IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wilders en Stellweg over Israel, vluchtelingen en Jordanie

IMO Blog, 2010

In de Volkskrant stond vorige week een opiniestuk van Geert Wilders waarin hij weer eens voor de zogenaamde 'Jordaanse optie' pleitte, oftewel: JordaniŽ is Palestina, en als de Jordaanse koning het daar niet mee eens is dan moet die maar opzouten. In zijn eigen woorden:


JordaniŽ heeft 6,4 miljoen inwoners, onder wie reeds 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen. 2,7 miljoen vluchtelingen bijkomend toelaten, zal voor problemen zorgen, maar het is niet onmogelijk. Dit vereist echter dat JordaniŽ zich openstelt voor alle Palestijnse vluchtelingen die zich in dat land willen vestigen.

De Jordaanse koningen hebben tot 1988 nooit ontkend dat JordaniŽ Palestina is. Nog in 1981 herhaalde koning Hussein: ĎJordaniŽ is Palestina en Palestina is JordaniŽ.í
Pas tijdens de eerste intifada in 1988 gaf JordaniŽ elke aanspraak op de zogenaamde West Bank op. Indien men werkelijk vrede wil in het Midden-Oosten zal men de waarheid moeten durven spreken - de waarheid dat het conflict in het Midden-Oosten een ideologisch conflict is, en dat er al een Palestijnse staat bestaat: JordaniŽ.
Of de Jordaanse koning mag aanblijven of zijn koffers moet pakken, zal moeten blijken uit nieuwe democratische verkiezingen in het nieuwe Palestina.


Het hele artikel bevat deze combinatie van historische feiten waaraan nogal boude conclusies worden verbonden. JordaniŽ was aanvankelijk tegen een Palestijnse staat, zeker een die door moefti Haj Amin Al Husseini geleid zou worden, en in geheime gesprekken met zionistische leiders had de koning gezegd liever een Joodse staat naast zich te zien dan zo'n radikaal Palestina. JordaniŽ gaf zijn aanspraken op de Westoever inderdaad pas op in 1988, toen de PLO resolutie 242 zei te accepteren en door de VS als vertegenwoordiger van de Palestijnen werd erkend. De tijden veranderen, en posities van landen veranderen ook. Achteraf gezien had IsraŽl wellicht beter met JordaniŽ tot een overeenkomst kunnen komen vůůr 1988, aangezien JordaniŽ een betrouwbaarder en stabielere partner lijkt dan de PLO of de Palestijnse Autoriteit, en er aan de Jordaanse grens nooit enig probleem is geweest sinds de vrede van 1993.

Maar dat is uiteraard niet wat Wilders bedoelt, want dan had IsraŽl evengoed de Westbank moeten opgeven. Wilders meent dat IsraŽl recht heeft op de Westoever, maar liefst zonder de daar levende Palestijnen, al zegt hij dat laatste niet zo letterlijk. Hij heeft het wel expliciet over de 700.000 vluchtelingen op de Westoever die JordaniŽ moet toelaten. Wat er met de overige daar levende Palestijnen moet gebeuren wordt niet duidelijk, maar als JordaniŽ algemeen als Palestijnse staat zal worden beschouwd, en de koning wordt afgezet door een Palestijnse meerderheid als gevolg van de toegestroomde vluchtelingen, dan ligt het voor de hand dat zij zich volgens Wilders koest moeten houden of verkassen, en geen rechten hebben op de Westoever. Dit is niet alleen amoreel maar ook volkomen onrealistisch. De 2,5 miljoen Palestijnen op de Westoever gaan nergens naartoe, en ze hebben recht op een vrij bestaan en burgerrechten zoals iedereen.

Dat Wilders' ideeŽn onzinnig zijn, merkte ook Carl Stellweg op in een tegenstuk eerder deze week. Hij schrijft:

Wildersí oplossing voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem - Ďverhuizingí van 2,7 miljoen van hen naar JordaniŽ - zal er nooit komen, omdat ze haast net zo onuitvoerbaar is als de terugkeer van al die vluchtelingen naar IsraŽl en een nog op te richten Palestijnse staat.

De PVV-leider is zelf echter van mening dat een en ander Ďmoeilijk, maar niet onmogelijkí is. Nee, er is veel dat Ďniet onmogelijkí is. Het is zelfs niet onmogelijk dat AriŽl Sharon uit zijn coma ontwaakt en ontruiming van alle Joodse nederzettingen gelast - maar het is wel erg onwaarschijnlijk. De opname van miljoenen Palestijnen door JordaniŽ valt in een vergelijkbare onwaarschijnlijkheidscategorie. De positie van het Jordaanse koningshuis zou er onhoudbaar door worden, en dan mogen wij vinden dat het zijn lot moet laten afhangen van democratische verkiezingen, zoals Wilders schrijft - het zit er dik in dat ditzelfde koningshuis er heel anders over denkt.


De verhuizing van 2,7 miljoen Palestijnse vluchtelingen naar JordaniŽ is zoals gezegd inderdaad onwaarschijnlijk en onzinnig, net als de 'terugkeer' van al die mensen naar IsraŽl. In beide gevallen willen zij immers niet als minderheid in een vreemde staat leven, maar is het idee dat dit ook hun land is en zij daar maar de koning c.q. het zionistische regime naar huis moeten sturen waarna een Palestijnse meerderheid de macht kan overnemen.

Het is jammer dat de mensen die zich zo opwinden over Wilders' extreme ideeŽn over IsraŽl en de Palestijnen, geen problemen hebben met het zogenaamde 'recht op terugkeer' zoals Arjan El Fassed, Anja Meulenbelt en Harry van Bommel, waarmee zij zich tegen IsraŽls voortbestaan keren. In ťťn ding heeft Wilders echter wel gelijk, en dat is dat waarschijnlijk niet alle vluchtelingen en hun nakomelingen in een toekomstige Palestijnse staat op de Westoever en de Gazastrook kunnen leven; dit zijn er volgens sommige tellingen inmiddels vijf miljoen, en dat aantal blijft groeien door het hoge geboortecijfer. Een deel van deze vluchtelingen zal permanent moeten worden gehuisvest in de landen waar zij nu wonen. Geen gedwongen verhuizingen dus, maar juist blijven waar zij nu al zestig jaar wonen maar dan met burgerrechten en fatsoenlijk gehuisvest.

Stellweg komt over het algemeen redelijk over en is zeker geen antizionist, maar soms vind ik zijn kritiek op Wilders' artikel net iets te makkelijk en gaat hij mee in bekende clichťs. Hij schrijft:

Dat miljoenen Joden de Arabische landen ontvluchtten na de stichting van IsraŽl, zoals Wilders memoreert, kan niet worden ontkend en het is ook goed daarop te wijzen, voor het juiste perspectief. Maar wacht eens: dat die Joden moesten vluchten, daar konden de Palestijnen toch niets aan doen? En ze konden het toch ook niet helpen dat de Arabische landen voor hen minder gastvrij waren dan IsraŽl dat voor de Joden was?

De Palestijnen en hun sympathisanten zouden de Arabische staten daar eens op kunnen aanspreken, en ophouden met het blijven eisen dat miljoenen vluchtelingen en hun nakomelingen kunnen 'terugkeren' naar IsraŽl. Daarmee spelen zij de Arabische staten in de kaart, die - zoals ook Stellweg erkent - de vluchtelingen gebruiken voor hun strijd tegen IsraŽl. Bovendien zijn de Palestijnse vluchtelingenorganisaties zelf fel tegen repatriŽring in de landen waar zij nu leven, omdat zij dan het 'recht op terugkeer' naar IsraŽl zouden verliezen. Deze organisaties houden het vluchtelingenprobleem dus eveneens in stand, met hetzelfde doel: vernietiging van IsraŽl met andere middelen.

Wilders schrijft vervolgens: ĎIsraŽl is niet verantwoordelijk voor de situatie in het Midden-Oosten.í Inderdaad. Mag dan ook worden opgemerkt dat de Palestijnen niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen die de stichting van IsraŽl uitlokten?

Het is wat onduidelijk wat precies wordt bedoeld met 'de gebeurtenissen die de stichting van IsraŽl uitlokten', maar de Palestijnen hadden zo hun aandeel in de oorlog die tot het Palestijnse vluchtelingenprobleem leidde. Zij waren hem namelijk begonnen, met als doel de Joden uit Palestina te verdrijven. Het kan ook zijn dat Stellweg de - daar is ie weer - Holocaust bedoelt. Geen artikel over IsraŽl zonder de Holocaust, hoe kon ik dat vergeten. Ook dan is zijn bewering niet helemaal juist. Moefti Al Husseini was een fervent nazi aanhanger en collaborateur, en heeft er mede voor gezorgd dat de nazi propaganda tegen de Joden in de Arabische wereld werd geÔmporteerd. De nazi's beloofden hem steun voor een vrij Palestina in ruil voor zijn steun en hulp voor de nazi's. Hij was overigens niet de enige Palestijnse nazi, en zijn ideeŽn wat dit betreft werden door veel Palestijnen gedeeld. De moefti heeft een deal getorpedeerd waarbij duizenden Joodse kinderen zouden worden geruild voor door de geallieerden gevangen nazi's, heeft er bij verschillende landen op aangedrongen hun grenzen te sluiten voor Joodse vluchtelingen en heeft met de grote Arabische opstand van 1936-1939 de druk op de Britten om de Joodse immigratie te stoppen verhoogd. Door al deze zaken heeft hij vele duizenden, wellicht honderdduizenden Joodse levens op zijn geweten.

Nog ťťn keer het dubieuze gelijk van Wilders: ook een Palestijnse staat zal Ďtotalitaire ideologieŽní niet tot bedaren brengen. Dat zit er inderdaad in. Maar ook als er geen Hamas had bestaan, als de Palestijnen in ĎJudea en Samariaí geen blijk van totalitarisme hadden gegeven, als zij zich, kortom, Ďkeurigí hadden gedragen - dan nog zouden zij geen burgerrechten hebben gekregen, om de simpele reden dat ze niet Joods zijn. Laat een ieder maar oordelen of deze religieuze discriminatie overeenstemt met de Westerse seculiere waarden die Wilders zo lief zijn.

Dit is op zijn zachtst gezegd nogal dubieus. Zonder Hamas, zonder Palestijns totalitarisme, maar vooral zonder hun weigering tot een compromis en erkenning van Joodse rechten in Palestina, was er allang een Palestijnse staat geweest. Het zijn de Palestijnen die het delingsplan van de VN in 1947 afwezen en een oorlog begonnen. Tien jaar eerder hadden ze een ander, voor hun nog gunstiger voorstel, ook afgewezen. In 2000 wees Arafat de voorstellen van Barak en later Clinton af, en in 2008 wees Abbas een vredesvoorstel van Olmert af. Maar wacht even, Stellweg heeft het over burgerrechten, niet over een eigen staat. Bedoelt hij dat IsraŽl ze stemrecht en dergelijke had moeten geven tijdens de bezetting? Dat is erg ongebruikelijk. Alleen bij een annexatie, wanneer de wetten van het annexerende land gaan gelden in het bezette land en dit daar een onderdeel van wordt, is het gebruikelijk dat de inwoners burgerrechten krijgen. Dit heeft IsraŽl in de Golan bijvoorbeeld ook gedaan, en de Arabieren in Oost Jeruzalem heeft zij het staatsburgerschap aangeboden, maar zij weigerden collectief. Er is tot slot geen sprake van religieuze discriminatie maar van een verschil tussen de bezettende macht en het bezette volk.

Tot slot: Wilders rept van een conflict dat Ďniet territoriaal, maar ideologischí is. Kijk aan: in Wildersí oplossing worden de belangen van de Palestijnen onderhorig gemaakt aan de joods-nationalistische ideologie, overigens mede stoelend op aan de Bijbel ontleende territoriale aanspraken.

Nee, meneer Stellweg, de 'Joods nationalistische ideologie' (het zionisme naar ik aanneem?) stoelt niet op aan de Bijbel ontleende aanspraken op land, maar op de visie dat de Joden een volk zijn met nationale rechten, en wel daar waar zij vandaan komen en waar ook altijd Joden hebben gewoond, namelijk IsraŽl/Palestina. Er is geen eenduidige visie op wat de precieze grenzen moeten zijn, en de zionisten waren doorgaans bereid tot een compromis en dus een deling van het land. Palestina was overigens voor het Britse mandaat slechts een geografische aanduiding, geen politieke of staatkundige eenheid, en had geen precieze grenzen. Pas na 1967 won het fanatieke religieus geÔnspireerde zionisme aan macht en invloed, mede als gevolg van het Arabische rejectionisme, en zij begon de voor IsraŽl uiteindelijk desastreuze nederzettingen te stichten, waarbij de regering geregeld voor voldongen feiten werd geplaatst en waartegen zij niet daadkrachtig genoeg optrad.

Ik ben van mening dat het conflict, vanaf het begin, zowel territoriale als religieuze kanten had. De religieuze component was toen al heel duidelijk aanwezig bij de Palestijnen, die Joodse zelfbeschikking ook om die reden afwezen: Joden mochten niet heersen over een land dat daarvoor aan de islam toebehoorde. De moefti was sterk religieus, en gebruikte de religie om de bevolking tegen de Joden op te zetten, onder andere met de leugen dat de Joden de tempel wilden herbouwen en de Al Aqsa moskee verwoesten.

De religieuze kant lijkt de laatste tijd met het jihadisme enerzijds en extreme kolonisten anderzijds toe te nemen. Dat maakt een oplossing des te moeilijker, want over heilige grond en heilige rechten sluit je minder snel een compromis dan over seculiere - en dus tot op zekere hoogte ook altijd betrekkelijke - zaken.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.