IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Verslag CIDI debatavond Tweede Kamer verkiezingen

IMO Blog, 2010

Wat stemt iemand die links van het midden staat en ook hart heeft voor IsraŽl? Over het laatste deel van de vraag gaf het verkiezingsdebat van het CIDI vorige week enige duidelijkheid. Het was, om eerlijk te zijn, een niet bijzonder verrassend debat, redelijk voorspelbaar en op momenten zelfs saai. Positief was dat er niet werd geschreeuwd en men elkaar liet uitpraten, dat men vriendelijk was en de inhoud centraal stond. Zelfs Harry van Bommel van de SP, die af en toe een felle opmerking maakte, was over het algemeen vriendelijk en hij werd niet uitgejouwd door een over het algemeen net en beleefd publiek (op het debat dat Een Ander Joods Geluid een dag later organiseerde, zijn Haverkamp van het CDA en Voordewind van de CU nogal kleinerend behandeld door de gespreksleiders en ook het publiek was daar minder vriendelijk, volgens deze beschrijving van iemand die niet in de pro-IsraŽl scene zit). Opvallende afwezige was de PVV. GroenLinks was ook afwezig maar dat is traditie bij CIDI debatten. Een misplaatst dedain voor mensen met een andere mening, dat ik niet bij het relatief open karakter van de partij vind passen.


Uiteraard kwam de aanvaring tussen IsraŽl en de 'Free Gaza' vloot uitvoerig ter sprake, en daarbij werd IsraŽl niet gespaard. Boris van der Ham van D66 noemde het een 'hysterische reactie op een humanitaire missie', die 'buitenproportioneel was'. In antwoord op de vraag hoe dat kon, zei hij dat een onderzoek dat moet uitwijzen. Deze combinatie, van harde oordelen en de roep om een onderzoek, vind ik nogal eigenaardig. Het was diezelfde morgen gebeurd, er was nog weinig bekend over de doden en de toedracht van de zaak, maar Van der Ham (en Martijn van Dam van de PvdA, en Van Bommel) wisten al zeker dat het buitenproportioneel was en IsraŽl niet zo had mogen reageren. Van Dam wist te melden dat de blokkade van Gaza 'onwettig en contraproductief' was, en had de hele avond de mond vol over het internationaal recht dat hij, zo blijkt, nogal vrij interpreteerde. De bevolking in Gaza zou bovendien radikaliseren door IsraŽls beleid, en IsraŽls beleid is uiteraard niet geradikaliseerd in reactie op het aan de macht komen van Hamas na de terugtrekking uit Gaza, en de vele duizenden raketten die er sindsdien op IsraŽl zijn afgevuurd. Atzo Nicolai van de VVD was iets voorzichtiger: hij maakte zich 'onvoorstelbaar grote zorgen, IsraŽl had alle schijn tegen, maar er moet eerst een onderzoek komen voordat we conclusies kunnen trekken'. Dat is behoorlijk mager voor een partij die er tot voor kort prat op ging achter IsraŽl te staan. Wel zei hij vertrouwen te hebben in het democratische gehalte van IsraŽl, en dat het daarom in staat is zo'n onderzoek zelf te doen. Over minister Verhagen (CDA) zei hij dat die vaak een 'eendimensionaal standpunt' heeft over IsraŽl, al was dat de laatste jaren iets genuanceerder. Verhagens reactie was voorzichtig maar niet onverstandig. Van Dam was uiteraard kritischer over Verhagen, die immers had gezegd dat de actie volgens hem legaal was volgens internationaal recht, wat Van Dam bestreed. Hij had de kritiek van EU buitenland secretaris Ashton moeten bijvallen en een onafhankelijk onderzoek eisen, aldus van Dam.

Arend Jan Boekestein (VVD), een van de gespreksleiders, vroeg aan Van Dam hoe IsraŽl dan kan controleren of er geen wapens aan boord van de schepen waren? Hierop volgde een lang verhaal over dat een blokkade op zichzelf is toegestaan volgens internationaal recht, maar de IsraŽlische niet want IsraŽl zou niet duidelijk hebben aangekondigd voor hoe lang, welk gebied en welke goederen de blokkade geldt, en hoe die toegepast en gecontroleerd moet worden. Het kwam over als een zwabberig verhaal om de IsraŽlische actie te kunnen veroordelen ondanks de regels over zeeblokkades die een en ander duidelijk wel toestaan. IsraŽl heeft wel degelijk aangegeven, met coŲrdinaten, voor welk gebied de blokkade geldt. Voor hoe lang weet je natuurlijk niet van tevoren omdat dat afhangt van de vraag hoe lang je met het betreffende gebied in oorlog bent. Het is duidelijk dat IsraŽl de blokkade handhaaft door schepen tegen te houden en zo nodig te enteren, en dat men bereid is humanitaire hulp door te laten mits die wordt gecontroleerd. Van Dam noemde de blokkade een collectieve straf van anderhalf miljoen mensen voor iets waar zij geen schuld aan hebben, en zei desgevraagd dat IsraŽls voorstel de goederen via Ashdod naar Gaza te brengen 'redelijk klinkt', mits het via de VN loopt en IsraŽl geen belasting heft. Dat laatste is natuurlijk absurd maar tekent Van Dams denkwijze en wantrouwen tegenover IsraŽl. Het bleef onduidelijk op welke wijze precies IsraŽl wel een blokkade mag handhaven volgens Van Dam, en hoe het ervoor mag zorgen dat er geen wapens binnenkomen. Iedere blokkade treft immers ook de bevolking, maar dat maakt blokkades niet illegaal volgens internationaal recht, evenmin als sancties en boycots.

Iemand uit het publiek stelde een vraag over het feit dat Egypte een paar maanden geleden tunnels opblies en zelfs gas gebruikte waarbij verschillende Palestijnen omkwamen, maar waarover de politiek veel minder verontwaardigd was. Van Bommel reageerde met een vaag en inconsistent verhaal waarom Egypte wel mag wat IsraŽl verboden is, namelijk hard optreden tegen smokkel en Palestijnen doden als dat zo uitkomt. Egypte heeft volgens hem wel het recht als soevereine staat zijn grenzen te sluiten omdat het een internationale grens betreft en omdat het een andere 'impact' had dan wat IsraŽl deed. Kortom: gas gebruiken om moedwillig Palestijnen te doden mag van Van Bommel, die zo begaan is met het Palestijnse volk, tenminste zolang het niet IsraŽl is dat de arme Palestijnen doodt. Nicolai beaamde dat er hier met twee maten werd gemeten en dat wat IsraŽl doet onder een vergrootglas wordt gelegd. Volgens Van Bommel viel het bijna lynchen van IsraŽlische soldaten op de Mavi Marmara onder legitieme zelfverdediging, en mocht IsraŽl ze niet op volle zee enteren, iets dat Maarten Haverkamp van het CDA bestreed. Van Bommel gaf tot slot toe dat de actie niet gericht was op het verlichten van de noden van de bevolking in Gaza, maar tegen de blokkade was gericht en tegen het 'illegale optreden van IsraŽl dat misdadig is, en van Gaza een open lucht gevangenis heeft gemaakt'. Leon Meyer van de ChristenUnie was blij met de erkenning dat het om een 'politieke provocatie' ging en wees erop dat IsraŽl Turkije had gevraagd te bemiddelen tussen beide maar dat deze dat weigerde.

Het volgende onderwerp dat werd besproken was Iran, waarbij alle partijen aangaven achter de oppositie te staan en die te steunen, het regime verwerpelijk te vinden en te hopen dat het het volk lukt om het regime vreedzaam omver te werpen. Er ontspon zich een discussie over waarom er niet meer steun werd betuigd aan de Iraanse oppositie waarbij de verschillende politici allemaal beleden hoezeer die hun aan het hart ging. De echte vraag daarbij kwam niet aan de orde: waarom buitelen ze allemaal over elkaar heen met veroordelingen en afkeuringen en vanuit het linkse kamp met oproepen tot harde actie en sancties wanneer IsraŽl geweld gebruikt, terwijl wat er in Iran gebeurde vooral werd betreurd? Waarom zet Nederland zich niet harder in voor sancties tegen Iran? Waarom wordt de handel met Iran niet drastisch aan banden gelegd? Wat dit betreft ging het alleen even over Siemens dat internetfilters aan Iran zou leveren, waarmee het regime de vrijheid van meningsuiting aan banden legt. Alle partijen wilden dat verbieden. Een mooi symbolisch gebaar waarmee iedereen zich weer mooi aan de kant van de vrijheid kon scharen.

Van Bommel vond het inconsequent dat IsraŽl wel een kernwapen mag hebben en Iran niet, en vond dat we moeten streven naar een kernwapenvrij Midden-Oosten. De andere partijen gingen niet zo ver om IsraŽl zijn kernwapen te ontzeggen, maar Van Dam en Van der Ham wezen er wel op dat dit Iran een argument geeft om met zijn kernwapen door te gaan. Van Bommel ontkende overigens dat Iran met een kernwapen bezig is. 'We weten het niet, en de IAEA weet het ook niet'. Dat is onjuist, want de IAEA heeft zelf in zoveel woorden toegegeven dat Iran wel aan een kernwapen werkt en er wordt onder deskundigen nauwelijks nog aan getwijfeld. Hij was niet tegen sancties voor Iran, maar het kwam neer op een zodanig uitgeklede versie dat men er in Iran hartelijk om zal lachen. We moeten het regime vooral niet in een hoek drijven, doceerde Van Bommel, iets dat bij IsraŽl overduidelijk geen probleem is volgens hem. Geen enkele partij waagde zich aan de stelling of men ook militair ingrijpen zou steunen als sancties niet werken. De VVD wilde het verst gaan wat betreft sancties, en vond dat we een stapje verder moeten gaan dan de EU lijn.
Vanuit het Iran Comitť werd gezegd dat we bij Iran teveel vanuit de westerse rechtsorde en rationele overwegingen van staten denken, terwijl Iran voor dat soort argumenten niet gevoelig is. Achmadinejad ziet zichzelf als de belichaming van de Mahdi, die terug op aarde moet keren voordat het Einde der Tijden kan aanbreken en de hele wereld islamitisch zal worden. Hij handelt in opdracht van Boven en trekt zich niks aan van of IsraŽl nou wel of geen kernwapen heeft en dat wel of niet wordt veroordeeld.

Een aardige vraag was wat het grootste obstakel is voor vrede in het Midden-Oosten? Van Bommel gaf als eerste antwoord, en wist zowaar het woord 'bezetting' te vermijden. Hij wees op de betrokkenheid van het westen bij de regio, dat er vooral ook haar eigen belangen veilig wil stellen. Hij praatte zichzelf daarbij een beetje vast, want hij zei vervolgens zelf juist meer bemoeienis te willen maar een oplossing lag misschien wel in minder bemoeienis, in ieder geval minder eigenbelang. Dat is op zichzelf waar, maar geldt natuurlijk twee kanten op: de steun voor de Arabieren wordt ook of juist door eigenbelang ingegeven, en de verandering binnen de EU en de VS wat betreft IsraŽl heeft zeker te maken met zaken als olie en de toenemende moslimbevolking hier, om van bijvoorbeeld Ruslands of China's houding nog maar te zwijgen. Ik ben het dus eigenlijk wel met Van Bommel eens: minder bemoeienis en vooral ook minder oliebelangen en meer oprecht en met goede informatie over de regio proberen de partijen te helpen eruit te komen.

Een ander nogal clichťmatig antwoord op deze vraag dat Van der Ham, Van Dam en Haverkamp gaven, is dat de extremisten aan beide kanten een oplossing verhinderen, terwijl een meerderheid aan beide kanten wel een oplossing wil. Men laat zich teveel afleiden door de radikalen, en houdt bijvoorbeeld op met praten na een aanslag, aldus Van der Ham. Volgens Haverkamp wil 95% van de bevolking aan beide kanten gewoon leven. Van der Ham en Van Dam pleiten voor een snelle deling van het land, waarbij Van der Ham het conflict een 'scharnierpunt' noemt dat door anderen in de regio wordt gebruikt.

Ik ben er inmiddels behoorlijk aan gaan twijfelen of een meerderheid aan beide kanten zo gematigd is en een oplossing wil. Met name aan Palestijnse kant is een grote meerderheid tegen erkenning van IsraŽl als Joodse staat, opgeven van het zogenaamde 'recht op terugkeer' en erkenning van Joodse rechten in het land. Voor een meerderheid zijn de Joden indringers die terug moeten naar Duitsland en Polen, zoals de Amerikaanse journalist Helen Thomas het zo kernachtig verwoordde. In IsraŽl is een meerderheid wel voor een vorm van deling en een einde aan de IsraŽlische heerschappij over de Palestijnen, wat niet wil zeggen dat men voor een volledig soevereine Palestijnse staat binnen de 1949 wapenstilstandslijnen is. De veiligheidsvoorwaarden die een meerderheid naar ik aanneem voorstaat maken van 'Palestina' minder dan een volledig soevereine staat, zeker in het begin, en daarnaast wil men de Joodse wijken in Oost Jeruzalem en enkele nederzettingenblokken zeker houden, eventueel in ruil voor IsraŽlisch land. Op het moment staat men in IsraŽl echter niet te springen om het opgeven van land, en de Gaza terugtrekking heeft het vertrouwen in de Palestijnen behoorlijk ondermijnd. Het verlaten van een groot deel van de Westoever is misschien een beetje als een zware operatie die je eigenlijk moet ondergaan: je weet dat het nodig is, maar hij brengt tegelijkertijd behoorlijke risico's met zich mee, en wordt daarom keer op keer uitgesteld: 'in het voorjaar, als ik weer wat ben aangesterkt, als we de verjaardagen van de kinderen achter de rug hebben'. Het verschil is alleen dat de Palestijnen er in dit geval ook invloed op uit oefenen, en zij kunnen maatregelen nemen die de risico's verminderen.

Leon Meyer van de CU noemde de verdeeldheid van Fatah en Hamas als obstakel, en de vijandigheid van de Arabische wereld tegenover IsraŽl. Nog steeds wordt het recht van de Joden om een land in het Midden-Oosten te hebben niet erkend, en dat is een voorwaarde om over vrede te kunnen praten. Nicolai meende dat het verleden een obstakel is, en vond dat de internationale gemeenschap het conflict niet als een 'clash of civilisations' maar als een regionaal conflict moet behandelen. Alle partijen dragen volgens hem schuld, en de VN Veiligheidsraad vergroot het probleem. Hij zei verder als 'vriend van IsraŽl' altijd al moeite te hebben gehad om de nederzettingenpolitiek te begrijpen. Zij dragen immers op geen enkele wijze bij aan IsraŽls veiligheid. Haverkamp voegde daaraan toe dat beide kanten een krachtig leiderschap missen, dat de bevolking kan verenigen achter een vredesplan.

Aan Martijn van Dam werd de vraag gesteld hoe we met Hamas moeten omgaan. Volgens Van Dam is een oplossing niet mogelijk zonder dat Hamas erbij wordt betrokken, en waren er 'signalen' dat Hamas bereid is te praten en IsraŽl te erkennen. Beide kanten (zowel Hamas als IsraŽl dus) bewegen alleen onder internationale druk. De Arabische Liga houdt Hamas teveel de hand boven het hoofd. Eensgezind optreden is nodig. De gelijkschakeling van Hamas en IsraŽl klinkt voor sommigen misschien evenwichtig, maar is idioot: IsraŽl is een erkende soevereine staat die al 62 jaar bestaat, het is een democratie en een rechtsstaat dat tal van verdragen heeft ondertekend. Hamas is een gewelddadige antisemitische beweging die het gehele land dat nu IsraŽl is en de bezette gebieden wil 'bevrijden' en onder islamitisch bestuur wil brengen middels de jihad, en daarvoor kinderen al jong klaarstoomt. Het staat in de VS en EU op de lijst van verboden terroristische organisaties vanwege de vele zelfmoordaanslagen, en heeft in Gaza in een illegale coup Fatah verslagen en de alleenheerschappij opgeŽist.

Harry van Bommel kreeg de vraag wat hij tegen de Palestijnen zou zeggen om te doen om het vertrouwen van IsraŽl te winnen? Ook Van Bommel pleitte voor eenheid, en vond dat het geweld uit Gaza moest stoppen, zoals alle geweld tegen burgers. Er moet een staakt het vuren komen, dan kan er ook beter gepraat worden. Meyer zei daarop dat de Palestijnen vertrouwenwekkende maatregelen moeten nemen, en dat Nederland voorwaarden aan de hulp voor de Palestijnen moet stellen. Van Dam veroordeelde dat als bijzonder hardvochtig, ze zijn afhankelijk van hulp, en kunnen er niks aan doen. Humanitaire hulp mag nooit aan voorwaarden gebonden zijn. Een vreemd standpunt, zo vond Meyer, want aan hulp aan andere landen worden wel degelijk voorwaarden gesteld, en bovendien zijn de Palestijnen niet alleen maar zielig en is er op de Westelijke Jordaanoever een behoorlijke economisch groei. De Palestijnen hebben, zo bedoelde hij naar ik aanneem te zeggen, zelf een aandeel in het conflict en in hun situatie, en dat is wat anders dan wanneer je door een aardbeving wordt getroffen (waarbij je er natuurlijk weer over kunt discussiŽren in hoeverre de bevolking er wat aan kan doen dat het Palestijnse bestuur anti-vrede of corrupt is en natuurgeweld slaat ook harder toe als de huizen krakkemikkig zijn gebouwd door een corrupte overheid die zich niet voor het volk interesseert). Vervolgens meende Van Dam dat dit niet in het verkiezingsprogramma van de CU staat, wat Meyer ontkende, waarna Van Dam het standpunt van Meyer schandalig noemde en het vergeleek met hulp aan Soedan dat een misdadig regime heeft maar de bevolking heeft de hulp hard nodig. De gespreksleider vergeleek het echter liever met Griekenland, waar ook voorwaarden aan de hulp zijn gesteld. Uiteindelijk kwam Haverkamp met het verlossende woord dat er aan de Palestijnen zowel humanitaire als andere vormen van hulp worden gegeven (helpen opbouw veiligheidsdiensten, hulp aan allerhande organisaties en opbouw instituties) en dat je aan het laatste wel voorwaarden kunt verbinden zonder dat de Palestijnen van de honger hoeven omkomen. Een andere vraag die niet aan de orde kwam is hoe effectief al die hulp aan de Palestijnen is en of zij niet soms juist een averechts effect heeft.

Nicolai kreeg een kritische vraag uit het publiek over zijn standpunt over de nederzettingen. IsraŽl had immers altijd uit zelfverdediging gehandeld. Hij maakte daarbij een terecht onderscheid tussen de verovering van de gebieden en de bouw van de nederzettingen, en hekelde het religieuze extremisme van sommige kolonisten. Op een andere kritische vraag uit het publiek naar een mogelijke verandering bij de VVD zei Nicolai dat er geen inhoudelijk verschil is tussen hem en Van Baalen, maar dat er tegenwoordig wel meer redenen zijn om kritisch te zijn tegenover IsraŽl. Er is in die zin wel een ontwikkeling maar hij is niet principieel, zo legde hij het uit. Een nogal zwabberig betoog, dat de indruk achter laat dat er wel een verschuiving is opgetreden bij de VVD, al is Nicolai niet te vergelijken met de linkse politici. Uit een verslag van de debatavond bij Een Ander Joods Geluid een dag later komt een duidelijker beeld naar voren:

Binnen deze kaders van voorspelbaarheid vielen een aantal zaken op. Bijvoorbeeld het verschil tussen Hans van Baalen en Atzo Nicolai. Van Baalen vertrok vorig jaar richting het Europarlement. Zijn woordvoerderschap werd overgenomen door Atzo Nicolai. Nicolai is overduidelijk geen Van Baalen-kloon, geen neo-con. Dat valt in hem te prijzen. Hij pleitte ervoor de situatie tussen Israeliís en Palestijnen los te trekken van het Clash of Civilizations verhaal. Hij had harde woorden voor Minister Verhagen, die te kritiekloos achter IsraŽl had aangelopen en daardoor de bijzondere relatie tussen Nederland en IsraŽl te weinig had ingezet om zaken voor elkaar te krijgen. Zoals bijvoorbeeld een discussie over een eind aan de blokkade van Gaza. Aan de andere kant temperde hij de verontwaardiging van de zaal over de Nederlandse tegenstem in de Mensenrechtenraad over het onafhankelijke onderzoek naar de aanval op de vredesschepen, die zelfde middag bij de VN.

Nicolai heeft duidelijk zitten schipperen, en een wat andere toon aangeslagen bij het CIDI, zonder zichzelf echt tegen te spreken. Het was eerlijker geweest als hij had gezegd dat het niet alleen aan 'ontwikkelingen' ligt maar ook aan een verschil van inzicht tussen hem en Van Baalen. Van Baalen presenteerde zich op eenzelfde debat vier jaar geleden als DE vriend van IsraŽl, bij wie je stem in goede handen is als je voor onvoorwaardelijke steun voor IsraŽl bent, en onder geen beding sancties wilt of een intensievere samenwerking voorwaardelijk wil maken aan bepaalde IsraŽlische maatregelen. Bij Nicolai is een en ander minder zeker. Hij is genuanceerd, sprak niet over sancties of 'stokken achter de deur' om IsraŽl onder druk te zetten zoals Van Dam, Van der Ham en Van Bommel deden maar sloot dat ook niet expliciet uit. Haverkamp stelde zich zonder meer achter Verhagen op, en Van Dam wilde alle partijen die zich niet aan zijn interpretatie van het internationale recht houden onder druk zetten. Van Dam hekelde bovendien in goede anti-IsraŽl traditie dat de uitslag van de Palestijnse verkiezingen niet geaccepteerd zou zijn en Hamas niet de kans kreeg zich te bewijzen. Alsof die arme Hamas zo graag met IsraŽl wilde onderhandelen en van Gaza wat moois maken, maar ja, het kon niet, want, ja waarom eigenlijk niet? Aanvankelijk was er een grensregeling met EU waarnemers maar Hamas zette die uit tijdens de gewelddadige coup van juni 2007. Er waren kassen van de kolonisten blijven staan, overgekocht door Amerikaanse filantropen en aan de Gazanen geschonken, maar die werden binnen de kortste keren geplunderd. Van der Ham vond het onrealistisch opeens een democratie na zo'n dictatuur te verwachten, en vond het onterecht dat IsraŽl iedere raket als voorbeeld ziet dat Hamas niet deugt en de ontruiming niet werkte. Hij pleitte voor een 'praktische oplossing' maar welke werd niet duidelijk. Als hij hem heeft kan hij hem misschien eventjes aan Netanjahoe of Barak doormailen. Haverkamp meende dat er meer in Gaza geÔnvesteerd had moeten worden en dat de EU de controle van de Gazastrook zou kunnen overnemen. Van der Ham meende dat Verhagen voor opheffing van de blokkade was, en Haverkamp nu met een ander standpunt kwam, wat Haverkamp ontkende.

Tot slot kreeg men de vraag: Wat is het eerste wat je zou doen als je aan de macht zou komen?
Van Bommel: associatieverdrag met IsraŽl opschorten, meer druk op IsraŽl.
Nicolai: Veiligheidsraad onder druk zetten voor hardere sancties tegen Iran.
Van der Ham: De EU moet meer samenwerken met de VS. Hij zei blij te zijn met de verandering in de VS, en dat zij IsraŽl niet meer onvoorwaardelijk steunen.
Meyer: stopzetten subsidies aan Nederlandse organisaties die oproepen tot een boycot van IsraŽl.
(Haverkamp en Van Dams antwoorden staan hierboven al vermeld.)

Wat miste ik? In de eerste plaats verbaasde het me dat niemand het had over het feit dat een deel van de Gaza vloot activisten geen vredelievende actievoerders waren, maar radikale moslims van een organisatie met banden met Al Qaida, iets dat toen al bekend was. Ook was al bekend dat de IsraŽlische soldaten op de boot direct werden aangevallen, maar niemand had het over hoe die wapens aan boord van dat schip kwamen en of we Turkije daar niet voor verantwoordelijk moeten houden. De Jihad leuzen op de boot werden ook door niemand genoemd. Verder vond ik het verbluffend hoe ongegeneerd Martijn van Dam het internationale recht misbruikte om IsraŽl aan te vallen. Volgens diverse bronnen was IsraŽl wel degelijk in haar recht, zowel wat betreft de aanval op open zee als de blokkade als de eis schepen te mogen doorzoeken en daarbij bij weigering geweld te mogen gebruiken. Haverkamp en Meyer waren niet altijd vlot genoeg in het ontzenuwen van Van Dams drogredeneringen en 'feiten', waardoor helaas teveel onweersproken bleef. Meyer vond ik overigens wel het beste van allemaal, en had een paar keer een echt sterk verhaal zonder fanatiek te worden. Het is jammer dat niet eerder op de subsidies voor Palestijnse organisaties die tegen vrede zijn werd ingegaan, op de opruiing in door Nederland gesubsidieerde media en de benoeming van scholen, pleinen en zomerkampen naar terroristen. Ik had er Van Dam graag een vraag over willen stellen, maar de ruimte voor vragen was helaas erg beperkt. Wel heb ik na afloop Van Dam aangesproken op zijn kritiekloze houding tegenover de VN, en gevraagd of hij zich niet kon voorstellen dat IsraŽl die niet bepaald als objectief ziet gezien een lang verleden van eenzijdigheid. Ik wees op de jaarlijkse Nakba herdenkingen en de batterij aan organisaties onder VN vlag die het opnemen voor de Palestijnen en IsraŽls bestaansrecht ontkennen. Hij zei dat IsraŽl zijn bestaansrecht te danken had aan de VN, en dat dat van de Nakba toch ook klopt. Daarop zei ik dat daar wel een en ander aan voorafging dat er nooit bij wordt verteld zoals de moefti die de Joden wilde uitmoorden en de blokkade van Jeruzalem, waarop hij met de dooddoener kwam dat op die manier beide kanten hun eigen misdaden goedpraten. Maar daar ging het niet om, het ging om eenzijdige Nakba herdenkingen binnen de VN. Een gewiekst politicus dus. Daarna zei hij dat we het toch niet eens werden waarop ik zei dat ik het jammer vond dat linkse partijen zo anti-IsraŽl zijn, en ik de PvdA voor de rest een goede partij vindt.

Het is duidelijk dat dit soort politici die met een vlotte babbel overal onwaarheden en eenzijdige interpretaties rondstrooien een duidelijk en sterk tegenwicht nodig hebben. Haverkamp, Voordewind en Van der Staay zijn vaak veel te beleefd en voorzichtig. Het pro-IsraŽl kamp heeft assertievere verdedigers nodig, zonder dat ze in extremisme en anti-islamretoriek vervallen. Meyer zou daar wellicht toe uit kunnen groeien, maar staat helaas op een erg lage plaats op de lijst.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Wednesday, 9 June 10, schreef Tjalling Tjalsma

Ratna.
Een goed artikel. Ik vind het ook een heel goede zaak dat je duidelijk tegen Van Dam gezegd hebt n.a.v. zijn opmerking "dat we het toch niet eens worden" dat "het jammer is dat de linkse partijen zo anti IsraŽl zijn en de PvdA verder een goede partij is". Ik denk hier precies zo over en ben erg blij dat het uitgesproken is! Dat schept helderheid. ( ik laat de PvdA via de mail -vandaag...- hetzelfde weten)

Je wens of opmerking tenslotte dat IsraŽl assertievere verdedigers nodig heeft zonder daarbij in het extreme te vervallen kan ik niet genoeg onderstrepen.

op Thursday, 10 June 10, schreef Barbara Wertwijn_Keilson

Atzo NicolaŪ zit in het bestuur van de Balie, waar dinsdag jongstleden 'de shariarechtbank' werd georganiseerd, gefinancierd door Oxfam Novib. Mede bestuurslid/organisator was Peyman Jafari van de Internationale Socialisten. Misschien is de zwabberigheid van Atzo NicolaÔ hierdoor te verklaren?

Uitgebreidere gegevens staan in De Dagelijkse Standaard.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.