IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Terugblik op Israel-Palestina 2010

IMO Blog, 2010

Op de drempel van 2011 mijn balans van het afgelopen jaar. Helaas is er niet veel verbeterd wat betreft zowel de berichtgeving als de actuele kansen op vrede.


Vredesproces
Het vredesproces, voor zover daar al sprake van was, is afgebroken omdat IsraŽl niet bereid was de bouwstop van negen maanden nog eens te verlengen, zeker niet met Oost Jeruzalem erbij. Abbas weigerde te onderhandelen zonder bouwstop ook in Oost Jeruzalem, en bemiddelingspogingen van de VS mochten niet baten.

Abbas stond (en staat) onder stevige interne druk, waardoor er weinig zicht op verbetering is. Hij wordt door Hamas maar ook door radikalere mensen binnen de eigen partij als collaborateur gezien en neergezet, als het vriendje van IsraŽl en het Westen. De ophitsing in Palestijnse media, de verheerlijking van geweld en het eren van terroristen als Dalal Mughrabi doet daar blijkbaar niets aan af. Abbas was bovendien in een hoge boom geklommen door vanaf het begin een complete bouwstop als voorwaarde te stellen voor onderhandelingen (hierbij geholpen door president Obama die dit ook van IsraŽl eiste; als zelfs de Amerikanen het eisen hoe kan de PA dan met minder genoegen nemen?), en kon daar later moeilijk uit omlaag komen.

Netanjahoe had een enigszins vergelijkbaar probleem: hij had met de oorspronkelijke bouwstop ingestemd, maar dat kwam hem intern op veel kritiek te staan, ook omdat hij zijn verkiezingsbeloften niet nakwam. Hij beloofde toen niet met een verlenging in te zullen stemmen na de negen maanden, ook niet onder zware Amerikaanse druk. Die druk kwam er, en er kwam zelfs een behoorlijk gunstig voorstel, maar hij kon niet goed opnieuw woord breken. Toch gaf IsraŽl aan in principe positief tegenover dit voorstel te staan, mits er een duidelijke verklaring kwam dat Oost Jeruzalem uitgesloten zou zijn en dat het na die drie maanden verlenging ook echt einde verhaal is. Ergens tijdens de onderhandelingen daarover besloot de VS toen het over een andere boeg te gooien, waarschijnlijk mede omdat Abbas nog maar eens te kennen had gegeven dat als Oost Jeruzalem niet bij de bouwstop was inbegrepen hij toch niet zou gaan onderhandelen. En sindsdien is het dus stil op het onderhandelingsfront.

Palestijnse posities
De Palestijnen gooien het over een andere boeg, iets waar zij al eerder op hintten: een eenzijdige uitroeping van de onafhankelijkheid en zoeken van erkenning door de VN en zoveel mogelijk landen. Die strategie lijkt redelijk succesvol, gezien de bereidheid van verschillende Zuid-Afrikaanse landen om hen te erkennen en de opwaardering van de vertegenwoordiging in verschillende EU landen. Het grote voordeel van deze strategie is dat men geen concessies hoeft te doen en zo via een omweg wel de buit binnen kan halen. Als maar genoeg landen hierin mee gaan komt IsraŽl immers onder zware druk te staan om zich bij een Palestina met de pre-1967 wapenstilstandslijnen neer te leggen zonder daar enige concessie of garantie voor in ruil te krijgen. De grenzen zijn IsraŽls voornaamste troefkaart; wanneer het eenmaal duidelijk is dat de Palestijnen hun gebied krijgen is er voor hen weinig motivatie meer om op andere gebieden toe te geven, zoals de vluchtelingen, Jeruzalem of de ophitsing in media, moskeeŽn en scholen.

Wat ook dit jaar weer node miste is een duidelijke internationale veroordeling van Palestijnse posities die vrede in de weg staan, en eisen aan de financiering van allerlei PA instituties, media en Palestijnse organisaties. Het recht op terugkeer van de vluchtelingen, de idiote ontkenning van de Joodse wortels van de Klaagmuur, en voornoemde ophitsing, ze worden genegeerd of niet als problematisch gezien.

Subsidiepotjes
Onlangs bleek dat de Nederlandse belastingbetaler, via de ontwikkelingsorganisatie ICCO, meebetaalt aan de propagandawebsite Electronic Intifada, waarop IsraŽl met de nazi's wordt vergeleken en iedere concessie of verzoening tussen beide partijen wordt gehekeld. Zo werd de vredesbeweging Peace Now er als extreem zionistisch en racistisch neergezet, omdat zij achter IsraŽls bestaansrecht als Joodse staat staat. ICCO zelf bleef de financiering met verve verdedigen, onder het mom dat men alternatieve media in oorlogsgebieden wil steunen, en tegenwicht wil bieden aan de mainstream pro-IsraŽl media. Dat laatste is natuurlijk van de zotte. Welke mainstream pro-IsraŽl media? Ik ben ze nog niet tegengekomen. Maar om de Palestijnse gebieden met oorlogsgebieden of dictaturen als Soedan of Myanmar te vergelijken, waar de normale media in regeringshanden zijn en streng worden gecontroleerd, is natuurlijk ook een gotspe. Voor zover Palestijnse journalisten het zwaar hebben komt dit door de censuur door de PA en Hamas, niet door IsraŽl. Electronic Intifada richt zich echter voornamelijk op de bezetting en allerlei (vermeend) IsraŽlisch onrecht, niet op misstanden onder PA en Hamas bestuur. Minister Rosenthal heeft toegezegd ICCO hierop aan te spreken. Een van de weinige voordelen van dit rechtse kabinet is dat men voor dit soort zaken wat meer open staat.

Met EI kwam ook GroenLinks Kamerlid Arjan El Fassed, medeoprichter van EI in het nieuws. Ik en een aantal andere bloggers zoals Carel Brendel zijn nagegaan hoe hij nou eigenlijk denkt over IsraŽl-Palestina en of dat wel overeenkomt met de standpunten van GroenLinks, dat zegt een tweestatenoplossing voor te staan. Daarbij kwam nogal wat naar boven, vooral van de extreme organisatie Al Awda, die samenwerkt met antisemieten, openlijk Hamas en Hezbollah steunt en demonstraties organiseert waar wordt opgeroepen tot het doden van Joden. El Fassed heeft ook Al Awda mede opgericht, en al beweert hij er geen banden meer mee te hebben, hij werkt wel nog aan een kwartaalblad mee maar dat mag natuurlijk geen naam hebben, evenmin als die toespraak die hij voor Al Awda in Vlaardingen zou houden. Nu er op zoveel zaken wordt bezuinigd, ook op werkelijke en noodzakelijke ontwikkelingshulp, is het extra wrang dat er geld gaat naar anti-IsraŽl organisaties en activiteiten zoals EI, United Civilians for Peace, Een Ander Joods Geluid etc. UCP organiseerde onlangs weer eens een propagandareis naar 'Palestina' met geld van de belastingbetaler, waar dit keer verschillende schrijvers en een katholieke priester met eigen ogen mochten zien hoe erg de kolonisten in Hebron zijn en hoe hoog de muur in Bethlehem. Ja, die was hoog, en ja, de kolonisten zijn erg, en ja, wat is IsraŽl toch een vreselijk land dat het dat allemaal maar doet en toelaat. Hoog tijd de zaak te gaan boycotten. Zeer instructief en zeer bevorderlijk voor de vrede, maar niet heus.

Gaza
Misschien wel het belangrijkst, maar zeker het meest gecoverd, is het vlootincident op 31 mei waarbij negen opvarenden van het Turkse schip de Mavi Marmara omkwamen. IsraŽl enterde het schip nadat het weigerde zich te laten controleren in de haven van Ashdod. De mariniers, die via een touw vanuit een helikopter op het schip landden, werden direct aangevallen met messen door een groep activisten, en enkele werden overmeesterd en hun wapen afgepakt. De situatie was zo bedreigend geworden dat ze toestemming kregen met scherp te schieten, met de bekende fatale gevolgen. De media en internationale gemeenschap waren snel met hun veroordeling van dit 'IsraŽlische geweld'. Pas later bleek dat de opvarenden van de organisatie IHH waren, die banden heeft met Hamas, en dat verschillenden van hen verklaarden graag een martelaar voor de goede zaak te willen worden. Ook bleek, maar dat ontging de media, dat er op de Mavi Marmara helemaal geen hulp aanwezig was en dat ook op de andere schepen de hulpgoederen nogal tegenvielen, en onder andere bestonden uit ver over de datum zijnde medicijnen en afgedragen kleding. De hulp, die na controle in Ashdod naar de grens met Gaza werd gebracht, bleef daar vervolgens weken liggen omdat Hamas weigerde ze in ontvangst te nemen en verder ook niemand echt belangstelling had. Uiteindelijk haalde de VN het maar op.

Een gevolg van het vlootincident was dat IsraŽl de blokkade verder versoepelde, en ook bouwmaterialen en andere niet essentiŽle zaken nu mochten worden binnengebracht. Ook is de export versoepeld. Desondanks blijven pro-Palestijnse organisaties steen en been klagen over de humanitaire crisis, en spreken van een nog steeds voortdurende IsraŽlische bezetting. Het Hamas bestuur wordt ondertussen harder, met meer islamitische regels en een harde aanpak van dissidenten, maar daarvoor hebben de zogenaamde vredesactivisten geen belangstelling. Ook zijn er de laatste jaren in Gaza luxe winkelcentra, hotels, zwembaden en wat dies meer zij geopend, waarbij het aan niets lijkt te ontbreken. Moderne gebouwen, een overvloed aan eten, schoon water, het is er allemaal in overvloed voor wie het kan betalen. De armoede in Gaza lijkt dan ook voor een flink deel te komen door de onrechtvaardige verdeling van wat er is en de zelfverrijking van de elite. De oproepen om de boycot van Hamas te stoppen omdat die toch niet zou werken nemen ondertussen toe, en mensen blijven beweren dat Hamas zo populair is onder de Palestijnen en daarom niet miskend kan worden, terwijl enquÍte na enquÍte het tegendeel uitwijst.

Andere incidenten
Wat betreft geweld tussen IsraŽl en de Palestijnen was het verder een relatief rustig jaar, met weinig Palestijnse aanslagen, vooral binnen de groene lijn, en ook geen grote IsraŽlische legeroperaties. De grens met Gaza bleef relatief rustig, en die met Libanon met uitzondering van ťťn incident ook. Bij dat incident dreigde het overigens wel even goed uit de hand te lopen. Een Libanese soldaat had het vuur geopend op IsraŽlische militairen die struiken aan IsraŽls kant van de grens snoeiden, waarop IsraŽl terugschoot en er in totaal 1 IsraŽlische militair en vier Libanesen omkwamen. Dit incident, dat duidelijk was uitgelokt en voorbereid van Libanese zijde (er was ook verdacht veel pers bij aan de Libanese kant van de grens), werd in het NOS journaal en andere media wederom als IsraŽlische agressie neergezet, dit ondanks het feit dat de VN IsraŽl naderhand gelijk gaf. Hezbollah heeft zich het afgelopen jaar verder bewapend, evenals Hamas al is de schaal niet echt vergelijkbaar. Hezbollah heeft bovendien haar grip op de Libanese politiek versterkt.

Verder waren er wat rellen in Oost Jeruzalem, waar Arabische bewoners in de wijk Sheikh Jarrah uit hun huizen werden gezet nadat ze weigerden nog langer huur te betalen. De huizen waren oorspronkelijk van Joden, die daar tot 1948 woonden voordat zij door het Jordaanse leger werden verjaagd, maar dat haalde de media natuurlijk niet. Of de huisuitzettingen nou zo noodzakelijk en wijs waren is een andere vraag; wat mij echter weer mateloos stoorde is dat deze wijk, evenals Silwan, zonder meer als Arabische wijk wordt neergezet waar Joden niks te zoeken hebben, terwijl dit voor 1948 gemengde wijken waren. Ook bij de berichtgeving over Hebron wordt er nooit bij vermeld dat hier tot 1929 een flinke Joodse gemeenschap was, tot zij door door de mufti opgehitste menigtes werd aangevallen en verdreven.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 12 Opmerkingen

op Friday, 31 December 10, schreef Barbara Wertwijn_Keilson

Bedankt Ratna voor de informatie. Prettige jaarwisseling en ik kijk weer uit naar je altijd informatieve, strijdbare, lezenswaardige en vooral betrokken commentaren.

op Monday, 3 January 11, schreef Ben

Ratna,
Je begint jouw blog met de opmerking: 'Op de drempel van 2011 mijn balans van het afgelopen jaar. Helaas is er niet veel verbeterd wat betreft zowel de berichtgeving als de actuele kansen op vrede'.

Laat ik zeggen dat ik het eens ben met je constatering,, dat de balans met betrekking tot vredeskansen niet is verbeterd in 2010. Ik kom daarop terug.

Eerst wil ik het graag hebben over de berichtgeving, betrekking hebbende op het MO conflict. Met name je eigen berichten laten mijns inziens ook een vertekend beeld zien. Laat ik het anders zeggen: je schetst geen beeld dat evenwichtig naar het conflict kijkt. Het is uitsluitend het beeld gezien door de ogen van Israel, of nog scherper: van een Joodse IsraŽliŽr. Ik kan geen poging herkennen dat jij het strijdtoneel ook wil zien door de ogen van een stateloze Palestijn uit bezet gebied. Bij lange na niet.

Ook deze bijdrage van jou bestaande uit 1753 woorden besteedt slechts 407 woorden aan Israel zelf . Nog geen 25 % is dat., terwijl er zo veel vermeldenswaard is gebeurd m.b.t. ĎIsrael properí; ontwikkelingen en gebeurtenissen die evenzo een schaduw werpen op de vredeskansen tussen Israel en de Palestijnse bevolking in bezet gebied.
De corruptie- en andere schandalen van Israelische politici (Olmert, Weizman, Katzaf), de gespleten tong van het huidige kabinet, de onwil om de situatie in bezet gebied te bevriezen, de Ďvrijwilligeí muilkorving van de Israelische media, de fascistische uitlatingen van verschillende rabbijnen, de voortdurende eenzijdige verwijdering van Palestijnse woningen, de alsmaar groter groeiende ongelijkheid tussen burgers van Joodse en niet-Joodse afkomst in Israel zelf. De taalverruwing in de knesset naar Arabische kamerleden. De verwijdering van politiek Israel ,als gevolg van haar miltaire acties in Libanon, de Gaza,de negen Turkse doden, de recente oorlogstaal van de legercommandant, en de rest van de wereld. De gevolgen daarvan. En nog veel meer zaken die Israel doet of nalaat, met als gevolg dat de dominante partij in dit conflict weinig is aan gelegen de optimale voorwaarden te scheppen voor een permanente vrede langs de 1967 lijn.

Wat je schildert, Ratna, is een onbalans: van het afgelopen jaar over vrede, maar ook over je eigen berichtgeving. Het spijt mij dat te moeten constateren.

PS Dit is een herhaling van mijn antwoord op dezelfde bijdrage op de VKBlog van Ratna Pelle.

op Monday, 3 January 11, schreef stella

Kijk Ben, wat jij schrijft lees je in iedere krant, hoor je in ieder journaal. Aan die informatie ontbreekt het ons niet.
Wat Ratna aantoont is dat die informatie maar een kant van de medaille is en dat er een duidelijk andere kant ook is, maar dat die vrijwel geheel ontbreekt in onze media.
Kennelijk bevalt die vergeten, genegeerde kant van de medaille je niet, dat je ook nu weer de o zo bekende en overbelichte kant nodig hebt.
Daarom Ratna: ga vooral door met het belichten van de feiten die in de media onder het tapijt verdwijnen of misschien niet eens bekend zijn.

op Tuesday, 4 January 11, schreef Ben

Stella,
Begrijp ik je goed; omdat 'onze' media een eenzijdig beeld geven van het MO conflict, is het wat jou betreft prima dat Ratna haar eenzijdig beeld schetst?

op Tuesday, 4 January 11, schreef stella

nou Ben, je kunt het als noodzakelijke aanvulling op de media zien, waarbij geldt dat je er ook nog moeite voor moet doen om er kennis van te nemen. Dat valt van jouw schrijfsels niet te zeggen. Jij praat alle (mis)informatie na en claimt en passent empathie. Maar wel zeer beperkte empathie.
Ik heb meer waardering voor iemand die tegen de stroom in toch probeert de feiten te brengen zoals ze zijn en niet zoals ze vervormd worden.
Komt nog bij dat Ratna dit geheel belangeloos doet, wat je niet van de zogenaamde empatische NGO`s en Van Bommels of Meulenbelts kunt zeggen.

op Wednesday, 5 January 11, schreef Ben

Stella,
Ratna stelt twee zaken aan de orde: 'de berichtgeving als(ook) de actuele kansen op vrede'.

Met name haar inkleuring van de actuele kansen op vrede vind ik eenzijdig, onvolledig en gekleurd.

Ik weet niet wat ik met je opmerking moet dat Ratna volgens jou dit belangeloos doet. Ik ga dat niet controleren. Als Ratna daar zelf iets over wil zeggen , prima. Wel stel ik mij de vraag waarom iemand die belangeloos is, zo eenzijdig bericht geeft!!

En wat zijn de belangen van v Bommel of Meulenbelt? Of anderzijds die van Wilders en van Staai 'for that matter'...

op Wednesday, 5 January 11, schreef stella

Kijk, dat zou ik nou ook zo graag weten: wat zijn de belangen van Van Bommel en Meulenbelt!
Waarom ondersteunen zij terroristische organisaties als Hamas en Hezbollah en maken ze zich niet druk om bij voorbeeld de verschopte christenen in de buurlanden van het centrum van hun belangstelling. Waarom zijn Palestijnen alleen belangrijk als Israel betrokken is en niet als Libanon ze bestrijdt of als Irak ze eruit gooit of als Hamas Fatah verminkt!
Dat geeft toch echt te denken. Dat geeft een vieze smaak.

op Wednesday, 5 January 11, schreef Ben

Stella,
Nogal ongenuanceerd zijn je uitspraken. Doe mij een plezier en google eens. Dan kom je uitspraken tegen van Van Bommel: De raketaanvallen van Hamas moeten ondubbelzinnig worden veroordeeld. Enz.
Informeer je zelf eens wat hij zegt over de recente Koptische problematiek:
http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2011/01/03/intolerantie-in-egypte/#more-9248
http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/index.php?s=hamas
Ik kom niet uit die hoek, maar ik informeer mijzelf eerst voordat ik iets beweer.

op Wednesday, 5 January 11, schreef stella

Maar hoe zit het nu met die Palestijnen die buiten de boot vallen omdat Israel niet betrokken is, Ben? En waarom loopt Van Bommel vrolijk mee in Hamasdemonstraties? En waarom veroordeelt Van Bommel de mutilatie van Fatahleden door Hamas niet? En hoe zit dat dan met Meulenbelt? Neen, ik mis de belangen die jij aanhaalt nog steeds, ook al zegt Van Bommel soms iets, wat van hem verwacht mag worden, maar blijft hij erg selectief.

op Wednesday, 5 January 11, schreef Ben

Stella,
Moet ik verantwoording afleggen voor andere personen? Vraag het hun zelf.
Kennelijk lees je mijn reacties met een andere bedoeling.

op Sunday, 23 January 11, schreef Ratna

@Ben
Dank voor je twijfel aan mijn integriteit :-(
Ja, ik doe dit belangeloos, uit idealisme, omdat ik de huidige berichtgeving onvolledig, gekleurd, misleidend en slecht voor de kansen op vrede vindt. Door alleen de schuld bij Israel te leggen en van haar irreŽle eenzijdige concessies te verlangen, wordt juist het nationalisme in Israel aangewakkerd, en stellen de Palestijnen zich extra onflexibel op. Dat bleek heel duidelijk het afgelopen jaar met de discussie over de nederzettingenstop. Hoe meer druk op Israel, hoe onverzoenlijker de Palestijnen.

(NB: Een reden dat ik hier pas zo laat reageer is, dat ik de reacties niet eerder had gezien omdat de meldingen ervan in mijn spamfilter waren terecht gekomen.)

op Sunday, 23 January 11, schreef Ratna

Ben, @ je eerste reactie van 3 januari:
voor 3792ste keer: ik probeer met mijn blog tegenwicht te bieden aan de zeer onevenwichtige berichtgeving over Israel en het conflict. In de kranten lees je over ieder huis dat Israel wil bijbouwen, over iedere dreigende of extreme uitspraak van een Israelische leider, over iedere vrouw die bij een checkpoint werd vernederd en iedere demonstrant die wordt gedood of gewond. We lezen weinig over het extremisme van Hamas, over de vele verijdelde aanslagen, het virulente antisemitisme onder Palestijnen en andere Arabieren. We lezen nooit dat een meerderheid van de Israeli's van de bezetting af wil, maar geen vertrouwen heeft in de PA vanwege haar verheerlijking van geweld en 'martelaren', ontkenning van het feit dat Joden een volk zijn met nationale rechten, en vasthouden aan het 'recht op terugkeer' van de miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen etc. We lezen dat 'Joods Israelische perspectief' waar jij het over hebt nooit, we krijgen altijd een helft van de foto te zien, een helft van het verhaal te horen.

Ik ben het,zoals gezegd lang niet altijd met de Israelische regeing eens, en ik deel je kritiek op sommige van genoemde zaken. Maar de taalverruwing is toch zeker wederzijds, en fascistische uitspraken, daar kunnen mensen als Zahar of de leider van de islamitische beweging in Israel ook wat van. Wat betreft de negen doden op de Mavi Marmara: dat waren zelf extremisten die uit waren op een confrontatie. Ze hadden ook kunnen accepteren dat de goederen via Ashdod naar de Gazastrook werden gebracht. Oeps, ze hadden geen humanitaire goederen aan boord. En, nee, de Israelische media worden niet gemuilkorfd. Overdrijven is ook een vak.

Ben, ik hoop dat je het komende jaar niet dezelfde kritiek steeds gaat herhalen. Ik zal blijven benadrukken wat in de media ontbreekt, en proberen wat begrip voor Israels kant te kweken, waar ik dat terecht vind althans. Dat hoef jij natuurlijk niet met mij eens te zijn. Maar het is tijdverspilling om steeds dezelfde discussie te herhalen. Voor een pro-Palestijnse visie kun je terecht op tientallen blogs en websites. En misschien kun je die ook eens aanspreken op hun onevenwichtigheid?

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.