IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Twee staten is enige oplossing

IMO Blog, 2010

(Dit artikel is vandaag in de Volkskrant verschenen.)

Palestijnen claimen het recht op terugkeer van alle vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen. Dat is onverenigbaar met een tweestatenoplossing.

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag waarschuwen Gretta Duisenberg, Jan Schnerr en Jan Wijenberg waarschuwen tegen de zogenoemde ĎJordaanse optieí, een radicale Ďoplossingí van het IsraŽlisch-Palestijns conflict waarbij alle Palestijnen naar JordaniŽ worden gestuurd (Opinie&Debat, 11 september). Niet alleen Wilders, maar ook Ďde topí in IsraŽl, wie of wat dat ook moge omvatten, zou dat voorstaan. IsraŽl zou intussen ook het leven van de Arabieren in IsraŽl zelf onmogelijk maken, en zo op een zuiver Joodse staat aansturen.


Minderheid
In werkelijkheid staat slechts een zeer kleine minderheid in IsraŽl achter dit extreme plan. Het artikel bevat meer onjuistheden. Het Allon-plan waarnaar men verwijst, had niets met verdrijving van Arabieren te maken. Volgens dit plan, dat na de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd bedacht, zou de Westoever tussen IsraŽl en JordaniŽ worden verdeeld, waarbij IsraŽl vooral uit veiligheidsoogpunt de dunbevolkte Jordaanvallei, de woestijn van Judea (oostelijk van Hebron) en een gebied rond Jeruzalem zou houden.

IsraŽl had in 1967 niet Ďeen flink stuk JordaniŽ bezetí, maar de Westelijke Jordaanoever, die JordaniŽ negentien 19 jaar eerder veroverde tijdens de eerste IsraŽlisch-Arabische oorlog en vervolgens illegaal annexeerde (dit werd alleen door Groot-BrittanniŽ en Pakistan erkend). Vreemd dat wanneer een Arabische staat een stuk van Palestina inpikt, dit direct wordt erkend door Duisenberg c.s., maar wanneer IsraŽl land verovert in reactie op een aanval op zijn grondgebied, is dat illegaal en expansionistisch.

Zenuwachtig
Volgens Duisenberg c.s. is men in IsraŽl steeds zenuwachtiger vanwege het hogere geboortecijfer van de Arabieren. Maar verreweg de meeste IsraŽliŽrs willen dit Ďdemografische probleemí oplossen door een tweestatenoplossing en dus het overdragen van land aan de Palestijnen. Geen verdrijvingen of Ďetnische zuiveringení waarmee de schrijvers ons bang proberen te maken, maar een deling van het land.

De VN stelde reeds in 1947 voor het land te delen, omdat gebleken was dat beide bevolkingsgroepen niet in ťťn land konden samenleven, maar dat wezen de Arabieren in Palestina als ook de omliggende Arabische staten af, waarna zij een oorlog begonnen tegen de Joodse staat in ontwikkeling. Zij waren het die toen hebben getracht de Joden te verdrijven uit Palestina, en als resultaat zelf voor een deel werden verdreven.

Immigratie
De zionisten wilden een Joodse meerderheid behouden door Joodse immigratie te bevorderen; dat is altijd een van de pijlers van IsraŽls beleid geweest. Binnen IsraŽl is er nu een solide Joodse meerderheid van meer dan 75procent.
Het zijn dus de Palestijnen die de demografie als wapen tegen IsraŽl willen inzettenEr zijn behoorlijke spanningen met de Arabische minderheid, vanwege het conflict en de sympathie van sommigen voor de Palestijnen en organisaties die radicaal anti-IsraŽl zijn, zoals Hezbollah en Hamas. Ook discriminatie en wederzijdse vooroordelen spelen een rol, en aan beide kanten stoken radicalen het vuurtje soms nog wat op.

Zeer weinigen zien verdrijving als een reŽle of wenselijke oplossing, en ook Liebermans plan om een gebied in IsraŽl waar overwegend Arabieren wonen, uit te ruilen voor de nederzettingenblokken heeft geen brede steun onder de bevolking.
De Arabieren zelf willen ondanks al hun onvrede in grote meerderheid in IsraŽl blijven wonen, ook na de stichting van een Palestijnse staat. Zij hebben in IsraŽl meer rechten dan Arabieren in een aantal Arabische staten hebben, laat staan minderheden in die landen.

Deling
De enige oplossing van het conflict ligt in een deling van het land. Netanyahu ziet dat in, en ook Abbas zegt daarvoor te zijn. Maar over de uitvoering verschillen ze fundamenteel van mening. Volgens Netanyahu moeten in ieder geval de grote nederzettingenblokken bij IsraŽl komen, met eventueel een landruil. De Palestijnen zijn tegen zoín ruil. IsraŽl wil ten minste de Joodse wijken van Jeruzalem houden, ook die over de Groene Lijn, en natuurlijk de Joodse wijk in de oude stad en Joodse heilige plaatsen. De Palestijnen willen geheel Oost-Jeruzalem, inclusief Klaagmuur, oude stad en Olijfberg.

Maar het belangrijkste verschilpunt is wellicht het zogenoemde recht op terugkeer van de vluchtelingen. De Palestijnen vinden dat alle vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen het recht hebben naar IsraŽl terug te keren en daarnaast ook gecompenseerd moeten worden voor land en eigendommen die ze verloren in 1948. IsraŽl is daartegen omdat dat de Joodse meerderheid in gevaar brengt en dus de idee van een tweestatenoplossing betekenisloos maakt.

Onzinnig
Ook meent IsraŽl dat er evenveel Joodse vluchtelingen uit Arabische staten zijn verdreven, en zij hebben nog meer land en eigendommen achter moeten laten. Waarom kan Palestina straks niet de Palestijnse vluchtelingen opvangen, zoals IsraŽl de Joodse opving? Het is niet toevallig dat Abbas ook fel tegen erkenning van IsraŽl als Joodse staat is. Het argument dat hij geen staat op religieuze grondslag wil erkennen, is onzinnig, want in de Palestijnse grondwet wordt de islam als staatsgodsdienst genoemd, net als in veel Arabische staten ook het geval is. Het argument dat dit het recht op terugkeer dwarsboomt is eerlijker. Het principe van twee staten voor twee volken is niet met dit Ďrechtí verenigbaar, dat heeft Abbas goed gezien. In het Westen schijnt dit besef nog te moeten doordringen.

Het zijn dus de Palestijnen die de demografie als wapen tegen IsraŽl willen inzetten. Stop de Bezetting pleit zelf ook felhartstochtelijk voor dit Ďrecht op terugkeerí en tegen de idee van twee staten voor twee volken, en is daarom niet de aangewezen organisatie om te waarschuwen voor zogenaamde IsraŽlische plannen daartegen. Zij is zelf even extreem als de kleine groep ultranationalisten in IsraŽl.

Ratna Pelle, medewerkster israel-palestina.info


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Monday, 20 September 10, schreef Tjalling Tjalsma

Dit artikel geeft met goede argumenten aan wat de enige oplossing voor het conflict kan zijn; een deling van het land wat inhoudt, de 'twee staten oplossing'.
Deze oplossing zou dan een uiteindelijk resultaat kunnen worden van wat men al in 1947 op het oog had.

Alleen is er nog dat hele moeilijke punt, het recht op terugkeer van de Arabische vluchtelingen. Dit punt staat de oplossing voor het conflict inderdaad in de weg.
Dat heeft naar mijn mening te maken met het feit dat men vanuit Arabische zijde, in 'stilte', wil aansturen op definitieve oplossing, die alleen voor Arabieren aanvaardbaar is; de ontmanteling van het Joodse karakter van IsraŽl.
Zouden alle vluchtelingen mogen terugkeren naar IsraŽl, dan heeft dat als gevolg dat Joden in IsraŽl een minderheid gaan worden met alle gevolgen vandien. In elk geval geen garantie meer voor de veiligheid en aanwezigheid van Joden in IsraŽl! Op den duur zal zo het Joodse karakter van IsraŽl verdwijnen en het doel van het Zionisme teruggedraaid worden.
Met handige en tactvolle diplomatie zien Arabieren hierin een haalbare kaart.
Het is eerst nog een kwestie van geduld, daarna wordt hun doel bereikt, wat naar mijn mening ook het beoogde doel is van Duisenberg, Schnerr en Wijenberg.

De in dit artikel genoemde feiten ontzenuwen de toenemende trend om alleen op het land IsraŽl de stempel met daarop het woord extreem te drukken.
Extreem in de zin van een demografische oplossing dan.

De Westerse diplomatie zou zich eens moeten gaan verdiepen in het begrip 'Hoedna'. Dat is een Arabisch begrip, wat een tijdelijke strategische terugtrekking inhoudt met als doel, hergroeperen om dan alsnog te bereiken wat echt gewenst is.
Dan ziet men ook in het Westen in dat 'het recht op terugkeer van alle Arabische vluchtelingen naar IsraŽl' uiteindelijk zal leiden tot opheffing van de Joodse staat IsraŽl.

op Monday, 4 October 10, schreef Jan Wijenberg

Reactie op Mevrouw Ratna Pelle

Wij danken mevrouw Ratna Pelle voor haar commentaar op ons artikel Weg met de Jordaanse optie! Om het debat overzichtelijk te houden, willen wij ons houden aan strikte spelregels. Het conflict van IsraŽl met de Palestijnen lijkt op het eerste gezicht toch al ingewikkeld en uitzichtloos genoeg. Met twee simpele handgrepen wordt het vraagstuk gelukkig overzichtelijker en hanteerbaarder. Dat zijn het internationaal recht en cruciale historische feiten.
Het internationaal recht bestaat uit een veelheid aan instrumenten, maar ťťn aspect hebben zij gemeen. Het internationaal recht ontstaat slechts door moeizaam onderhandelen. Het wordt pas rechtsgeldig na zware staatsrechtelijke procedures, vrijwel altijd via de ratificering door een voldoende aantal nationale parlementen. Bestaand internationaal recht kan niet zo maar terzijde worden geschoven omdat het bijvoorbeeld politiek zo uit zou komen.
Met zijn uitspraak van 9 juli 2004 heeft het Internationaal Gerechtshof de wereldgemeenschap een geweldige dienst bewezen door een oordeel te geven over bestaand internationaal recht in relatie met het conflict tussen IsraŽl en de Palestijnen. Daar hoeven we dus niet meer over te twisten. Het hoogste gerechtelijke gezag heeft het vastgelegd. Hoofdconclusies zijn: IsraŽl dient zich achter 'de groene lijn' terug te trekken, waarna op voet van gelijkheid finale status onderhandelingen plaatsvinden; de muur - voor zover op Palestijns grondgebied - moet worden afgebroken en de gedupeerden schadeloos gesteld; alle - herhaal: alle - joodse nederzettingen zijn illegaal (dus ook die in Oost-Jeruzalem en rond Jeruzalem op de Westoever van de Jordaan).
In IsraŽl heeft een groep historici - aangeduid als the new historians - ons een ander belangrijk uitgangspunt verschaft. Zij hebben op grond van officiŽle IsraŽlische bronnen onomstotelijk vastgesteld dat alle door IsraŽl gevoerde oorlogen door IsraŽl zijn begonnen en het karakter van veroveringsoorlogen hadden. Zij bevestigen hiermee de reeks van waarnemingen ter plekke van de Nederlandse militair, J.C. MŁhren, kolonel b.d., [Verscheurd Land, Aspekt, 2004].

Mevrouw Pelle heeft gelijk dat twee staten de enige echte oplossing is. Dit ligt al vast in de Mandaatsregelingen van voor de Tweede Wereldoorlog. Door de wurgende greep op de Westoever van de Jordaan te leggen, heeft IsraŽl deze optie vrijwel onmogelijk gemaakt. Waarschijnlijk zal IsraŽl als gevolg genoegen moeten nemen met een binationale staat Palestina, een democratisch huis voor Palestijnen en joden.

Hierna wordt het moeilijk haar redeneringen te volgen.
Zij noemt Wilders terloops. Maar hij was de aanleiding voor dit artikel. Wilders is momenteel een politiek ďzwaargewichtĒ en hij is verklaard voorstander van de ďJordaanse optieĒ. Als Tweede Kamerlid heeft hij trouw gezworen aan de Grondwet, ook aan art. 90. Dat zegt: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. De "Jordaanse optie" is zonder meer in strijd met verschillende instrumenten van internationaal recht. Wilders schendt met deze opvatting zijn ambtseed. Er is dus alle aanleiding voor CDA en VVD om daar nķ al expliciet afstand van te nemen. Nergens blijkt dat mevrouw Pelle deze optie om die reden afwijst.
Mevrouw Pelle brengt een aardig aantal onderwerpen op waarover binnen de denkdiscipline van het internationaal recht niet te discussiŽren valt. Bijvoorbeeld:
- het is totaal irrelevant dat de meningen over de deling van het land tussen Netanyahu en Abbas verschillen;
- IsraŽl kan geen enkel argument ontlenen aan de veronderstelde verdrijving van joden uit Arabische staten;
- het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen ligt deugdelijk vast in een VN- resolutie, die elk jaar in New York wordt herbevestigd. Het vormde, en vormt nog steeds, een van de twee voorwaarden waaronder IsraŽl tot de Verenigde Naties werd toegelaten (AVVN-resolutie 194 (III) (1948). Het is niet aan IsraŽl om dat te bestrijden en de uitvoering ervan te frustreren. Integendeel, IsraŽl heeft de plicht deze voorwaarde nu eindelijk eens te honoreren.

Wij voelen niet de drang in ons opkomen om een reactie te geven op passages als "Stop de Bezetting is zelf even extreem als de kleine groep ultranationalisten in IsraŽl." De verleiding is wel groot om alle missers van mevrouw Pelle de revue te laten passeren. Het zou ons in dit bestek echter te ver voeren.

Gretta Duisenberg, Jan Schnerr, Jan Wijenberg

op Thursday, 7 October 10, schreef Wouter Brassť

Het clubje van SdB heeft blijkbaar geprobeerd een tweede opiniestuk in de Volkskrant te krijgen, en toen dat werd afgewezen hebben ze het als reaktie onder Ratna's artikel geplaatst.
Het is dan ook a-typisch diplomatiek geformuleerd voor hun doen. Wie de website van SdB bezoekt slaat de schrik om het hart van de nauwelijks verholen Israel- en Jodenhaat die ervanaf druipt. De webmaster plaatst banners als "Israel en Palestina voor de Palestijnen", geeft openlijke antisemieten als Aart Liberty ruim baan in het forum (hij heeft zich geregistreerd als 'vriend' van SdB), en struint het internet af om de meest extreme anti-Israel artikelen over te nemen van doorgedraaide bloggers en antisemitische complotwebsites. (Een willekeurig citaat: "Whether you agree with David Duke or not, the idea that the agents of a foreign power are now able to control what you can and cannot see on YouTube should confirm for all observers that Israel is imposing a dictatorship over America.") Onder meer ook artikelen waarin Ratna wordt belasterd en beledigd, in minder diplomatieke termen dan hierboven. Dan hebben we het nog niet eens over de hersenspinsels van Wijenberg zelf over "CIDI knokploegen" e.d., of de bizarre schrijfsel van Gretta en co. over de Holocaust, waaronder de Joden niet zwaarder zouden hebben geleden dan pak weg de Esperantisten of de Quakers. Het is allemaal nogal onluisterend, maar in essentie niet veel krommer dan de kromme lezing die ze hier geven over het internationaal recht.
Zie ook op IMO:
http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000380.html

op Saturday, 9 October 10, schreef Ratna

Voor mijn repliek op Wijenberg en co, zie:
http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000494.html

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.