IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Elsbeth Etty en het antisemitisme

IMO Blog, 2010

De afgelopen weken hebben de media en sommige politici het antisemitisme in Nederland eindelijk ontdekt als probleem. Men vindt het opeens onaanvaardbaar dat Joden niet met een keppeltje door hun eigen Mokum kunnen lopen zonder uitgescholden, bespuugd of erger te worden, en Marcouch had het zelfs over het inzetten van 'lokjoden'. Er was een spoeddebat in de kamer, Netwerk had een reportage, verschillende kranten berichtten erover, en in de Volkskrant mocht Elise Friedman van het CIDI uitgebreid haar verontwaardiging uitspreken over het veel te lange zwijgen in Nederland. Er was voor het eerst ook voorzichtig aandacht voor de relatie met antizionisme, en het feit dat het vooral afkomstig is van jonge Marokkanen die zich met de Palestijnen identificeren. Allemaal goed nieuws, en ik hoop dat het lukt deze aandacht vast te houden. Teveel mensen (waaronder de door mij normaal gesproken gewaardeerde columnist Pieter Hilhorst) ontkennen, bagatelliseren, geven Israel de schuld, en ook de verantwoordelijke minister Hirsch Ballin was nogal terughoudend in zijn reactie.


Elsbeth Etty gaat uitgebreid in op de zaak in haar column in de NRC van afgelopen dinsdag, en weet de clichťs te vermijden (en ook goed te verwoorden). Ze haalt een Franse filosoof aan die zegt dat:

in een verenigd Europa een abstract idee van slachtofferschap in de plaats dreigt te komen van de concrete historische gebeurtenissen. Historische herinneringen die verdeeldheid zaaien, worden uitgewist (door de morele gelijkstelling van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, Duitsers en Russen, kampslachtoffers en als daders vervolgde naziís). Bij dit streven naar gelijkschakeling van alle vormen van slachtofferschap is de figuur van Ďde Joodí een structureel obstakel. De focus van het hedendaagse antisemitisme heeft zich verplaatst van Joden als etnische groep naar de staat IsraŽl. ĄIn het programma van het Europa van de 21ste eeuw neemt de staat IsraŽl precies dezelfde positie in als de naam ĎJoodí innam in het Europa van voor de Tweede WereldoorlogĒ, schreef Milner.

Vervolgens legt ze uitgebreid uit dat dit absoluut niet betekent dat je geen kritiek op Israel kunt hebben, met voorbeelden van haar eigen behoorlijk ongenuanceerde (en vooral ook ongeÔnformeerde en dus luie) kritiek op Israels optreden wat betreft de Gaza vloot. Helaas moet je tegenwoordig wanneer je over het verband tussen antisemitisme en antizionisme spreekt altijd omstandig uitleggen dat je heus wel kritiek mag hebben op Israel, en dat je - eerlijk waar - zelf ook veel kritiek hebt op dit land. Etty vat een en ander als volgt samen:

Dit is geen reden om kritiek op IsraŽl achterwege te laten. Het is echter wel van essentieel belang je voortdurend te blijven realiseren dat het uitschelden en discrimineren van joden Ė actueel door wangedrag van losgeslagen, veelal Marokkaanse jongens tegen joodse voorbijgangers in sommige buurten Ė direct wordt verknoopt met verwijzingen naar IsraŽl en de Palestijnen, zowel door de daders als in de publieke opinie.

Het verband tussen antisemitisme en antizionisme gaat natuurlijk veel verder dan dat. De Marokkanen die Joden uitschelden met verwijzing naar wat Israel doet schelden geen Turken uit voor wat ze met de Koerden doen, of Russen voor wat ze met de Tsjetsjenen doen. Ze schelden ook geen andere Arabieren uit voor hoe de Arabische staten de Palestijnen laten rotten in vluchtelingenkampen. Vooral Libanon en SyriŽ zijn extreem, maar ook in Irak en Koeweit konden Palestijnen vaak niet op Arabische gastvrijheid en broederschap rekenen, integendeel. Ze vinden bovendien dat Israel er helemaal niet mag zijn, Joden mogen geen staat hebben want dat zou racistisch zijn, een visie die steeds meer mensen, vooral ter linkerzijde, innemen. De 'kritiek' op Israel (demonisering is een beter woord) door Marokkaanse Nederlanders is niet los te zien van hun minachting en soms haat voor Joden.

Etty bekritiseert vervolgens het gelijkstellen van de Nakba met de Holocaust (wat haar in de discussie op nrc.nl overigens op felle kritiek komt te staan, maar daarover later meer).

In de Volkskrant (26 juni) vertelt JaÔr Stranders, die als joodse peer educator op scholen in Amsterdam-West voorlichting kwam geven over de Holocaust samen met peer educators van Marokkaanse afkomst, dat de laatsten bij voortduring de uitsluiting en uitroeiing van miljoenen Joden voor leerlingen van Marokkaanse of Turkse afkomst voelbaar en tastbaar wilden maken door te verwijzen naar uitsluiting en discriminatie die zijzelf in onze huidige samenleving meemaken. Het uitgangspunt van dit scholenproject was de gelijkstelling van de Holocaust met de Naqba, de ramp die de Palestijnen trof na de stichting van IsraŽl.
Dit is dus precies waar Milner het over had: ten eerste worden alle vormen van slachtofferschap (genocide en weigering bij discotheken) op ťťn lijn gesteld en het protest tegen uitsluiting neemt vervolgens de vorm aan van identificatie met de Palestijnen als slachtoffer van de Joden. En IsraŽl is de Ander, de dader, de vertegenwoordiger van het kwaad. Ziehier het hedendaagse antisemitisme, dat overeenkomsten vertoont met het vigerende anti-islamitische racisme: de redenering dat alle misstanden, zoals antisemitische incidenten en homofobie, voor rekening komen van de Marokkaanse gemeenschap als geheel en van allen die daartoe door hun afkomst behoren.


Het is natuurlijk prima om kinderen en tieners wanneer zij voor het eerst horen over de Holocaust voorbeelden van discriminatie te geven die zij kennen - het donkere meisje of de homofiele jongen bij hen in de klas, een zigeunergezin dat gisteren op TV was. Als je echter de Nakba nodig hebt, een gebeurtenis die bijna net zolang geleden plaats vond als onderdeel van een ingewikkeld conflict en een oorlog, dan is er iets grondig mis. Ik vraag mij overigens af of dit niet minstens zoveel zegt over de 'peer educators' als over hun publiek dat het anders niet zou kunnen begrijpen. We lijken er soms al op voorhand vanuit te gaan dat Marokkanen de Holocaust pas begrijpen als we die vergelijken met uitsluiting van moslims, of wanneer Marokkanen de heldenrol vervullen van Jodenredders tijdens de oorlog. Als 'autochtone' Nederlanders leren over de slavernij of de Apartheid hebben ze toch ook geen voorbeelden van eigen uitsluiting of onrecht blanken aangedaan nodig?

Etty vergelijkt het hedendaagse antisemitisme met anti-islamitisch racisme. Bij iedere vorm van discriminatie en racisme wordt de groep als geheel verantwoordelijk gehouden voor wat enkelen of een deel doen, en vaak wordt de betreffende groep (of land) als zondebok gebruikt en collectief verantwoordelijk gehouden voor allerlei onrecht. Dat is wat antizionisten en antisemieten bindt, en hen ook met anti-islamitische racisten verbindt. Maar er zijn ook belangrijke verschillen: een deel van de Marokkaanse gemeenschap maakt zich daadwerkelijk schuldig aan antisemitisme en homofobie, en zorgt ervoor dat Joden in Amsterdam niet meer herkenbaar over straat durven en synagoges zwaar beveiligd moeten worden. Ik hoorde die verhalen jaren geleden al, en ken verschillende Joden die om die reden naar Israel zijn geŽmigreerd. Ze klagen dat ze 'hun' Amsterdam kwijt zijn. Al doet een meerderheid van de Marokkaanse Nederlanders daar niet aan mee, ze treedt ook nauwelijks corrigerend op. Marcouch is echt een uitzondering met zijn felle kritiek op de eigen gemeenschap. Etty zegt zelf later in haar column:

Vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschappen hier hebben dus de morele plicht als eerste te bewegen in de bestrijding van antisemitisme en homofobie.

Waarna Marcouch weer opduikt als voorbeeld, maar dat is dus niet genoeg. Het is te weinig en te laat. Veel moslims praten antisemitisme goed met een verwijzing naar Israels 'misdadige politiek' en het feit dat Joden daar niet in meerderheid duidelijker afstand van nemen. Alsof het dan wel mag, en we dus ook Turken mogen gaan uitschelden als ze geen afstand nemen van allerlei praktijken van de Turkse regering. Bovendien zijn Joden over het algemeen behoorlijk kritisch naar Israel, en zelfs het CIDI keurt bepaalde praktijken duidelijk af.

Anti-islamitisch racisme heeft voor een deel duidelijke andere oorzaken dan antisemitisme: het komt mede voort uit het gevoel bij veel Nederlanders 'hun' land kwijt te raken, uit gevoelens van onbehagen vanwege een verkleurende wijk vol hoofddoeken en Arabisch op straat. Ook de vele incidenten met Marokkaanse jongeren hebben hun tol geŽist. Natuurlijk spelen daarnaast ook angst voor het andere, vooroordelen en het zondebok idee, en natuurlijk is het net zo verwerpelijk. Maar de oplossing ligt, in ieder geval voor een gedeelte, ergens anders. Ik ga daar verder niet op in, maar wil slechts geconstateerd hebben dat beide niet op een hoop te gooien zijn. Ook reageren Joden en Arabieren anders op antisemitisme c.q. racisme. Vanavond meldde men op het journaal dat er volgens de Antiracisme Monitor sprake is van minder antisemitisme. In reactie op het feit dat andere organisaties juist wel een toename constateren, zei een onderzoeker dat dat komt omdat men wel erg ruimhartig telt: iedere scheldpartij en haatmailtje zouden worden geteld. Ook zou men ervoor terug schrikken iets dat zo gevoelig ligt te relativeren. We vinden het zo erg, en daarom durven we niet te zeggen dat het wel meevalt. Tja. Mijn sterke indruk is dat Joden sterk vermijdingsgedrag vertonen, en juist niet snel aan de bel trekken. Men beveiligt de synagoge nog wat beter of houdt de dienst bij iemand thuis, men zet een hoed over de keppel, men schrijft geen brieven naar de krant en houdt een 'low profile' in het publieke domein. Het heeft er alle schijn van dat de Antiracisme Monitor met dit gegeven te weinig rekening houdt. Men gaat er vanuit dat wat niet wordt gemeld, ook niet plaats vindt, maar als iedere scheldpartij of antisemitische reactie of dreigement via internet geteld zou worden, zou het aantal meldingen waarschijnlijk in de vele duizenden lopen. Als Joden met een keppel op door Amsterdam West naar de sjoel lopen, zouden er wekelijks incidenten zijn. Ik weet het niet, maar het zou kunnen dat Arabieren dit vermijdingsgedrag in mindere mate vertonen. Het is tegenwoordig doodnormaal om met een hoofddoek op over straat te lopen, achter het loket te zitten of bij Blokker te werken. Ik hoor geregeld Arabieren luidkeels Arabisch praten op straat. Ik vind dat overigens prima, maar zou mij kunnen voorstellen dat een dergelijk verschil in gedrag het verschil tussen antisemitisme en racisme (dat volgens de Monitor juist is toegenomen) kan verklaren.

Wordt vervolgd.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 5 Opmerkingen

op Friday, 2 July 10, schreef Tjalling Tjalsma

Heel goed dat het gelijkstellen van de Naqba met de Holocaust hierboven bekritiseerd wordt.
Het zijn twee totaal verschillende gebeurtenissen naar inhoud en intentie.

Er zijn mensen die 'last hebben' van hun eigen racistische gevoel. Het zou xenofobie kunnen zijn o.i.d.
Hetgeen in het artikel benoemd wordt als "het gevoel bij veel Nederlanders 'hun' land kwijt te raken" is vaak onstaan uit bittere ervaring en teleurstelling ook nog.

Beperk ik me tot de eerste vorm van rascisme, als die tweede vorm al racisme zou zijn, dan is onderwijs het juiste middel tegen racisme.
Maar dan wel goed onderwijs.
Dat is onderwijs wat een juist onderscheid maakt in de dingen die spelen en gebeurd zijn in relatie tot de dagelijkse omgeving van ŗlle jongeren.

Het is heel goed dat een deel van ons land eerlijk is geschrokken van de reportages van de Joodse Omroep en Netwerk. Eindelijk!

Echter, naast onderwijs en bestrijding van racisme en antisemitisme dient ook aandacht te worden besteed aan de oorzaak van haat van vele Moslimse mensen tegen Joden.

op Saturday, 3 July 10, schreef Paul Lookman

Geachte mevrouw Pelle,
U spreekt over het ďbedroevende NRC-niveauĒ. Mag ik het anders verwoorden: ďNa de wisselingen aan de top, concreet de controverse tussen de (per definitie onafhankelijke) redactie en de nieuwe eigenaar is NRC NRC niet meerĒ. Zoals gemeld op http://geopolitiek-in-perspectief.blogspot.com/2010/06/wereldwijde-veroordeling-van-israels.html en http://geopolitiek-in-perspectief.blogspot.com/2010/06/halve-of-misleidende-informatie-over.html stond de berichtgeving en het commentaar van NRC in schril contrast tot die van andere kwaliteitsmedia in de beschaafde wereld. Dat waren wij tot voor kort van ďslijpsteenĒ NRC niet gewend.

U citeert de column van Elsbeth Etty en bespreekt, mag ik het zeggen, enigszins selectief, de reacties daarop. U besteedt speciaal aandacht over haar uitspraak over de Nakba. Uw lezers zullen wel de moeite nemen even naar de column van Etty te surfen. Want in de laatste reactie van bijdrage #14 van iondergetekende vinden zij: ďTenslotte de Nakba: of die nu wel of niet in de schaduw kan staan van de Holocaust, waarom liet Likud onderwijsminister Gideon Saíar die term dan uit de IsraŽlische geschiedenisboekjes schrappen? Zie http://geopolitiek-in-perspectief.blogspot.com/2010/06/israelische-bevolking-onkundig-van.html.

op Sunday, 11 July 10, schreef Aart van Wijngaarden

- - - Deze en een andere opmerking van dezelfde persoon zijn verwijderd. Voor de reden zie onderstaande opmerking van Tjalling. - - -

op Monday, 12 July 10, schreef Tjalling Tjalsma

Aart.
Wat ik in het artikel in Trouw van 28 juni j.l. lees, is dat het hier om een akelig incident gaat.
Of de feiten allemaal kloppen, kan ik niet bevestigen dan wel ontkennen.
Dat het mogelijk wel gaat om 3 jonge Joodse jongens blijkt uit dit artikel.

Jij schrijft dat 'het antisemitisme is afgenomen'. Dat mag ik dan hopen! Jouw opmerking dat 'als je wat wilt leren over liegen en bedriegen, moet je bij een jood in de kost gaan', vind ik wel een antisemitische opmerking! Dus, los van hetgeen CIDI aantoont, jouw opmerking is in elk geval voor iedereen te lezen. Bovendien, je opmerking van 'dat het antisemitisme is afgenomen' ontkracht je meteen door zelf met een antisemitische opmerking aan te komen.
Ik betreur dit!

op Sunday, 1 August 10, schreef Wouter Brassť

@Paul Lookman,
Ik begrijp dat u uw eigen blog hier zit te promoten, maar bepaald niet overtuigend. Ik weet niet veel over de wisselingen aan de top bij de NRC (een 'SP-miljonair' zou het blad hebben opgekocht?), maar in het bedroevende niveau van de NRC zijn mij nog geen verbeteringen opgevallen, zeker niet wat IsraŽl aangaat, en voor zover een eigenaar de berichtgeving zou beinvloeden zijn die natuurlijk ook niet te verwachten van een SP-er, getuige Harrie van Bommel, Anja Meulenbelt enz..
NRC heeft wel degelijk de Israelische aanval op het 'hulpkonvooi' scherp veroordeeld, net als die andere 'kwaliteitsmedia' zonder eerst de precieze gang van zaken af te wachten of de mogelijkheid in te ruimen dat ťťn en ander louter een vooropgezet plan was van Turkse extremisten om IsraŽl in het nauw te brengen. Zo waren er geeneens hulpgoederen aan boord van de Mavi Marmara, en hebben de Palestijnen zelf zich beklaagd dat het merendeel van de medicijnen die de andere schepen vervoerden niet meer bruikbaar was...

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.