IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Twee staten voor twee volken?

IMO Blog, 2010

Voor velen lijkt de oplossing van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict duidelijk: twee staten voor twee volken. En voor velen lijkt het duidelijk waarom dat maar niet wil lukken: IsraŽl bouwt nederzettingen op 'Palestijns' grondgebied, oftewel land dat IsraŽl op JordaniŽ veroverde tijdens de Zesdaagse Oorlog. Land dat JordaniŽ zelf in 1948 veroverde en een paar jaar later illegaal annexeerde, maar dat weten maar weinig mensen.

Los van de discussie van wie dit gebied historisch gezien is, is de voortgaande bouw in de nederzettingen - met name buiten de grote blokken - wel degelijk een probleem en extra obstakel voor vrede. Hoe meer kolonisten straks immers geherhuisvest en gecompenseerd moeten worden, hoe lastiger en onaantrekkelijker dat is voor IsraŽl en hoe meer intern verzet dat op zal roepen. Anderzijds denk ik dat als het vertrouwen er is dat men er werkelijke vrede voor in ruil krijgt, de bereidheid tot concessies aan IsraŽls kant groot is. Zonder vrede in ruil heeft men immers al de nodige concessies gedaan, zoals de terugtrekking uit de Gazastrook. Een meerderheid van de IsraŽlische bevolking spreekt zich consequent uit voor een tweestatenoplossing en tegen het blijven heersen over een ander volk.


Binnenkort loopt de IsraŽlische bouwstop af, die behalve voor nederzettingen op de Westoever ook gold voor Oost Jeruzalem, waar IsraŽl sinds Joe Bidens bezoek vorig jaar nauwelijks nog over de groene lijn heeft gebouwd. De bouwstop, die in november begon, heeft de vrede niet veel dichterbij gebracht: de Palestijnen weigerden te onderhandelen zolang hij niet officieel ook voor Oost Jeruzalem gold, zolang er geen garanties vooraf over de grenzen werden gegeven, zolang de Palestijnen de agenda van de onderhandelingen niet konden bepalen etc. Ze zijn, vlak voordat de bouwstop af zou lopen, onder zware Amerikaanse druk gaan onderhandelen, en dreigden meteen eruit te stappen als IsraŽl de bouwstop niet verlengt. Verschillende IsraŽlische politici hebben nu een compromis voorgesteld, waarbij in de grote blokken en Jeruzalem weer gebouwd zal worden, maar niet in geÔsoleerde nederzettingen. Tot nu toe hebben de Palestijnse onderhandelaars ieder compromis afgewezen, maar Abbas liet dinsdag in uitspraken tegenover leiders van Joods Amerikaanse organisaties toch enige ruimte open:

"I cannot say I will leave the negotiations, but it's very difficult for me to resume talks if Prime Minister Netanyahu declares that he will continue his activity in the West Bank and Jerusalem," Abbas said, according to a transcript of the event obtained by The Associated Press.

In een speech voor Amerikaans-Joodse organisaties legde Netanjahoe eerder deze week duidelijk uit waarom het zo belangrijk is zonder voorwaarden vooraf te onderhandelen, en zonder buiten de onderhandelingen om eisen te stellen en te dreigen ermee te stoppen:

The second thing that made an impression on me was what I said a minute ago: the fact that there was an understanding that we don't turn our disagreements into preconditions for talks. Because if we do, we'll never get anywhere. After all, we've been trying to solve this conflict and it's being going on for over 90 years, and we disagree on quite a number of things. Believe me, every day the Palestinians do things I don't like: whether it's incitement in the schools or media, or an international campaign that they back to delegitimize Israel.

Just yesterday, a Palestinian Authority court ruled that the sale of Palestinian land to Israelis is punishable by death. You know, all these things do not square well with me, and my colleagues often question why is it that we're staying in the talks. Some have even questioned why I'm having peace talks with President Abbas when half of the Palestinian people are controlled by Hamas, which is a terror organization that openly calls for our destruction. I'm mentioning all of these things - and there are many others that I could raise here - because these could afford me many reasons to walk away from the table. But I haven't walked away from the table. I want to give these talks a chance to succeed. And I very much hope that President Abbas will have the same attitude. I expect him to sit down with me even when we disagree, and to work with me through those disagreements in a sincere effort to forge an historic compromise, which I believe is possible.

We got rid of the preconditions before the talks. We can't reintroduce them five minutes after the talks begin.


Stel dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV steeds via de media zouden dreigen ermee te stoppen als de ander niet x-y-z toegeeft? Er is een reden dat dit zelden gebeurt, en als het gebeurt is dat doorgaans een slecht teken. Je onderhandelt met elkaar, en bespreekt de pijnpunten met elkaar tijdens die onderhandelingen.

Het continue eisen stellen door de Palestijnen roept ernstige twijfels op over of men wel in goed vertrouwen en serieus wil onderhandelen, of vooral het spel even mee wil spelen omdat Obama dat zo graag wil en men hem te vriend wil houden. Er zijn meer zaken die hierop wijzen, zoals de hier vaak besproken opruiing en verheerlijking van geweld in door de PA gecontroleerde media. Als Abbas en Fayyad werkelijk vrede en een tweestatenoplossing willen, zorgen ze er toch voor dat de media die lijn volgen, en niet continu het tegenovergestelde doen? En wat doe je trouwens op de begrafenis van iemand die nauw betrokken was bij de aanslag op de IsraŽlische Olympische ploeg in 1972? Waarom vernoem je continu straten, scholen, kinderkampen etc. naar terroristen?

Maar het belangrijkste is wellicht dat Abbas, Fayyad en andere PA leiders weigeren om zich voor een daadwerkelijke tweestatenoplossing uit te spreken. De Palestijnse staat wordt uiteraard Arabisch en de islam zal er de dominante godsdienst zijn, zo staat reeds in de Palestijnse grondwet, maar IsraŽl mag niet Joods zijn. Premier Fayyad, geliefd in het Westen en consequent als zeer gematigd neergezet, werd volgens de Jerusalem Post zelfs woedend toen van hem werd gevraagd om het doel van twee staten voor twee volken te onderschrijven. Hij zou kwaad zijn weggelopen uit een VN overleg met vice minister voor buitenlandse zaken Ayalon, toen deze dat van hem vroeg. Fayyad zelf ontkent overigens kwaad te zijn weggelopen en een Noorse minister die ook aanwezig was bevestigt dit, maar feit blijft dat een gemeenschappelijke verklaring uitbleef omdat men het niet eens kon worden over de formulering.

De Palestijnen worden in deze weigering IsraŽl te erkennen als de natiestaat van het Joodse volk helaas niet alleen gesteund door de Arabische wereld maar impliciet ook door de EU. Het is opvallend dat het Noorse ministerie van buitenlandse zaken wel Ayalon de les las omdat hij Fayyad er onterecht van beschuldigd zou hebben te zijn weggelopen, maar niet ingaat op het inhoudelijke meningsverschil tussen beide heren. Noorwegen zegt slechts de stichting van een Palestijnse staat te ondersteunen, niet een Palestijnse staat naast een Joods IsraŽl. De Palestijnse positie wordt uiteraard ook ondersteund door het leger aan zogenaamd linkse vredes- en mensenrechtenactivisten, die ook geen enkel probleem lijken te hebben met het islamitische karakter van bijna alle Arabische staten, maar de idee van een Joods IsraŽl om de een of andere reden niet kunnen verdragen.

Netanjahoe sprak zich in zijn speech ondubbelzinnig uit voor een soevereine Palestijnse staat, en eiste hetzelfde van het Palestijnse leiderschap:

I think for the Palestinian leadership, it's even simpler: Just Say It. Say that you recognize Israel as the nation-state of the Jewish people. Say that you recognize the Jewish state.

This is the first point, and I think this is the essence of the problem that we've been facing all these years, the failure or the refusal to recognize the State of Israel as the nation-state of the Jewish people.


Dit is inderdaad de kern van het conflict. Lang voor de bezetting en de nederzettingen, checkpoints en de afscheidingsbarriŤre, weigerden de Arabische staten om met IsraŽl te praten, laat staan er vrede mee te sluiten. De PLO werd opgericht met het expliciete doel om IsraŽl te vernietigen, vanuit de Arabische buurlanden pleegden Palestijnen aanslagen in IsraŽl. Voordat IsraŽl zelfs maar werd gesticht hadden de Arabische staten een boycot afgekondigd, en de oprichting van de Arabische Liga zelf was voor een flink deel ingegeven door de wens de stichting van een Joodse staat in het Midden-Oosten te verhinderen. Er is sindsdien het nodige gebeurd, IsraŽl heeft vrede gesloten met twee Arabische staten, er is gepraat met de PLO, en de Arabische Liga heeft een vredesplan op tafel gelegd dat vergeleken met de retoriek uit vroeger tijden zeer verzoenend klinkt. Maar het kernprobleem ligt nog steeds op tafel. Met de vredesverdragen met JordaniŽ en Egypte is geen einde gekomen aan de vijandschap jegens IsraŽl en de Joden in hun media en internationale diplomatie. Politici, wetenschappers en kunstenaars uit die landen die contact zoeken met hun IsraŽlische vakgenoten worden berispt en soms zelfs vervolgd. Met name de vrede met Egypte is een koude vrede gebleken. De Joden worden nog steeds niet als volk met nationale rechten erkend door de Arabische wereld en in de media afgeschilderd als een kwaadaardig en minderwaardig volk, en ook het Arabische vredesplan voorziet daar niet in. Het eist onder andere een 'oplossing van het vluchtelingenprobleem volgens internationaal recht' met verwijzing naar VN resolutie 194. Deze wordt in de Arabische wereld algemeen aangehaald om het 'recht op terugkeer' te rechtvaardigen, wat overigens niet klopt (lees daar meer over in dit artikel). Deze eis is tegenstrijdig met het principe van twee staten voor twee volken en dus een daadwerkelijke tweestatenoplossing.

De Arabische Liga heeft vorige week de eis van IsraŽl, dat de Palestijnen het land erkennen als Joodse staat, wederom afgewezen. Dit met de bekende dooddoener dat het ten koste zou gaan van de in IsraŽl wonende Arabieren, en de wat eerlijker constatering dat dit het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen in gevaar brengt.

President Moebarak verklaarde op de IsraŽlische TV:

"I say to Israeli citizens, including Jews, Muslims and others, that there is no such thing as a state in which all the citizens are Jews," Mubarak said. "In Egypt, we have Muslims, Christians and Jews and there is no problem. When they wanted to establish a Muslim state in Kosovo, the world came out against it because it did not want a Muslim state in central Europe."

In Egypte wonen inderdaad christenen, maar nauwelijks Joden. Die zijn allemaal verdreven in de jaren '50 en '60, met achterlating van hun bezittingen en land. Niet alleen hebben zij nooit compensatie gekregen, Egypte weigert haar spijt te betuigen voor dit grote onrecht. Zie voor een persoonlijk verslag van een Egyptische Jood: My Personal Exodus.

De koptische christenen worden behoorlijk gediscrimineerd en zijn geregeld het doelwit van geweld.

In de Egyptische grondwet staat:

Art. 1: The Arab Republic of Egypt is a Socialist Democratic State based on the alliance of the working forces of the people. The Egyptian people are part of the Arab Nation and work for the realization of its comprehensive unity.
Art.2 : Islam is the Religion of the State. Arabic is its official language, and the principal source of legislation is Islamic Jurisprudence (Sharia).


Andere Arabische staten en ook de Palestijnen hebben vergelijkbare dingen in hun grondwet staan. In IsraŽl is het Jodendom niet de staatsreligie, noch stelt IsraŽl dat al haar inwoners allemaal deel zijn van de Joodse natie. IsraŽl vraagt alleen om erkenning van het feit dat zij de natie-staat is van het Joodse volk. Zij wil dat de Arabieren eindelijk eens erkennen dat er zoiets is als een Joods volk (iets dat ook Mubarak in bovenstaande verklaring weer ontkent) en dat dit volk nationale rechten heeft, en wel daar waar haar wortels liggen en waar zij altijd mee verbonden is gebleven: het land van IsraŽl. Zolang dat niet wordt erkend is vrede onmogelijk. Of, in de woorden van Ami Isseroff:

Conceptually, we are as far from ending the conflict as we were in 1948. Peace treaties and festive declarations aside, Arabs do not admit that Jews are members of a nation or have any national rights.
Mubarakís outburst should also provide a sobering illustration of the Israeli failure to make the issues clear. Incredibly, every issue except the important one has been discussed forever.
The issue that has driven the Arab-Israeli conflict for nearly a century is not settlement construction, or security, or rockets in Ashdod or incitement. The wars were not fought to free Gilad Shalit or Jonathan Pollard.

Until Arabs, including Palestinians, are willing to accept Israel as the nation-state of the Jewish people, peace agreements, security arrangements and border maps are pointless. They are just another stage in the conflict. Indeed, as the Palestinian Authority official daily, Al Hayat al Jadida reported, PLP Ambassador to Lebanon Abdullah Abdullah described the peace talks as part of a broader process to isolate Israel, ďthreaten its legitimacyĒ and present it as a ďrebellious, racist state.Ē


Hoewel het kernprobleem niet de nederzettingen is of rellen in Jeruzalem of extremistische kolonisten, zijn dat wel zo ongeveer de enige zaken waar de media en ook veel politici aandacht voor hebben. Het lijkt soms alsof we met z'n allen een toneelstukje opvoeren, en doen alsof we de olifant in de kamer niet zien. Als IsraŽl de bouwstop maar verlengt, als Hamas en Fatah zich maar gaan verzoenen, als IsraŽl meer land opgeeft en de grenzen met Gaza opent, dan komt er vast vrede. Ondertussen is een oplossing van het conflict nog even ver weg als in 1948.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Friday, 24 September 10, schreef ben

Donniel Hartman schrijft in een recent in Haaretz gepubliceerd artikel een enigszins opgeblazen stuk dat de titel heeft: ĎThe Future of Zionism Depends on Moral Excellenceí. Hij schrijft daar in duidelijke niet mis te verstane woorden welke morele voorwaarden Zionistisch Israel verplicht is te stellen AAN ZICHZELF vůůrdat het aan de onderhandelingstafel met de Palestijnen verschijnt. Dit voorwaarde om haar strijd om haar bestaansrecht Ė het Zionisme Ė te legitimeren in Israel, in het Midden Oosten en in de wereld.
Het is aardig te refereren naar de een speech van Net. voor Amerikaans-Joodse organisaties eerder deze week waarom het zo belangrijk is zonder voorwaarden vooraf te onderhandelen, maar nog belangrijker zijn de eigen voorwaarden alvorens aan dezelfde onderhandelingstafel aan te schuiven. Hartman: ĎThe question is not merely what the Palestinians and the international community will allow, but what we as a Jewish people want to put forth as a core aspect of our policyí. Even later zegt hij: ĎIn the world, even amongst Israel's most loyal friends, the occupation of Palestinians in the West Bank is viewed as contrary to international law, antithetical to Israel as a democratic state, and in opposition to Jewish valuesí. Hij is ook duidelijk dat verdere expansie van de settlements in bezet gebied, in Jerusalem en WB immoreel zijn en verwerpelijk.
Ik kan verder nog stukken aanhalen uit dit artikel. Ik zou zeggen: lees het zelf.

Het zijn pre-condities, Ratna, vůůrdat je de andere partij voorschrijft zonder voorwaarden te onderhandelen. In die volgorde, want anders heeft Israel de legitimiteit verloren aan diezelfde onderhandelingstafel.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.