IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Cliches in het Israelisch-Palestijns conflict

IMO Blog, 2010

Het discours over het IsraŽlisch-Palestijns conflict zit vol met clichťs, die eindeloos worden herhaald, herkauwd en uitgespuwd over de lezer en kijker. In sommigen zit een kern van waarheid, anderen zijn klinkklare nonsens, en weer anderen waren misschien ooit waar maar worden nu vooral misbruikt om een politiek punt te maken en/of de andere kant het zwijgen op te leggen. Een voorbeeld van dat laatste is: "verwar kritiek op IsraŽl niet met antisemitisme", waarna steevast een betoog volgt over hoe fout IsraŽl is en dat het met het antisemitisme in Nederland echt reuze meevalt, en dat vooral iets is van Joden die paranoia zijn en de wereld in voor of tegen hen indelen. En eigenlijk is het hele woord sowieso onbruikbaar geworden, want sinds wat de nazi's hebben gedaan is het absurd om wat voor discriminatie of scheldpartijen ook dezelfde naam te geven. Tsja. Zo ken ik er ook nog wel een paar, maar dat is zo ongeveer het betoog van Jaap Hamburger vandaag in Trouw, in reactie op een opiniestuk van Ron en Rosa van der Wieken een paar weken geleden in dezelfde krant.


Hamburger wordt persoonlijk (dat kennen we van hem, op de persoon spelen als hij het niet met iemand eens is, een zwaktebod natuurlijk) waar hij het argument wil weerleggen dat de enorme focus op IsraŽls veel kleinere misdaden in vergelijking met veel andere problemen ook een vorm van antisemitisme is. Hij heeft gelijk dat je met dit argument voorzichtig moet zijn, en er valt over te discussiŽren wanneer die nadruk op alles wat IsraŽl doet ook antisemitische trekken krijgt, maar zijn reactie is nauwelijks inhoudelijk van aard:

De schrijvers belijden dat het geoorloofd is kritiek op handelingen van de staat IsraŽl te hebben. Mooi. Wat zij bedoelen is dit: IsraŽl maakt fouten, domme fouten, maar andere landen, van Congo tot China, begaan veel groter misdaden. Zij kapittelen anderen om hun relatieve gebrek aan aandacht hiervoor, maar uit niets blijkt dat die misdaden henzelf ter harte gaan. Zij gebruiken die louter instrumenteel, om IsraŽl vrij te pleiten en critici van IsraŽl langs een omweg verdacht te maken.

Het is een nieuwe definitie van antisemitisme: wie niet naar verhouding evenveel aandacht heeft voor andere situaties en problemen in de wereld als de IsraŽlische bezetting, is een Jodenhater. Dat is de visie die zij ingang willen doen vinden. Kritisch schrijven over IsraŽl wordt zo een daad van antisemitisme.


Vervolgens gaat hij verder in op IsraŽls misdaden, want die kunnen natuurlijk niet genoeg worden benadrukt - we zouden nog eens vergeten dat IsraŽl een wrede bezetter is en dagelijks Palestijnen kleineert.

Hoe weet Hamburger wat het echtpaar Van der Wieken verder doet of heeft gedaan? Ik heb mij laten vertellen dat Rosa voor Artsen zonder Grenzen in Afghanistan heeft gewerkt. Hamburger weet het niet, maar neemt voor het gemak aan dat zij dit argument slechts gebruiken om hun tegenstanders de mond te snoeren en zelf niet begaan zijn met andere problemen in de wereld. Zelf is hij natuurlijk wel op honderd andere gebieden actief, nietwaar? Mij valt vaak op hoezeer Joden zich inzetten voor allerlei maatschappelijke zaken en onderdrukte groepen, en juist niet vooral of alleen voor IsraŽl. Als men zich voor IsraŽl inzet is het bovendien ook vaak humanitair gericht, zoals hulp bieden aan arme kinderen of slachtoffers van terrorisme of steunen van projecten waarin Joden en Arabieren samenwerken, bomenplant projecten en aanverwante zaken.

Het aantal Nederlandse Joden dat zich inzet voor de verderfelijke zaak van het verdedigen van IsraŽl en het van repliek dienen van IsraŽl critici en antizionisten is volgens mij nogal beperkt. 'Daar hebben we toch het CIDI voor opgericht' heb ik weleens horen zeggen, en die handvol betaalde krachten mogen dan tegengas bieden aan het dozijn anti-IsraŽl organisaties in Nederland, die met vette subsidies die aan de ontwikkelingsorganisaties worden verstrekt en via United Civilians for Peace worden doorgesluisd naar Een Ander Joods Geluid, Het Palestina Komitee, Stop de Bezetting en andere frisse clubs, die dag en nacht IsraŽl zwart maken en als de grootste schurkenstaat ter wereld afschilderen.

Maar gezien hoe IsraŽl onder vuur ligt en de succesvolle campagne om haar te delegitimeren en internationaal te isoleren, vind ik het helemaal niet vreemd wanneer veel Joden zich vooral daarmee bezig zouden houden en daaraan tegenwicht proberen te bieden. Het is per slot van rekening wel een beetje hun land, waarmee men zich verbonden voelt en vaak familie heeft. Ik vind juist dat Joden naar verhouding weinig opkomen voor IsraŽl, alsof ze zich liever gedeisd houden dan openlijk de discussie aan te gaan.

Ook Hamburger verdedigt zijn obsessie met IsraŽl met het argument dat het land hem ter harte gaat. Ik vind dat vreemd, maar ik neem aan dat hij eerlijk is en werkelijk meent dat het continu zwart maken van IsraŽl en ophemelen van haar vijanden het land op een of andere manier ten goede komt. Een soort zelfkastijding misschien. In zomergasten vertelde Maarten 't Hart een paar weken geleden over zijn vriendschap met Rudy Kousbroek, en dat hij altijd wel een paar 'aardige' opmerkingen voor je in petto had en zijn beste vrienden graag de mantel uitveegde omdat ze 'karakterloos' waren of anderszins niet deugden. Het was eigenlijk een teken van genegenheid, je wist dan dat hij om je gaf. Wie weet werkt dat bij Joden en IsraŽl ook zo, en is er daarom zoveel en zulke ongenuanceerde kritiek van hun op dit land, maar niet-Joden begrijpen daar niet veel van en gebruiken die kritiek om IsraŽl met heel andere intenties aan te vallen. Hoe vaak hoor je niet zeggen: 'zelfs Joden zeggen dat...', waarmee we bij het volgende clichť zijn aanbeland.

Clichť twee: "veel felle kritiek op IsraŽl komt van Joden zelf. Als zij het mogen zeggen, mogen wij niet-Joden dat ook zonder voor antisemiet te worden uitgemaakt".
Het gaat er natuurlijk in de eerste plaats om wat je zegt, niet wie het zegt, en ja, sommige Joden zeggen antisemitische dingen. Er bestaan ook vrouwelijke seksisten en homofobe homo's en zelfhatende zwarten. Hoe het kan is aan psychologen om uit te vogelen, maar zelfhaat en zelfkastijding bestaat, zowel op individueel als op groepsniveau. Er is ook nog zoiets als het Stockholm syndroom waarbij een slachtoffer zich met zijn dader gaat identificeren en er zijn talloze redenen te bedenken waarom iemand de gedachtegang van zijn vijanden overneemt of zelfdestructief gedrag vertoont. Mensen zijn niet logisch en rationeel, daar zijn psychologen al een eeuw geleden achter gekomen.

Ten tweede is er wel degelijk een onderscheid tussen zelfkritiek en kritiek op anderen. Als ik over mezelf zeg dat bepaalde zaken niet deugen wil dat zeker niet zeggen dat een ander dat in het openbaar mag zeggen, en dan ook nog eens zonder de verzachtende omstandigheden en context die er bijhoren. Als Joden het onderling over IsraŽl hebben, kennen ze die context, en als IsraŽlische Joden hun land bekritiseren doen ze dat in een omgeving waar iedereen IsraŽls kant en argumenten kent. Men laat daar juist de andere kant zien en dat is nuttig en verfrissend. Maar hier kennen we inmiddels met name die 'andere kant' en is dat het dominante verhaal geworden.

Ik vind het laf en gemakzuchtig als niet-Joden zich erachter verschuilen dat Joden iets zelf ook gezegd hebben. Er zijn ook Joden die hebben gezegd dat men de Holocaust aan zichzelf te danken had, dat dit een straf van God was en weet ik wat voor onzin. Dat geeft je als niet-Jood natuurlijk nooit het recht zoiets eruit te kramen en dan nog te klagen als je voor antisemiet wordt uitgemaakt.

Nog even iets over het verschil tussen kritiek op IsraŽl en antisemitisme. Ron en Rosa van der Wieken schreven:

Het is onjuist om te stellen dat er alleen kritiek is op de staat IsraŽl, niet op het Joodse volk. Kritiek op het handelen van de staat IsraŽl is op zichzelf niet anders dan kritiek op de handelingen van welke staat dan ook. Het wordt antisemitisme in twee gevallen. Ten eerste als het bestaansrecht van de staat IsraŽl wordt ontkend of betwijfeld. Ten tweede wanneer IsraŽl selectief wordt bekritiseerd en zijn daden met een unieke meetlat worden gemeten die niet geldt voor andere naties.

Hamburger maakt hiervan:

Het is een nieuwe definitie van antisemitisme: wie niet naar verhouding evenveel aandacht heeft voor andere situaties en problemen in de wereld als de IsraŽlische bezetting, is een Jodenhater. Dat is de visie die zij ingang willen doen vinden. Kritisch schrijven over IsraŽl wordt zo een daad van antisemitisme.

Er wordt natuurlijk nooit evenveel aandacht besteed aan allerlei conflicten in de wereld, om verschillende redenen (band met een land en volk, geografische afstand, gevoel er als Nederland of Europa bij betrokken te zijn en een rol in te spelen, toegankelijkheid van de regio voor buitenlandse media etc.), maar bij IsraŽl is de aandacht wel heel erg extreem en eenzijdig negatief, en de Van der Wiekens maken zich er zorgen over dat dat ook gevolgen heeft voor de Joodse gemeenschap:

De overmaat aan verslaglegging en aandacht voor het Midden-Oostenconflict speelt in op het oeroude onderbuikgevoel van weerzin tegen Joden en creŽert een Jood-vijandige sfeer die onvoorziene gevolgen kan hebben.

Op dat punt gaat Hamburger niet in. De Van der Wiekens leggen een verband tussen het toenemende antisemitisme en gevoel van onveiligheid bij Joden enerzijds en de eenzijdig negatieve focus op de Joodse staat. Dat verband blijkt uit vele zaken, zoals dat aanvallen op Joodse doelen toenemen wanneer de strijd in en rond IsraŽl oplaait (en het hier op de voorpagina's staat en we bloederige reportages op TV zien met steevast de Palestijnen of Libanezen in de slachtofferrol), en de vele antisemitische reacties onder ieder artikel dat over IsraŽl gaat of soms niet eens over IsraŽl gaat (maar over Iran, Wilders, de islam, de VS, Irak of iets anders dat je met enige fantasie met IsraŽl in verband kunt brengen). Het probleem is niet 'kritisch schrijven over IsraŽl' maar IsraŽl demoniseren, met de nazi's vergelijken, er leugens over vertellen en het voor alle problemen van het Midden-Oosten verantwoordelijk houden. Het probleem is dat als je continu alleen negatief nieuws over IsraŽl verspreidt, waar of gedeeltelijk waar en zonder enige context, mensen op den duur een geheel vertekend beeld van het land krijgen. Hoe snel dat gaat heeft Manfred Gerstenberg een paar jaar geleden aangetoond. Hij begon een blog 'Slecht nieuws over Nederland', en vertelde zijn studenten dagelijks eenzijdig negatieve verhalen over Nederland. Toenemende criminaliteit, intolerantie, etnische spanningen, een moskee die in de fik was gegaan, een leraar die was weggepest, een conducteur in elkaar geslagen en zo maar door. Al binnen een week begonnen de studenten negatiever te denken over Nederland.

In de Nederlandse media ontbreekt systematisch elk positief verhaal over IsraŽl. Alleen in opiniestukken wordt heel af en toe IsraŽl verdedigd, vaak ook met de bekende argumenten, waarna minstens twee anti-stukken worden geplaatst en een rits aan brieven, om over de reacties op de website te zwijgen. Maar het is niet alleen maar een opinie dat er een verband is tussen de negatieve aandacht voor IsraŽl en antisemitisme, en het is niet alleen maar een opinie dat Hamas nog steeds uit is op de vernietiging van IsraŽl, en haar leiders in het Arabisch de meest weerzinwekkende dingen over Joden zeggen. Het is ook niet alleen maar opinie dat IsraŽl altijd maatregelen neemt om het aantal burgerslachtoffers te beperken, al kun je er natuurlijk over twisten of deze maatregelen toereikend zijn en op dingen wijzen die beter kunnen. Het is geen opinie dat Libanon vorige week als eerste schoot, op IsraŽlische officieren op IsraŽlisch grondgebied honderden meters van de grens verwijderd, en dat zich opvallend veel journalisten aan de Libanese kant hadden verzameld. Het is ook geen opinie dat vanuit Jenin tientallen zelfmoordaanslagen zijn gepleegd op IsraŽlische burgers binnen IsraŽl, en dat voorafging aan de IsraŽlische herbezetting en gevechten in het vluchtelingenkamp.
Het zijn allemaal harde feiten, net als de vlucht van evenveel Joden uit Arabische landen als er Palestijnen uit IsraŽl zijn gevlucht, en met achterlating van meer land en goederen, en net als de oneerlijke behandeling van IsraŽl in de VN en de talloze anti-IsraŽl organisaties en instituties die onder VN vlag werken. Toch kom je deze dingen alleen af en toe tegen in een opiniestuk van iemand uit de pro-IsraŽl hoek, waarmee het dus direct het label 'gekleurd' heeft en 'van de zionistische lobby dus kijk uit'.

Clichť drie: "Ik heb niks tegen IsraŽl, alleen tegen haar racistische zionistische politiek en haar identiteit als Joodse staat". Meulenbelt zegt dit in haar nieuwe boek, en Hamburger vindt het geloof ik ook, en vele andere 'kritische vrienden' van IsraŽl. Meulenbelt ziet de oplossing van het conflict erin, dat IsraŽl zich van haar Joodse karakter moet ontdoen en we het zionisme als mislukt afschrijven. Daarmee gaat ze voorbij aan het feit dat Joden als volk recht hebben op zelfbeschikking - een recht dat is verankerd in het VN handvest. Het 'Joodse karakter' waarvan het zich zou moeten ontdoen is het logische gevolg van een staat waarin Joden de meerderheid zijn, die door hen is gesticht en gebouwd en waar zij hun leven en identiteit vormgeven. Dat karakter is de essentie van IsraŽl. Dit argument laat zien hoe weinig veel mensen van IsraŽl en het zionisme hebben begrepen. Het conflict is natuurlijk net zo makkelijk op te lossen als de Palestijnen hun nationale aspiraties even opzij zetten. 'Als jij je rechten opgeeft, kunnen we vrede sluiten'. Een kind kan de was doen.

Het zionisme is de nationale beweging van de Joden, die de Joden vooral als volk definieert en meent dat zij als zodanig recht hebben op een staat, en deze ook nodig hebben om zichzelf te kunnen verwezenlijken en het antisemitisme probleem op te lossen. Het is tegenwoordig hip om het zionisme als passť te zien, IsraŽl is er immers en kan zich vooralsnog redelijk staande houden in de Arabische wereld, maar dit gaat aan verschillende zaken voorbij. IsraŽl ligt geÔsoleerd en verliest zienderogen steun in de internationale gemeenschap - daar zijn zelf antizionisten het over eens, maar zij zien dat graag. IsraŽl is geen onderdeel van een natuurlijk blok zoals Europese landen, en de steun van de VS is niet vanzelfsprekend. Het is waar dat IsraŽl soms niet erg handig opereert internationaal, en het is waar dat het zou helpen als men geen bedoeÔenendorpen platgooit en kolonisten uit Yitzar voor de tigste keer velden van Palestijnen in brand steken, maar dit zijn zaken van een niveau die we van andere landen helemaal niet weten. Turkije heeft duizenden Koerdische dorpen platgegooid, en Egypte behandelt de BedoeÔen zeker niet beter dan IsraŽl.

De taak van het zionisme - zorgen voor een veilig IsraŽl verankerd in het internationale recht en in vrede met haar buurlanden, is dus nog lang niet volbracht. Dat laatste wordt weleens vergeten, maar vrede stichten is net zo essentieel voor IsraŽls overleven als een sterk leger en sterke bondgenoten. Het zionisme wordt ten onrechte afgeschilderd als een expansionistische beweging die liefst het halve Midden-Oosten zou willen overheersen, maar veel zionisten zijn uitgesproken voorstanders van vrede en een tweestatenoplossing. Zionisme gaat ook niet uit van de superioriteit van de Joden, maar juist van hun gelijkwaardigheid, die men denkt alleen te kunnen verkrijgen in een eigen staat met politieke en militaire macht. Als minderheid waren zij altijd kwetsbaar en moesten zich aanpassen aan hun omgeving, en allerlei vernederende zaken accepteren zoals extra belastingen (Jodenbelasting), beperkingen in welke beroepen men kon uitoefenen, beperkingen in het belijden van de eigen godsdienst, en soms discriminatie en vervolging. De kern van het zionisme is dat er een land is waar Joden vrij zijn en niet bang of voorzichtig hoeven zijn, en waar ze altijd naartoe kunnen. De kern is nooit geweest dat Arabieren minderwaardig zijn maar wel dat zij hun minderheidspositie moeten accepteren zoals Joden dat elders doen. Er zijn geen speciale Arabieren belastingen en ze mogen bijna alle beroepen uitoefenen (om veiligheidsredenen zijn bepaalde beroepen uitgesloten) maar ze moeten accepteren dat IsraŽl een Joodse identiteit heeft.

De discriminatie van Arabieren komt vooral door twee zaken: een minderheid is altijd kwetsbaar, en altijd en overal wel in enige mate achtergesteld, ook in Nederland met zijn rust en welvaart. Ten tweede verloopt het conflict in IsraŽl langs etnische lijnen, en sympathiseren Arabieren in IsraŽl met de Palestijnen, velen noemen zich ook 'Palestijn'. Het is een strijd om het land, die op veel verschillende niveaus wordt uitgevochten. In de Knesset stemmen Arabische partijen tegen voorstellen die zij 'zionistisch' vinden, en houden vlammende betogen tegen IsraŽl - hun eigen land. Sommige leiders sympathiseren openlijk met Hezbollah en Hamas, ondanks het feit dat ook hun gemeenschap door de raketten is getroffen. Maar ook in kleine praktische zaken strijdt men om het land. Arabieren en Joden claimen vaak hetzelfde land, en beide beschuldigen de ander ervan land te stelen. Joodse boeren in Galilea en de Negev klagen dat Arabieren hun wegpesten om hun land in te kunnen pikken, en de BedoeÔenen wiens dorpen door IsraŽl zijn verwoest pikten dat land volgens IsraŽl illegaal in en tapten illegaal water en stroom af.

De vraag waar het steeds om draait is 'van wie is het land?' Arabieren accepteren veelal niet dat veel land in bezit is van de overheid of semi-staatsorganisaties als het Joods Nationaal Fonds, en strijden daartegen, zowel via de rechter als op het land zelf. Veel land in de Negev wordt bijvoorbeeld gebruikt door het leger, maar veel BedoeÔenen hebben daar geen enkele boodschap aan en vinden dat zij zich overal in de Negev moeten kunnen vestigen. Ook in steden is er een dergelijke strijd. Orthodoxe Joden gaan bewust in een Arabische buurt in Jaffa wonen en kopen er steeds meer huizen op, en Joden zijn uit plaatsen als Akko en Peki'in weggepest. Zolang deze strijd om het land woedt en beide bevolkingsgroepen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan lijkt een harmonieus samenleven in gelijkwaardigheid onmogelijk. Let wel: hiermee wil ik discriminatie niet verdedigen, en juist vanwege deze strijd moeten er goede en eenduidige wetten zijn die strikt worden gehandhaafd. Discriminatie is daarbij uit den boze, maar Arabieren moeten ook accepteren dat ze in een staat leven die in meerderheid Joods is en een Joodse identiteit heeft. De aanpak van minister Lieberman werkt averechts, maar de opruiende taal van sommige Arabische leiders gooit ook olie op het vuur.

Om naar het clichť terug te keren, je kunt niet voor IsraŽl zijn maar tegen het zionisme, of IsraŽls bestaansrecht steunen maar niet als Joodse staat. Het is een idiote bewering, net als 'ik heb niks tegen buitenlanders, maar...' en 'ik ben geen antisemiet want sommige van mijn beste vrienden zijn Joods'. Het is verbluffend hoe makkelijk apologeten van de Palestijnen met dit soort clichťs wegkomen, en dat laat zien hoe weinig mensen begrijpen van IsraŽl, het conflict en het zionisme.

In een volgende stukje meer clichťs. Je kunt ook zelf voorbeelden aandragen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 14 August 10, schreef Tjalling Tjalsma

Kritiek hebben op IsraŽl is prima, maar dan wel op een manier zoals je kritiek hebt op elk willekeurig land in de wereld, op basis van aantoonbare feiten en niet buitenproportioneel van aard.

Zodra kritiek op IsraŽl bewust, of vaker meer onbewust, wordt gekoppeld aan het Joodse karakter van IsraŽl gaat de verwarring toeslaan.

Ik vraag mij, in relatie tot mijn bovenstaande opmerking, overigens af of er wel echt sprake is van een 'Joods karakter'.
In het opiniestuk van Rosa en Ron van de Wieken staat o.m. dat de heer van der Wieken van vrienden van hen had gehoord dat hij als iemand die de zeilkunst niet beheerst zo geen 'echte Nederlander' kan zijn.
Zo'n opmerking kan wellicht als grappig bedoeld zijn, in feite is het onzin om te stellen dat je moet kunnen zeilen om een echte Nederlander te kunnen zijn. En vergelijkbare opmerkingen heb ik zelf ook gehoord van mensen die van mening waren dat echte Friezen moesten kunnen schaatsen en jawel ook zeilen! ( Beide sporten beheers ik niet, maar voel mij desondanks wel Fries.)

Natuurlijk zijn er onder Joden mensen die zich schamen over alles wat verkeerd gaat, al dan niet mee veroorzaakt door Joden. Logisch, dat doen Nederlanders ook.
Er zijn veel Nederlanders die zich bijvoorbeeld schamen over de vroegere koloniale praktijken in het toenmalige Nederlands IndiŽ en Suriname.

Het valt mij op dat vooral politiek links georiŽnteerde mensen geneigd zijn om Westerse praktijken nog altijd te verdenken van eerdere koloniale praktijken en trekken die lijn door naar hetgeen IsraŽl doet, of vanuit die gedachte beschouwd wordt.
Joden hebben hetzelfde politiek spectrum, getuige het betoog van de heer Hamburger vanuit zijn links georiŽnteerde mening, maar wat opzich zelf geen betrouwbare mening kan opleveren aangaande IsraŽl.

In dit, heel mooie, artikel van Ratna worden ook psychologische aspecten aangehaald. Psychologie geldt voor alle aardbewoners. Elk onderscheid daarin, op etnische basis, is naar mijn mening niet op z'n plaats.

IsraŽl is naar mijn mening een land zoals alle andere landen, met als specialiteit dat daarin Joodse inwoners zich veilig kunnen voelen. Zodra mondiaal bekeken dit gegeven wordt aangenomen heeft het Zionisme uiteindelijk het doel bereikt!

Zover is het helaas nog lang niet.Met hulp van het aantonen van reŽle feiten kan er wel goed gewerkt worden aan het bereiken van het doel van het Zionisme.
Dat zal nog wel enige tijd gaan duren, echter de aanhouder wint.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.