IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Osama Bin Laden versus Achmed Yassin

IMO Blog, 2011

Ondanks enkele kritische noten wordt over het algemeen verheugd gereageerd op de dood van Bin Laden. De officiŽle reacties van politieke leiders en zelfs VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon zijn in ieder geval bijna allemaal positief. Wat een verschil met de reacties op de dood van Achmed Yassin in 2004, de oprichter en toenmalig leider van Hamas. Israel had hem met een raket gericht gedood, vanwege zijn betrokkenheid bij tientallen zelfmoordaanslagen. Dit werd alom veroordeeld. Het was tegen het internationale recht, het zou de vrede niet ten goede komen, het zou tot een golf van geweld leiden, het zou de verhoudingen tussen het Westen en de Arabische wereld op scherp zetten, etc.


Eergisteren maakte advocaat Geert Jan Knoops in een interview op TV ook de vergelijking met Yassin. Hij zei dat zowel het doden van Bin Laden als Yassin tegen het internationaal recht is, dat het preventief uitschakelen van mensen verbiedt. Misdadigers en terroristen moeten worden berecht, zoals ook Saddam Hoessein is berecht. Zelfs wanneer er een reŽel risico is op aanslagen en meer doden wanneer de terrorist niet wordt gedood, heb je niet het recht hem te doden, aldus Knoops. Als dat zo is dan zou dat moeten worden herzien lijkt me, want daar houdt geen land zich natuurlijk aan, zeker niet als de betreffende terrorist reeds duidelijk heeft bewezen waartoe hij in staat is. Iemand oppakken en gevangen houden totdat een - mogelijk jarenlang - proces is beŽindigd, brengt verschillende risico's met zich mee. Zoals extra aanslagen of ontvoeringen om iemand vrij te krijgen. Of iemand komt vrij door een juridische fout. Het JoegoslaviŽ Tribunaal is wat dat betreft geen geweldig voorbeeld, om maar wat te noemen.
Maar waarom mag de VS wel wat Israel niet mag? Dat heet ook wel 'het recht van de sterkste', en alle internationale regels waren nou juist bedoeld om dat tegen te gaan, zo verzuchtte Knoops. Maar dan moeten ze wel goed en werkbaar zijn en niet de terroristen (die zich van die regels per definitie niks aantrekken) in de kaart spelen, zou ik daar graag aan toevoegen.

Velen menen dat de dood van Yassin anders was, omdat hij een minder erge terrorist was, die vooral voor zijn eigen land vocht, en zelfs een langdurig staakt het vuren had aangeboden. Men zegt dat Israel het Palestijnse geweld aan zichzelf te danken heeft vanwege de bezetting. Maar Bin Laden streed ook tegen 'bezetting' en 'kolonialisme' en ook hij heeft weleens een staakt het vuren aangeboden. Een staakt het vuren op zijn voorwaarden natuurlijk, net als dat van Yassin: alle bezette gebieden ontruimen inclusief Oost-Jeruzalem en de vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen binnenlaten. Oftewel: geef je eerst over, dan staken wij het vuren. Big deal. En voor het 'strijden tegen een bezetting' hoef je natuurlijk niet doelbewust onschuldige burgers te doden. Dat deed het Nederlandse verzet tijdens de oorlog ook niet. De Palestijnen hebben genoeg andere middelen tot hun beschikking om een einde te maken aan de bezetting, mits ze bereid zijn tot een compromis. En zelfs zonder bereid te zijn tot een compromis, zoals de internationale steun voor een eenzijdige uitroeping van een onafhankelijke staat laat zien. Ze zijn bepaald geen 'vergeten volk' dat uit wanhoop handelt. De Palestijnse Autoriteit en tientallen Palestijnse organisaties krijgen geld van de VS, de EU en de VN en van talloze regeringen. Sinds de jaren '70 is er in de VN een batterij aan organisaties die het voor de Palestijnen opnemen en Israel is er het meest bekritiseerde land.

Velen menen ook dat zowel Bin Laden als Yassin op zichzelf voor een goede zaak streden, alleen met de verkeerde middelen. Iets meer mensen menen dit wat betreft Hamas dan wat betreft Bin Laden, wat onterecht is, want beiden streven een streng islamitische staat (en zelfs een wereldkalifaat) na, waarin geen ruimte is voor andere religies en andersdenkenden en de islamitische wet strikt wordt toegepast.

Het verschil in de reactie op de liquidatie van Yassin en Bin Laden is dan ook behoorlijk hypocriet. Ik herinner me nog goed hoe de media de woedende Arabische massa's lieten zien na de dood van Yassin. Nu laat men Amerikanen zien die bij 9/11 dierbaren hebben verloren en Obama diep dankbaar zijn voor deze 'moedige daad'. Alsof er geen honderden Israeli's waren die dierbaren hebben verloren in een van de vele aanslagen door Hamas (in tegenstelling tot de VS, heeft bijna iedere Israeli wel met terrorisme te maken gehad en heeft er mensen door verloren).

De Arabische wereld houdt zich opvallend rustig na de dood van Bin Laden, en voor zover men al achter hem stond gaat men nu niet woedend de straat op. Men heeft ook wel wat anders aan zijn hoofd, zoals dictators die de gerechtvaardige roep om hervormingen in bloed smoren. Maar ook wat betreft SyriŽ houdt de Arabische wereld zich rustig, en massale steunbetuigingen aan het Syrische volk blijven uit. Het lijkt erop dat alleen Israelische daden de Arabische massa's op de been krijgen, en kunnen leiden tot bijna unanieme veroordelingen door de VN en wereldleiders. Zou de Arabische wereld door niet veel meer worden verenigd dan door haat tegen Israel? Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst, als de 'Arabische lente' tot daadwerkelijke macht voor het volk leidt. Begrijp me niet verkeerd: ik steun de roep om meer democratie en vrijheid van harte, want ieder volk heeft recht om in vrijheid te leven. Maar ik maak me wel zorgen, en wordt in die zorgen helaas geregeld bevestigd, door artikelen als deze.

Terug naar Bin Laden en Yassin. Zowel Israel als de VS rechtvaardigen het doden van terroristenleiders door van een oorlog tegen het terrorisme of tegen Hamas te spreken. In tijden van oorlog mag je immers je vijanden doden. Dat is weliswaar aan regels gebonden om onschuldige burgers te beschermen, maar het uitschakelen van de leider van een terroristische organisatie die oproept zoveel mogelijk Amerikanen/Israeli's te doden en daartoe ook regelmatig pogingen onderneemt, is redelijk goed te rechtvaardigen. Zolang er geen staakt het vuren is zou je inderdaad kunnen spreken van een oorlog tussen Israel en Hamas en de VS en Al Qaida, al is er geen slagveld waar legers elkaar bestrijden. Het zijn de terroristen die het slagveld hebben afgeschaft en overal en nergens zijn en zich het recht toe-eigenen om toe te slaan wanneer en waar zij dat willen. Je kunt hun doelwitten niet het recht ontnemen zich daartegen te verdedigen, ook door terug te slaan. Daarbij proberen zij - in tegenstelling tot de terroristen - te voorkomen dat ook onschuldige burgers worden gedood.

Ratna Pelle

Zie ook op Y-Net: Bin Laden versus Yassin


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.