IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wat te doen tegen antisemitisme in Nederland?

IMO Blog, 2010

Ondanks alle ophef over Cohen en zijn oorlogsvergelijking wordt er ondertussen ook wat gedaan om het antisemitisme tegen te gaan. Uit een verslag van Andre Rouvoet:


Woensdagmiddag vond op mijn initiatief in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek over antisemitisme en de veiligheid van Joodse landgenoten plaats. Aanleiding was het opnieuw oplevende debat hierover, mede door de uitspraken van Frits Bolkestein over dit thema. In januari zal de Kamer hierover opnieuw een debat met de regering voeren en ter voorbereiding van dit debat leek het de ChristenUnie-fractie van belang om met de betrokken organisaties om de tafel te gaan om over de ervaringen, concrete knelpunten ťn mogelijke oplossingen daarvoor te spreken.
(...)
In totaal waren zoín 30 personen aanwezig, die samen organisaties vertegenwoordigden variŽrend van het Centraal Joods Overleg en het Nederlands-IsraŽlitisch Kerkgenootschap, het CIDI en Christenen voor IsraŽl, de gemeente Amsterdam en een hoogleraar verbonden aan het NIOD, tot de Joodse onderwijsinstellingen Maimonides en het Cheider, het Platform godsdienstvrijheid, een drietal rabbijnen en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

Van de kant van de Kamer waren de fracties van SGP, PvdA, CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie vertegenwoordigd.
(....)
Als ik in steekwoorden moet aangeven waar die aanknopingspunten gezocht werden, kom ik tot de volgende opsomming:

* Handhaving (consequent, taakstraffen, inzet Voetbalwet);
* Acteren door politie en justitie n.a.v. aangiftes, mede met het oog op de aangiftebereidheid;
* Onderwijs, voorlichting en educatie (m.n. over WO II en de Holocaust);
* Besef dat antisemitisme niet een probleem is dat binnen ťťn, allochtone bevolkingsgroep speelt, maar (ook) voorkomt in brede lagen van de (autochtone) bevolking;
* Aandacht voor context en ervaringen van Marokkaanse jongeren en de verbinding met het Midden-Oostenconflict;
* Precisie en zorgvuldigheid in statistieken, berichtgeving en discussies, ter voorkoming van onevenwichtige en onjuiste beeldvorming;
* Aandacht voor het bredere probleem van intolerantie en de straatcultuur;
* Normstellend leiderschap bij organisaties, media ťn politici: geef het goede voorbeeld in taalgebruik en omgangsvormen!
* Het belang van lokale en nationale dialooggroepen.


Dat klinkt allemaal zeer nobel, zij het ook wat vaag. Het is in ieder geval ontzettend positief dat er met elkaar over wordt gepraat. Wel heb ik sterk de indruk dat de ernst nog niet voldoende tot veel allochtonenorganisaties is doorgedrongen. Het is gewoon schandalig dat je als Jood niet meer met een keppel de straat op kunt en dat het 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' zo veelvuldig te horen is. Wat ik ook mis is de relatie met de berichtgeving over IsraŽl, en de negatieve stereotiepen over Joden die Arabische TV zenders, websites, blogs, en Facebookgroepen verspreiden waar veel jongeren van Marokkaanse komaf hun informatie vandaan halen. Het NOS journaal en Nederlandse kranten zijn vaal al behoorlijk gekleurd over IsraŽl en de Palestijnen, wat de genoemde informatiebronnen verspreiden willen we niet eens weten.

Scholen kunnen daar inderdaad een rol in spelen, en kunnen alternatieve informatiebronnen aandragen. Wat denk ik ook heel belangrijk is, is om een kritische houding tegenover bronnen te ontwikkelen. Niet alleen de Westerse (die men vaak voldoende of zelfs teveel wantrouwt) maar juist ook de 'eigen' bronnen. Maar het is de vraag of scholen, migrantenorganisaties, of de politiek dat kunnen.

Bolkesteins punt had ook te maken met de beperkingen van wat de politiek vermag, oftewel de maakbaarheid van de samenleving. Als er straks honderdduizenden jonge allochtonen in Amsterdam wonen, met overwegend negatieve visies op Joden en IsraŽl, dan heeft dat zijn weerslag op het klimaat voor Joden. Ook als je er onderwijsprogramma's opzet en de politie en politiek het wat meer prioriteit geven. Ikzelf wil me hier niet bij neerleggen, ik vind ook dat we ons daar niet bij mogen neerleggen, het is gewoonweg onacceptabel dat Joden anno 2010 worden uitgescholden en hun scholen en synagoges zwaar beveiligd moeten worden, maar Bolkestein heeft wel een punt. Het zou namelijk kunnen dat het allemaal toch niet gaat werken, of niet goed genoeg, vanwege onwil, vanwege de beperkte invloed van overheidsbeleid, vanwege invloeden van buiten, etc. Hij is niet cynisch, maar pessimistisch. De tijd zal leren of hij gelijk krijgt; we moeten er echter alles aan doen om het tij te keren, zoals we er ook alles aan moeten doen om nare ziektes te bestrijden of de vervuiling tegen te gaan of de armoede, ondanks invloeden van buiten en allerlei onzekerheden.

Tot slot een citaat van Nausicaa Marbe, gisteren in de Volkskrant:

Haat
Maar het Ūs niet ingewikkeld. Er is antisemitisme. Er is afkeer van moslims en Marokkanen, soms haat. Alle agressie en intimidatie is even erg. Politie die psychologiseert om van daders slachtoffers te maken en andersom, is waardeloze politie. Politie moet aangiftes opnemen. Molestplegers oppakken. Slachtoffers beschermen. Doortastend en zo nodig intimiderend optreden, tot duidelijk wordt wie op de jood heeft gespuugd en wie de varkenskop bij de moskee heeft gelegd. Niet omdat het een het ander zou verklaren, maar omdat zulk gedrag ontoelaatbaar is.
Mentaliteitsverandering duurt lang. Maar burgemeesters kunnen nu al iets doen. Vergeet Eberhard van der Laan die tijdens de Chanoekaviering op de Dam de aanwezige joden trakteerde op een cursus zelf tolerantie kweken en angst bezweren.
Een burgemeester die korte metten wil maken met antisemitisme, zegt tegen de joden in zijn stad: schrijf op je gevels wie je bent. Schaam je niet, verstop je niet, wees niet bang. Ik bescherm jullie. Ter plekke. Dag en nacht. En ik ken geen pardon voor wie aan jullie komt. Vanzelfsprekend doet zoín burgemeester dat voor iedereen. Zo bind je; de rest is geouwehoer.


Oftewel: we hoeven de precieze oorzaken en samenhangen van antisemitisme en islamofobie en wat erger zou zijn, niet te kennen en te bepalen. Onaanvaardbaar gedrag moet worden aangepakt en veroordeeld. En daar moeten alle inwoners van Amsterdam, en van heel Nederland, op kunnen rekenen. Helemaal mee eens, maar er blijft ergens iets zeuren: als veel mensen er antisemitische ideeŽn of vage noties op na houden, kun je dat niet afdoende tegengaan met een doortastender aanpak van de politie en daadkracht van de burgemeester. Er is nou eenmaal meestal geen politieagent bij wanneer Marokkaanse jongeren een Jood met keppel uitschelden of wanneer islamofoben een moskee bekladden. Dat laatste is nog te regelen door alle moskeeŽn, net als synagoges, te beveiligen, maar we moeten de straat op kunnen zonder bang te hoeven zijn uitgescholden te worden, en zonder dat op iedere straathoek een agent staat. En daar is toch een mentaliteitsverandering bij sommigen voor nodig, en dan komt toch de psychologie en het praten weer om de hoek kijken.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 18 December 10, schreef Tjalling Tjalsma

Toch eerst maar beginnen met aanpak van onaanvaardbaar gedrag, dat schept helderheid!

Onderhuids blijft er desondanks inderdaad nog 'iets zeuren', waarbij een mentaliteitsverandering voor nodig is.

De psychologie leert dat elk mens in beginsel neigt tot discrimineren van hetgeen anders is dan eigen.
Er zijn psychologen die menen dat deze neiging een overblijfsel is vanuit het dierenrijk, maar dat terzijde.

Zo'n mentaliteitsverandering kan naar mijn mening het beste aangeleerd worden op scholen.
Ik vraag mij overigens wel af of antisemitisme enkel en alleen onder de gemiddelde noemer van discriminatie valt.
Samenwerking tussen psychologie en relevante maatschappelijke instanties zoals bijvoorbeeld het CIDI zou daarom een extra impuls kunnen zijn om het antisemitisme als uiterste vorm van discriminatie herkenbaar te maken en vervolgens aan te pakken.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.