgende keer te vermijden. Omdat men in de toekomst boten wil kunnen tegenhouden zonder dat zes soldaten gewond op het dek liggen, sommigen met steekwonden en levensgevaarlijk bedreigd, en zonder dat er doden bij vallen. Hoe harder de internationale veroordelingen, hoe kleiner het vertrouwen binnen IsraŽl dat een internationaal onderzoek, internationale waarnemers of andere internationale bemoeienis met het onderzoek en met de Gazastrook, fair zal zijn en zal bijdragen aan de oplossing van het probleem, niet aan het voortbestaan ervan.

Met het probleem bedoel ik hier vooral hoe IsraŽl om moet gaan met een entiteit die wordt bestuurd door een haar vijandig gezinde gewelddadige beweging, die in haar handvest heeft staan dat alle Joden dood moeten voordat het Einde der Tijden kan aanbreken, en die door Iran wordt bewapend om hun beider doel van een wereld zonder zionisme en IsraŽl te kunnen verwezenlijken. De politici die het hardst roepen hoe schandalig IsraŽls gedrag is, zijn het stilst wat betreft dit probleem, en komen niet verder dan dat met Hamas gepraat moet worden, de grenzen met Gaza open moeten en Hamas erkend moet worden als legitieme beweging. Dit alles zonder enige voorwaarde te stellen natuurlijk. Hamas zonder voorwaarden zijn zin geven, zal er zeker toe leiden dat zij zich zal matigen en IsraŽl erkennen, en de raketten die dan vrijelijk de Gazastrook in zullen stromen zullen worden gebruikt om bloemen in te kweken.

Sommigen pleiten voor verzoening tussen Hamas en Fatah, al dan niet onder de voorwaarde dat de nieuwe PA regering IsraŽl zal erkennen, het geweld afzweren en de gesloten overeenkomsten tussen IsraŽl en de PLO accepteert. De vorige eenheidsregering deed dat niet en het akkoord blonk uit in ambigue taal die moest verhullen dat Hamas zich nergens aan bond. Er is niet echt een reden om aan te nemen dat een nieuw akkoord, mocht het ooit zover komen, beter zal zijn. Integendeel, Hamas eist dat de regering op de Westoever alle samenwerking en besprekingen met IsraŽl stopzet als voorwaarde voor verzoening. De PA stelt zich al bepaald niet coŲperatief op tegenover IsraŽl, stelt steeds nieuwe voorwaarden aan vredesbesprekingen zonder zelf ook maar een duimbreed toe te geven en verheerlijkt geweld tegen IsraŽlische burgers, maar voor Hamas zijn het evengoed collaborateurs, omdat zij uit puur pragmatisme de deur naar IsraŽl niet helemaal dichtgooien. De vredesbesprekingen tussen IsraŽl en de PA hebben geen kans van slagen zolang de PA bovendien zegt alleen met de VS te onderhandelen en IsraŽl compleet negeert. Het weinige vertrouwen dat er in IsraŽl is in de PA wordt zo verder ondermijnd, terwijl IsraŽl voor vrede pijnlijke concessies zal moeten doen waarvoor vertrouwen absoluut noodzakelijk is.

Een reden dat de PA (en Fatah) zich zo star opstelt is dat zij ermee wegkomt. In tegenstelling tot IsraŽl is de internationale kritiek op de PA voor maatregelen die het vertrouwen schaden of die tegen de Oslo Akkoorden of de Routekaart indruisen, mild of afwezig. De stennis en keiharde veroordelingen om de aankondiging van IsraŽl om 1600 woningen te gaan bouwen in een Joodse woonwijk vlak over de groene lijn, staat in schril contrast met de stilte rond de vernoeming van allerhande zaken naar (zelfmoord)terroristen, het vasthouden aan de 'terugkeer' van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen, dreigementen eenzijdig een onafhankelijke staat uit te roepen en/of een nieuwe Intifada te beginnen, opruiende vrijdagdiensten die op de officiŽle PA TV worden uitgezonden, etc. Om Dries van Agt te parafraseren: 'Wat de PA ook doet, het is in de ogen van het Westen altijd welgedaan.' Dus is het wel begrijpelijk dat men geen aandrang voelt om zich te matigen en IsraŽl tegemoet te komen. De keiharde wereldwijde veroordelingen van IsraŽl en het veranderde klimaat in de VS leiden ertoe dat de PA veel van haar eisen wellicht kan binnenhalen zonder ook maar een haarbreed aan IsraŽl te hoeven toegeven.
In dit klimaat zal verzoening met Hamas een oplossing van het conflict niet dichterbij brengen, integendeel. Wat nodig is, is dat westerse politici duidelijk maken dat wie er ook aan de macht is in de Palestijnse gebieden, erkenning van IsraŽl als Joodse staat, en erkenning van het legitieme recht op zelfbeschikking van het Joodse volk, de absolute voorwaarde is voor vrede en dus ook voor westerse steun. Verheerlijking van geweld, opruiende uitspraken over IsraŽl, en antisemitisme zijn daarmee in tegenspraak, net als het zogenaamde 'recht op terugkeer'. Ook de diplomatieke strijd tegen IsraŽl in de VN en andere instituties (bijvoorbeeld de pogingen het OESO-lidmaatschap van IsraŽl tegen te houden) dienen te worden veroordeeld. Alleen dan kan IsraŽl er immers van worden overtuigd dat het gebieden en verantwoordelijkheden kan overdragen aan de PA zonder zichzelf in de voet te schieten.

De vraag is welke politieke partijen daartoe bereid zijn. Van de linkse partijen hebben we helaas weinig te verwachten. De eenzijdige veroordelingen, Kamervragen en Twitterberichten van parlementariŽrs van GroenLinks, de SP en de PvdA zijn niet bij te houden. D66 blijkt helaas niet echt een verbetering, en wordt door zowel pro-IsraŽl als anti-IsraŽl mensen als anti-IsraŽl beschouwd. Bij de PVV en de SGP en ook de ChristenUnie zit je wat betreft kritiek op de Palestijnen en steun voor IsraŽl goed, al is met name de PVV wel weer erg eenzijdig en voor haar kan IsraŽl niet hard genoeg optreden tegen de Palestijnen. Het is verder jammer dat zowel de SGP als de CU hun steun voor IsraŽl vooral op Bijbelse gronden baseren en pas daarna op het legitieme recht van de Joden op zelfbeschikking en hun ook seculiere verbondenheid met het land, al is de paragraaf van de CU over IsraŽl zeker acceptabel. CDA en VVD nemen een middenpositie in, waarbij er signalen zijn dat de VVD met Nicolai wel wat kritischer is geworden wat betreft IsraŽl. In hoeverre dat problematisch is of kan zijn, valt te bezien.

Met kritiek is op zichzelf niks mis, maar in het huidige anti-IsraŽl klimaat is een duidelijk tegengeluid zeer noodzakelijk. In de volgende blog een verslag van het CIDI debat en meer details over de standpunten van de verschillende partijen. Er is dus nog hoop voor de zwevende kiezer.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 8 Opmerkingen

op Tuesday, 8 June 10, schreef Stella

Ratna, het is inderdaad moeilijk. Maar als je links (=sociaal??) wilt stemmen en voor Israel dan is de CU je partij. Alleen moet je wel met het religieuze karakter rekening houden.
Als je absoluut voor Israel en redelijk rechts wilt kun je de SGP stemmen, maar ook daar een zeer religieus karakter.
Seculier en zeker voor Israel is de PVV, maar daar kleeft ook het een en ander aan waar je mee moet willen instemmen. Die partij is zowel links als rechts in de diverse standpunten.
Seculier en voor Israel, maar met beginnende kritische blik is de VVD.
Het CDA is verdeeld, als V.Agt meer stem krijgt kantelt daar de Israelhouding.
De overige (linkse=sociaal??)partijen zijn allemaal tegen Israel, waarbij er bij D66 en de PvdA wel pro-Israelische mensen betrokken zijn, maar die hoor je niet. Worden overschreewd door de buitenlandwoordvoerders.

op Wednesday, 9 June 10, schreef ben

Ratna,
Heb ook eens oog voor de verziekte verhoudingen buiten en binnen Israel, ipv schreeuwen dat de beeldvorming in Nederland gekanteld is zonder oorzaak en gevolg scherp neer te zetten.
Kijk hoe de huidige ultra-rechtse regering bezig is de verhoudingen te verzieken, binnen en buiten Israel.
Lees hoe ziek de relatie dreigt te worden tussen bevolkingsdelen in Israel zelf.
De Volkskrant schrijft daarover in een artikel dat de vijandigheid tussen Joodse en Arabische IsraŽliís steeds grotere vormen aan neemt. In de nasleep van de bloedige onderschepping van de activistenvloot. Lees wat er plaatsgevonden heeft in de Knesset Lees welke bedreigingen A Tibi ten deel is gevallen. Lees hoe gedacht wordt over het Arabische deel van de Israelische bevolking. Racisme bedreigt nu dit land.

op Wednesday, 9 June 10, schreef Tjalling Tjalsma

Ratna.
Ik sluit mij bij Stella's opmerkingen aan. De C.U. lijkt mij de partij die nog het meest in je richting komt.
De mensen die pro IsraŽlisch zijn bij D66 en de PvdA zouden hun stem op een redelijke manier wat meer kunnen verheffen.

Zolang IsraŽl reeds bestaat is er in de IsraŽlische samenleving spanning geweest tussen diverse groeperingen. ( dat zie je in heel veel democratische landen) Niet alleen tussen Joodse en Arabische IsraŽli's, ook tussen seculiere en orthodoxe Joden zijn er sapnningen. Er is hierover o.m. goede literatuur beschikbaar.

op Wednesday, 9 June 10, schreef Stella

Ach Ben, het is toch niet gek dat in Israel men niet echt blij is met Palestijnen die openlijk de confrontatie aangaan met het land en het leger door met terroristen samen te werken. Of denk je dat men daar zegt: "geeft niet hoor. Jullie heulen maar met de vijand en wij blijven vriendjes". Word eens wakker Ben. Israeliers zijn net mensen en houden niet van landverraad.

op Thursday, 10 June 10, schreef ben

Stella,
Het valt mij op dat je IsraŽlische burgers Palestijnen noemt!Is dat 'per ongeluk'? Of meen je dat? Is in jouw beleving al sprake van een tweedeling van Israel? Twintig percent is geen onbelangrijke minderheid!

op Thursday, 10 June 10, schreef Stella

Ben,
Zij noemen zichzelf Palestijnen en ik heb daaraan moeten wennen.
Misschien goed voor jou om daar eens over na te denken.
Net zo goed om na te denken over dezelfde Palestijnen die alsmaar de wereld proberen te waarschuwen dat Israel de El Aqsamoskee wil laten instorten als er midden op een plein, op meer dan 60 meter afstand en afgelegen van de tempelberg, reparatiewerzaamheden en graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door Israel.
Het komt dan zelfs met een misleidende situatie-tekening in de Nederlandse krant.

op Friday, 11 June 10, schreef ben

Stella,
Kijk eens naar dit filmpje en geef mij eens een rechtstreeks antwoord op mijn vraag over de tweedeling?

http://www.youtube.com/watch?v=DRf0aB3BNEY

op Friday, 11 June 10, schreef Stella

Ik ben tijdelijk even weg.
Dus geen reactie.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.