IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestijnse staat nog geen garantie voor einde conflict met Israel

IMO Blog, 2010

De Palestijnen hebben een aantal alternatieven voor de vredesbesprekingen, die inmiddels tot een dode letter zijn verworden, naar voren gebracht. Wellicht de belangrijkste is om eenzijdig een Palestijnse staat uit te roepen binnen de Westoever en Gazastrook en die erkend te krijgen door de VN, VS en EU. Als een dergelijke staat, zonder vredesverdrag met IsraŽl, wordt erkend, zal dat het conflict verergeren. Het zal een openlijke uitnodiging zijn aan allerlei 'verzetsgroepen' om IsraŽli's op gebied waar die staat is uitgeroepen aan te vallen, inclusief de oude stad van Jeruzalem. IsraŽl zal immers niet zonder vredesverdrag de gehele Westoever willen verlaten, om van Oost Jeruzalem maar te zwijgen.


Je zou zeggen dat de internationale gemeenschap dat wel snapt, en daarom de Palestijnen snel uit de droom helpt. Maar dat is helaas niet zo. EU ministers hebben al eerder aangegeven open te staan voor dit idee, en deze week herhaalde de Franse minister voor buitenlandse zaken dat:

Kouchner told the Palestinian newspaper Al-Ayyam that France preferred a two-state solution to be negotiated with Israel, but added that appealing to the Security Council to resolve the conflict remained a possibility.
"We want to be able to soon welcome the state of Palestine to the United Nations. This is the hope and the desire of the international community, and the sooner that can happen the better," he said.
"The international community cannot be satisfied with a prolonged deadlock. I therefore believe that one cannot rule out in principle the Security Council option," he said.
"But the establishment of the Palestinian state must come as a result of the peace process and be the fruit of bilateral negotiations."


Hij hinkt duidelijk op twee gedachten. Enerzijds vind hij dat er snel een Palestijnse staat moet komen, met of zonder goedkeuring van IsraŽl en vredesverdrag, anderzijds lijkt hij voor dat laatste ook weer terug te schrikken. De hele wereld wil graag een einde aan het conflict, waarbij mij overigens weleens ontgaat waarom we speciaal een einde aan dit conflict willen en de andere 25 oorlogen in de wereld toch wat minder belangrijk lijken te zijn (ik ken de argumenten, maar een en ander is voor een groot deel gebaseerd op foute aannames en een verkeerde analyse).

Het probleem is natuurlijk dat een eenzijdige uitroeping van Palestina nog geen einde aan het conflict betekent. Zelfs de stichting van een Palestijnse staat in het kader van een vredesverdrag is nog geen garantie voor een einde aan het conflict. Een en ander hangt af van de afspraken die worden gemaakt en de werkbaarheid daarvan, de mogelijkheden die extremisten aan beide kanten hebben om de boel te saboteren, het onderlinge vertrouwen en de wil om daadwerkelijk in vrede verder te leven, ondanks dat men het vredesverdrag aan beide kanten waarschijnlijk als onrechtvaardig zal ervaren.

Als Kouchner en de EU zo graag een Palestijnse staat en een einde aan het conflict willen, zouden ze er goed aan doen om bij te dragen aan de realisatie van een aantal voorwaarden daarvoor. In plaats van zich blind te staren op de bouw in de nederzettingen, zou men het onderlinge vertrouwen centraal moeten stellen, en nagaan onder welke voorwaarden beide partijen tot concessies bereid zijn. IsraŽl heeft onder Amerikaanse druk een aantal concessies gedaan, zoals de bouwstop (de facto ook in Oost Jeruzalem al wordt dat officieel ontkend), het verwijderen van tientallen checkpoints en roadblocks (ook de Palestijnen erkennen dat reizen nu een stuk makkelijker gaat), en soepeler regelingen voor bijvoorbeeld bezoek van Arabieren uit IsraŽl aan de Westoever. De Palestijnse economie bloeit, er wordt geÔnvesteerd, er wordt zelfs een geheel nieuwe Palestijnse stad gebouwd.

Wat gaat er mis? Waarom leidt dit niet tot een gunstig onderhandelingsklimaat en optimisme aan beide kanten? Het sleutelwoord is vertrouwen. De Palestijnen geloven niet dat IsraŽl met deze maatregelen daadwerkelijk een stap wil zetten naar vrede, integendeel. Het zijn slinkse methodes om haar greep op de Westoever slechts te versterken, en ondertussen een wit voetje te halen bij Obama en de EU. Waar een handvol checkpoints met veel bombarie worden weggehaald worden ze later gewoon weer teruggezet, zo valt op talloze anti-IsraŽl blogs te lezen, en IsraŽl verhindert de bouw van die stad met kinderachtig gedoe over een toegangsweg die binnen area C valt, gebied waar IsraŽl het voor het zeggen heeft. Ook zou IsraŽl de kolonisten hun gang laten gaan wanneer zij Palestijnse olijfoogsten vernielen of Palestijnen aanvallen. Hoewel een groot deel van dit soort aantijgingen onzin is, zou IsraŽl meer kunnen doen om het vertrouwen te winnen en haar goodwill te tonen, en kolonistengeweld zou inderdaad harder aangepakt moeten worden. Omgekeerd zijn de IsraŽli's hun vertrouwen in de Palestijnen volledig verloren. Het antwoord op de Oslo akkoorden en de terugtrekking uit alle Palestijnse steden was een ongekende terreurcampagne, en het antwoord op de terugtrekking uit Gaza was een rakettenregen. Okť, die raketten werden ook voor de terugtrekking al afgeschoten, en een en ander was niet geweldig gecoŲrdineerd met de Palestijnen, maar toch. Concessies, of ze nou uit eigenbelang, uit oprechte vredeswil of onder druk van de Amerikanen worden gedaan, lijken steeds averechts uit te pakken. Zonder IsraŽlische aanwezigheid zal Hamas weer meer macht krijgen op de Westoever, en terwijl Abbas zegt IsraŽl allang te hebben erkend, weigert hij het een Joodse staat te noemen en blijft hij de Joden zien als een religie, geen volk met nationale rechten. En dan is er de verheerlijking van geweld in Palestijnse media, en de vernoeming van allerlei naar vreselijke terroristen.

Je zou dus zeggen dat als je vrede wil stichten je moet beginnen met beide partijen te overtuigen van het belang vertrouwenwekkende maatregelen te nemen, en projecten te steunen die proberen beide partijen bij elkaar te brengen. Dat laatste gebeurt incidenteel ook wel, maar de EU steunt ook erg veel projecten waarbij vrede en verzoening op de verpakking staan maar de inhoud vooral weer meer opruiing tegen IsraŽl bevat, soms zelfs oproepen tot een boycot van IsraŽl. En zegt de EU ook wel eens tegen de Palestijnen dat een essentiŽle voorwaarde voor vrede is dat zij de Joden als volk met nationale rechten en wortels in IsraŽl/Palestina gaan beschouwen? Pas na de ondubbelzinnige wederzijdse erkenning dat beide volken er wonen, er thuishoren en er zullen blijven wonen, kan oprecht worden gepraat over een verdeling van het land.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 11 Opmerkingen

op Saturday, 16 October 10, schreef ben

Kennelijk onbegrijpelijk voor Ratna en menig filosemiet: Met uitzondering van Israel is de hele wereld mee eens dat de groene grens van 1967 uitgangspunt is voor de grenzen van Israel en Palestina. Desondanks bouwt Israel vrolijk door in bezet gebied. Je kan je afvragen wat de redenen daarvan zijn. Bush heeft het wel eens gehad over de 'facts on the ground'. En het zou mij niet verbazen dat Israel dat spelletje speelt. En daarmee is het driftig bezig stukken van de territorium-taart te verorberen en daarmee zelf bezig is de vredesbesprekingen onmogelijk en tot een lachertje te maken.
Maar ik val in herhaling. Overigens jij ook!

op Saturday, 16 October 10, schreef stella

Ben, Die taart fassineert je erg. Maar Abbas ziet misschien wel een heel andere taart gezien de landkaart die hij hanteert. Misschien zit daar een groter probleem voor vrede dan een mogelijk te ruilen of te ontruimen nederzetting! Ik zal maar geen Nederlandse spreekwoorden gaan citeren over waarderen van stukken taart.

op Sunday, 17 October 10, schreef Ratna

Ben,
Ik heb al vaak aangegeven onderscheid te maken tussen verschillende soorten nederzettingen, en tussen Oost Jeruzalem en de Westoever. De 1949 wapenstilstandslijn is uitgangspunt maar daar kan hier en daar om verschillende redenen van worden afgeweken. Overigens waren het de Arabieren die deze 'grens' tot 1967 nooit wilden erkennen, maar nu zou Israel zich daar tot op de centimeter naar moeten terugtrekken. Dat vind ik niet reŽl, en dat is ook niet wat bijvoorbeeld VN resolutie 242 zegt.
Zoals er verschillende soorten nederzettingen zijn, zijn er ook verschillende redenen om te bouwen. Een reden is natuurlijke groei. Gezinnen met kinderen hebben de afgelopen negen maanden in eenkamerappartementen gebivakkeerd, stellen konden geen nieuwe woonruimte vinden etc. Die mensen zijn daar opgegroeid en het is hun thuis. Als er een vredesakkoord ligt en de Palestijnen doen ook concessies, dan moeten zij verkassen en een overgrote meerderheid is daar ook toe bereid. Maar zolang er geen akkoord en uberhaupt geen enkele beweging bij de Palestijnen is, gaat Israel niet het leven in plaatsen waar in totaal 450.000 mensen wonen (inclusief Oost Jeruzalem) op slot zetten.
Israel is op het moment niet 'driftig' bezig met het 'verorberen van territorium', maar kolonisten die de vergunningen en procedures rond hebben (dit is een langdurug proces) zijn begonnen hun huizen te bouwen. Dat gebeurt binnen de gemeentegrenzen dus er wordt geen nieuw gebied voor gebruikt of onteigend. Ik vind dat er een groot verschil is tussen bescheiden bouw binnen bestaande nederzettingen en hele nieuwe woonwijken uit de grond stampen. Als de Palestijnen nou bereid zijn ook een stapje te zetten door Israel als Joodse staat te erkennen of door te accepteren dat Oost Jeruzalem er voorlopig buiten valt, of door te stoppen met het eren van terroristen, dan is Netanjahoe wel over te halen de bouwstop te verlengen (hij heeft al gezegd een tijdelijke verlenging te accepteren in ruil voor erkenning).

op Monday, 18 October 10, schreef Wouter Brassť

@Ben,
Ik ben geen 'filosemiet', maar ik zou niet weten waarom de Palestijnen hun recht op een Arabische staat kunnen claimen zonder het recht van de Joden op een eigen staat te hoeven erkennen.
Dit lijkt me al zo'n 100 jaar de kern van het conflict, en de voornaamste reden waarom de Palestijnen nog steeds geen staat hebben.

De 'facts on the ground' was inderdaad Sharons strategie, maar voor Netanjahoe is het volgens mij te doen om enerzijds zijn coalitie bijeen te houden en anderzijds Abbas onder druk te zetten. Zonder concessies van Abbas kan hij politiek niet verder gaan.

op Monday, 18 October 10, schreef ben

Stella,. Misschien, en misschien ook niet. Kan het zijn dat jij er genoeg taart van hebt?

Ratna. Ik meen dat jouw uitgangspunt, de 1949 wapenstilstandslijn, een hele territoriale stap terug zou betekenen voor Israel; maar ik kan me vergissen. Uiteindelijk is dat nu niet belangrijk, want de m.i. voor I. gunstiger 1967 fictieve grens ligt op tafel; een uitgangspunt waar de rest van de wereld zich in merendeel in kan vinden, inclusief de Patestijnen. Overigens de uitruil van gebieden zou ik overlaten aan beide partijen.
In tegenstelling tot jou zie ik principieel geen enkel verschil in de locatie van soort nederzettingen. Bezet gebied, ook internationaal is al het gebied dat veroverd is in 1967, dus de WB, Gaza en Oost-Jílem. En dat al meer dan veertig jaar lang. Wat I. reeds geruime tijd doet is verschuiven van grenzen, en dat impliceert mogelijk jouw opmerking ook. Nee, een status quo ligt juist hier voor de hand.
Het feitelijke stillen van Ďde territoriale hongerí dan wel het bevredigen van het Ďveiligheidsgevoelí is kennelijk van zo groot belang dat er langzamerhand slechts sprake is van een gebied bestaande uit Ďbantoestansí dat uiteindelijk beschikbaar dreigt te komen voor een nieuw te vormen staat voor de Palestijnen. Of dat waar is zal uiteindelijk blijken. Ik laat me blij verrassen. Maar een Ďpietsjeí argwanend ben ik wel!

Wouter. Natuurlijk is er geen probleem dat Joden een eigen staat hebben. Dat werd meen ik al in 1973 erkend door de PLO. Nee, het zit hem in de exclusiviteit op maatschappelijk en politiek vlak; waar het begint en - belangrijke nog - hoe het eindigt.
Herzog schrijft vandaag: ďThe future of the country depends on its ability to prevent and solve tensions between being "Jewish" and being "democratic." Such a mission must be approached with great respect. And now we are witnessing the intolerable cheapening of this foundational idea in our public and political lives. We have witnessed, for example, the embarrassing struggles surrounding the loyalty oath, which exuded an odor of the cynical political exploitation of basic valuesĒ.

op Monday, 18 October 10, schreef Wouter Brassť

'In 1973 erkend' - Ben slikt alle Meulenbelt en Pappe onzin voor zoete koek; dat bleek al uit zijn taartjes en lachertjes en spelletjes terminologie. Niets mee te beginnen, dus ik ga er niet meer op in. Hij moet maar eens een fatsoenlijk boek gaan lezen...

op Tuesday, 19 October 10, schreef ben

Wouter,
Kinderachtig. Een serieus antwoord is weer niet mogelijk, nu ik je laatste reactie lees. Ik zou zeggen: ga een boek over fatsoen lezen.
P.S. 1973 moet zijn 1993.

op Wednesday, 20 October 10, schreef stella

Ben er zijn wel degelijk opmerkingen te maken over de grenzen van voor 1967. Ten eerste werd de Westbank en Oost-Jeruzalem bezet door Jordanie, dat geen enkel recht had op deze gebieden in 1948. Was de Westbank bedacht voor een Palestijnse staat, die werd afgewezen door Palestijnen en de Arabische wereld, Oost-Jeruzalem was bedoeld als internationale stad om iedereen van de drie monotheistische religies te kunnen verwelkomen. Maar het van oudsher Joodse deel werd verwoest en de klaagmaar ontoegankelijk voor Joden. Jordaanse bezetting bleek weinig respect voor Joodse heiligdommem te hebben, zoals Palestijnen nu ook het graf van Jozef verwoest hebben. Over de heiligste plaats van het Jodendom, de klaagmuur ( en de tempelberg heeft men al min of meer aan de moslims overgelaten) moet Israel natuurlijk zeggenschap houden gezien de vernielzucht en het desrespect van de moslims die alle synagogen in Oost-Jeruzalem verwoest hebben. Bovendien maakt Abbas er geen geheim van dat Joden in zijn te stichten staat niet welkom zijn. Merkwaardig is, dat de wereld, die moet instemmen met een nieuwe staat, kennelijk niet zit met een nieuwe racistische staat. Daarom kan Israel dan ook beter zelf maar zorgen dat de eeuwen-oude Joodse wijk in Jeruzalem beschermd wordt tegen de vernielzucht van de moslims. Hun eigen wijken kunnen de Palestijnen dan zelf in ere houden. Uitruil zal wel degelijk verder uitgaan van de groene lijn, waarbij de partijen zelf beslissen hoe dat moet.

En dan het Joodse karakter: dat kan net zoveel inhouden als het christelijke karakter van Nederland. Niemand ontkent het christelijke karakter van Nederland en niemand ontkent dat Nederland een democratie is. En ook in Nederland probeert men die twee zaken te verenigen.

De achtergrond van de afwijzing van het Joodse karakter is dat Abbas, en met hem alle criticasters, liever een racistische Palestijnse staat naast een Palestijnse staat met wat Joden willen zien als alle Palestijnse vluchtelingen zich in Israel zullen hebben gevestigd.

Wel, zoals Israel alle vluchtelingen uit de Arabische landen opnam, kan de Palestijnse staat van Abbas de Palestijnse vluchtelingen opnemen.

op Wednesday, 20 October 10, schreef ben

Stella.
Even een opmerking vooraf: Ik gun IsraŽl elke ruimte om als land met eigen grenzen in vrede te leven met de omgevende Arabische landen in het MO. Ik hoop dat ik het nog mee mag maken; het is een weerbarstig probleem en na zestig jaar strijd wordt het onderhand tijd dat de Arabische wereld vrede heeft met Israel in hun midden, en tevens dat Ďhet Palestijnse probleemí opeen voor hun menselijk waardige en acceptabele manier wordt opgelost.
Met hopelijk jouw goedvinden wil ik niet te veel ingaan in het ontstaan van het MO, de landen en haar landgrenzen. Dit zou te veel uitweiden. Ik wil het laten bij de opmerking dat de territoriale situatie van 1967 internationaal een uitgangspunt is waar de meerderheid zich in kan vinden. Dit is m.i. voor Israel dikke winst t.o.v de 1948 grenzen, dus vanuit die invalshoek niet te klagen. Ook hebben de Palestijnen Ė plus de Arabische landen Ė aangegeven, dat het een goed uitgangspositie is. Over Jeruzalem is in de VN ook diverse uitspraken geweest dat rekening houdt met de Ďtrickyí positie. Elementen die bruikbaar zijn.
Het disrespect waar jij melding van maakt is niet eenzijdig. En secundair, zolang benoemd om emotionele redenen bij beide partijen. Dit is mijn visie; meer niet.
Wat Abbas nu zegt (en wat Net. of Lieberman enz nu zegt) vind ik niet erg interessant. Is het deel van de het íspelí, dat nu gespeeld wordt? Voor mij is van belang wat uiteindelijk met elkaar wordt afgesproken. En of in Palestijns gebied geen enkele Jood aanwezig zal zijn op termijn, is even onwaarschijnlijk als een IsraŽl zonder niet-Joodse burgers. Nogmaals, jij mag daar anders over denken, maar de essentie is dat het bestaansrecht van Israel uiteindelijk word erkend door de MO landen. Het aanbod naar Israel is er! Maar wat houdt I. tegen? Een antwoord kan je zelf invullen: in essentie zijn dat Jeruzalem en de nederzettingen.
Over het Joodse karakter van Israel. Je geeft zelf toe dat in Nederland het Christelijke karakter een rol speelt. Geef eens toe wat nog speelt? Is Nl nu Christelijk? Dat geloof je zelf toch niet? Heb je het over de dominante cultuur in NL? Dan is onze Christelijke historie van betekenis. Meer niet. En het zijn dezelfde Christelijke waarden die tweedracht zaaiden in dit kikkerlandje. Denk maar eens aan de Generaliteitslanden na 1568.
Ik besef best dat I. een demografische tijdbom in zich draagt. Ik besef ook dat I. in het MO een uitzonderingspositie in zich draagt. Het is aan I. om daar de goede antwoorden te vinden op de vraag hoe haar toekomst er uit ziet. En daarin ligt opgesloten dat een militaire dominantie slechts een tijdelijke is.

op Thursday, 21 October 10, schreef stella

Ben, dit is een redelijk lijkende reactie, maar is het Midden-Oosten redelijk? Neem nu de als zeer matig bekend staande Abbas. Waar jij schrijft:
citaat:
En of in Palestijns gebied geen enkele Jood aanwezig zal zijn op termijn, is even onwaarschijnlijk als een IsraŽl zonder niet-Joodse burgers. Nogmaals, jij mag daar anders over denken,
einde citaat
Het doet er niet toe hoe ik erover denk, maar wel hoe Abbas erover denkt.
Op 28 juli, vlak voor de nieuwe ronde van het vredesoverleg, zegt Abbas in Egypte in een interview volgens Wafa, het officiele Palestijnse persbureau:
dat hij nooit Israel als Joodse staat zal erkennen, dat hij bereid is in te stemmen met een derde partij die toezicht houdt op de overeenkomst, zoiets als de NAVO-troepen, maar dat hij het er niet mee eens zou zijn dat er joden in de NAVO-troepen zouden zijn, of dat er zelfs maar 1 Israelier op Palestijns grondgebied zou leven.
Dat geeft niet de indruk dat Joden in de nieuwe Palestijnse staat welkom zullen zijn, laat staan wonen, maar doet meer denken aan een "NIET-ARIER-verklaring" voor deelnemers binnen de derde partij, wat dus nog een stapje verder gaat.
Mijn advies aan jou is: strijd ervoor dat die nieuwe staat niet a priori racistisch zal zijn, want daar zijn al er genoeg van in de Arabische wereld.
Ik denk dat we het daar samen wel over eens kunnen zijn.

op Thursday, 21 October 10, schreef stella

rectificatie van vergissing in laatste reactie: Niet-Arier-verklaring moet natuurlijk zijn: Niet-Jood-verklaring.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.