IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Buitenproportionele kritiek op Israel

IMO Blog, 2010

In een opiniestuk vorige week in het Friesch Dagblad schrijft Bert de Bruin dat IsraŽl de hand te weinig in eigen boezem steekt en veel negatieve publiciteit aan zichzelf te danken heeft. Zo reageerde de IsraŽlische ambassadeur Harry Kney-Tal afwijzend op kritiek op het IsraŽlische nederzettingenbeleid, en verdedigt de nieuwe organisatie Missing Peace dit standpunt. Die organisatie zou, net als andere pro-IsraŽl activisten, niet alleen maar naar de Palestijnen moeten wijzen maar ook moeten aangeven wat IsraŽl zelf kan doen om vrede dichterbij te brengen.


De Bruin heeft gelijk dat buiten IsraŽl maar weinig mensen sympathie kunnen opbrengen voor de nederzettingen, en ik deel zijn opvatting dat het beter was geweest als IsraŽl de bouwstop, met uitsluiting van Jeruzalem, had voortgezet. Maar dat rechtvaardigt nog niet de totaal eenzijdige en buitenproportionele kritiek op zo ongeveer alles wat IsraŽl doet. Bovendien worden door de media geregeld de feiten verkeerd weergegeven of laat men cruciale zaken weg. En dat is iets waar Missing Peace, dat De Bruin zo zwaar bekritiseert, wat aan wil doen. Dat MP directeur Yochanan Visser vanuit de nederzetting Efrat opereert, gebied dat overigens voor 1948 Joods was tot het door Jordaanse troepen werd ingenomen en geannexeerd, neemt niet weg dat zijn organisatie desinformatie kan ontrafelen, zoals het onzinverhaal van Al Jazeera dat stoplichten in Jeruzalem langer groen zouden blijven bij Joodse wijken dan bij Arabische.

De vraag die veel sympathisanten van IsraŽl stellen is waarom nou juist IsraŽl zo onevenredig fel en onredelijk wordt aangevallen in de media, in de internationale diplomatie en door actie- en mensenrechtengroepen. Waarom zijn een paar honderd nieuwe huizen in Jeruzalem, IsraŽls hoofdstad, voorpaginanieuws en reden voor felle veroordelingen door wereldleiders? Waarom wordt juist IsraŽl veelvuldig met de nazi's, hun eigen beulen en symbool van het absolute kwaad, vergeleken? En waarom wordt meer dan 60 jaar na dato nog steeds IsraŽls bestaansrecht in twijfel getrokken of zelfs ontkend?

Via de VN voeren de Palestijnen en Arabische staten al decennialang een succesvolle delegitimatiecampagne tegen IsraŽl, die met steun van communistische en ontwikkelingslanden een meerderheid achter zich kreeg in de jaren '70, nog voordat er sprake was van grootschalige Joodse nederzettingen in de bezette gebieden. Sinds de tweede intifada heeft deze campagne verder aan terrein gewonnen en is doorgedrongen in de dagelijkse berichtgeving. Het is jammer dat De Bruin deze ontwikkeling negeert.

De oorzaak van deze delegitimatiecampagne is niet dat IsraŽl doorbouwt in bezet gebied of dat het de Palestijnen onderdrukt, hoe verkeerd dat ook moge zijn. Deze zaken rechtvaardigen niet dat de media stelselmatig positief nieuws over IsraŽl verzwijgen, of negeren dat Palestijnse leiders van de 'gematigde' Palestijnse Autoriteit terroristen als helden vereren en pleinen, scholen en kinderkampen naar hen laten vernoemen. Vorige week werden in Oost-Jeruzalem IsraŽlische ambulancewerkers aangevallen terwijl ze een gewonde Palestijn wilden helpen. Een dag daarvoor waren Joodse studenten van de Hebreeuwse Universiteit verkeerd gereden en verdwaald in een Arabische wijk in Jeruzalem, en werden vervolgens in de val gelokt en belaagd. Ze overleefden het ternauwernood. Hamas leider Machmoud Zahar zei onlangs dat de Joden binnenkort uit Palestina zullen worden verdreven, zoals ze eerder uit Duitsland, Frankrijk en BelgiŽ waren verdreven omdat ze deze landen bestalen en corrumpeerden. En Hamas erkende recentelijk dat niet 48 maar zeker 600 van de doden tijdens de Gaza Oorlog Hamasstrijders waren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van nieuws dat onopgemerkt bleef in Nederland.

Ik ontken niet dat er misstanden zijn, dat IsraŽl fouten maakt en het te weinig oog heeft voor hoe haar beleid buiten IsraŽl wordt gezien. Dit soort zaken kom je echter in ieder land tegen, vooral een land in oorlog. Dat is geen reden haar als een illegale roofstaat neer te zetten. Het is geen rechtvaardiging voor de VN om zich zo schaamteloos partijdig in het conflict op te stellen. Het is geen reden voor de EU om Oost-Jeruzalem met al haar Joodse heilige plaatsen als Arabisch te bestempelen, om te zwijgen over Palestijnse misstanden en gebrek aan vredeswil, om de blokkade van Gaza te hekelen en de oorzaken te negeren.

Bert de Bruin verwijt IsraŽl en haar vrienden een gebrek aan introspectie. Dat is niet helemaal terecht. Naar verhouding is men in IsraŽl juist erg kritisch naar de eigen kant - De Bruin zelf is hier een voorbeeld van - , en Haaretz en andere kranten publiceren geregeld zeer kritische artikelen. Er zijn allerlei mensenrechten- en vredesorganisaties actief in IsraŽl, de meeste faculteiten zijn links en soms ronduit antizionistisch. Gezien de lastige positie waarin IsraŽl verkeert, vind ik IsraŽl juist erg open voor kritiek, en dat merk je ook in discussies op straat. Dat Nederlandse vrienden van IsraŽl, evenals de IsraŽlische regering, de nadruk leggen op misstanden aan Palestijnse kant lijkt me niet meer dan logisch. Er is immers al onevenredig veel kritiek op IsraŽl. De Palestijnse 'hasbara' is ook niet bepaald kritisch naar zichzelf, maar niettemin behoorlijk succesvol.

Terwijl er een continue focus in de media is op de nederzettingen als het grote struikelblok, blijven Palestijnse obstakels voor vrede onvermeld, zoals de geweldverheerlijking en opruiing in Palestijnse media, de eis dat de inmiddels zo'n vijf miljoen nakomelingen van de vluchtelingen allemaal kunnen terugkeren naar IsraŽl, de weigering van Abbas om het Joodse recht op zelfbeschikking te erkennen, en het gebrek aan stabiliteit en de voortdurende rivaliteit aan Palestijnse zijde.

In plaats van deze onderbelichte aspecten van het conflict naar voren te halen, bekritiseert De Bruin details als de woonplaats van Yochanan Visser en het slechte Engels van IsraŽlische functionarissen. En de wat makkelijke conclusie is vervolgens dat IsraŽl de vele en totaal doorgeslagen kritiek toch vooral aan zichzelf te wijten heeft, aan slecht beleid en slechte hasbara. Het wordt tijd voor een kritische beschouwing van onze houding ten opzichte van IsraŽl, een waarin we als Nederlanders niet met de vinger naar IsraŽl wijzen maar de hand in eigen boezem steken. Na Bert de Bruins kritische blik op zijn land kunnen wij niet achterblijven.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.