IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

CIDI debatavond verkiezingen: de karikatuur in NRC

IMO Blog, 2010

Kwaliteitskrant NRC Handelsblad was ook aanwezig op het CIDI debat waarvan ik een uitgebreid verslag heb geschreven. Ten minste, dat beweert men. Als je het zeer giftige en tendentieuze verslagje in de Opinie en Debat leest, krijg je eerder het gevoel dat de journalist bij een bijeenkomst van Yisrael Beiteinu is geweest, niet op de toch redelijk rustig en bedaard verlopen CIDI avond.


Het debat werd door NRC duidelijk aangegrepen voor een staaltje onvervalst IsraŽl bashen, en het in de extremistische hoek zetten van een ieder die klapte wanneer een spreker het voor IsraŽl opnam en boe riep wanneer van Harry van Bommel tekeer ging en IsraŽl misdadig noemde. Ik wil hier mijn bewondering uitspreken over deze professionele wijze van propaganda bedrijven. Ik zou het ze niet na kunnen doen, ik wil altijd teveel uitleggen en probeer mijn mening en de feiten van elkaar te scheiden. Ware propaganda is suggereren, niet uitleggen, insinueren, en soms keihard liegen. Huib Modderkolk van NRC is er in elk geval zeer bedreven in. In een paar zinnen zet hij een beeld neer van een zaal vol IsraŽl fanaten die geen enkel kritisch woord over IsraŽl dulden. Een klein incident wordt uitvergroot, vragen verkeerd weergegeven, een enkele opmerking van iemand als typerend voor de sfeer neergezet.

Dat de avond in werkelijkheid rustig verliep, er een goed inhoudelijk debat plaatsvond met felle meningsverschillen, en men elkaar voor de verandering eens liet uitpraten, je zou het niet vermoeden na lezing van het propagandaschrijfsel van Modderkolk. Volgens hem smoorde de hysterische zaal ieder kritisch woord over IsraŽl, waarover hij overigens zelf ook al direct zijn oordeel klaar heeft. Hij weet ons meteen te melden dat het 'redelijk is om een aanval van een professioneel leger tegen een hulpkonvooi in internationale wateren te veroordelen.' En daarom mag niemand boos reageren als Van Bommel dit een 'misdadige verspilling van mensenlevens' noemt. De zaal moet dat van Modderkolk beamen, of er misschien zelfs voor klappen, zoals op de verkiezingsavond van Een Ander Joods Geluid een dag later ongetwijfeld gebeurd is. Wat Modderkolk niet wil weten is dat verschillende IsraŽlische soldaten zwaargewond raakten en met steekwonden in een plas bloed op het dek lagen. Dat op de Mavi Marmara circa 40 getrainde activisten van het extremistische IHH zaten die zich op deze confrontatie hadden voorbereid en, anders dan de gewone passagiers, niet langs de controles waren gegaan. Dat zij de jihad en het martelarenschap bezongen en antisemitische leuzen scandeerden. Dat er helemaal geen hulpgoederen aanwezig waren op het schip, maar wel wapens.

Het IsraŽlisch-Palestijns conflict roept aan beide kanten veel emoties op. Meestal zien we woedende Arabieren op straat, antisemitische leuzen roepend en soms loopt dit uit op geweld. Er zijn sinds de Gaza oorlog een ongekend aantal antisemitische incidenten geweest, van bedreigingen en vernielingen tot fysieke agressie. Ook nu weer zijn er dreigementen binnengekomen bij synagoges. Dit wordt vaak genegeerd of vergoelijkt, want die woede is toch ook wel begrijpelijk gezien wat IsraŽl met hun Palestijnse broeders doet? Dat deze dat vaak zelf meer dan uitgelokt hebben wordt natuurlijk niet vermeld. Op het debat van EAJG schijnt, volgens een onafhankelijke blogger die zich kritisch uitlaat over IsraŽl, een nogal broeierige sfeer te hebben gehangen, en Hayo Meier zou zich behoorlijk hebben misdragen. Ook zouden de twee politici die welwillend tegenover IsraŽl staan het er erg moeilijk hebben gehad en door gespreksleidster Hedy D'ancona denigrerend zijn behandeld. Maar dat lezen we natuurlijk niet in de NRC. Vergeleken bij de woede, agressie en emoties van anti-IsraŽl zijde vind ik dat de pro-IsraŽl scene over het algemeen zeer beschaafd is. Natuurlijk zitten er ook felle mensen tussen, en fanatici, en gekken. Maar dat is een zeer kleine minderheid.

De Palestijnen verliezen doorgaans in militair opzicht, en dat is iets dat hun sympathisanten boos maakt. We weten van voetvalwedstrijden hoe razend verlies kan maken. Je voelt je vernederd, verslagen, zwak, je trots is gekrenkt en je hoop verloren. Bij oorlog komen daar de slachtoffers in vlees en bloed bij, de verwoestingen, de ellende, en de uitzichtloosheid. IsraŽls sympathisanten staan natuurlijk niet te juichen bij die ellende, en zijn hooguit blij dat er aan IsraŽls kant niet meer slachtoffers vielen, dat IsraŽl zich (nog) goed kan verdedigen tegen de terroristische organisaties die het liefst een duizendvoud van de gemaakte slachtoffers zouden maken en vaak over hun glorieuze overwinningen zingen of preken. IsraŽls sympathisanten zien niet alleen de Palestijnen als dreiging, maar meer nog landen als SyriŽ en Iran, die de terroristische organisaties steunen en zich zelf met het modernste wapentuig bewapenen. Maar naast de militaire dreiging zien zij nog een gevaar, dat misschien wel net zo groot of nog groter is, en dat is de delegitimatiecampagne tegen IsraŽl, de propagandaoorlog, de diplomatieke strijd die de Arabische staten voeren in internationale gremia als de VN. In de VN, in de EU, in de VS, overal zijn op alle niveaus groepen actief en roepen op tot boycots en sancties, en proberen IsraŽl internationaal te isoleren door haar weg te zetten als een schurkenstaat en het nieuwe Zuid-Afrika, of zelfs het nieuwe nazi-Duitsland. Zij hebben bereikt dat zangers als Elvis Costello en Santana hun concerten in IsraŽl hebben afgezegd, dat vakbonden zich niet met de arbeidsvoorwaarden van hun leden bezighouden maar IsraŽlische producten boycotten; universitaire medewerkers en professoren boycotten hun IsraŽlische vakgenoten en schenden daarmee de vrije academische uitwisseling van ideeŽn; kerken 'desinvesteren' uit IsraŽl. Niet Zimbabwe, niet Soedan, niet China of Rusland of Birma of Iran roepen wereldwijd woede op, maar IsraŽl. Eťn IsraŽlisch huis over de groene lijn is erger dan 100 doden in Kongo of tientallen opgepakte journalisten in SyriŽ.

Veel van wat de IsraŽlische regering doet getuigt niet van grote wijsheid, en sommige dingen zijn zeer verwerpelijk, maar de proportie is zo totaal zoek dat ik zelden de behoefte voel dat hier groot uit te meten. De delegitimatiecampagne van IsraŽl is een denderend succes, en zij lijkt nog niet op haar hoogtepunt. Sluw worden IsraŽlische misstanden en problemen als de bezetting, de religieuze fanaten en een minder dan perfect politiek systeem misbruikt om IsraŽl zwart te maken en neer te zetten als een staat die ten koste van een ander volk op geroofde grond leeft en dat volk probeert etnisch te zuiveren. Het gaat allang niet meer alleen om de bezetting of om een specifieke regering of beleid. De antizionisten vinden een linkse regering die compromisbereid is net zo erg als een rechtse die, eh, ook compromisbereid is maar daar misschien wat meer druk van de VS voor nodig heeft. Ieder compromis dat IsraŽl doet is per definitie te weinig en iedere Palestijnse afwijzing van een deal is logisch, net als het Palestijnse geweld en de verkiezing van Hamas. We zijn inmiddels zover dat de visie van de antizionisten min of meer mainstream is geworden. Zodra IsraŽl geweld gebruikt liggen de veroordelingen op de lippen van veel politici en journalisten, en schrijven de kranten berichten vanuit het perspectief van de Palestijnen. Pas later blijkt het soms toch iets anders in elkaar te zitten, en blijkt aan dat IsraŽlische geweld wel wat vooraf te zijn gegaan. De winnaar is niet per definitie de slechterik.

Maar is IsraŽl wel de winnaar, en is zij wel zo sterk? Antizionisten wijzen graag op de o zo machtige IsraŽl-lobby, maar die heeft de laatste tijd veel aan invloed en effectiviteit ingeboet, en in Europa is zij nooit bijzonder machtig geweest. Anti-IsraŽl groeperingen springen als paddestoelen uit de grond, inclusief overheidssubsidie en professionele werkwijze en goede relaties met politiek en media. Ze weten hun boodschap effectief over te brengen en politici handig te bespelen. Om deze redenen is het volgens sommige vrienden van IsraŽl vijf over twaalf. Ze zijn niet bang dat IsraŽl de Westoever moet opgeven, maar dat IsraŽl zelf zal verdwijnen of op den duur onleefbaar wordt. Een opgegeven Westoever zonder echte vrede in ruil is immers een recept voor problemen. Als IsraŽl niet mag reageren op Palestijns geweld, de grenzen niet meer mag controleren en grootschalige wapensmokkel mag verhinderen, is zij in levensgevaar. Hezbollah is in een paar jaar tijd veranderd in een professioneel leger met meer dan 50.000 raketten gericht op IsraŽl, waaronder moderne raketten die vrij precies doel kunnen treffen. Hoe lang duurt het voordat Hamas ook zoiets in de Gazastrook heeft opgericht? Hoe lang duurt het voordat er raketten op de Knesset en Ben Goerion Airport vallen? En de internationale reactie daarop is voorspelbaar: IsraŽl moet meer concessies doen, dan neemt het de voedingsbodem voor het geweld weg en worden de gematigden versterkt.

Terug naar de NRC en meneer Modderkolk. Ik wil hiermee illustreren dat voor zover er woede is onder vrienden van IsraŽl, ik die wel kan begrijpen. Men heeft het gevoel een gigantische en cruciale strijd aan het verliezen te zijn. Men voelt zich vernederd, machteloos en onbegrepen. Wat IsraŽl ook doet, het is altijd fout gedaan. Als IsraŽl sympathisant kun je er tegenwoordig zeker van zijn dat je woorden worden verdraaid in de media, over je intenties gelogen, en je wordt weggezet als fanaticus en lobbyist.

Een voorbeeld uit Modderkolks stukje: iemand (een medewerkster van het NIW zegt Modderkolk, want het is leuk om het NIW zwart te kunnen maken) maakt een opmerking over de dubbele maatstaf die wordt gehanteerd, en wijst daarbij op het feit dat Egypte onlangs diverse smokkeltunnels opblies en Palestijnen vergaste, waarop het in Nederland doodstil bleef. Geen woede bij de pro-Palestina scene, geen demonstraties, geen veroordelingen, niks. Een terechte opmerking, zou je zeggen, maar Modderkolk heeft de zaak door elkaar gehusseld en laat de NIW medewerkster (het was de hoofdredacteur, maar ook dat had hij blijkbaar niet goed opgeschreven) zeggen dat IsraŽl werd geprovoceerd door Iran, SyriŽ, Hamas en Hezbollah, wat, zonder enige uitleg van de extremisten aan boord en in de organisatie, op het gemiddelde NRC publiek als paranoia zal overkomen.

Modderkolk hekelt vervolgens dat 'de zaal' kritiek heeft op Nicolai's veroordeling van de nederzettingen. Wel, velen waren dat denk ik van harte met hem eens. Ik heb in ieder geval verschillende mensen gesproken waarvoor dat geldt. Dat Markusower er een kritische vraag over stelt wil natuurlijk niet zeggen dat dat voor de meerderheid in de zaal geldt. Bijzonder aandoenlijk was een religieus uitziend jongetje van een jaar of 12 dat Nicolai's standpunt bekritiseerde, omdat Joden daar toch ook mogen wonen. Niks agressiefs, een hakkelend kind dat moeilijk uit z'n woorden komt maar natuurlijk ook apetrots is om in zo'n volle zaal wat tegen meneer Nicolai te mogen zeggen. Het gaat me hier niet om de inhoud, de beste jongen is ook nog wat jong om er een onafhankelijk standpunt over in te nemen, maar ťťn ding weet ik zeker: als een Palestijns kind een vraag had gesteld en had gehakkeld over het recht van de Palestijnen op hun land, dan had Modderkolk het geweldig gevonden.

Instemmend haalt Modderkolk Van Bommel aan, waar die een kritische vragensteller uit de zaal toebijt: "als het internationaal recht je niet interesseert, hoeven we niet te discussiŽren". De arrogantie ten top, alsof hij alleen weet wat het internationaal recht precies zegt over Gaza en de bezetting en terrorisme en wat onder welke voorwaarden wel en niet mag en wanneer iets wel en wanneer niet meer proportioneel is etc. Mij viel op dat met name Martijn van Dam het internationaal recht wel erg creatief omboog naar zijn standpunt, en dat geldt ook voor Van Bommel. Na deze opmerking vervolgt Modderkolk met: "de grimmigheid richt zich niet alleen op hem", waarna hij een piepklein incidentje aanhaalt om de hele zaal te diskwalificeren. Misselijk gewoon. De opmerking van Van Bommel zette natuurlijk de toon, en ik kan mij voorstellen dat die bij menigeen verontwaardiging opriep. Overigens vielen mij een aantal sympathisanten van de Palestijnen op die luidruchtig klapten bij iedere uitspraak die in hun straatje paste.

En dan de inkopper van Modderkolk. "Van der Ham geeft later een simpele verklaring voor de onoplosbaarheid van het IsraŽlisch-Palestijns conflict: "in beide landen lijden de gematigden onder de radikalen". Hij vergeet eraan toe te voegen dat ook duizenden kilometers verderop de gematigden onder de radikalen lijden." Helemaal waar, maar dat gold maar zeer beperkt voor deze zaal. Misschien moet Modderkolk eens bij een paar pro-Palestina demonstraties gaan kijken om een beeld te krijgen van wat radikaal is en wat grimmig is. Maar dat zal hij wel weer allemaal zeer begrijpelijk vinden vanwege de onmenselijke bezetting etc.

De manier waarop Modderkolk een redelijk publiek wegzet als fanaten, en de woede die dat bij mij oproept, is tekenend. Continu worden IsraŽl en haar sympathisanten negatief, als extremistisch en agressief weggezet. En dat roept woede op. Ik kwam het stukje van Modderkolk tegen toen ik even wat te lezen zocht tijdens het eten. 'Kan ik nou nooit eens een keer een krant openslaan zonder dat er onfair en tendentieus over IsraŽl wordt bericht?' verzuchtte ik. Ik kan mij de laatste jaren niet herinneren de krant te hebben opengeslagen en een positief of fair stukje over IsraŽl te zijn tegengekomen. Over de tienduizenden Palestijnen die jaarlijks in IsraŽlische ziekenhuizen worden geholpen, of samenwerkingsprojecten met Arabieren, of gemeenschappelijke scholen of over Joodse organisaties in IsraŽl die de armen helpen enz. De enige IsraŽli's die positief worden afgebeeld zijn critici van IsraŽl. Hetzelfde geldt voor het journaal, NOVA, Canvas en natuurlijk de BBC. Voor zover de zaal 'grimmig' was, was dat in reactie op een buitenwereld die IsraŽl al heeft veroordeeld voordat zij weet wat er is gebeurd, en het gevaar voor IsraŽls voortbestaan dat in deze houding, en de anti-IsraŽl campagne die dit teweeg heeft gebracht, schuilt.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 12 June 10, schreef Wouter Brassť

Het waardeloze stukje van Modderkok is - hoe kan het ook anders - op de website van EAJG te lezen.

Ik vond het verbijsterend hoe Jan en Alleman de Israelische actie meteen veroordeelden voordat duidelijk was wat er eigenlijk was gebeurd. Verhagen en Meijer leken als enigen in staat het hoofd koel te houden. Modderkok slaat hier een modderfiguur!

Het is weliswaar op de opiniepagina geplaatst in NRC, maar dan nog verbaast het me dat een redakteur zich zo tendentieus mag uitlaten in zijn krant. Wie de nuance zoekt, heeft bij NRC duidelijk niets te zoeken...

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.