IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wees voorzichtig met je informatiebronnen

IMO Blog, 2010

"Wees voorzichtig met je informatiebronnen" aldus een artikel van ene Johanna (blijkbaar Johanna Nouri, die hetzelfde stuk ook op haar Volkskrant blog heeft geplaatst) op Geen Commentaar. Een waarschuwing die bijna iedereen, ook ik, zich ter harte zou kunnen nemen maar die aan de schrijfster zelf voorbij lijkt te zijn gegaan. Ze doceert dat "De praktijk leert dat je informatiebronnen niet zonder meer kunt geloven en het belangrijk is ze te controleren."


Al snel blijkt dat haar preek vooral gericht is tegen de pro-IsraŽl scene. Ze hekelt om te beginnen de blogger E.T., die net als ik aandacht had besteed aan de plaquette van Palestina die Abbas omhoog hield tijdens een ceremonie met een bouwbedrijf. PMW had daar laatst een bericht over, met verschillende foto's. Deze informatie was misleidend, aldus Johanna, want het onbetrouwbare PMW verzuimde te vermelden dat Abbas de kaart cadeau kreeg, en hem uit beleefdheid aannam.

"De conclusie is duidelijk: Abbas kreeg een cadeautje en als goede gast hield hij dat voor de foto even omhoog. Exit het bewijs voor het handhaven van een doctrine." Daar voegt ze aan toe dat het feit dat het bedrijf zo'n kaart maakt ook helemaal geen bewijs is van 'een doctrine', maar als eerbetoon aan de Palestijnse geschiedenis moet worden gezien. Een creatieve interpretatie, maar een kaart die doet alsof heel IsraŽl Palestina is lijkt me toch onmiskenbaar een bepaalde boodschap uitzenden. Of is een Duitse kaart waarop SileziŽ als Duits staat ingetekend ook gewoon een 'eerbetoon aan de geschiedenis' en geen gevaarlijk rechts statement? Overigens is er nooit een Palestijnse staat geweest in de geschiedenis, en lijkt het mij dus toch waarschijnlijker dat de kaart een wens of verlangen uitdrukte dan een situatie uit het verleden.

Dan volgt een uitgebreide en niet overtuigende verhandeling over IsraŽlische kaarten, die echter wel altijd de door de PA bestuurde gebieden aangeven en dus de feitelijke situatie een stuk dichter benaderen dan Palestijnse kaarten die suggereren dat IsraŽl niet bestaat. En bij gebrek aan beter wordt het Likoed partijprogramma er even bijgehaald, dat de Jordaan als Oostgrens definieert. Conclusie:
"Het komt dus wel vaker voor dat partijen een territorium als geheel tot henzelf behorend presenteren zolang er nog niet tot definitieve grenzen besloten is."

Met andere woorden, IsraŽl binnen de groene lijn is net zo omtreden als de bezette gebieden, en Palestijnen maken daar evenveel aanspraak op als IsraŽl maakt op de Westelijke Jordaanoever? Het feit dat hier reeds 60 jaar een redelijk functionerende soevereine staat is gevestigd, terwijl er op de Westoever sinds 15 jaar een vorm van lokaal bestuur is dat tot nog toe nog alleen met miljardensteun uit het Westen kan functioneren, maakt geen enkel verschil? Als zij dit in 1947 had geschreven had ze een punt, maar de tijd heeft niet stil gestaan. Het is opvallend en ook volkomen uniek dat na meer dan 60 jaar de soevereiniteit van een staat op deze manier op losse schroeven wordt gezet. Het is een slimme truck om de kaarten aan beide kanten op deze manier gelijk te stellen, en meer dan 60 jaar geschiedenis uit te vlakken. Het zijn overigens de Arabische staten die altijd hebben geweigerd om de pre-1967 wapenstilstandslijnen te accepteren, ook na de Zesdaagse Oorlog, en pas redelijk recent soms lijken te suggereren een tweestatenoplossing eventueel te kunnen accepteren, al blijft men eisen dat de (nakomelingen van de) Palestijnse vluchtelingen moeten kunnen terugkeren. Het Arabische vredesplan, dat eigenlijk die naam geen recht doet, wordt vaak aangehaald als bewijs van Arabische vredeswil, maar geeft geen enkele garantie en stelt vooral eisen aan IsraŽl, na inwilliging waarvan eventueel, indien de Arabische staten het daarover eens zijn, zij vrede kunnen sluiten met IsraŽl.

En tot slot: op de website van PMW staan tientallen voorbeelden van Palestijnse kaarten waarop IsraŽl als Palestijns wordt afgebeeld, van kinderprogramma's en quizzen en kruiswoordraadsels en schoolboeken, dus zelfs als Johanna gelijk heeft dat Abbas niet anders kon dan zijn kadootje omhoog houden (en PMW dit had moeten vermelden), dan doet dat niks af aan het feit dat de PA eigenlijk IsraŽl helemaal niet erkent en dat men nog steeds droomt van een Groot-Palestina.

Maar niet getreurd, Johanna heeft nog een voorbeeld. Ze wijst erop dat PMW selectief citeert uit een artikel in Al Hayad Al Jadida en daarmee de PLO bewust negatiever neerzet. Likoed Nederland had daar een artikeltje over op zijn Volkskrant Blog en checkte het citaat niet. Een Arabische medeblogger zette de gehele vertaling onder die blog, en Johanna, wier man Arabisch is, bevestigde dat dit een correcte vertaling is. Het citaat dat PMW volgens Johanna gebruikte is dit, waarbij de vet gedrukte gedeeltes door PMW werden vertaald en als bewijs van gebrek aan vredeswil van Palestijnse zijde aangevoerd:

Beiroet - WAFA - De vertegenwoordiger van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie in Libanon, Ambassadeur Dr Abdullah Abdullah zei gisteren dat de Palestijns-IsraŽlische onderhandelingen, die begonnen in Washington, geen doel zijn maar een extra station in de strijd.

Hij zei dat de PLO elke gelegenheid moet benutten om te kijken naar de legitieme Palestijnse rechten, met nadruk op het engagement van de Palestijnse Autoriteit.
Met name de oprichting van een volledig soevereine staat op het grondgebied van 1967, met Jeruzalem als hoofdstad, en volledige IsraŽlische terugtrekking uit de bezette gebieden.
Libanon is niet zomaar een land in de onderhandelingen, want een deel van het land is nog steeds bezet [door IsraŽl]. Het Arabisch Vredes Initiatief is aangenomen in Beiroet, evenals de aanvulling om de onderhandelingen te voeren op 29 juli.

Abdullah gelooft dat IsraŽl niet zal worden verslagen door een knock-out, maar door de opeenstapeling van successen, net als wat gebeurd is in Zuid-Afrika, door IsraŽl te isoleren en te verstikken en haar legitimiteit te bedreigen, door hen te laten zien als een racistische roofstaat [rogue]. Hij wees erop dat IsraŽl met internationaal isolement en vraagtekens bij haar legitimiteit geconfronteerd wordt. Veel IsraŽlische functionarissen zijn bang om naar Europese landen te reizen, omdat ze bang zijn vervolgd te worden voor oorlogsmisdaden.

Hij zei dat er concessies worden gedaan aan de Palestijnse kant, die haar eis voor het Historische Palestina van de rivier naar de zee opgeeft, en dat men van IsraŽl vraagt de eis voor een Groot-IsraŽl op te geven, dat hij gelooft dat de IsraŽliŽrs voelen dat ze het Palestijnse volk niet kunnen negeren.
De Verenigde Staten, IsraŽl en de PA hebben belang bij de hervatting van de onderhandelingen en succes daarvan. Hij wees erop dat de VS in november tussentijdse verkiezingen houdt die belangrijk zijn voor de democratische partij en president Barack Obama, en het een hele prestatie is ze te houden voor de promotie en status van de verkiezingen.
De ervaring van de onderhandelingen sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden is dat ze niet bereikt zijn en het doel niet volledig is bereikt. Abdullah zei dat de PA alle onderdelen voor het realiseren van de droom van een onafhankelijke staat met volledige soevereiniteit moet voltooien, en niet moet worden beoordeeld op de onderhandelingen voordat ze beginnen.


Toegegeven, hier is inderdaad selectief geciteerd. PMW heeft de agressiefst klinkende passages eruit gelicht, en het was beter en eerlijker geweest als zij de hele tekst had vertaald. De geciteerde passages blijven echter dubieus en werpen een schaduw over de 'concessies' die men bereid is te doen en de oprechte vredeswil van de Palestijnen. Het hele stuk ademt dezelfde tweeslachtigheid die we zo goed kennen van de PLO en de PA. Men heeft het over de pre-1967 grenzen, maar niet over twee staten die in vrede naast elkaar leven. Men heeft het over onderhandelingen, maar noemt die vervolgens 'een extra fase in de strijd'. Deze strijd gaat om het verkrijgen van de 'legitieme Palestijnse rechten', die 'met name' inhouden 'het stichten van een volledig soevereine staat op het grondgebied van 1967 met Jeruzalem als hoofdstad'. Met name. En terwijl hij het nergens over IsraŽls bestaansrecht of vrede met IsraŽl heeft, spreekt hij wel van het isoleren en delegitimeren van IsraŽl, het verslaan en verstikken van IsraŽl, en het laten zien als een racistische roofstaat. Niet zo heel erg vreemd dan dat mensen dat opvatten als een niet erg vredelievende boodschap. Deed ik ook niet (ik heb er ook over geblogd). Johanna winkelt net zo selectief als PMW en Likoed Nederland, door opmerkingen als dat de vredesbesprekingen een fase zijn in de strijd te negeren. Ze schrijft:

PalWatch laat in haar vertaling de rest van de tekst echter weg en daaruit blijkt nu juist dat het citaat in context een heel andere betekenis heeft dan zonder context.

Abdullah stelt namelijk dat er aan Palestijnse zijde concessies worden gedaan, dat zij hun eis voor het historische Palestina van de rivier naar de zee opgeven. In ruil daarvoor vraagt men van IsraŽl op hun beurt hun eis voor een Groot-IsraŽl op te geven. En hij meldt dat hij gelooft dat de IsraŽliŽrs voelen dat ze het Palestijnse volk niet kunnen negeren.
Abdullah zegt dus in het Arabisch, in een Palestijnse krant, dat hij de toekomstige staat slechts binnen de grenzen van 1967 ziet, en weerlegt daarmee en passant ook het argument over het beeldhouwwerk dat Abbas in de steenfabriek kreeg overhandigd.


... Of de tekst over de Palestijnse concessies krijgt een andere betekenis door de tekst over het verslaan en verstikken van IsraŽl. Het is maar hoe je het bekijkt. Hetzelfde geldt voor de Palestijnse kaarten met heel IsraŽl als Palestina afgebeeld. Je kunt ook zeggen dat juist die kaarten, het uitblijven van enige verwijzing naar vrede met IsraŽl, de weigering IsraŽl als Joodse staat te erkennen, de verering van terroristen, de ontkenning dat de Joden een volk zijn met nationale rechten etc. etc. de verwijzing naar een Palestijnse staat in de pre-1967 wapenstilstandslijnen in een ander daglicht plaatsen. Zeker als je daar nog het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen bij telt. Vijf miljoen nakomelingen van de vluchtelingen maken immers snel een einde aan de Joodse zelfbeschikking. Wellicht is meneer Abdullah, net als Abbas, best bereid een Palestijnse staat op de Westoever te accepteren, zolang wat overblijft maar niet meer IsraŽl in haar huidige vorm is maar een soort binationale staat waar evenveel Joden als Arabieren wonen en de Arabieren verregaande autonomie hebben. Op de langere termijn wordt die staat waarschijnlijk Arabisch, maar dat is een zaak van de toekomst. Johanna besluit:

U doet er dus goed aan om elk blog waarin vergelijkbare beschuldigingen over het voetlicht worden gebracht, grondig te controleren op feitelijke juistheid.

Het is altijd goed om kritisch naar vertalingen te kijken en in gedachten te houden dat PMW geen neutrale organisatie is. En het is natuurlijk goed om altijd kritisch te zijn naar wat anderen beweren. Johanna meent overduidelijk dat het gevaar van verkeerde of selectieve vertalingen alleen aan pro-IsraŽlische kant bestaat. Ik ben echter talloze voorbeelden van selectief citeren aan de andere kant tegengekomen. Er doen allerlei lijsten met fake- en selectieve quotes van zionistische leiders de ronde, de boeken van Ilan Pappe staan vol met dit soort leugens zoals o.a. Benny Morris heeft aangetoond, en Morris op zijn beurt is hierop weer betrapt door Ephraim Karsh. Naast het verkeerd of selectief citeren wordt er aan beide kanten selectief gewinkeld in de geschiedenis, en is er het probleem hoe je informatie interpreteert en hoeveel waarde je hecht aan bepaalde zaken en gebeurtenissen. Ik ben talloze geschiedenis beschrijvingen tegengekomen waarin het toch niet onbelangrijke feit wordt weggelaten dat nadat de VN haar delingsplan presenteerde, eerst de Arabieren in Palestina en daarna de omliggende Arabische staten een oorlog begonnen tegen de Joden in Palestina/IsraŽl. Men beschrijft de grenzen van het delingsplan, meldt dat 'er een oorlog uitbrak' en dat IsraŽl vervolgens meer grondgebied had 'ingepikt' dan het was toegewezen en ook nog eens 'zomaar 700.000 Palestijnen had verdreven'. Ook laat men vaak de rol van de moefti weg, of zet hem neer als onbelangrijk detail en reactie op 'zionistische agressie', niet als een van de belangrijkste Palestijnse leiders. Er zijn subtiele en minder subtiele manieren om te liegen, te verdraaien, te verdoezelen.

Nog een paar voorbeelden van de vredeswil van de PA:
Geschiedenis volgens Palestijnse TV: 'Joden in Europa vervolgd om hun geldliefde'
Palestijnse cartoon plaatst Israel veroveren voor onderwijs
Fatah erkent Israel nog steeds niet


Ratna Pelle


Share |


Reacties: 20 Opmerkingen

op Tuesday, 9 November 10, schreef Ben

Ratna,
Waarom ga je deze discussie niet aan op haar blog?

op Tuesday, 9 November 10, schreef Johanna Nouri

"Johanna meent overduidelijk dat het gevaar van verkeerde of selectieve vertalingen alleen aan pro-IsraŽlische kant bestaat."

Is een tendentieuze conclusie van de schrijver van bovenstaand artikel, die niet in overeenstemming is met het artikel dat ik schreef, noch met andere artikelen die ik schreef over de IsraŽl-Palestina kwestie. Het doel lijkt me duidelijk: vermeende tegenstanders trachten te diskwalificeren. Waar ik in mijn artikel slechts wijs op de (on)betrouwbaarheid van bronnen, maakt mevrouw Pelle er hier een persoonlijke aanval van.

op Tuesday, 9 November 10, schreef Johanna Nouri

Wat ik met mijn blog liet zien, is dat je niet altijd kunt vertrouwen op informatiebronnen. De voorbeelden die ik daarvan gaf zijn glashelder.

Ik lees hierboven een hoop 'argumenten', maar geen daarvan ontkracht wat ik stelde. Doelbewust informatie verdraaien of achterwege laten, valt, wie het ook doet, niet goed te praten. Merkwaardig is het dan ook dat dit soort praktijken kennelijk wel geoorloofd zijn als je van mening bent dat ze aansluiten bij je eigen beeldvorming. Hoe anders kun je bovenstaande verdediging uitleggen?
Dat anderen zich aan vergelijkbare praktijken schuldig maken, is waar, maar dat kan natuurlijk niet als excuus fungeren om het dan zelf ook maar te gaan doen.

op Tuesday, 9 November 10, schreef Ben

Ratna,
Wat maakt jou een blogger dat wel boodschappers aanpakt en nauwelijks de discussie aangaat over inhoud. Nu weer besteed je meer dan 2000 woorden aan een VK-blog van Johanna Nouri. Een blog dat nota bene een poging doet zorgvuldig te zijn in argumentatie en daarbij bronvermelding essentieel acht. Een zorgvuldigheid, dat zo vaak ontbreekt bij discussies over het hardnekkig probleem: het MO conflict.
Waarom ga jij de discussie niet aan op haar blog zelf. Jouw keuze laadt de verdenking op zich dat je het weerwoord schuwt. Er is nauwelijks ruimte voor de aangevallen persoon om zich te verdedigen. Ik zeg dit omdat de beperkingen voor reacties in geen verhouding staat tot de ruimte die je jezelf gunt.

op Tuesday, 9 November 10, schreef Ratna Pelle

@Johanna,
Ik val je niet persoonlijk aan maar trek wel de conclusie uit wat je schrijft dat je je alleen druk maakt om verkeerde informatie aan pro-Israelische zijde. Je roept mensen op om alleen "elke blog waar vergelijkbare beschuldigingen over het voetlicht worden gebracht, grondig te controleren op feitelijke juistheid", in plaats van dat je oproept in het algemeen kritisch te zijn, ook naar selectief en onjuist citeren aan pro-Palestijnse zijde. Deze conclusie van mij als een persoonlijke aanval typeren is nogal, laten we zeggen, overdreven. Over persoonlijke aanvallen gesproken: op Geen Commentaar wordt schaamteloos op de man gespeeld, en worden smerige stukjes van Stan van Houcke gebruikt om tegenstanders weg te zetten en belachelijk te maken. Als je zo gebrand bent op het checken van informatie en het vermijden van persoonlijke aanvallen, waarom heb je daar dan niet een kritische opmerking over geplaatst? Dat zou je iets geloofwaardiger hebben gemaakt.

Ik heb in mijn blog jouw kritiek op PMW kritisch bekeken, en erkend dat men informatie heeft weggelaten en selectief geciteerd. Ik heb echter ook duidelijk laten zien dat het de conclusies die je uit deze informatie kunt trekken niet wezelijk verandert. Ik heb laten zien dat er geen reden is om aan te nemen dat Abbas niet achter die kaart staat, gezien wat de PA via media en schoolboeken op dit gebied te berde brengt. Dus je voorbeeld is niet erg overtuigend. Ik heb ook laten zien waarom je vergelijking met Israelische kaarten niet opgaat.

Wat betreft je tweede voorbeeld: ook met de weggelaten citaten van Abdullah blijft wat hij zegt dubieus en niet erg vredelievend, en vind ik de kritiek hierop terecht. Het is opvallend dat je helemaal niet op mijn argumenten ingaat, en mij er zonder meer van beschuldigt dat ik vind dat alles wat de andere kant doet ook voor eigen doeleinden geoorloofd is.
Mijn conclusie: Ik denk dat PMW zorgvuldiger moet zijn maar wat ze hebben weggelaten verandert de zaak niet fundamenteel zoals jij suggereert. En ik ben benieuwd naar je artikel over het selectief met citaten en feiten omgaan door pro-Palestijnse bronnen.

op Tuesday, 9 November 10, schreef Likoed Nederland

Johanna verwijt de Likoed een verouderd standpuntm, zonder zelfs maar te vermelden dat dit standpunt uit 1999 dateert!

Johanna weet dat heel goed, wij hebben haar er al eerder op gewezen dat ze zo opzettelijk misleidend bezig is. Maar ze gaat er niettemin mee door.

En dan het lef hebben om er boven zetten: "Wees voorzichtig met je informatiebronnen".

Wie voorzichtig wil zijn, mijdt dus deze bron als de pest.

Johanna geeft blijk van een afschuwlijke minachting voor een juiste voorstelling van zaken.

op Thursday, 11 November 10, schreef Ratna Pelle

Ben,
Ik ga de discussie over inhoud wel degelijk aan, zoals je hier zelf veelvuldig hebt meegemaakt. Dus hou ajb. op met het uiten van valse beschuldigingen. En zoals je ziet is er wel degelijk ruimte voor mensen om zich hier te verdedigen, zonder op de persoon te worden aangevallen zoals wel gebeurt op Geen Commentaar. De manier waarop Michael Jacobs daar is aangevallen vind ik dus echt beneden alle peil. En Likoed NL is er geband, zogenaamd omdat ze onjuiste informatie verspreiden.
Verder bepaal ik natuurlijk zelf waar en hoe ik de discussie aanga. Juist omdat ik uitgebreid op het stuk in wou gaan besloot ik dat op mijn eigen blog te doen. En natuurlijk zijn mijn blogs langer dan de reacties van mensen eronder. Dat is doorgaans het geval bij blogs. Johanna's stuk was ook langer dan de reacties die mensen eronder plaatsten.

op Saturday, 13 November 10, schreef Ben

Ratna,
Misschien zijn mijn gekozen bewoordingen nogal scherp.
Jouw aanhef over 'ene Johanna' vond ik zeer denigrerend. Zij is een VK blogster die het lef heeft haar levensbeschouwelijke visie als moslima te verdedigen. Daarnaast heeft zij banden met JordaniŽ. Dat levert boeiende onderwerpen over een breed scala op, en stelt mensen in staat meer kennis te verwerven.
Als je de moeite neemt haar website te bezoeken en op inhoud te beoordelen dan had je kunnen weten dat 'ene Johanna'haar uiterste best doet om verantwoorde standpunten in te nemen. Een knappe poging in een tijd van Islamofoben en Filosemieten (waaronder ET, een settler van Mate Binyami), die niet liever doen dat de boodschapper onderuit te halen; en niet de boodschap.

Haar blogs zijn niet anti-Israel en zijn maar pro-Islam. Toch is dat vaak voldoende voor een 'select gezelschap', waaronder ET, om haar 'te bezoeken' met onfrisse teksten. Dat zij desondanks zich in een ver'Wilders't' Nederland staande probeert te houden, vind ik knap.
Zelf heb ik niets met enige religie meer; dat terzijde.

Tenslotte. Ik blijf bij mijn opmerking dat ik het zwak vind om je commentaar alleen maar en 'veilig' op je eigen blog te zetten en niet op haar VK-blog.
Ik kan er niet meer van maken.

op Monday, 15 November 10, schreef Johanna Nouri

Likoed Nederland verwijt mij hier verouderde standpunten aan te halen. Dat is onterecht. Hetzelfde standpunt, zelfs nog uitgebreid staat ook nu nog, met een datering van februari 2010, op de website van het Likoed Platform.
Wie hier dus misleidend bezig is, is niet ik, maar Likoed Nederland. Of dat opzettelijk is laat ik in het midden.
Feit is en blijft dat noch Likoed Nederland, noch Ratna Pelle noch ET kan weerleggen wat ik in mijn blog schreef. Desalniettemin blijft men volhouden dat de informatie wel deugt. Dat is dus niet zo. Uit non-informatie of misleidende informatie vallen geen gerechtvaardigde conclusies te trekken.

Het verwijt van eenzijdigheid is slechts een drogreden bedoeld om mij monddood te maken. Heeft iemand PalWatch ooit verweten dat zij alleen over Palestijnen berichten? Ik dacht het niet, men maakt er dankbaar gebruik van. Wie zegt 'ja maar de palestijnen doen het ook' zegt in wezen 'hullie doen het ook'. Dat is een drogreden. Het doet namelijk niks af aan de constatering.

Over de betrouwbaarheid van informatiebronnen schrijf ik regelmatig blogs, ook als het gaat om thema's die bij ons in Nederland spelen. Ook daar doet het probleem zich voor.

op Monday, 15 November 10, schreef Wouter Brassť

@ene Ben:
Op GeenCommentaar staat alleen Johanna's voornaam met een fotootje erbij, en aangezien ze nog geen BN'er is, ligt het dan voor de hand om van 'ene Johanna' te spreken.
Verder vind ik het wat potsierlijk dat ze pretendeert gewoon neutraal naar de feiten te kijken alsof ze geen meningen en (voor)oordelen over een en ander heeft. En waarom bewierook je haar en niet Ratna, die evengoed moedig een pro-Israel geluid verwoordt in een tijd van islamofielen en antisemieten? Alsof het geen moed vereist om binnen links de 'Apartheidsstaat' Israel te verdedigen anno 2010!

@Likoed:
Ik ben wel benieuwd naar het huidige officiŽle Likoedstandpunt betreffende vrede en de tweestatenoplossing, dat -zoals ik elders schreef- ik helaas niet kon vinden in het Nederlands of Engels.

@Johanna:
Dat PMW en consorten selectief zijn in wat ze naar buiten brengen uit de Arabische media, en dat waar mogelijk nog wat aandikken, is evident, maar jammer. Je bent welkom om zelf met vertaalde artikelen te komen uit het Arabisch waarin tot vrede en verzoening met Israel wordt opgeroepen en tot erkenning van Joodse rechten en zelfbeschikking. Dat moet voor jou met je Jordaanse connecties toch een eitje zijn?

op Tuesday, 16 November 10, schreef Likoed Nederland

@Wouter

Het standpunt van Israel en Likoed ligt vast in de historische speech en premier Netanjahoe in 2009; over een Israelische en een Palestijnse staat die vreedzaam naast elkaar leven.
Zie: http://www.likud.nl/ref39.html

Ook het Israelische ministerie van buitenlandse zaken geeft op haar website die speech als het huidige Israelische standpunt weer.

@Johanna

Nogmaals, het aanvallen van standpunten van Likoed eerst uit 1999 (zonder dat jaartal overigens te vermelden), en dan uit 2006 slaat helemaal nergens op.

op Tuesday, 16 November 10, schreef Ben

ene Wouter,
Mijn advies. Zoek Haar op op VKblog. Kennelijk heb je dat niet gedaan, anders had jij je beeldvorming over haar al aangepast.
En sprekend over haar 'meningen en vooroordelen' lees eens verder. Dan 'vertelt' ze aan ieder die het horen wil:

Ik sta niet aan de kant van de Palestijnen. Mijn inzet is gericht op rechtvaardigheid en op menselijke waardigheid. In mijn ogen is de huidige situatie niet rechtvaardig en gaat die ten koste van de menselijke waardigheid. Dat geldt ook als het gaat om IsraŽlische burgers die vrezen voor hun veiligheid. De huidige situatie is, daar is internationaal consensus over, in strijd met het humanitair oorlogsrecht. Als ik ergens voor wil staan, dan is het dat: rechtvaardigheid, waardigheid en handhaven van het recht.
Het bestaansrecht van de staat IsraŽl staat voor mij niet ter discussie, en de veiligheid van haar burgers evenmin. Het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen en hun recht op een rechtvaardige toekomst staat voor mij evenmin ter discussie. Daarnaast keur ik geweld als middel om je doelen te bereiken af, ongeacht wie de pleger van dat geweld is.

Dit is haar standpunt. En ik ben het op dat punt volkomen met haar eens. Dat triggert mij ook: voor de zwakkere opkomen; een residu uit mijn RK periode.
De machtsverhoudingen in het conflict tussen Israel en de Palestijnen slaan ondubbelzinnig in het nadeel van de Palestijnen. De menselijke gevolgen van de langdurige bezetting zijn in menselijk opzicht desastreus en onacceptabel. Vrede is niet gewenst, nťť, noodzakelijk. Hoe? Daar heb ik ook niet de antwoorden op, maar continuering van de huidige situatie verziekt de mens aan beide zijden van het conflict. Hoe langer het duurt, hoe meer aan de fundamenten van Israel geknaagd wordt.
Ratna is ook geen BN-er maar als je je voor een bepaalde problematiek interesseert dan kom je vroeg of laat vanzelf op haar site terecht. Hetzelfde Voor iemand als Johanna Nouri. Google eens, zou ik zeggen.
Waarom ik Ratna niet bewierook zal je wellicht inmiddels duidelijk moeten kunnen zijn. Zij verdedigt een regime dat in staat zou zijn/alle voorwaarden in zich heeft om de huidige status quo op te heffen, op basis van een gecalculeerd veiligheidsrisico. Ratna vindt kennelijk nog steeds argumenten om dit huidige regime te verdedigen. Ik niet meer.
Oh, ik respecteer haar mening en haar vooroordelen, maar ik zoek wel de discussie. Zelfs met mijn wat beperkte schrijftalent probeer ik haar te wijzen op de zwakke plekken in haar betoog. Natuurlijk wijst zij regelmatig op de fouten aan Palestijnse en Arabische zijde. Vaak ben ik het met haar eens, maar het machtsverschil is zo genant groot, dat elke vergelijking vervolgens mank gaat.
Willekeurig voorbeeld: Keer op keer wordt de zaak Gilad Shalit nationaal en zelfs internationaal aan de orde gesteld. Nu weer want hij zit 1600 dagen vast. Triest die gevangenschap, maar stel ik daar tegenover dat 269 minderjarige kinderen op dit moment vast zitten en ik stel aan willekeurige mensen de vraag; kan je mij ťťn naam noemen, dan krijg ik de meest wonderlijke antwoorden. En uit de antwoorden blijkt dat zij niet ťťn naam kunnen noemen, laat staan men zich verdiept. Mij komt het over dat iets geen menselijk probleem is zolang het geen gezicht heeft.

op Tuesday, 16 November 10, schreef stella

Wat een verschrikkelijke onzin van Ben dat je mensen bij naam moet kennen om je in te leven.
Over de hele wereld zitten mensen onder mensonterende omstandigheden en zonder hun naam te kennen kun je je daar dan niets bij voorstellen?
Ik denk aan de kindsoldaten en aan hun slachtoffers, aan de vrouwen in Congo die verkracht worden, aan gevangenen in Thailand. Moet ik me eerst in een enkele persoon verdiepen om te weten of dat erg is?
Het is wel waar dat een enkele persoon je kan betrekken zoals bij Anne Frank, maar dat betekent niet dat je niet beseft dat mensen lijden als je hun naam niet weet.
Kent Ben een enkele naam van de Palestijnen die op de grens van Gaza en Israel werden neergelegd nadat hun ledematen geamputeerd waren door Hamas? Zij werden opgenomen door Israel en in het Sheba-ziekenhuis behandeld en verpleegd.
Het hele verschil met Shalit is dat van de mensen die Ben zo na aan het hart lijken te liggen bekend is wie ze zijn, waar ze zijn, hoe ze behandeld worden, wat hun dagelijkse menu is en wat ze mogen. Ze hebben contact met hun familie en het Rode Kruis en zowel Amnesty als Human Right Watch houden hun behandeling in de gaten.
Daarnaast houdt de Israelische organisatie Physicians for Human Rights ook nog eens in de gaten of mensen juist behandeld worden.
Shalit echter: waar is hij, leeft hij nog, krijgt hij voldoende te eten en drinken, mag hij geregeld slapen, krijgt hij medicijnen als hij die nodig heeft?
Geen enkel contact is mogelijk, ook niet van het Rode Kruis. Dat wij ons bezorgd om hem maken komt alleen maar omdat we zijn naam kennen?
Ook zonder zijn naam te kennen is duidelijk dat het hier om een zeer brute schending van mensenrechten gaat en dat wordt nog eens benadrukt doordat Hamas geregeld "theaterstukjes" opvoert waarin ze van alles suggereren over wat hij meemaakt zonder uitsluitsel te geven of hij uberhaupt nog leeft.
Dit op 1 lijn stellen met gevangenen in Israel is buitengewoon onbehoorlijk, ook al zal de detentie in Israel ook niet altijd vrolijk zijn.

op Tuesday, 16 November 10, schreef Ratna Pelle

Ben,
Zoals Wouter ook zegt staat op Geen Commentaar alleen haar voornaam, maar ik zag later dat ze Johanna Nouri heet en heb dat er toen bij gezet. Waarom ze op Geen Commentaar alleen haar voornaam gebruikt weet ik niet. Ze heeft in ieder geval niet meer lef dan al die pro-Israel bloggers die met hun eigen naam voor hun mening uitkomen en daarmee behoorlijk wat over zich heen krijgen. En ik stel mensen ook in staat meer kennis te verwerven, ik doe ook mijn best 'verantwoorde standpunten' in te nemen en ik doe vooral ook vreselijk mijn best vriendelijk en correct te blijven tegenover anderen. Mijn blog was een zakelijke bespreking van haar artikel, met ruimte voor nuance, en allemaal goed onderbouwd. Al zeg ik het zelf.
Man, hou toch eens op met je onder de gordel commentaar en het kritiekloos bewonderen van een ieder die pro-Palestijns is! De reactie mogelijkheid op mijn blog is voor inhoudelijk en ter zake doend commentaar, niet voor dit soort suggestieve opmerkingen en het dwepen met mensen die ik hier bekritiseer. Hou het in het vervolg dus graag zakelijk.

Johanna Nouri zegt, zoals veel mensen die bevooroordeeld voor de Palestijnen zijn, dat ze voor rechtvaardigheid is en internationaal recht etc. Ik ben ook voor rechtvaardigheid, maar ik ben er achter gekomen dat wat voor internationaal recht doorgaat niet altijd rechtvaardig is. Ik ben ook voor vrede en verzoening en ik ben heel erg voor een einde aan al die ellende. Niet de bezetting, begonnen in 1967, maar de weigering om Joodse rechten in Palestina/Israel te erkennen, is het kernprobleem in het conflict, dat vervolgens werd verergerd door de bouw in de nederzettingen en nationalistisch-rechts in Israel en door terreuraanslagen door de Palestijnen. Ik heb overigens aangetoond in mijn artikel dat Johanna wel lijkt te twijfelen aan Israels bestaansrecht, en dat na meer dan 60 jaar nog steeds niet als vanzelfsprekend ziet. Ze verdedigt immers Palestijnse kaarten waarop Israel als deel van Palestina staat afgebeeld.
Jij hebt het over het conflict tussen Israel en de Palestijnen, alsof zij op een geisoleerd eilandje zitten. In dat geval zou ik je gelijk geven, en is Israel in het voordeel. Maar er ligt een Arabische wereld omheen, en er is Iran, en er is een VN die behoorlijk vijandig staat tegenover Israel en er zijn oliebelangen etc. etc.

Wat betreft E.T.: volgens mijn bescheiden mening mogen ook mensen die over de groene lijn wonen hun mening geven en ik wordt een beetje moe van de trend om mensen om die reden af te serveren. Het zou mijn woonplaats in Israel niet zijn, maar ze hebben evengoed recht op een mening, of niet? Ik heb nog niet echt gezien wat er 'onfris' is aan wat E.T. schrijft, en zonder voorbeelden vind ik deze aantijging behoorlijk suggestief.

op Tuesday, 16 November 10, schreef Ratna Pelle

@Johanna
Wat betreft de Likoed standpunten heb je een punt, ik vind dat ook vaag.
Ik vind het verder jammer dat je helemaal niet inhoudelijk op mijn artikel en argumenten ingaat. Je blijft alleen maar herhalen dat je hebt aangetoond dat de informatie van PMW niet deugt. Ik heb aangegeven waarom hun informatie toch bruikbaar is en wat ze zeggen in de kern wel degelijk klopt. Ik heb ook gewezen op vele andere voorbeelden van vergelijkbare beweringen door de Palestijnen. Je gaat in feite helemaal niet de discussie aan, maar herhaalt alleen maar dat je gelijk hebt.
Ik wil niemand monddood maken, maar het viel me wel op hoe positief je uitspraken en handelingen van de Palestijnen interpreteerde. Dat kwam niet erg objectief over. PMW bericht inderdaad alleen over Palestijnen en is niet neutraal, maar jij beweert dat je wel neutraal bent. Overigens heeft PMW het ook vermeld toen er een tijdje terug een positief stukje in Al Hayad Al Jadida stond over kolonisten die korans kwamen brengen en hun spijt betuigden over de vernielingen die andere kolonisten hadden aangericht.

op Wednesday, 17 November 10, schreef Wouter Brassť

@Ben:
Been there, done that. Ik heb ook ruim 20 jaar in het links-idealistische wereldje rondgelopen, en de liefde is nog niet verdwenen maar wel wat bekoeld. Ik ben niet meer gelijk onder de indruk als iemand plechtig verklaart alleen vrede en rechtvaardigheid na te streven. Dat claimen in dit conflict beide partijen. De grap is dat vrede en rechtvaardigheid niet altijd samengaan...
Verder lees ik bij Johanna, naast nuttige zaken over hier totaal onbelichte onderwerpen (heeft IEMAND hier meegekregen dat er in JordaniŽ recentelijk verkiezingen zijn geweest....?!) toch vooral een eenzijdig verhaal. Maar ik wacht nog gespannen naast mijn mailbox op haar alternatieve PMW Bulletin met vertaalde artikelen uit het Arabisch waarin tot vrede en verzoening met Israel wordt opgeroepen en tot erkenning van Joodse rechten en zelfbeschikking. Zoals Buddy Holly zong: "That will be the day!"

op Wednesday, 17 November 10, schreef Ben

Ratna,
Ik waardeer je duplieken. Je hebt bezwaar op mijn Ďonder de gordel commentaar en het kritiekloos bewonderen van een ieder die pro-Palestijns isí. Ik meen echter dat ik Ďstevig aanzetí Zeker niet bedoeld als :verkeerd, onnodig kwetsend, of ronduit oneerlijk naar jou toe. Voel je je gekwetst, beschouw het eerder als een slecht gebruik van woorden en daarom een tekortkoming van mijn kant.
In ons beider harten, denk ik, willen we beiden dat er werkelijke vrede komt in de regio. En dat er plaats is voor de staat Israel achter veilige grenzen. Wij verschillen, denk ik, alleen over het hoe, wat en de weg er naar toe.
Ik ben niet pro-Palestijn. Ook niet anti-Israel. Wel voor menselijke waardigheid. Ik voel mij verschrikkelijk bevoordeeld door de plaats waar mijn wieg stond.
Ik ben niet links. Ik heb daar niets mee. In dat opzicht verschillen Wouter en jij van mij. Vaak word ik in discussies elders (en bij Wouter?) in het Ďverkeerde blokí geplaatst. Dan lach ik meewarig. Wat moet ik daarmee?
Ik voel mij betrokken bij de huidige ontwikkelingen in het MO. Ben oorlogskind en daarmee sterk betrokken bij de ellende die Europese Joden zijn aangedaan. Ik heb vele jaren zakelijk door het MO (en AziŽ) getrokken. Er is daar nog veel mis; o.a. op gebied van mensenrechten. Ontegenzeggelijk. Daar is nog een hele weg te gaan.
Of ik met Johanna Nouri dweep? Nee, ik denk niet dat dat het geval is. Wel vind ik het moedig van haar om tegen de mening van velen in om haar visie te geven over haar levensovertuiging, op een wijze die mijn waardering heeft. Ondanks de onheuse bejegeningen van een aantal vaste Ďsupportersí, die haar steevast bezoeken, waaronder ET. Ik zou zeggen: neem de moeite en bezoek haar VK-blog en oordeel dan. Jouw constatering dat zij het bestaansrecht van Israel twijfelt, vind ik nogal voorbarig. Mijn advies: vraag het haar op de Ďmaní af.
Als ik lees dat je de bijdragen van Ďeneí Johanna als Ďprekení beschouwt, bestempel je haar in mijn beleving wel met die woordkeuzes. Zonder je verder te verdiepen in haar dat vind ik enigermate onzorgvuldig voor een professional. Overdreven? Misschien. Maar ik Ė bevooroordeeld mens dat ik ben Ė denk dat wel, als ik je bijdrage lees.
Je zegt: ĎIk ben ook voor rechtvaardigheid, maar ik ben er achter gekomen dat wat voor internationaal recht doorgaat niet altijd rechtvaardig is. Ik ben ook voor vrede en verzoening en ik ben heel erg voor een einde aan al die ellendeí. Mee eens. Wel leg ik de nadruk op mensenrechten; de (gelijk-) waardigheid van de mens. Daarin wil ik niet marchanderen. Internationaal recht is een lastig begrip, dat multi-interpretabel is. En ook problematisch in de uitvoering daarvan.
Volkomen mee eens dat het conflict niet gezien kan worden als een lokaal conflict. Het hele Arabische smaldeel valt Israel heen. Numeriek gezien is Israel enorm in het nadeel. Daar staat wel tegenover dat het formidabele en machtige Ďvriendení heeft. Dat stelt Israel in staat om militair de bovenliggende factor te zijn. Alleen dat is op termijn geen houdbare situatie. In mijn beleving heeft Israel dringend vrede nodig met de Palestijnen en met de resterende Arabische wereld; omgekeerd is dat m.i. minder het geval. Een verdomd last dilemma, want waarmee betrek je die in het vredeskamp?
Afsluitend. Wouter schreef: De grap is dat vrede en rechtvaardigheid niet altijd samengaan. Mijn antwoord hierop: Vrede ZONDER rechtvaardigheid gaat (op de duur) niet samen! Dat heeft de geschiedenis ons keer op keer geleerd.

op Thursday, 18 November 10, schreef Jan

Johanna Nouri is ťťn van die webloggers op het Volkskrantweblog die zich graag voordoet als een objectieve en neutrale waarnemer. Maar dat is allemaal schijn, getuige o.a. dit artikel.

Wie dit niet voldoende als bewijs van haar zeg maar kritisch tot aan anti IsraŽl gevoelens herkend, raad ik aan haar repertoire op het VKblog eens aan een eenvoudig onderzoek te onderwerpen.

op Thursday, 18 November 10, schreef Wouter Brassť

@ Jan,
Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik heb een paar stukjes van Nouri bekeken, en die vond ik doorgaans wel redelijk informatief maar ook eenzijdig. Ze schrijft met een nuance en matigheid waaraan veel anderen (aan beide zijden!) een voorbeeld zouden kunnen nemen, maar ze is wel degelijk tendensieus en behoorlijk goedpraterig naar Arabieren en moslims (vaak in de trant zoals ze hierboven Abbas en Abdullah vergoeilijkte), zodat je uiteindelijk toch niet echt weet wat je ervan moet geloven en wat niet.
Ze doet zich niet voor als een objectieve en neutrale waarnemer, maar gelooft daadwerkelijk dat ze dat is.
Waarschijnlijk heb ik haar ergste stukjes nog niet gezien, want geflipte Sonja van Volkskrantwatch en Israellobby blog linkt naar haar, en dat kan nooit betekenen dat je een uitgewogen verhaal hebt (guilt by association?)...

op Friday, 19 November 10, schreef Ben

Wouter,
' Ik heb een paar stukjes van Nouri bekeken, en die vond ik doorgaans wel redelijk informatief maar ook eenzijdig'
Dat mag je vinden. Daar is niets mis mee. Ook jij en ik zijn eenzijdig in onze beoordeling van zaken betrekking hebbende op het MO en het conflict. Het moment dat dat beaamt worden onze discussies een stuk gemakkelijker. De subjectiviteit uit zich in de keuzes en rangschikking van feiten.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.