IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel bashing in de krant van wakker Nederland

IMO Blog, 2011

Niet alleen de Volkskrant, Trouw en natuurlijk NRC Handelsblad doen mee met de tegenwoordig zo modieuze anti-Israel hetze, ook de Telegraaf blaast af en toe een flinke toon mee in dit orkest. Zoals Jos van Noord, die een jaar geleden de onvriendelijke behandeling bij veiligheidscontrolles hekelde en reizigers afraadde Israel te bezoeken. Dit keer klaagt hij in twee delen over misleidende toeristische reclame voor Israel. Enkele voorbeelden van zijn misleidende en daardoor oneerlijke geschrijf:


Gelukkig denkt de Reclame Code Commissie er net zo over, want die kwam intussen ůůk tot de conclusie dat IsraŽl's toeristische reclame, met Arabische moskeekoepels en met gebieden die dit land niet toebehoren, 'misleidend en daardoor oneerlijk' is.

Eigenlijk snap ik niet waarom IsraŽl dit doet. Tenzij ze het daar leuk vinden om te treiteren, om zout te strooien in andermans wonden. Is IsraŽl zelf niet mooi genoeg, dat het toeristen moet lokken met Palestijnse en Syrische gebieden?


Jeruzalem is geannexeerd, en de Rotskoepel valt dus onder Israelisch grondgebied waar de Israelische wet geldt. Voordat Israel het veroverde was dit deel van Jeruzalem in handen van JordaniŽ, dat het in 1948 veroverde en eveneens annexeerde (iets dat door de VN niet werd erkend). De VN was voor internationalisatie van de stad, maar heeft dat nooit echt doorgezet. Jeruzalem had overigens voor de Jordaanse annexatie al een Joodse meerderheid, en de Joden uit de oude stad en andere wijken in wat nu Oost Jeruzalem heet zijn er door JordaniŽ met geweld verjaagd. Na de Jordaanse annexatie mochten Joden niet naar de Klaagmuur en werden tientallen synagoges verwoest. Daarom is Israel er niet echt een voorstander van de stad weer te delen en de soevereiniteit over de oude stad over te dragen aan Palestijns bestuur (dat niet heeft voorkomen dat Joodse heiligdommen op de Westoever die onder de Oslo Akkoorden onder Palestijns bestuur kwamen werden verwoest). De Rotskoepel en Al Aqsa Moskee horen bij Jeruzalem zoals de Klaagmuur, de suq, de Heilige Grafkerk, de Ben Yehuda markt en de Olijfberg. Het zou idioot zijn als Israel in haar reclames moet doen alsof de stad gedeeld is en het oostelijke deel moet negeren.

Nee, natuurlijk vind Israel het niet leuk om te treiteren, dit in tegenstelling tot meneer Van Noord. Men is echter wel van mening dat de groene lijn (de wapenstilstandslijn van 1949) niet de grens is en men ook reclame mag maken voor gebieden die (op dit moment) onder Israelisch gezag vallen. De Golan is evenals Jeruzalem geannexeerd. Bij Bethlehem zou het voor de hand liggen dat men vermeldt dat dit een Palestijnse stad is.

De internationale gemeenschap heeft IsraŽl bij tal van gelegenheden, binnen en buiten de VN, de opdracht gegeven tot vrede te komen met de buren en zich terug te trekken achter de grenzen van 1967. Dat is de kern.

Niet alleen Israel, maar evenzeer de Arabische buurlanden en de Palestijnen. In ruil voor terugtrekking moeten zij Israel erkennen, dat is de kern van land voor vrede. Helaas hebben Israelische compromissen zoals de terugtrekking uit Gaza juist tot meer geweld geleid.

Nou zijn die buren - let wel: die leven onder bezetting - ook de gemakkelijkste niet, maar sinds 1967 heeft IsraŽl alle volkenrechtelijke verdragen, internationale afspraken en ook alle betreffende VN-resoluties (waaronder de beroemde resolutie 242) genegeerd. De meest elementaire rechten van het Palestijnse volk worden door de Israelische militaire laars vertrapt.

Dus SyriŽ en Libanon leven onder bezetting? De Golan, ca. 0,5% van haar grondgebied is geannexeerd. Een deel daarvan heeft het zelf overigens in 1948 veroverd, en een ander deel per toeval gekregen toen Frankrijk en Engeland het gebied verdeelden.

Tegen alle bepalingen van het volkerenrecht in, annexeerde IsraŽl Oost-Jerusalem en koloniseerde het de westelijke Jordaanoever. In honderden illegale nederzettingen op onteigende grond wonen nu al meer dan 400.000 IsraeliŽrs. Terwijl geen land ter wereld IsraŽlische aanspraken op bezet gebied erkent, nodigt IsraŽl in toeristische folders vakantiegangers uit bij z'n bezette en vernederde buren: komt dat zien! Volgens de Vierde Conventie van Geneve is dit soort exploitatie van bezet gebied een regelrechte schending van mensenrechten.

Zoals reeds opgemerkt deed JordaniŽ precies hetzelfde in 1949. Bovendien zijn bezettingen niet per se illegaal, en Israel veroverde de Westoever nadat zij werd aangevallen door JordaniŽ (dat een defensiepact met Egypte en SyriŽ had gesloten). Israel had nooit aan de bouw van de nederzettingen moeten beginnen, maar dit gebeurde wel in reactie op continue Arabische agressie; oproepen na de Zesdaagse Oorlog om te onderhandelen en vrede te sluiten werden beantwoord met dreigementen. Ook de VN deed een duit in het zakje met de erkenning van de PLO als vertegenwoordiger van de Palestijnen en de speciale waarnemer status die het kreeg, dit zonder enige toezegging wat betreft afzweren van geweld of erkenning van Israel. Kort daarna kwam de "zionisme is racisme" resolutie er nog eens bovenop. Talloze VN organen die de Palestijnse zaak bepleiten werden opgericht, en de VN resolutie die de stichting van Israel mogelijk maakte (181) wordt jaarlijks betreurd.

De toeristische folders zijn er vooral NIET op gericht mensen het conflict te laten zien ('vernederde en bezette buren') maar om allerlei mooie en bijzondere plaatsen in Israel en de door haar beheerde gebieden te laten zien. Dit komt ook de Palestijnse Autoriteit ten goede, want die profiteert evenals Israel van het toerisme. De vele handelaartjes in Bethlehem bijvoorbeeld zullen met Van Noords tirades niet blij zijn. Zij zien de toeristen graag komen, of ze nou door een Israelische folder zijn gelokt of niet. Zij voelen zich ook bepaald niet vernederd (die indruk had ik in elk geval in het geheel niet toen ik door Bethlehem liep), en in Bethlehem zul je vergeefs zoeken naar een Israelische soldaat. De PA maakt er de dienst uit, net als in Ramallah en andere Palestijnse steden. Gebied aanprijzen aan toeristen is dan ook in het geheel geen 'exploitatie van bezet gebied' en is een daad die niemand kwaad doet. Het zou mooi zijn als Van Noord zich eens op werkelijke problemen en schendingen van de mensenrechten kon richten, zoals de positie van Palestijnen in vluchtelingen kampen in Libanon. Onlangs werd een jongen daar medische zorg geweigerd omdat zijn vader geen $1500 kon betalen. Even later stierf hij. In Israel worden jaarlijks 180.000 Palestijnen behandeld, vaak zonder betaling van de kosten. (Zie ook: Israel Apartheid Week, maar Arabische Apartheid laat wereld koud.

Maar nogal wat lezers geven IsraŽl groot gelijk. Zij vervloeken mij, omdat ik over IsraŽl een kritische vraag durf te stellen, sommigen wensen mij ernstige ziektes toe, merkwaardig genoeg vaak in combinatie met een beroep op de bijbel, op Gods woord. Daar heb ik niet van terug.

Och guttogut. Wat raar dat mensen boos worden als je allerlei leugens over een hun dierbaar land verkondigt. Een land dat continu wordt veroordeeld, zwart gemaakt, vertrapt door mensen die zich 'journalisten' noemen maar beter voor een roddelblaadje kunnen schrijven. Over Israel mag je alles zeggen, de journalistieke normen van zorgvuldigheid, hoor en wederhoor, onpartijdigheid en waarheidsvinding worden door de laars van meneer Van Noord en vele anderen vertrapt waar het Israel betreft. Het mag misschien niet, maar ik kan me de boze reacties op zijn suggestieve schrijfsels wel voorstellen.

Dat ik citeerde uit het joodse kookboek ('Men lene een ei...') is voor verscheidene lezers bewijs van mijn antisemitische inborst. Nota bene een mop van Max Tailleur, kennelijk ook antisemiet.

Goh wat zielig. Misschien dat een misplaatste grap in combinatie met het leugenachtig getrap tegen de enige Joodse staat bepaalde mensen in het verkeerde keelgat schiet.

Even zoveel lezers zijn het van harte eens met mijn visie. ĄGestolen blijft gestolenĒ, schrijft mij Heleen Witte. ĄLaten we het internationaal recht als uitgangspunt nemen en geen IsraŽlische en christelijke mythologie. Vrede en gerechtigheid voor IsraŽl ťn de Palestijnen!"

Gestolen blijft gestolen, maar is het wel gestolen? Moet een journalist niet kritisch kijken naar hoe het werkelijk zit? En of de 'dief' in feite niet handelde in zelfverdediging, en aanspraak maakt op het gebied, zeker nadat hij van daaruit steeds werd belaagd door zijn vijanden? Of dat in ieder geval zijn vijanden medeplichtig zijn aan wat gebeurde, en niet echt het vertrouwen inboezemen dat nodig is om Israel zover te krijgen het gebied aan de Palestijnen over te dragen (teruggeven is niet het goede woord want het was nooit van de Palestijnen).

Zelf moet ik vaak denken aan de oude rabbijn Soetendorp die zei dat elke journalist 24 uur per dag op appel dient te staan voor gerechtigheid.

Bah, wat misplaatst. En nog onjuist ook. Een journalist dient op appel te staan voor de waarheid, en daarmee komt de gerechtigheid vanzelf ook een stukje dichterbij. De vooringenomenheid en arrogantie van Van Noord staan beide echter danig in de weg.

Zelfs met een simpele uitspraak van onze Reclame Code Commissie kan IsraŽl niet leven. Het IsraŽlische verkeersbureau in Amsterdam heeft tegen dit besluit direct beroep aangetekend. Op die uitspraak wachten we nu nog.

Natuurlijk heeft Israel het recht om beroep aan te tekenen, zoals talloze bedrijven en instellingen doen wanneer zij (terecht danwel onterecht) op de vingers worden getikt. Zo werkt democratie en hoor en wederhoor toch? Ik durf te wedden dat de Telegraaf niet altijd kritiekloos de uitspraken van de Reclame Code Commissie onderschrijft, en het soms terecht vindt dat een bedrijf daartegen in beroep gaat. Maar wanneer het Israel betreft, heeft de criticus automatisch gelijk en Israel automatisch ongelijk.

Op ťťn manier heeft Van Noord mij blij gemaakt. Ik hoef nu niet alleen de zogenaamde kwaliteitskranten te hekelen, kranten die ik wat betreft ander nieuws mijlenver boven de Telegraaf verheven acht. De Telegraaf met haar roddels, chocolade letters en getrap tegen alles wat links en niet volks genoeg is, heeft mij altijd tegen gestaan. Fair zijn tegenover Israel is niet links of rechts, en is niet voorbehouden aan rechtse media en politici, zoals Van Agt en de Telegraaf bewijzen. En je kunt heel goed links en fair tegenover Israel zijn. Tijd dat meer mensen dat doen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 8 Opmerkingen

op Sunday, 13 March 11, schreef Leo Slijper

Een goede methode om objektiviteit van een krant te meten is om te kijken of, wanneer en hoe de moordpartij vrijdagavond in Itamar is vermeld. Men hoeft geen enkele sympathie te hebben voor de fundi's in Itamar, om het doodsteken van twee jonge ouders, een kind, een kleuter en een baby afgrijselijk te vinden.
De Telegraaf wachtte een flink aantal uren, de Volkskrant wachtte zo lang tot het nieuws niet meer de moord was, maar het zoeken door Israel van de moordenaars, en Trouw en NRC wachten nog steeds.

op Sunday, 13 March 11, schreef Ben

Leo,
Volledig eens met je opmerking: 'Men hoeft geen enkele sympathie te hebben voor de fundi's in Itamar, om het doodsteken van twee jonge ouders, een kind, een kleuter en een baby afgrijselijk te vinden'.

Misschien wachten de Nederlandse media op het vervolg, zie Haaretz:
'The ministerial committee on settlement affairs decided Saturday night to approve the construction of hundreds of housing units in several West Bank settlements, a move that came in response to a deadly attack on a family of five in the settlement of Itamar on Friday'.

op Sunday, 13 March 11, schreef Wouter Brassť

@Ben:
Ongetwijfeld, de Israelsceptische media wachten op een invalshoek om Israel negatief neer te kunnen zetten, blij dat je dat eindelijk inziet.
Ik begreep van Euronews dat deze bouw er toch al aan zat te komen, maar men het besluit mogelijk wat versneld heeft om duidelijk te maken dat men niet voor terreur wil wijken.
Ik juich enkele bevriezing van nederzettingenbouw toe, maar Abbas wilde toch al niet onderhandelen omdat het hem niet genoeg was, dus voor virtuele vredesbesprekingen maakt dit weinig uit...

op Monday, 14 March 11, schreef Ben

Wouter,
Wij begrijpen elkaar, w.b.t de negatieve beeldvorming over IsraŽl. Met dank aan de gevoerde politiek aldaar.
Het zal mij worst wezen welke draai jij - of ik - er aan geeft. IsraŽl gaat gewoon door met bouwen in bezet gebied.

Kijk onze media goeroe Ratna zegt: 'Israel had nooit aan de bouw van de nederzettingen moeten beginnen...' Maar ja, ze werden getreiterd en dus zijn de nederzettingen er nu eenmaal.

En nu zij er toch zijn maakt het geen mallemoer uit... enz.
Dat dezelfde nederzettingen de grenzen van 1967 onmogelijk maken...tja..dat zijn de zogenaamde 'facts on the ground'. Got it!

Wat betekent jouw opmerking : ik juich elke bevriezing toe"... als je weet dat Net plus Lieber tegen jou zullen zeggen: goed gezegd, jochie...

op Tuesday, 15 March 11, schreef Wouter Brassť

@Ben: In den beginne probeerde je nog wel om bedachtzaam en genuanceerd over te komen, wat niet echt lukte omdat je opmerkingen zo ontiegelijk consequent eenzijdig alle schuld bij Israel en haar beleid legden. Er bleek met geen 10 paarden een kritische noot naar zelfs de meest extreme Israelbashers zoals Gretta's club of Stan uit je te trekken. De laatste tijd doe je geen moeite meer om je denigrerende typeringen achter de kiezen te houden. Mijn mening is dat Ratna je sneren al veel te lang hier dult en een IP-ban het beste zou zijn. Er zijn zat andere plaatsen op internet waar je je gal onbelemmerd kunt spuwen.

op Sunday, 20 March 11, schreef Ratna

Ben, ben je nou echt niet in staat om zo'n daad te veroordelen zonder gelijk weer wat negatiefs over Israel te moeten schrijven?
Leo: helemaal mee eens. Het is ongelofelijk dat dit niet op het nieuws was of in actualiteitenrubrieken aan de orde kwam, terwijl er wel ruimte was (tussen de aardbeving in Japan en de vrijgelaten militairen door) voor een actiegroepje dat beweert (zonder enig bewijs daarvoor te geven) dat er bij de AH producten worden verkocht die niet uit Israel maar de Westbank komen. Ook was er vorige week weer ruim aandacht voor Van Agts vasthangende grammofoonplaat. En inderdaad: terwijl ik over de aanslag in Itamar nauwelijks berichten zag in de kranten op internet, wordt het besluit weer te bouwen in een aantal nederzettingen wel overal gemeld. Ook de NOS meldde dit op haar website en in het journaal. De partijdigheid ligt er zo dik bovenop dat je je moeilijk voor kunt stellen dat er nog mensen zijn die menen dat de media te pro-Israel zijn.

op Wednesday, 23 March 11, schreef Ben

Beste Ratna,
Vele zaken staan niet op zich zelf. Dat geldt waarschijnlijk ook voor verschrikkelijke moord op dit gezin.
Wil je dat los maken van deze setting? Oorzaak en gevolg!!
Een wedervraag. Waarom reageer je niet inhoudelijk op mijn bijdragen, als ik mijn afschuw uitspreek over de moord in koelen bloede van een IDF soldaat die een 65 jarige slapende Palestijn in bed doodschiet. Hebben we het dan weer over 'collateral damage'?

Wellicht heb je gelijk: Misschien is mijn teleurstelling over IsraŽl zo groot dat ik weinig positiefs bij voel!

op Sunday, 27 March 11, schreef Ben

Ratna. Een 'wijs' Joods politicus zei over Itamar:
"They murder and we build,"

Ik denk dat ik volgende keer ook zulke 'positieve' uitspraken over Israel doe.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.