IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Kortenoeven en Iran

IMO Blog, 2010

Naast Frits Bolkestein en Job Cohen is ook PVV kamerlid Wim Kortenoeven eventjes in het nieuws en in opspraak geweest. Niet alleen vanwege zijn inhoudelijk zeker interessante maidenspeech, maar omdat hij - in antwoord op een vraag daarover - aangaf dat Nederland desnoods bereid moet zijn om Iran aan te vallen. En ook hier weer enige discussie over wat hij nu precies zei. De Dagelijkse Standaard neemt het voor Kortenoeven op, en legt uit dat hij het helemaal niet over het bombarderen van Iran had - dat hadden anderen ervan gemaakt. Hij reageerde in algemene zin op een suggestieve vraag van Harry van Bommel:


ďMet betrekking tot Iran bepleitte hij wurgsancties. Dat is niet de opvatting van de regering, maar daarmee lijkt hij afstand te nemen van de eerdere opvatting van zijn fractie dat Iran zo snel mogelijk gebombardeerd zou moeten worden. Is dat een juiste constatering? Is de PVV niet meer van mening dat Iran zo snel mogelijk gebombardeerd moet worden? Deelt de heer Kortenoeven mijn opvatting dat voor geweld tegen Iran een volkenrechtelijk mandaat nodig is?Ē
Kortenoeven reageerde daarop in algemene zin, en terughoudend, waarschijnlijk ook omdat hij niet zo snel wist wat de PVV destijds had voorgesteld in die motie:
ďIk kom nu op het bombarderen van Iran. Het heeft allemaal te maken met de ďnecessity of needĒ. Op een gegeven moment zul je actie moeten ondernemen. Wij hebben gezien dat sancties niet werken en dat Iran zich geen snars aantrekt van wat er allemaal aan economische sancties tegen dat land is losgelaten. Iran heeft vorige week, zoals aangegeven, de uraniumverrijking vergroot of verdiept; hoe noem je zoiets? Ze naaien ons een oor aan en luisteren niet. Op een gegeven moet je iets. U kunt toch ook niet menen dat we moeten wachten tot zij een nucleair wapen gaan inzetten of dat zij ons daarmee serieus gaan bedreigen of dat zij Saudi-ArabiŽ met een nucleair wapen gaan bedreigen en dat afschieten? Wij hebben te maken met een regime dat in staat en bereid is om de meest vreselijke dingen te doen.Ē
Zei Kortenoeven: We moeten Iran bombarderen? Ik heb het niet gehoord.


Oftewel: de sluwe Van Bommel liet hem erin tuinen, en daarna kwam minister Rosenthal ook nog eens met de bewering dat Kortenoeven voor het bombarderen van Iran had gepleit, om daar vervolgens afstand van te nemen.
Maar volgens de NOS en De Pers heeft Kortenoeven op dinsdag wel degelijk gepleit voor het bombarderen van Iran:

"Daarom moeten wij er rekening mee houden dat we inderdaad een oorlogshandeling tegen Iran zullen moeten verrichten om dit regime tot staan te brengen. Er moet op een gegeven moment preventief worden opgetreden om je eigen vernietiging te voorkomen".

Hij zegt dit in de context van 'het gevaar van de islam' en het terrorisme dat door de politiek te weinig serieus zou worden genomen. DDS neemt hem dus wat dit betreft ten onrechte in bescherming, en zijn eigen afzwakking woensdag dat het allemaal verkeerd was begrepen, en hij het alleen had over steun aan een aanval door IsraŽl of de VS, is niet geloofwaardig.

Het standpunt dat Nederland bereid moet zijn Iran aan te vallen is een logisch uitvloeisel van zijn visie op Irans rol in het Midden-Oosten (en in de wereld) waarin dat land diverse terroristische bewegingen steunt, IsraŽl bedreigt en een agressief-islamitische ideologie uitdraagt waarin de islam uiteindelijk zal zegevieren over de hele wereld. Dus tot zover niks bijzonders. Maar hij vergeet daarbij blijkbaar eventjes dat Nederland vooralsnog diplomatieke en handelsbetrekkingen heeft met Iran, en het niet bepaald gebruikelijk is in de omgang tussen staten om andere staten met oorlog te dreigen, zelfs niet als het schurkenstaten zijn die een kwalijke rol spelen in de wereld. We bedreigen Noord-Korea, Myanmar of Soedan immers ook niet. Het is wat anders als hij had gezegd dat wanneer Iran IsraŽl of een ander land aanvalt, wij dat land zullen steunen. Daarbij heeft dreigen met oorlog alleen zin als er een kans bestaat dat je het waar kunt maken, en dat waag ik te betwijfelen. Sowieso kan Nederland denk ik niet buiten NAVO goedkeuring zomaar een ander land gaan aanvallen, maar zij mist ook gewoon de spullen voor een preventieve aanval op Irans atoomprogramma. Zelfs van IsraŽl, dat toch behoorlijk goed bewapend is, wordt betwijfeld of het daartoe in staat zou zijn en of het in staat is vergeldingsacties af te weren. IsraŽl heeft de laatste jaren het nodige ingekocht en de nodige oefeningen gehouden om zich op zo'n aanval voor te bereiden, voor het geval dat. Maar men lijkt de voorkeur te hebben gegeven aan een andere methode. Als de berichten erover kloppen, heeft de zogenaamde Stuxnet worm aanzienlijke schade aangericht aan Irans kernprogramma, en het mogelijk jaren achterop gezet.

De opmerkingen van Kortenoeven lijken mij nogal dom: het is makkelijk inkoppen voor de oppositie, het kabinet distantieert zich, en Iran is boos. Dat laatste vindt de PVV geen probleem, maar de VVD is daar duidelijk minder blij mee. Bovendien is het niet handig een land te bedreigen als je het niet waar kunt maken, en als er verder geen speciale aanleiding toe is. Maar is het daarmee ook moreel verwerpelijk? Ik hou niet van oorlogstaal en dreigementen, evenmin als van wapengekletter, maar soms is dit noodzakelijk om jezelf te beschermen, zoals de geschiedenis van IsraŽl, maar ook de Tweede Wereldoorlog, laten zien. Gevaarlijke en agressieve landen kunnen beter op tijd worden gewaarschuwd dat hun agressie niet geaccepteerd zal worden. Zo'n waarschuwing dient wel op gepaste wijze en door regeringen, liefst in samenspraak, te worden gegeven. De PVV heeft zich er niet geloofwaardiger op gemaakt, en dat is jammer, want Kortenoeven heeft veel kennis van het Midden-Oosten en hield een goed verhaal, al deel ik niet al zijn conclusies.

Dat alles neemt niet weg dat Irans reactie nogal hypocriet is:

,,De oorlogshitsende, weerzinwekkende en racistische standpunten van de Vrijheidspartij (PVV, red.) kunnen in toenemende mate de geloofwaardigheid van Nederland ondermijnen'', stelt de ambassade. ,,Zo'n benadering zal het imago van Nederland in de ogen van verstandige mensen in de wereld besmeuren.''

Aldus de ambassade. Tsja. Van oorlogshitsing heeft het o zo vredelievende Iran inderdaad geen benul, en racisme is haar ook volkomen vreemd. Daar denken de Bahai, de Arabische minderheid, de Koerden en de Joden waarschijnlijk anders over, om van de homo's en vrouwen nog maar te zwijgen. Het is overigens niet per se racistisch om Iran te willen bombarderen, wel agressief. De geloofwaardigheid van Iran houdt ook niet over: als je zelf continu een ander land bedreigt, en bovendien allerlei terroristische groeperingen steunt die elders de boel destabiliseren, dan is het niet erg passend een ander land de les te lezen over vredelievendheid.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.