IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Reacties op Elsbeth Etty en het antisemitisme

IMO Blog, 2010

De reacties onder Elsbeth Etty's artikel over antisemitisme waren weer van een bedroevend NRC niveau.


Zo schrijft iemand dat de Palestijnen niks met de Holocaust te maken hebben maar er wel het slachtoffer van zijn. De toenmalige moefti van Jeruzalem vergeten we even, net als het virulente Palestijnse antisemitisme, dat gedeeltelijk door de Duitsers (met hulp van de moefti) naar het Midden-Oosten is overgebracht. Een grote meerderheid van de Palestijnen stond volgens onderzoek achter de nazi's tijdens de oorlog. Zie bijvoorbeeld dit citaat:

"The Palestinian Arabs show on all levels a great sympathy for the new Germany and its Fuhrer, a sympathy whose value is particularly high as it is based on a purely ideological foundation," a Nazi official in Palestine wrote in a letter to Berlin in 1937.

A British Foreign Office report from 1939 reports of "news of a consignment of arms from Germany, sent via Turkey and addressed to Ibn Saud (king of Saudi Arabia), but really intended for the Palestine insurgents." Britain's chief military officer in Mandatory Palestine also noted reports "regarding import of German arms at intervals for some years now."

British documents from the same period, and German records photographed by an American spy and sent to the British government, said that a number of Nazi agents were sent to Mandatory Palestine, in order to forge alliances with Palestinian leaders, and urge them to reject a partition of the land between the Jewish and Arab populations.

A second Nazi agent, Dr. Franz Reichart, was reported to be actively working with Palestinian Arabs by the British Criminal Investigation Division "to help coordinate Arab and German propaganda." Reichart was also head of the German Telegraphic Agency in Jerusalem.

German records show that the Nazis viewed the establishment of a Jewish state with great concern. A 1937 report from German General Consulate in Palestine said: "The formation of a Jewish stateÖ is not in Germany's interest because a (Jewish) Palestinian state would create additional national power bases for international Jewry such as for example the Vatican State for political Catholicism or Moscow for the Communists. Therefore, there is a German interest in strengthening the Arabs as a counter weight against such possible power growth of the Jews."


Een enkele zeer vaste lezer van mijn blog herkent dit citaat misschien, want ik heb dit artikel vorig jaar al eens besproken. De Palestijnen zijn echter ook op een andere manier medeplichtig: ze hebben consequent geprobeerd de Joodse immigratie naar Palestina te verhinderen, door Joodse gemeenschappen aan te vallen en te weigeren met het Mandaat mee te werken en enige oplossing te accepteren zolang Joden nog naar het land mogen immigreren. Een stop van de immigratie was een van de hoofdeisen tijdens de grote Arabische opstand van 1936, en deze leidde er dan ook toe dat de Britten de Joodse immigratie sterk aan banden legden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen bekend werd hoe het de Joden in bezet Europa verging, en na de oorlog bleef men iedere oplossing blokkeren waarbij Joodse vluchtelingen in Palestina zouden worden toegelaten. De moefti heeft persoonlijk geÔntervenieerd toen de Geallieerden een deal met de nazi's hadden gesloten om een transport Joodse kinderen naar Palestina te laten gaan in ruil voor de vrijlating van gevangen genomen nazi's. Opvallend is dat de Palestijnen nooit enig berouw over dergelijke schandelijke zaken hebben getoond, er nooit serieus kritiek is gekomen op de Palestijnse positie en collaboratie met de nazi's, en dit tot op de dag van vandaag wordt ontkend en/of verzwegen (vergelijk daarmee de discussie in Israel, waar men zeer openhartig praat over eigen (vermeende) misdaden en wat wel en niet begrijpelijk of noodzakelijk was of leek op het moment dat deze plaatsvonden). De mensen die het hardst roepen dat Israeli's en Joden hun verleden kritischer moeten bekijken ontkennen ieder Palestijns onrecht.

Ook werd zoals gezegd Etty fel aangevallen omdat zij zegt dat de Nakba en de Holocaust onvergelijkbaar zijn. Wij moeten begrijpen, aldus een reageerder, dat voor de Palestijnen en moslims in het algemeen ander onrecht en leed belangrijker is, en de Holocaust niet de maat der dingen is. Het is ťťn ding ander onrecht belangrijker te vinden, een ander om zelf ook in antisemitisme te vervallen of te weigeren het probleem te zien. Je kunt als moslim op zijn minst erkennen dat de Holocaust heeft plaatsgevonden en dat Joden daar de les uit hebben getrokken dat ze sterk moeten zijn en niet zomaar op anderen kunnen vertrouwen. En je zou ook onderscheid moeten kunnen maken tussen bewust gepleegde genocide zonder dat de betreffende bevolkingsgroep daar enige aanleiding toe gaf, en onrecht en geweld dat voortkomt uit een oorlog, een oorlog waarin je eigen volk of dat waarmee je sympathiseert ook een aandeel had. (Zie ook artikel Etnische zuiveringen.

Iemand anders schrijft:

Het begaan van een misdaad, ter compensatie van leed dat door een eerdere misdaad is aangericht, is nooit en nimmer te rechtvaardigen. De oprichting van de staat Israel was zoín misdaad, waarbij vele duizenden Palestijnen werden vermoord of verjaagd. Het is lang geleden, en de staat Israel heeft ampele gelegenheid gehad om de overlevende slachtoffers en hun nabestaanden enige compensatie aan te bieden.

Met dank aan de Palestijnse lobby en de campagne die zij sinds ca. 2000 voert, niet zozeer tegen de bezetting maar tegen de staat Israel en haar bestaansrecht, kom je dit soort onzin tegenwoordig onder iedere discussie over Israel tegen. Die Palestijnen werden gedood omdat zij de oorlog hadden verklaard aan de Joodse gemeenschap in Palestina, niet omdat de Joden de Holocaust op onschuldige Palestijnen wilden wreken. Het Palestijnse leiderschap was die oorlog begonnen omdat zij weigerde een compromis te sluiten en het land te delen, en ook weigerde om samen te leven met de Joden op basis van gelijkwaardigheid. Sommigen zeiden een Joodse gemeenschap van maximaal 10% van de bevolking te accepteren, mits zij bereid waren onder Arabisch-islamitische heerschappij te leven, zoals Joden dat eeuwenlang hadden gedaan in het Midden-Oosten, met wisselend succes en met wisselende niveaus van discriminatie en anti-Joods geweld. Maar dat wordt allemaal vergeten of ontkend of als zionistische propaganda afgedaan. Hij komt daarna nog met etnische zuiveringen op de Westoever en genocide in Gaza aanzetten, wat natuurlijk grote onzin is. Ten eerste groeit de bevolking in beide gebieden, ten tweede is Israel uit Gaza weg en wordt de enige Israelische soldaat die er nog zit gevangen gehouden door Hamas, ten derde laat Israel dagelijks meer dan 100 vrachtwagens met hulp door, ten vierde heeft Gaza ook een grens met Egypte en ten vijfde heb ik geen berichten gelezen van massale sterfte in Gaza. In tegendeel, ik ben veel foto's tegengekomen van goed gevulde winkels en markten, Gazanen in auto's en in het zwembad etc. Het getto van Warschau zag er wel anders uit, met overal duidelijk ondervoede mensen, soms met blote voeten en alleen een paar vodden, wezenloos voor zich uit starend. Niet ieder onrecht is genocide, nog los van het feit dat veel van het leed in Gaza door Hamas, de daadwerkelijke machthebbers, wordt veroorzaakt.

Iemand anders schrijft:

Het misbruik dat Israel van de Holocaust maakt mag ook wel wat vaker aan de orde gesteld worden.
Volgens mij is de les van de Holocaust niet dat de Israel vanwege de Holocaust in 1948 een etnische zuivering mocht uitvoeren, maar kunnen we van de Holocaust juist leren dat het exclusieve nationalisme van de ene groep gemakkelijk leidt tot slachtoffers in een andere groep.


Dat nationalisme gevaarlijk kan zijn en tot uitsluiting en erger kan leiden, is inderdaad een les die je uit de Holocaust kunt trekken, en eigenlijk uit iedere oorlog tussen verschillende landen en/of volken. De Joden hebben echter ook de vreemde en verwerpelijke les uit de Holocaust getrokken dat zij zich voortaan moeten kunnen verdedigen en dus politieke en militaire macht nodig hebben. Men kwam tot de conclusie dat het antisemitisme niet zal verdwijnen - nadat op de Verlichting met zijn nadruk op gelijkheid en vrijheid, en de pogingen tot assimilatie alleen maar nieuwe pogroms volgden, was die hoop bij velen vervlogen. Israel mocht natuurlijk geen etnische zuivering uitvoeren, net zo min als de Palestijnen dat mochten of wie dan ook dat mag, los van of er wel of geen Holocaust heeft plaatsgevonden. Dat deed Israel dan ook niet. Je moet niet alles geloven wat Gretta Duisenberg en consorten zeggen, en Ilan Pappe was geen neutrale historicus, maar iemand die zei dat de feiten ondergeschikt zijn aan de politieke strijd.
Die les over nationalisme zouden de Arabieren overigens ook wel kunnen gebruiken. Hamas roept in haar handvest op tot het doden van alle Joden, en Hamas vertegenwoordigers en geestelijken die verbonden zijn met Hamas wakkeren de Jodenhaat geregeld aan en roepen op tot de heilige strijd voor een Arabisch Palestina. Dat er in Israel niet meer slachtoffers zijn gevallen komt niet omdat het Hamas (en andere gewapende groeperingen) aan de wil daartoe zou ontbreken maar doordat Israel tegenwoordig vrijwel alle aanslagen weet te verijdelen.

Tot slot beweerde iemand dat het zogenaamde 'filosemitisme' net zo erg is als antisemitisme, een modieuze stelling in pro-Palestijnse kringen. Dat antisemitisme-etiket dat sommigen aankleeft is natuurlijk toch niet zo fraai en dan is het handig de bal op deze manier terug te kunnen kaatsen. Filosemieten zouden alles wat Israel doet goedpraten, en daarmee hun eigen schuldgevoel over Nederlands niet zo fraaie rol tijdens de Holocaust wegpoetsen. Leuk geprobeerd, maar in de eerste plaats is alles wat Israel doet goedpraten lang niet zo erg als Joden uitschelden en erger. Zelfs als die zogenaamde filosemieten blind zouden zijn voor wat Israel en Joden aan minder fraais doen is dat nog geen misdaad. Bovendien kunnen de Joden met zoveel vijanden best een paar vrienden en sympathisanten gebruiken, en is het een heel zuiver motief om het om die reden voor Israel en Joden op te nemen. Antisemitisme wordt wel 'de oudste haat' genoemd, en geen enkel volk is zozeer vervolgd als de Joden. Om de sympathie die de Joden bij sommigen oproepen op een lijn te stellen met Jodenhaat, met pogingen hen uit te sluiten, te vervolgen, en hen basale rechten te ontzeggen (zoals het recht op een staat en onafhankelijkheid) is welhaast Orwelliaans. De meeste 'filosemieten' hebben echter ook wel zo hun kritiek op Israel, alleen treden ze daar wat minder mee naar buiten.
Maar je hoeft geen filosemiet te zijn om tot het inzicht te komen dat Israel bestaansrecht heeft, dat bestaansrecht onterecht door steeds meer mensen wordt ontkend en de Palestijnen en Arabieren ook zo hun lessen uit het verleden te leren hebben.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Wednesday, 7 July 10, schreef Tjalling Tjalsma

Een heel goed en doeltreffend artikel!
Ook ik heb de reacties gelezen op 'Elsbeth Etty en het antisemitisme', waar ik echt niet vrolijk van werd.
Ik ben wel verheugd over zo'n artikel van Ratna zoals hierboven, als reactie op die reacties.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.