IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

UNRWA: Palestijnse vluchtelingen tot de dood

IMO Blog, 2010

Een van de grootste obstakels voor vrede zijn de miljoenen Palestijnse vluchtelingen, of beter gezegd, nakomelingen van de vluchtelingen. Circa een miljoen van hen leven in aparte vluchtelingenkampen, en hoewel daar geen tenten meer staan zijn de omstandigheden vaak slecht, men woont dicht op elkaar in kleine en slechte huizen, het is er vies, er is geen of slecht betaald werk, etc. etc. Met name in Libanon zijn de omstandigheden beroerd maar ook in Gaza en op de Westoever is de toestand vaak schrijnend. Vaak ook hebben gewapende groepen het er voor het zeggen (in Libanon is dat zelfs officieel vastgelegd en heeft het leger of de politie dus niet de bevoegdheid er op te treden). Alle vluchtelingen, ook die buiten de kampen, komen in aanmerking voor hulp van de UNRWA. Zij deelt voedsel uit, verzorgt het onderwijs en medische zorg, en is ook verantwoordelijk voor de infrastructuur. UNRWA is een aparte VN organisatie speciaal voor de Palestijnse vluchtelingen, die bestaat naast de UNHCR, die vluchtelingen uit alle andere landen helpt. Er is een opvallend verschil tussen de UNRWA en de UNHCR in hun werkwijze en doelstelling. Terwijl de UNHCR is gericht op het repatriŽren van de vluchtelingen en probeert een einde aan hun status als vluchteling te maken, bestendigt de UNRWA de vluchtelingenstatus slechts en biedt alleen tijdelijke (maar schijnbaar eeuwigdurende) hulp. Dit verschil is vastgelegd in de doelstellingen van beide organisaties, en de UNRWA is niet gemachtigd iets aan de vluchtelingenstatus van haar 'cliŽnten' te doen. Het argument daarvoor is dat dit een politieke kwestie is die in onderhandelingen tussen IsraŽl en de Palestijnen moet worden opgelost, maar in werkelijkheid wordt juist op die manier een politieke oplossing bemoeilijkt. Zie ook: Verenigde Naties - UNWRA.


Om een of andere reden stellen journalisten en anderen zich zelden vragen wat betreft de logica, moraliteit en consequenties van een en ander:
Waarom leven meer dan een miljoen Palestijnen zestig jaar na dato nog in vluchtelingenkampen? Waarom hebben de landen waar de kinderen en kleinkinderen van de vluchtelingen uit 1948 leven hen niet allang het staatsburgerschap en gelijke rechten gegeven? En waarom doet zelfs de PA dit niet, en zijn de Palestijnen in gebied dat zij zelf controleren vluchteling? De Palestijnse vluchtelingen zijn de enige groep vluchtelingen waarbij de vluchtelingenstatus automatisch over gaat van vader op zoon en moeder op dochter, ja zelfs op partners van de vluchtelingen of partners van de (klein)kinderen van de vluchtelingen. Ook als de vluchtelingen zelf niet meer in kampen leven, een baan hebben, getrouwd zijn met een niet-vluchteling, houden ze hun status. Elder of Ziyon stelt hier wel vragen over:

Shouldn't the donor nations that bankroll UNRWA be pressuring the PA to create a plan to eliminate all of these camps within five years or so? This would reduce the UNRWA budget, reduce the number of people counted as "refugees" worldwide, and stem the perpetual welfare machine that UNRWA has become.
Unfortunately, the reality is that UNRWA wants to keep the camps, the PA wants to keep the camps, and the Arab world wants to keep the camps - all paid for almost entirely with Western dollars. It is past time that UNRWA donor countries start demanding a plan from UNRWA as to how it will reduce the number of people dependent on it, and a plan from the PA on how to mainstream these so-called "refugees" into the statelet that the PA already has.


En, in een ander artikel:

UNRWA is constantly begging for more money to support the ever-growing "refugees" that they are responsible for. But are they doing anything to reduce the number of so-called refugees? Are they acting in any way as if they care about the donor nations who keep it afloat?

UNRWA has a 34-page document detailing exactly who is eligible for UNRWA services, what services they can apply for, and other information in great detail. It has one small section that describes the only way that a person can be removed from the UNRWA registration system: by dying.
Even if you support all of UNRWA's goals and you think that it does wonderful work, if you were a donor country, wouldn't you demand that UNRWA start working to reduce the number of people dependent on your aid?


De reden dat hier zo weinig vragen bij worden gesteld, en van UNRWA niet wordt geŽist dat het met plannen komt om de vluchtelingen permanente huisvesting te bieden, is dat bijna iedereen erin meegaat dat het een politiek probleem is dat pas in onderhandelingen met IsraŽl kan worden opgelost. Daarbij is de idee dat op zijn minst een deel van de vluchtelingen naar IsraŽl kan 'terugkeren', anders is er immers geen reden te wachten met het herhuisvesten en laten integreren van de vluchtelingen waar ze nu wonen. En daarbij is de idee dan weer dat IsraŽl medeverantwoordelijk is voor het vluchtelingenprobleem, en ze zelf in meerderheid heeft verdreven tijdens de zogenaamde Nakba, en daarom ook verplicht is op zijn minst een deel van hen terug te nemen en de rest te compenseren.

Los van de vraag in hoeverre IsraŽl medeverantwoordelijk is voor het vluchtelingenprobleem, zal het nooit meer dan een klein aantal vluchtelingen opnemen. Er is nu al een aanzienlijke Arabische minderheid in IsraŽl, waarmee de relatie (door fouten van beide kanten) behoorlijk gespannen is. IsraŽl heeft bovendien evenveel Joodse vluchtelingen uit Arabische staten opgenomen, die ook voor een groot deel waren verdreven of weggepest en vaak al hun bezittingen achter moesten laten, en dat zonder dat zij daar enige aanleiding toe gaven zoals de Palestijnen die eind 1947 een burgeroorlog tegen de Joden in Palestina begonnen. Er bestaat bovendien geen recht op terugkeer, en er is geen precedent voor dit recht (hierover later meer). Met de stichting van Pakistan in 1947 zijn miljoenen Hindoestanen naar India en moslims uit India naar Pakistan gevlucht. Miljoenen Duitsers zijn uit de Ostgebiete verdreven en in het nieuwe Duitsland gaan wonen. Miljoenen Polen op hun beurt zijn uit gebied dat bij Rusland werd gevoegd verdreven. Ook in Finland/Rusland, Griekenland/Turkije en vele andere conflictgebieden zijn grote groepen mensen gevlucht of verdreven en hebben zich in hun nieuwe thuisland gevestigd. Alleen de Palestijnse vluchtelingen zijn na meer dan 60 jaar nog steeds vluchteling, en ieder jaar komen er via overerving van deze status meer dan honderdduizend vluchtelingen bij. Dus zelfs als IsraŽl zou toezeggen per jaar honderdduizend vluchtelingen op te nemen, blijft het aantal Palestijnse vluchtelingen toenemen.

Onder deze vluchtelingen wordt door de UNRWA en de Palestijnse vluchtelingenorganisaties de wens naar IsraŽl terug te keren warm gehouden en aangemoedigd. Uit enquÍtes blijkt echter ondanks de propaganda en intimidatie van de vluchtelingenorganisaties soms dat de meesten gewoon een beter leven willen, of dat nou in IsraŽl of JordaniŽ of zelfs Libanon is. Natuurlijk verlangen velen ook naar de geboortegrond van hun ouders of grootouders, waarover ze hun hele leven mooie verhalen hebben gehoord, maar dat is een verlangen naar een wereld en een gemeenschap die niet meer bestaat. Niet alleen hun huizen staan er niet meer, de wereld van voor IsraŽls stichting, en van voor andere westerse invloeden, bestaat niet meer. Zij willen niet 'terug' naar het huidige moderne IsraŽl en daar als IsraŽlische burgers meedraaien, maar naar een mythisch Palestina dat nooit heeft bestaan.

De UNRWA keert de zaken dan ook om, met instemming van zo ongeveer de hele wereld: juist het bestaan van miljoenen vluchtelingen die voor een deel in erbarmelijke omstandigheden leven, staat een oplossing in de weg. Het wakkert Arabische en Palestijnse woede tegen IsraŽl aan. De Arabische staten gebruiken de situatie van de Palestijnse vluchtelingen bewust om die woede levend te houden, want die komt hen goed uit. Woede op IsraŽl (en het Westen in het algemeen) leidt af van de eigen problemen en kanaliseert de onvrede van burgers in landen waar je in de gevangenis belandt als je de president beledigt, waar zowat iedereen corrupt is en dit voor velen ook noodzaak is als aanvulling op hun karige inkomen, waar een mensenleven niet zo gek veel waard is en de media gemuilkorfd zijn. Het is een cynisch spel waarin de Palestijnse vluchtelingen als pionnen tegen IsraŽl worden gebruikt. Palestijnse vluchtelingen worden basisrechten en voorzieningen ontzegd, en zelfs JordaniŽ, dat ze als enige land wel burgerrechten bood, benadrukt de aparte Palestijnse identiteit van de vluchtelingen.

Ratna Pelle


Eerder op IMO:
05/19/2008: Palestijnse vluchtelingen: een einde aan de Nakba
11/18/2008: Benny Morris in Amsterdam over de Palestijnse vluchtelingen


Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Saturday, 23 October 10, schreef Johanna Nouri

Het is niet UNRWA dat de zaken omdraait. UNRWA voert slechts het mandaat uit dat haar door de VN verstrekt is. En ook de definitie van wie een Palestijnse vluchteling is, is vastgesteld door de VN.

De werkelijkheid is dus dat de VN van mening is dat Palestijnse vluchtelingen moeten worden opgevangen en ondersteund zolang een structurele oplossing niet gerealiseerd is.

IsraŽl en ook jij, draait de situatie om door haar weigering om mensen terug te laten keren naar de grond waarop zij woonden. En het is precies dat wat de door jou gevraagde activiteiten (bevorderen van terugkeer) in de weg staat. Want terugkeer betekent voor een normaal mens: terugkeren naar waar je vandaan komt.

In tegenstelling tot wat jij in je laatste alinea stelt, hebben Palestijnen in JordaniŽ over het algemeen volledige burgerrechten ťn een Jordaans paspoort. En velen van hen wonen niet in kampen, maar zijn volledig geÔntegreerd in de Jordaanse samenleving. Ze werken bij de overheid, vervullen daar belangrijke posten, zijn eigenaar van bijvoorbeeld hotels etc.
Dat geldt niet voor vluchtelingen uit Gaza, omdat JordaniŽ hen als vallend onder de verantwoordelijkheid van Egypte vallend beschouwt. En het geldt evenmin voor hen die na de afsplitsing van de Westbank naar JordaniŽ kwamen.

Waar je geheel aan voorbij gaat is het streven naar een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnen. Wat je feitelijk van hen verwacht is dat ze zich maar neerleggen bij de nu al jaren voortdurende bezetting van hun land door IsraŽl en bij het feit dat zij van huis en haard verdreven zijn, dat ze niet kunnen terugkeren naar hun huis.
Dat verwijten aan de landen die hen opvangen of aan de UNRWA zet de werkelijkheid op zijn kop. Want het IsraŽl die hiervoor verantwoordelijk is. Wat onverlet laat dat ik het met je eens ben dat de vluchtelingen ook in hun huidige land van verblijf humaan behandeld dienen te worden.

op Saturday, 23 October 10, schreef stella

Het lijkt toch volkomen logisch dat Palestijnen kunnen terugkeren naar een (nieuw te stichten) Palestijns land. Dat dat niet de geboorte- of woonplaats van de grootouders is, is misschien wel jammer, maar dat is geen uitzonderlijke situatie, zoals Ratna al beschreef. Ook de Joden die uit de Arabische landen verjaagd werden moesten zich opnieuw vestigen en moesten aarden in een ander, maar inmiddels wel eigen, land. Als je echt dit conflict wilt oplossen moet je realistisch zijn, wat niet betekent dat mensen rechteloos zijn. Zo werd er in alle vredesbesprekingen ruim aandacht gegeven aan restitutie-betalingen, waarmee een nieuw leven kon worden begonnen. Maar inderdaad belemmert de eis, dat er teruggekeerd moet worden in precies het stuk waar Israel ligt, een echte oplossing. Want zelfs in Israel zullen vele plekken van voor 1948 ingrijpend veranderd zijn en zal er ook naar een andere woonplek gekeken moeten worden.(Overigens geeft Abbas een interview voor een kaart waarop het hele gebied tussen Jordanie en de Middellandse Zee wordt afgebeeld als Palestina, dus maakt het weinig uit of mensen iets verder oostelijk gaan wonen dan de plaats die toch niet de geboortegrond is, maar wel in Palestina ligt). De achtergrond van deze discussie is duidelijk: twee staten wil zeggen twee aparte staten en niet eentje, die Jodenvrij is en Palestina heet en eentje waar Joden getolereerd worden, maar de Palestijnen ook de meerderheid uitmaken. Dat is namelijk waar men naar streeft binnen de Palestijnse wereld en wat de vrede definitief blokkeert, omdat zoiets natuurlijk ondenkbaar en onbespreekbaar is voor Israel.
In de Palestijnse Autoriteit zijn genoeg steden die normaal functioneren, dus de kampen daar zijn volledig onnodig. Zolang de wereld daar geen oog voor heeft en de UNRWA dit soort kampen volledig blijft steunen is de hoop op een realistischer benadering van de Palestijnen niet te verwachten en houden de wereld en de UNRWA de vrede mede tegen

op Wednesday, 24 November 10, schreef Brabosh

@Waarom leven meer dan een miljoen Palestijnen zestig jaar na dato nog in vluchtelingenkampen?

IsraŽl heeft in 1952 de laatste vluchtelingenkampen voor Arabieren gesloten in eigen land. Het gaat hier om de Arabieren die niet gevlucht zijn maar gebleven. Ondanks de sprookjes van zgn. etnische zuiveringen door IsraŽl, zijn die "achterblijvers" van zo'n 150.000 Arabieren intussen aangegroeid naar 1,3 miljoen. In vergelijking met de omringende Arabische landen genieten de IsraŽlische Arabieren van de hoogste levenstandaard in de regio.

Waarom kunnen de Arabieren niet wat IsraŽl heeft bereikt? De waarheid is dat de Arabische landen met opzet de Arabische vluchtelingen in kampen houden, als een etterende open wonde en de schuld daarvoor bij IsraŽl leggen bedoelt als aanklacht, een tactiek die deel uitmaakt van de demonisering van de staat IsraŽl.

Sinds de jaren 1960 heeft BelgiŽ meer dan 1 miljoen vluchtelingen uit de hele wereld opgevangen en geÔntegreerd. Velen onder zijn tot in de hoogste maatschappelijke posities door gedrongen. Waarom moet Europa de Arabische landen betalen om de Palestijnse vluchtelingen in kampen te houden? Waarom kunnen zij met hun petrodollars dat niet?

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.