IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De mythe van de matiging van Hamas

IMO Blog, 2010

Een kennis wees me onlangs op een artikel waarin - zogenaamd heel gedocumenteerd en goed onderbouwd - wordt 'aangetoond' dat Hamas vrede wil en er prima mee te praten is. De auteur, actief in het CDA, wees op het voorstel van Hamas voor een langdurig bestand, en niet Hamas, maar Fatah zou het geweld zijn begonnen dat tot de gewelddadige coup in de Gazastrook leidde in 2007. Dat was ook helemaal geen coup want Hamas verdedigde zich terecht tegen de door het Westen opgeleide strijders van Fatah, terwijl het nobele Hamas nota bene bereid was met hen de macht te delen. Enzovoorts. Het komt overeen met wat Anja Meulenbelt op haar blog beweert over Hamas, en wat in verdunde vorm ook in de mainstream media te vinden is. De milde en kritiekloze houding tegenover Hamas was een van mijn conclusies uit het NRC onderzoek, waarin ik de berichtgeving van NRC Handelsblad over twee periodes onder de loep heb genomen. Ook de NOS is mild wat betreft Hamas: net als bij de NRC worden de ergste uitspraken nooit getoond, terwijl Hamas woordvoerders regelmatig hun kant van de zaak mogen komen uitleggen.


Een paar weken geleden liet Hamas leider Machmoud Zahar zich weer eens helemaal gaan.
Al Aqsa TV zond een toespraak uit van Hamas leider Machmoud Al Zahar waarin hij de vernietiging van de Joden voorspelt (en toejuicht) en uitlegt waarom zij van overal vandaan verdreven zijn, en ook spoedig uit Palestina zullen worden verdreven. Het is een knap staaltje antisemitische opruiing, dat zo van Joseph Goebbels afkomstig kon zijn.
Op de Dagelijkse Standaard staat een samenvatting:

Al-Zahhar lardeert zijn 'betoog' met historische voorbeelden uit Europa. Zo refereert hij aan de Jodenverdrijving uit Frankrijk in 1253, uit Groot-BrittanniŽ in 1280 en uit Spanje in 1492. Hij vraag de huidige Fransen en de Britten waarom zij die Joden er in de Middeleeuwen ook alweer hebben uitgegooid. Hij geeft ook het antwoord: omdat zij het bloed uit de Fransen hebben gezogen, zodat er uiteindelijk geen andere weg overbleef dan de Joden eruit te gooien. Hij heeft het ook over de Jodenverdrijving uit Holland, uit 1444, waar ik eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord en waarover ik op internet ook zo snel niet iets kon vinden.
En natuurlijk heeft hij het over Hitler (in een retorische vraag aan het 'pre-Hitler-Duitsland') en Ė nogal eufemistisch Ė de 'Jodenverdrijving' uit Duitsland in 1945. Bij dat laatste vraag je je af of dit Holocaustontkenning is, of dat de Holocaust als aanmoediging wordt beschouwd om het nog een keer te gaan doen. Al-Zahhar vertelt zijn aanhang dat het verdrijven en vernietigen van Joden historisch gezien heel normaal is (de Europeanen deden het ook al) en wat betreft Palestina slechts een kwestie van tijd is. Kortom, hij houdt de moed erin. Na zulke beelden kan niemand meer zeggen dat hij het niet geweten heeft..."


Hij eindigt zijn tirade met:
"You have no place among the nations of the world and are headed for annihilation."
(klik hier voor de clip)

Dat weten de Joden dan ook weer. En nu maar lekker slapen, de Kozakken komen vannacht heus niet, en anders zal God ons wel beschermen, of niet. Ik bedoel, als ik zulke dingen lees dan denk ik meteen: 'gelukkig dat jullie dit niet meer zo makkelijk kunnen uitvoeren, want de Joden hebben nu een staat en militaire macht.' Maar beiden worden algemeen ter discussie gesteld door het denkende deel der natie en vooral het links denkende deel der natie. IsraŽl mag geen geweld gebruiken tegen Hamas maar moet ermee praten, en moet er begrip voor hebben dat mensen 'uit wanhoop' raketten afschieten en aanslagen voorbereiden. Aanslagen die dankzij de 'illegale apartheidsmuur' en de 'dagelijkse razzia's van het IsraŽlische leger' (formulering van Stop de Bezetting) van honderden per jaar tot bijna nul zijn teruggebracht.

In een paginagrote advertentie riepen honderden prominenten vorig jaar op om te praten met Hamas.

Om via onderhandelingen een eind aan het conflict mogelijk te maken, moet de Europese Unie zonder voorwaarden het gesprek aangaan met alle partijen in het conflict, inclusief Hamas. Een toekomstig vredesakkoord is alleen mogelijk als het tot een verzoening komt tussen de Palestijnse organisaties en als alle Palestijnse partijen bij het vredesproces betrokken worden.
Het huidige Europese beleid om Hamas Ė ondanks het mandaat dat de organisatie kreeg van de Palestijnse kiezers - uit te sluiten van het politieke proces heeft er mede toe geleid dat er een gewelddadig conflict uitbrak tussen Hamas en Fatah en dat de bevolking van Gaza collectief door een blokkade werd gestraft. Het is tijd dat de Nederlandse regering en de Europese Unie hun steun uitspreken voor een dialoog met alle partijen in het conflict, inclusief Hamas, zodat een alomvattend vredesproces mogelijk wordt.


Aldus de advertentie. Het initiatief kwam van onder andere EAJG, bekend van haar nazi vergelijkingen, waarbij de IsraŽli's de nazi's zijn en de Palestijnen de verzetsstrijders. De idee dat de gewelddadige coup van Hamas werd veroorzaakt door haar uitsluiting, en dat niet Hamas, maar de Westerse boycot, verantwoordelijk is voor het geweld en voor de IsraŽlische blokkade, is absurd. Het is bijna gÍnant om te zien hoeveel intelligente mensen hun handtekening onder deze nonsens hebben gezet. De rivaliteit en strijd tussen Fatah en Hamas is oud en ingegeven door onder andere clan rivaliteiten en een totaal andere benadering van met name de religie. Al in de jaren 30 vielen de leden van de radikale Husseini clan rivaliserende clans aan en doodden duizenden leden van de Nashashibi en Nusseibeh clans. Arafat fungeerde later een beetje als een bindende figuur, maar na zijn dood is de strijd tussen Fatah en Hamas opgelaaid.

Het moge duidelijk zijn dat het Westerse beleid tegenover Hamas niet erg succesvol is, maar of dat door de boycot komt is een andere vraag. Het argument van de voorstanders van een dialoog met Hamas is, dat als je Hamas erbij betrekt en serieus neemt, ze zich vanzelf (nog verder) zullen matigen. Je kunt nou eenmaal zo'n groot deel van de Palestijnse bevolking niet uitsluiten, ze hebben immers in democratische verkiezingen voor Hamas gestemd. Echter, peiling na peiling laat sinds enkele jaren zien dat Hamas' populariteit tanende is, en zij ver achterblijft bij Fatah. Dit geldt zowel voor de Westoever als de Gazastrook. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat ze zich hebben gematigd sinds ze in de regering zitten, zoals veelvuldig wordt beweerd. De voorstellen voor een langdurig bestand dateren al uit de jaren '90, maar telkens werden daaraan totaal irreŽle voorwaarden gesteld, zoals een volledige IsraŽlische terugtrekking uit de Westoever en Oost Jeruzalem en de terugkeer van alle vluchtelingen en hun nakomelingen. Gedurende de tien of twintig jaar van het bestand kan Hamas zich voorbereiden op de toekomstige strijd, die men vanuit de heuvels van de Westoever en Oost Jeruzalem op veel gunstigere voorwaarden kan voeren dan vanuit het piepkleine Gaza.

Bovendien is de boycot vanaf het begin niet serieus en consequent uitgevoerd. Allerlei landen, ook buiten de Arabische wereld, zoals Rusland, Noorwegen en Zwitserland, en allerlei politici en organisaties hebben zich er niet veel van aangetrokken en voerden op verschillende niveaus gesprekken met Hamas. Die gesprekken hebben haar legitimiteit en haar machtspositie in Gaza aanzienlijk versterkt. De felle en veelgehoorde kritiek op de boycot, veelal ook door 'deskundigen' en allerhande organisaties die zich met het conflict en internationale diplomatie bezighouden, heeft dit eveneens versterkt. Hamas is in feite nooit echt geÔsoleerd geweest, en wist daardoor dat zij de aan haar gestelde eisen (erkenning, stoppen met geweld etc.) kon negeren zonder dat dit serieuze consequenties had. De felle en eenzijdige kritiek op de blokkade van Gaza en het negeren van de grootschalige wapensmokkel hebben Hamas ook in de kaart gespeeld. Hamas weet dat wanneer IsraŽl bij een legeroperatie ook burgers dood, zij internationaal onder zwaar vuur komt te liggen, en maakt daar handig gebruik van. Tijdens de Gaza Oorlog werd het feit dat Hamas continu vanuit burgergebied opereerde, en raketten afschoot vanuit tuinen en ze opsloeg in moskeeŽn nauwelijks bekritiseerd en door de VN zelfs glashard ontkend. Alle aandacht ging naar het 'disproportionele geweld' van IsraŽl.

Eveneens verbluffend is hoe de media en weldenkend Nederland alle uitspraken als bovenstaande van Hamas leiders weten te negeren en zo een mythe in stand houden van een organisatie die pragmatisch is geworden en slechts tegen de bezetting strijdt. Dat is het beeld dat Hamas van zichzelf naar het Westen toe probeert te portretteren, zoals uit dit artikel blijkt:

Hamas, of course, has been carefully nurturing an image of moderation and pragmatism - an image that is happily believed by the likes of Jimmy Carter and Stephen Walt and MJ Rosenberg. Hamas works assiduously to place moderate-sounding op-eds in major newspapers, all to feed the wishful thinking of leftist wishful thinking and latent anti-Zionism.

Explicit anti-semitism is not on Hamas' current agenda.

So, Palestine Press Agency reports, Zahar received an urgent memo from Hamas' Damascus leadership rebuking him for his impolitic statements.

The memo stated "that the efforts of the Hamas leadership in Damascus with the West and Europe have been opening up new political avenues, and we must preserve them." The memo said that he has to stay away from words like "Jews" and instead use words like "the occupation" - which is exactly what Hamas normally does, even when referring to Israel within the 1949 armistice lines.

The Damascus leaders emphasized that Gaza leaders should not talk about extermination and annihilation of Jews, or uprooting of Jews from the land of Palestine. Instead, those terms should be replaced by saying that they are seeking to liberate the occupied Palestinian territories, and the removal of the Zionist occupation of our land, and to emphasize to Americans that "our hostility is not for the Jews or Judaism, but those who have occupied our land."


Meestal houdt Hamas zich aan deze regels, vooral wanneer men met Westerse media of leiders praat, maar er glipt weleens wat tussendoor. Onderling heeft men het waarschijnlijk vaak over Joden en hoe erg zij zijn, en daar ziet men ook helemaal geen probleem in. Dat het niet de eerste keer is dat Zahar of andere leiders zich op een dergelijke manier uitlaten, moge duidelijk zijn, maar hier nog even een paar voorbeelden:

Op een conferentie samen met Sjeik Yousef Al -Qaradhawi zei Hamas leider Khaled Meshaal het volgende (uitgezonden op Al Jazeera TV op 16 juli 2007):

"I want to make it clear to the West and to the German people, which is still being blackmailed because of what Nazism did to the Zionists, or to the Jews. I say that what Israel did to the Palestinian people is many times worse than what Nazism did to the Jews, and there is exaggeration, which has become obsolete, regarding the issue of the Holocaust. We do not deny the facts, but we will not give in to extortion by exaggeration. As for the Zionist holocaust against the Palestinian people, and against the peoples of the Arab and Islamic nation - this is a holocaust that is being perpetrated in broad daylight, with the coverage of the media of globalization. Nobody can deny it or claim that it is being exaggerated."

Hamas vertegenwoordiger Osama Hamdan zei in augustus 2007 in een interview:

"We are making the preparations for a confrontation. This is not because we need to be prepared for an Israeli act of aggression Ė after all, aggression is intrinsic to this entity Ė but because the final goal of the resistance is to wipe this entity off the face of the Earth. This goal necessitates the development of the capabilities of the resistance, until this entity is wiped out."

Op het Hamas TV station Al Aqsa TV worden de meest walgelijke dingen over Joden gezegd, opgeroepen hen te doden en de Holocaust ontkend dan wel geminimaliseerd. In het handvest van Hamas zijn ook diverse klassieke antisemitische thema's terug te vinden zoals de Joodse almacht en hun overheersing van Westerse regeringen, banken etc. waarbij expliciet naar de Protocollen van de Wijzen van Zion wordt verwezen. Bovendien wordt de Hadith aangehaald die zegt dat alle Joden moeten worden gedood voordat het einde der tijden kan aanbreken.

Kortom: er is geen spoor van wat voor matiging dan ook, en IsraŽl heeft alle reden Hamas als een zeer gevaarlijke organisatie te beschouwen, die verslagen moet worden voordat een rechtvaardige vrede een kans kan krijgen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 7 Opmerkingen

op Thursday, 18 November 10, schreef Jan

Als het om Israel cq de Hamas als opponent gaat, is eenzijdigheid en selectiviteit troef.
Jan Elshout is niet de enige CDA'er die vanuit een eenzijdig anti Israel en pro Hamas standpunt zijn visie aan anderen tracht op te dringen.

Dat er in bepaalde kringen in het CDA is van eenzijdigheid ten aanzien van Israel onder meerder leden, kwam ten uiting in de ledenvergadering van maandag 12 april 2010 in Epe.
Het onderwerp daar was,ĒWel of geen herziening Midden Oosten beleid?Ē
http://epe.old.cda.nl/home.aspx?ctl=Details&mid=48215&ItemId=19367&language=nl-NL

Hier gaven meerdere leden te kennen graag ook de andere kant van het verhaal te willen horen, waarop het bestuur aangaf dit te zullen oppakken.

Wie de agenda van deze vergadering leest, begrijpt dat veel CDA leden zich ongemakkelijk moeten hebben gevoelt bij de selectieve en eenzijdige anti Israel agenda.
Jammer dat die leden hun bezwaren in deze vergadering niet krachtig hebben gedemonstreerd door de zaal te verlaten.

op Friday, 19 November 10, schreef Ben

"Het moge duidelijk zijn dat het Westerse beleid tegenover Hamas niet erg succesvol is, maar of dat door de boycot komt is een andere vraag. Het argument van de voorstanders van een dialoog met Hamas is, dat als je Hamas erbij betrekt en serieus neemt, ze zich vanzelf (nog verder) zullen matigen. Je kunt nou eenmaal zo'n groot deel van de Palestijnse bevolking niet uitsluiten, ze hebben immers in democratische verkiezingen voor Hamas gestemd. Echter, peiling na peiling laat sinds enkele jaren zien dat Hamas' populariteit tanende is, en zij ver achterblijft bij Fatah. Dit geldt zowel voor de Westoever als de Gazastrook. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat ze zich hebben gematigd sinds ze in de regering zitten, zoals veelvuldig wordt beweerd'.

Ratna,
Wat, als Israel Hamas niet had geboycot!

Niemand kan daar een antwoord op geven. Wel is duidelijk dat na jarenlange boycot niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Het regime zit er nog steeds vast in het zadel. Het huidige beleid van Israel radicaliseert de verhoudingen aan beide zijden, zonder enig vooruitzicht op een oplossing.

op Friday, 19 November 10, schreef Wouter Brassť

Ben elders:
"De subjectiviteit uit zich in de keuzes en rangschikking van feiten."
Dat blijkt:
"Het huidige beleid van Israel radicaliseert de verhoudingen aan beide zijden, zonder enig vooruitzicht op een oplossing."

Waarom altijd de Joden de schuld geven? Het huidige beleid van Hamas radicaliseert de verhoudingen aan beide zijden, zonder enig vooruitzicht op een oplossing.

Waarover wou je dan een dialoog voeren met Hamas? Over of ze het geweld willen afzweren, Israel erkennen en het land delen? Een indringend gesprek met enige dreigementen achter de hand, of een open en ontspannen discussie bij een kopje thee? Welke strategie zou het beste werken?

op Saturday, 20 November 10, schreef Ben

Wouter,
A.u.b. niet in de slachtofferrol duiken.
Ben je het niet eens met mijn stelling, beargumenteer dat. Wat vind je van de meer dan 40 jaren durende bezetting, het nederzettingenbeleid, Oost-Jerusalem, de boycot van de Gaza en de gevolgen om wat te noemen. Hamas van dit alles de schuld geven?

op Tuesday, 30 November 10, schreef Ben

De mythe van de matiging van Israel,

Afgedwongen door de slechte publicaties na de rampzalige acties aan boord van het Turkse schip, waar 9 'terroristen' zijn afgeschoten, heeft Israel de grenzen met Gaza verruimt. Met als gevolg dat nu, een half jaar na de 'verruiming' VK vandaag meldt:

Volgens de Verenigde Naties zijn er alleen al voor de huisvesting in Gaza 670.000 vrachtwagen met bouwmateriaal nodig. In de huidige situatie kunnen er per maand echter slechts 715 vrachtwagens met bouwmateriaal Gaza binnenkomen. Als de huidige situatie voortduurt, zal het tientallen jaren duren om de vereiste huizen te bouwen.

Enig idee, Ratna, wat dat betekent voor de getroffen MENSEN?

op Tuesday, 30 November 10, schreef Ratna

Ben, ik heb nooit beweerd dat de mensen in Gaza er zo goed aan toe zijn. Wat me wel telkens weer opvalt is dat er wel materiaal is voor luxe winkelcentra en zwembaden en restaurants en hotels, en ik zag onlangs ook foto's van de islamitische universiteit in Gaza. Dat zag er luxer uit dan de gebouwen waar ik indertijd studeerde in Maastricht. Het is dus ook een kwestie van wat Hamas, dat de macht heeft in Gaza, doet met het voorhanden materiaal. Hetzelfde geldt voor voedsel, benzine en andere goederen: ik heb vaker gelezen dat Hamas deze (gedeeltelijk) zelf distribueert, en soms zelfs voor geld doorverkoopt zelfs wanneer het hulpgoederen betreft van de VN. In jouw wereldbeeld lijkt er voor het leed van de Palestijnen altijd maar een oorzaak te zijn: Israel. Zie ook dit artikel over Gaza, dat een ander beeld geeft dan het bekende cliche dat Gaza een openluchtgevangenis is en Israel de grote boosdoener: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1319157/Gaza-Strip-Lattes-beach-bbqs-dodging-missiles-worlds-biggest-prison-camp.html

op Tuesday, 30 November 10, schreef Ratna

Ben, nog even in reactie op een eerdere reactie hier van jou: ik heb uitgebreid uitgelegd waarom de boycot van Hamas door Israel niet het beoogde resultaat heeft gehad. Dit komt onder andere omdat Europese politici, Rusland, the Elders en allerlei anderen wel met Hamas zijn gaan praten en haar legitimeren. De eenzijdige veroordelingen na de entering van het 'vredesschip' de Mavi Marmara hebben Hamas natuurlijk ook in de kaart gespeeld. Geloof jij overigens nog steeds dat dat een humanitair konvooi was, vol idealistische vredesactivisten? En ik heb er ook op gewezen dat Hamas in de peilingen al een hele tijd op enorm verlies staat, en nog maar weinig steun heeft in Gaza. Lees je mijn blogs eigenlijk wel, of zet je er gelijk je commentaar onder?

Je vraagt aan Wouter:
"Wat vind je van de meer dan 40 jaren durende bezetting, het nederzettingenbeleid, Oost-Jerusalem, de boycot van de Gaza en de gevolgen om wat te noemen. Hamas van dit alles de schuld geven?"
Maar daar ging het niet over. Hij bekritiseerde jou omdat je alleen Israel de schuld geeft voor de 'geradikaliseerde verhoudingen aan beide zijden, zonder enig uitzicht op een oplossing', terwijl het in feite vaak andersom werkt. De overwinning van Hamas in de verkiezingen volgde op de Israelische terugtrekking uit de Gazastrook, en vervolgens heeft in Israel rechts ook erg gewonnen. De intifada volgde op de vredesvoorstellen van Barak en Clinton, maar heeft vervolgens Sharon aan de macht geholpen. Het is natuurlijk wel iets gecompliceerder dan dit, maar mij valt juist op hoe vaak op Israelische vredesvoorstellen en concessies Palestijns geweld volgt.

Je komt telkens weer met dezelfde stokpaardjes aanzetten. Ja, de Palestijnen lijden onder de bezetting. Maar die bezetting had wel een oorzaak, en zolang die niet is weggenomen kun je de bezetting ook niet wegnemen. En wat betreft Jeruzalem: misschien heb je dat 'onderzoek' van de PA gelezen, waarin de Joodse connectie met de klaagmuur wordt ontkend en deze Arabisch wordt genoemd? Zolang dat de houding van de PA is, is het natuurlijk erg moeilijk voor Jeruzalem een oplossing te vinden. Ik zou het waarderen als je in je reacties wat meer in kunt gaan op wat ik schrijf en niet steeds met dezelfde gemeenplaatsen aan komt zetten.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.