IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Arjan El Fassed en het bestaansrecht van Israel (2)

IMO Blog, 2010

Arjan El Fassed en andere antizionisten verwijten IsraŽl een aantal zaken die inherent zijn aan het principe van de natiestaat als politieke eenheid. In een ideale wereld zouden we allemaal wereldburgers zijn en allemaal in multi-etnische entiteiten leven waar geen enkel volk, religie of etnische groep over een ander domineert. In de werkelijke en zeer imperfecte wereld vechten volken, clans en religieuze groeperingen constant om de macht en zijn minderheden altijd kwetsbaar. In de moderne en vooral Westerse natiestaat zijn er daarom een aantal wetten die minderheden moeten beschermen (in IsraŽl hebben Arabieren het daarom, ondanks de discriminatie, een stuk beter dan minderheden in Arabische staten). Bovendien kunnen onderdrukte volken vaak ook aanspraak maken op een eigen staat. Vele Arabische staten verzetten zich tegen de koloniale machten en werden hierin gesteund vanwege het recht op zelfbeschikking.


Het Joodse recht op zelfbeschikking
Maar vanuit dezelfde logica heeft ook het Joodse volk recht op een eigen staat. De koloniale landen en de VN hebben daarbij de belangen van de Arabieren ruimschoots laten meewegen: de Joden is maar een heel klein stukje grond toegekend, overigens nadat men daar zelf al een semi-staat had gesticht met alle instituties en investeringen die daarvoor nodig zijn. Het land is twee keer gedeeld: eerst is JordaniŽ, oorspronkelijk deel van het Britse Mandaatgebied Palestina, ervan afgesplitst en van Joodse vestiging uitgesloten. Daarna is het overgebleven deel nog eens gedeeld in het delingsplan van 1947. De Arabieren kwamen hiertegen in opstand, zoals zij ook eerdere plannen voor een minuscule Joodse staat op circa 15% van het mandaatgebied Palestina, afwezen. Na die afwijzing van een VN resolutie en de aanval op de Joodse gemeenschap in Palestina, deden voorstellen de ronde nog meer van IsraŽl af te halen en aan de Arabische eisen tegemoet te komen. Maar de voortrazende oorlog haalde de plannen in, en de Arabieren werden verslagen.

Zo is IsraŽl ontstaan, volgens El Fassed not a country that was established ďnormally". Wel, daar heeft hij gelijk in. Op een normale manier kon het niet, want de Arabieren in Palestina verzetten zich vanaf het begin tegen iedere samenwerking met de Joden in Palestina, en weigerden in dezelfde (door de Britten opgerichte) instituties zitting te nemen. Vanaf de jaren '20 vielen Arabische menigten tijdens verschillende door de moefti van Jeruzalem Al Husseini georchestreerde opstanden Joodse gemeenschappen aan, en omdat de Britten die weigerden te beschermen, richtten ze een eigen verdedigingsorganisatie op, de Haganah. Begonnen als een soort wachters, groeide deze uit tot een ondergronds leger dat in 1948 in staat bleek de nieuwe staat met succes te verdedigen en haar aanvallers te verslaan. In die oorlog zijn van beide kanten wandaden gepleegd, gemeenschappen van de vijand verwoest en de bewoners verdreven. Dat dit op grotere schaal tegen de Arabieren gebeurde was niet omdat de Joden wreder waren, maar omdat zij van minder plaatsen werden verdreven en de overhand kregen in de oorlog.

Zie voor meer informatie over 1948, de 'nakba' en de vluchtelingen ook:
60 jaar Israel en Nakba
Geschiedenis conflict
Etnische zuivering
Palestinian Nakba 1948
Israel war of independence

Het neerzetten van Joodse nationale rechten en de Joodse nationale beweging als apartheid en racisme is kwaadaardig. Binnen het zionisme zijn er net als binnen iedere nationale beweging radikale elementen die andere volken discrimineren, maar dat is niet inherent aan het zionisme. De meeste zionisten waren van oorsprong links georiŽnteerd en voor gelijkheid en democratie. Zij waren daarin bijzonder vooruitstrevend, en aanvankelijk waren veel Amerikanen sceptisch over de Joodse staat vanwege de socialistische opvattingen van veel zionisten van het eerste uur. De verrechtsing in IsraŽl is mede een gevolg van de weigering van de Arabische landen om IsraŽl te erkennen en er vrede mee te sluiten. Tot 1977 waren onafgebroken linkse regeringen aan de macht.

Kinderen als wapen
Terug naar het heden.
El Fassed schrijft in zijn Mandela brief van 2001:
[Israel] has, in particular, waged a war against a civilian population, in particular children.

Het is een kwaadaardige leugen. IsraŽl heeft het nooit op Palestijnse kinderen gemunt, net zo min als NAVO troepen dat hadden in Irak en Afghanistan, of tijdens de bombardementen op ServiŽ in de jaren '90. Je kunt kritiek hebben op bepaalde legeroperaties, je kunt het leger verwijten niet genoeg te doen om onschuldige slachtoffers te voorkomen, maar de aantijging dat IsraŽl juist de burgerbevolking zo hard mogelijk wil treffen is kwaadaardig en volkomen ongefundeerd. Vergelijk je de dodenaantallen in het IsraŽlisch-Palestijns conflict met die in andere conflicten, zij het Soedan, Kongo, Irak of Afghanistan, dan zijn de verschillen verbijsterend. Ten tijde van de Gaza oorlog, waarbij naar verhouding veel doden vielen, doodde het Sri Lankese leger een veelvoud aan mensen, burgers en strijders, in haar strijd tegen de Tamil Tijgers. Turkije heeft honderden Koerdische dorpen platgebombardeerd in de jaren '80, en in de West Sahara zitten honderdduizenden vluchtelingen in kampen, maar voor hen is er geen UNRWA en geen batterij aan VN organisaties en geen sympathieke of aandachtige pers.

Kortom: het is altijd goed en noodzakelijk om aandacht te hebben voor de allerkwetsbaarsten in een oorlog: kinderen. Maar El Fassed gebruikt ze voor een politieke campagne om IsraŽl als schurkenstaat neer te zetten, die net als Apartheid Zuid Afrika, via boycots en internationale sancties, moet worden geÔsoleerd en op de knieŽn gedwongen. Bovendien zijn Hamas, Fatah en de PA mede schuldig aan het trieste einde van sommige Palestijnse kinderen. Ze krijgen van jongsaf via TV clips en kinderprogramma's te horen dat het hoogste doel is om als martelaar voor Allah en het vaderland te sterven. Op door Hamas georganiseerde zomerkampen leren ze IsraŽl en de Joden te haten en de eerste beginselen van de strijd. Tijdens de Gaza oorlog zette Hamas kinderen in om op de uitkijk te staan. Ook zijn geregeld kinderen door IsraŽl bij checkpoints aangehouden met explosieven op zak. Ook de 'gematigde' PA schotelt kinderen zelfmoordterroristen als helden en voorbeelden voor, door kampen, scholen, toernooien etc. naar hen te vernoemen.

Na 100 jaar ruzie alsnog maar trouwen?
Nog even iets over de eenstatenoplossing. Behalve dat het het Joodse recht op zelfbeschikking ontkent, is het ook een recept voor oorlog en geweld. Want los van het ideaal waarin Joden en Arabieren vreedzaam naast elkaar leven, zullen beide groeperingen de nieuwe staat willen domineren. IsraŽl wil haar macht natuurlijk niet kwijt, en na alles wat de Joden ervoor hebben opgeofferd zullen ze hun hard bevochten zelfbeschikking niet zomaar laten afnemen. De Palestijnen vechten al bijna een eeuw tegen de Joodse gemeenschap c.q. staat, en zullen eisen dat de nieuwe staat wordt 'teruggegeven' aan de 'oorspronkelijke' bewoners. Zelfs in het rijke en vreedzame BelgiŽ strijden WalloniŽrs en Vlamingen om de politieke macht. De WalloniŽrs voelen zich achtergesteld, de Vlamingen willen meer autonomie. Er is geen verschil van godsdienst, er zijn nauwelijks etnische verschillen, er is geen verleden van haat en geweld, en toch lukt het beide groepen niet om samen succesvol een staat te runnen. Waar komt de volkomen bezopen idee dan vandaan dat Joden en Arabieren, na elkaar bijna 100 jaar lang te hebben bevochten, wel samen in een staat kunnen leven? Het wordt een nieuw 1948, maar dan met moderne massavernietigingswapens. Het wordt een nachtmerrie, een hel. Vreedzaam uit elkaar gaan blijkt al moeilijk genoeg, en de twee staten die gevormd zullen worden, zullen moeten blijven samenwerken en zijn in sommige opzichten van elkaar afhankelijk. En dat is ook het grootste probleem. Maar omdat de besprekingen daarover keer op keer vastlopen dan maar voorstellen om samen in een huis te gaan wonen, in een kamer te slapen en wellicht zelfs samen het bed te delen, is absurd.

Tot slot hebben minderheden in een Arabische staat altijd een tweederangs positie gehad. Sommigen geven hoog op over hoe de Joden eeuwenlang in Arabische staten in harmonie leefden naast hun Arabische broeders, totdat die vuile zionisten naar Palestina kwamen. In werkelijkheid zijn Joden altijd gediscrimineerd en vernederd. Voor hen golden speciale regels, belastingen, kledingvoorschriften, beroepen etc. Afhankelijk van plaats en tijd hadden ze het wat beter dan wel wat slechter, maar een vrij volk waren ze niet. Na de stichting van IsraŽl zijn de Joden uit de Arabische wereld nagenoeg verdwenen. Door wetten, vervolging, geweld en bedreigingen zijn ze bijna allemaal vertrokken of verdreven. Antisemitisme tiert welig in de Arabische wereld, en in verschillende landen mogen zelfs geen Joden wonen of land kopen. Zelfs in het 'gematigde' JordaniŽ zijn Joodse religieuze attributen zoals de Thora of gebedsriemen verboden. Een staat voor 'al haar burgers' is dus een illusie. Als deze door Arabieren gedomineerd gaat worden betekent dat het einde van de Joodse gemeenschap in IsraŽl/Palestina.

Conclusie: El Fassed is in zijn eigen geschriften niet zo extreem als met name Al Awda, maar ook zijn geschriften vind ik behoorlijk op het randje van wat een Tweede Kamerlid over een bevriende natie mag schrijven. Net als andere redacteuren bij Electronic Intifada is hij tegen IsraŽls bestaansrecht, en dus tegen vrede en verzoening. Hij wil geen dialoog met IsraŽl, dat volgens hem een illegale staat is, maar het isoleren en op de knieŽn dwingen. Hij bepleit in feite een voortgaande strijd totdat IsraŽl is verslagen en er een staat 'voor al haar burgers' in de plaats is gekomen. Hij weet naar ik aanneem dondersgoed dat IsraŽl nooit met haar eigen opheffing zal instemmen, en dat dit dus alleen kan gebeuren als het met geweld wordt verslagen.

Wordt vervolgd

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.