IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Joodse appartementen in mufti-hotel Jeruzalem

IMO Blog, 2011

De start van 2011 voorspelt wat betreft de berichtgeving over Israel niet veel goeds.

Op de valreep van het oude jaar publiceerden NRC Handelsblad en Trouw weer eenzijdige artikelen, waarop men tegenstukken niet nodig achtte. Zoals hier te lezen stond met name het NRC artikel vol met leugens, een kwaliteitskrant onwaardig. Misschien is het wat dat betreft wel logisch dat men geen noemenswaardig tegengeluid duldde: de lezers zouden maar tot dezelfde conclusie kunnen komen. Trouw kwam afgelopen week met een zeer eenzijdig verhaal over de vernietiging van Arabische dorpen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Israel; dat was knap geschreven, want het woord 'oorlog' kwam geheel niet in het artikel voor, laat staan 'Arabische aanval'.


Van de week was er veel aandacht voor het zogenaamde Shepherd hotel in Sheikh Jarrah, Oost Jeruzalem. Dit hotel is in de jaren '30 door mufti Haj Amin Al Husseini gebouwd, en werd in 1985 door een Joods-Amerikaanse zakenman gekocht. Sindsdien stond het leeg. Hij wil er nu appartementen voor Joden in bouwen, maar liefst 20 stuks, en dat is niet alleen de Arabieren, maar ook Hillary Clinton en Catherine Ashton tegen het zere been: 20 appartementen voor Joden in 'Arabisch Oost Jeruzalem'! Dat is lef hebben. Natuurlijk vinden zij dat Arabieren wel in West Jeruzalem moeten kunnen bouwen, net zoals in de rest van Israel, maar Joden mogen niet bouwen in gebied waarvan nog niet vaststaat of Israel het zal mogen houden in een vredesverdrag met de Palestijnen. Sterker nog, voor velen ligt al vast dat Oost Jeruzalem de Palestijnen toebehoort, geheel, dus inclusief de Joodse wijk, de Klaagmuur en de Olijfberg. Waarom anders die verontwaardiging over werkelijk alles wat Israel daar doet, ook als er geen Palestijn last van heeft?

Een rapport van EU diplomaten in Jeruzalem bevestigt dit beeld:

East Jerusalem should be treated as the capital of the Palestinian state, according to a report compiled by the heads of European diplomatic missions in Jerusalem and Ramallah. The report includes several other unprecedented recommendations to the European Union regarding its attitude toward East Jerusalem.

The European diplomats, mainly consuls, also recommend that EU officials and politicians refuse to visit Israeli government offices that are located beyond the Green Line and that they decline any Israeli security in the Old City and elsewhere in East Jerusalem.

The report, which was completed last month, was sent to the EU's main foreign policy body, the Political and Security Committee in Brussels. It was apparently not released at the time due to the sensitivity of its content.

The diplomats' report also discusses the possibility of preventing "violent settlers in East Jerusalem" from being granted entry into EU countries. In the area of commerce, it recommends encouraging a boycott of Israeli products from East Jerusalem.


Waarom staat voor steeds meer mensen vast dat de Palestijnen recht hebben op geheel Oost Jeruzalem, waarmee dat deel van de stad wordt bedoeld, dat in 1948 illegaal door JordaniŽ werd geannexeerd en van waaruit de Joodse inwoners werden verdreven? Voor die tijd waren wijken als Sheikh Jarrah en Silwan gemengd; ze werden Arabisch onder Jordaans bestuur. Jeruzalem is nooit een hoofdstad van een Arabisch land of rijk geweest. Onder JordaniŽ verwerd het tot een provinciestad in de schaduw van Amman, alhoewel de koning er wel een persoonlijke band mee had. De centraliteit van Jeruzalem in de Palestijns-Arabische identiteit en in de islamitische religie is betrekkelijk recent, en voor een deel het gevolg van een bewuste campagne van de mufti in reactie op het zionisme. Elder of Ziyon meent dat dit vooral ten doel had de Joodse connectie met het land te verzwakken, en er is inderdaad veel dat daarop wijst. Het continu ontkennen van enige Joodse connectie met Jeruzalem en met Israel, de absurde ontkenning van het bestaan van de Joodse tempel en het hele verhaal van Al Burak, het halfpaard van de profeet Mohammed dat hij aan de Klaagmuur bevestigde op weg naar de hemel.

It hardly needs to be mentioned that Jerusalem was never the political capital nor religious capital of any Arab entity. The demand for Jerusalem has always been the demand to strip the Jewish state of its spiritual center, not because of any objective value that is placed on Jerusalem by the Arab world or by "historic" Palestinian Arabs.

Decades of listening to the mantra, started by Arafat, of "an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital" has convinced gullible Westerners that somehow Jerusalem has inherent value to Palestinian Arabs, rather than tactical value as a means to weaken the emotional and spiritual hold that Jews have on Israel.

The Arabic press makes this clear. To give a minor recent example, the Al Aqsa Foundation was quoted favorably in the Palestinian Authority's official newspaper when it complained about the iPhone "iKotel" app - a simple app that shows a live video feed of the Western Wall. The reason for the consternation is that the app helps strengthen Jews' emotional connection to the Wall, and this is what frightens them most of all.


Inmiddels is de spirituele waarde van Jeruzalem voor Arabieren ook een feit geworden, en zij is onlosmakelijk verbonden met het geloof dat de Joden niks in het land te zoeken hebben, dat zij indringers zijn die erop uit zijn de moslims van hun heiligdommen te beroven en aan zich te onderwerpen. De propaganda van de mufti, van Palestijnse nationalisten en moslims en de islamitische WAQF die het dagelijkse bestuur van de Tempelberg heeft, heeft zijn werk gedaan. Ik kom steeds meer tot de conclusie dat de Arabische en Palestijnse antizionistische en ook antisemitische propaganda het grootste struikelblok voor vrede is. Ik ben zelf niet principieel tegen een deling van Jeruzalem, maar dit zal pas mogelijk zijn wanneer de Joodse aanspraken op de stad worden erkend, wanneer de Joden worden gezien als volk met een lange en diepe historische band met het land en met Jeruzalem. Een volk dat na duizenden jaren gedeeltelijk is teruggekeerd naar haar wortels, en daar een nieuw bestaan opbouwt.

Bijzonder triest en alarmerend is, dat de Arabische propaganda niet alleen in de Arabische wereld breed wordt geloofd, maar het ook in Europa goed doet. Europa draagt hierdoor niet bij aan vrede maar vergroot het probleem. De Europese houding, de VN en de nieuwe koers van de VS leiden ertoe dat rechts in Israel aan populariteit wint. Men voelt zich bedreigd, miskend en onbegrepen en dat leidt niet tot mildheid en bereidheid tot concessies, maar tot een verharding van de standpunten. Het pragmatisme dat de zionistische beweging en Israels leiders lange tijd heeft gekenmerkt, maakt steeds meer plaats voor een militant soort religieus geÔnspireerd nationalisme. Nog steeds zijn de meeste Israeli's voor een twee-statenoplossing, net als de regering en het merendeel van de oppositie, zij het wel onder voorwaarden. Pas wanneer er ook aan Palestijnse kant een aanzienlijke groep voor een werkelijke tweestatenoplossing is, is er een reŽle kans dat men tot een akkoord kan komen. En dat is alleen mogelijk als de propaganda en indoctrinatie stopt en Palestijnen leren dat Joden net mensen zijn, met evenveel recht op het land als zij.

Terug naar het Shepherd Hotel. Het ontging de meeste media dat dit door een fervente nazi was gebouwd, iemand die een grote rol speelde in het importeren van het Europese antisemitisme naar het Midden-Oosten. De mufti heeft de dood van tienduizenden Joden op zijn geweten (door bij diverse regeringen met succes te pleiten tegen het opnemen van Joodse vluchtelingen, door het torpederen van een deal tussen de nazi's en geallieerden waarbij Joodse kinderen zouden worden geruild voor gevangen soldaten, en door de Arabische opstand te leiden waarbij honderden Joden werden gedood, en die leidde tot een verscherping van de restricties op de Joodse immigratie naar Palestina), en hij ontvluchtte de Neurenberg processen.

In de Palestijnse samenleving is van kritiek op de mufti nauwelijks sprake, integendeel. Hij wordt nog steeds geŽerd en beschouwd als een groot leider. Het contrast met Israel, waar leiders met minder op hun kerfstok fel zijn bekritiseerd en de zogenaamde nieuwe historici het aandeel van Israel in het conflict benadrukten en uitvergrootten, is gigantisch. En dat is ook waarom ik op deze blog altijd zoveel nadruk leg op wat er mis is aan Palestijnse kant: het is de olifant in de kamer die niemand wil zien, terwijl Israels (vermeende danwel werkelijke) wangedrag overal, niet in de laatste plaats in Israel zelf, breed wordt uitgemeten. Ik benadruk wat wordt onderbelicht, niet wat wordt overbelicht, wat niet wil zeggen dat ik geen kritiek op Israel heb.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Saturday, 15 January 11, schreef Fay

Over hetzelfde onderwerp, zeer lezenswaardig artikel van Daniel Greenfield (sultanknish.blogspot.com) met als titel 'The Crime of Building a House'.
http://sultanknish.blogspot.com/2011/01/crime-of-building-house.html

op Saturday, 15 January 11, schreef Kafir Harby

De Israelis moeten in versneld tempo gans Jerusalem vrij maken van Arabische enclaves. Vergeet niet dat de Arabieren nergens een jood dulden, reden waarom men hierover geen schuldgevoelens mag koesteren. Na Jerusalem is dan de Westbank aan de beurt, geen "occupied territories" maar "disputed territories" die volledig in Joodse handen moeten komen. De Arabieren die zich onterecht Palestino's noemen, mogen beginnen uitwijken naar hun enige echte thuisland: JordaniŽ.

op Tuesday, 18 January 11, schreef Benjamin

Dat gebied was al in 1875 gekocht van de arabs.

op Wednesday, 19 January 11, schreef Ben

De Arabieren moeten in versneld tempo geheel Jerusalem Joden-vrij maken.

Daar schrikken jullie van.Toch! De heldere geest met de naam Kafir Harby is zo'n frisse persoon, die slechts het omgekeerde beweert op zijn website. Wilderiaanse uitspraken als: 'het delokaliseren van Palestino's uit de Gaza-strip en de West-Bank, naar die nieuwe woongebieden in JordaniŽ' zijn daar te lezen.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.