IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Varen voor Hamas

IMO Blog, 2011

anti blokkade logo

Binnenkort varen weer verschillende boten naar Gaza, om de zogenaamde Gaza blokkade te doorbreken en 'hulpgoederen' te brengen. Vorig jaar zijn bij gevechten tussen extremisten van het radikaal islamitische IHH en het Israelische leger negen opvarenden omgekomen, wat Israel op een storm aan veroordelingen en protesten kwam te staan. Nederlandse kranten en andere media bleven stug van hulpkonvooien en vredesactivisten spreken, ook al waren op de Mavi Marmara, het schip waar de gevechten plaatsvonden, geen hulpgoederen aanwezig, en waren de activisten gewapend. Sommigen hadden vantevoren gezegd graag martelaar te willen worden. Op de andere schepen waren onder andere verlopen medicijnen en afgedragen schoenen aanwezig, en Hamas weigerde de hulpgoederen uiteindelijk in ontvangst te nemen omdat ze eerst door Israelische handen waren gegaan en dus 'besmeurd'. Na drie weken (waarin Israel de medicijnen gekoeld bewaarde aan de grens) nam uiteindelijk de UNRWA ze in ontvangst.


Vorig jaar voeren twee Nederlanders mee, en dit jaar zou een eigen Nederlandse boot meevaren, maar het lukte de organisatie niet dit rond te krijgen, dus nu vaart een Nederlandse delegatie mee met een Italiaanse boot. Dit initiatief wordt onder andere gesteund door Gretta Duisenbergs Stop de Bezetting, Een Ander Joods Geluid, het Palestina Komitee en Vrienden van Sabeel. Er blijken echter ook nauwe banden te zijn met de Moslim Broederschap.

Carel Brendel en Keesje Maduraatje hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de Nederlandse Gaza boot en de organisatie erachter, en brachten daarbij enkele schokkende zaken tegen aan het licht. Zo blijken twee organisatoren, waaronder de voorzitter van de Nederlandse organisatie Rob Groenhuijzen, banden te hebben (gehad) met terroristische organisaties. Kees schrijft daarover:

In het boek "Rood Verzetsfront, aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland" van mijn mede-kraker Paul Moussault, dat handelt over de verschillende marxistische groepen die de gewapende strijd met de staat der Nederlanden en het kapitalisme in het algemeen hebben aangebonden, staan maar liefst 13 bladzijden waarin Rob Groenhuizen wordt genoemd. Als lid van de Rode Jeugd, Rode Hulp, de Capelse Groep en met contacten tot het Rood Verzetsfront. Niet voor niets werd Rob Groenhuijzen in 1977 door de Telegraaf bestempeld als de gevaarlijkste man van Nederland. Ere wie ere toekomt.
Capelse Groep
"Op 7 oktober 1977 werd in een garagebox in Capelle aan de IJssel een merkwaardige verzameling goederen aangetroffen. Politie uniformen, sleutels, blanco papieren en stempels van gemeenten, verdovende middelen met daarbij behorende injectiespuiten, onderscheidingstekens van uniformen, drie vuurwapens, plattegronden van woningen van drie VMF-Stork-topmensen (F.Sickinghe, M.de Jong en F.Prakke) waarop eerder dat jaar brandaanslagen waren gepleegd en 170 foto's die niet opvielen door bijzondere belichting, artistieke vormgeving of een verrassende compositie. Bij de garagebox werd Rob Groenhuijzen aangehouden op het moment dat hij naar buiten kwam."

De BVD schat de groep is als een 'organisatie die in het huidige stadium van zijn ontwikkeling aangemerkt moet worden als een volwassen stadguerillagroep naar het model van de Italiaanse Rode Brigade en de Duitse Rote Armee Fraktion' (11 oktober 1977, Betreft:de Groep Groenhuijzen. Archief Docom) . Ze houdt zich onder andere bezig met het maken van foto's van medewerkers en gebouwen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Rob Groenhuizen was ook opgevallen doordat hij op 25 mei 1977 in Luik in BelgiŽ een geweer en patronen kocht. Hij werd vrijgesproken voor het bezitten van staatsgeheimen en de diefstal, maar voor verboden wapenbezit tot anderhalf jaar cel veroordeeld. In hoger beroep wordt Rob Groenhuizen tot drie jaar cel veroordeeld.


Ook heeft Rob Groenhuijzen meegedaan aan een voorbereidingsactie voor een aanslag van het Palestijnse Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Dit was een wederdienst voor het mogen bijwonen van een PFLP trainingskamp. Kees schrijft:

Ludwina (Lida) Janssen heeft samen met Marius Nieuwburg in 1976 een verkenningsactie ter voorbereiding van een vliegtuigkaping op het vliegveld van Tel Aviv uitgevoerd en ze zijn daarbij gearresteerd. De naam van de Rode Hulp werd door deze actie dermate besmet dat de groep werd opgeheven.
De PFLP wordt door de Rode Hulp activisten van die tijd gezien als de schakel tussen de bevrijdingsbewegingen in de derde wereld en de gewapende verzetsbewegingen in West-Europa.


Het is weliswaar allemaal lang geleden, maar het gaat om heel wat meer dan waarmee Wijnand Duyvendak een paar jaar geleden in opspraak kwam, en daarvoor Sam Pormes, die overigens bij datzelfde PFLP trainingskamp was. Het gaat bij Groenhuijzen om jarenlange gewelddadige acties, gericht op burgers, met als doel het omverwerpen van het kapitalistische systeem en de parlementaire democratie. Zelf zegt hij in reactie op de onthullingen van Kees:

Pro-Israel zijn heeft consequenties. Het betekent medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, meehelpen in illegale activiteiten en racisme. De pro-IsraŽl lobby is daarin een willig werktuig.
In het geheim onderhandelen afgevaardigden van Israel, Europa en de VS met Hamas en Fatah over de toekomst, zoals destijds De Klerk in Zuid Afrika met Mandela onderhandelde voordat de macht naar het ANC overging. De pro-IsraŽl lobby wordt misbruikt om een groep mensen achter IsraŽl te houden en die groep te laten geloven dat IsraŽl de eeuwige voorpost van het Westen is..
Ik ben geen terrorist voor mensen die weten hoe het in deze wereld toegaat. Ik ben niet pro of contra Hamas. Daarmee zijn ook de overige vragen beantwoord.


Het lijkt duidelijk dat Groenhuijzen geen spijt heeft van zijn verleden en er geen afstand van neemt. Hij zegt slechts dat hij 'geen terrorist is voor wie weet hoe het in deze wereld toegaat.' Kees gaf in een reactie op zijn blog ook aan dat hij zijn bevindingen eerst aan Groenhuijzen had voorgelegd en pas publiceerde toen duidelijk was dat die er geen afstand van nam. Dat vind ik heel zuiver, en daar zouden sommige journalisten een voorbeeld aan kunnen nemen. De vraag is immers niet hoe iemand er 30 of 40 jaar geleden over dacht, maar wat hij nu voorstaat. Groenhuijzens verleden is relevant omdat hij er nog steeds achter staat, en dat zegt wat over de beweging waar hij nu deel van uitmaakt en de organisatie die hij leidt. Het is mij niet bekend dat andere leden van zijn Gaza boot actie problemen hebben met dit verleden, en dat is ook niet zo vreemd als je ziet wat voor mensen en organisaties bij de Free Gaza Movement zijn betrokken, en hoe kritiekloos men is tegenover Hamas.

Elders zegt Groenhuijzen:

Dit spel over hulpgoederen is een onderdeel van een machtiger geheel, wat Israel zo lang mogelijk wil uitstellen, maar met elke opstand in de Arabische wereld en elke fout die Israel maakt, komt het einde dichterbij. Israel doet heel stoer en sommige mensen blijven in dat land geloven en wanneer ze dat te lang doen, zullen ze zeggen:
we hebben het niet geweten. Je kunt het nu weten, net als de mensen het konden weten hoe de blanken in Zuid Afrika de zaken verdraaiden en heel lang steun bleven houden van blanken in Europa. Ook dat was "plotseling" over, maar het was niet plotseling: iedereen die verder kijkt weet dat Israel niet overeind te houden is Ē......... (over de toekomstige ontruiming van nederzettingen) Zo'n stap zou zo'n grote nederlaag betekenen dat vele IsraŽliís het land zullen verlaten. Wat Nederland-Gaza doet is proberen mensen/ministers en fanatieke aanhangers zeggen: stop te wedden op een ziek paard. Er komt een einde aan.


Groenhuijzen is dus niet voor vrede en niet voor een einde aan de bezetting, maar voor een einde aan Israel. Mensen moeten gaan inzien dat Israel 'niet langer overeind te houden is', dat het een dood paard is. Het gaat niet om hulpgoederen en arme hongerende Gazanen en een zogenaamd onrechtvaardige zeeblokkade, maar om het delegitimeren van Israel.

Groenhuijzen is niet de enige Gaza-boot activist met een belast verleden.
Carel Brendel heeft de extremistische banden van Abu Rashed, die vorig jaar meevoer en van plan is dit jaar weer mee te varen, uitgezocht. Zie onder andere hier en hier. Volgens dat laatste artikel was Abu Rashid actief in het werven van fondsen voor Hamas en maakt hij deel uit van de Moslim Broederschap:

Another former member of the Foundation al-Aqsa recently surfaced in a court case in the United States. In the U.S. governmentís prosecution of the Holy Land Foundation, a Texas-based charity charged with funding HAMAS, an exhibit provided a description of the HAMAS support network in Europe. The writer of the document was Amin Abou Ibrahim of the Foundation al-Aqsa in Rotterdam. Since the de facto closure of Foundation al-Aqsa, Amin Abou Ibrahim, whose real name is Amin Rashid, moved on to the Foundation Palestinian Platform for Human Rights and Solidarity (PPMS).
According to another NEFA Foundation report, the Al-Aqsa Foundation Netherlands was formerly the Dutch member organization of the Union of Good, the coalition of Hamas fundraising charities headed by Global Muslim Brotherhood leader Youssef Qaradawi ,,,


Een andere opvarende van de boot, waarschijnlijk de bekendste, is Hasna El Maroudi, een redacteur van Joop.nl die over de moorden in Itamar beweerde dat deze door een Thaise gastarbeider waren gepleegd. Ze schreef verder:

Nu de waarheid over de daadwerkelijke moordenaar boven water dreigt te komen, is de IsraŽlische regering terughoudend met haar berichtgeving. Er is een spreekverbod uitgevaardigd om de grove fouten van de overheid te verdoezelen.
Want wat moet IsraŽl anders? Thailand binnen vallen en daar vijfduizend huizen bouwen? Dorpen afsluiten, honderden onschuldige mensen vastzetten en mishandelen, opzoek naar die ene dader? Mensenrechten schenden om de gruwelijke moord te wraken? Militairen wegen laten blokkeren om toegang tot ziekenhuizen te bemoeilijken? Lijkt me niet.
De IsraŽlische regering stond in eerste instantie meteen klaar om zonder bewijsmateriaal een geheel onschuldig volk te beboeten voor de daad van ťťn persoon. De regering staat nu in haar hemd en houdt daarom haar kaken stijf op elkaar. En onze Wilders? Die doet wat we van hem verwachten, IsraŽl volgen en nergens op reageren.


Dat gaat tegenwoordig door voor 'kwaliteitsjournalistiek', betaald door de VARA leden. Ze heeft haar woorden niet teruggenomen toen bleek dat wel degelijk Palestijnen de moord hadden gepleegd. Zij staat in ieder geval klaar om op grond van onjuiste geruchten een heel land te beschuldigen voor het zoeken naar de moordenaars van een brute moord. Hoe serieus moeten we haar verhalen over Gaza straks nemen?

Niet alleen de Nederlandse organisatie is zo extreem. De Moslim Broederschap speelt zowel in Nederland als in andere landen een grote rol in de organisatie van de Gaza boten, en ook de IHH blaast een partijtje mee. Beide hebben sterke banden met Hamas. Activisten als Greta Berlin en Lauren Booth liegen er ook niet om. Net als bij de onlangs door islamisten vermoorde ISM activist Vittorio Arrigoni gaat het hier om hardcore antizionisten, om mensen die Israel haten no matter what it does. Ook Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt en de BDS beweging horen tot die categorie. Toch worden zij veelal gezien als vredesactivisten die slechts tegen de bezetting strijden.

Je vraagt je af hoe vaak en hoe duidelijk men nog moet zeggen dat men tegen Israel is, dat Israel als land niet mag bestaan, dat het niet uitmaakt als andere landen Palestijnen doodschieten of onderdrukken of hun rechten onthouden en dat het Łberhaupt niet om Palestijnen gaat, het gaat erom dat Israel de dader is. Als Palestijnen elkaar doodmaken, als Libanon Palestijnen doodmaakt of laat verrekken in kampen, als welk ander Arabisch land dan ook iets tegen Palestijnen doet, het ligt altijd op een of andere manier aan de bezetting en aan Israel. Het is een verhaal zonder enige geloofwaardigheid, ware het niet dat de media zover meegaan in de hetze tegen Israel dat we niet beter weten, en dat de verhalen en verzinsels van deze extremisten ons vanzelf geloofwaardig in de oren gaan klinken. Joop is geen extremistische site. Links van het midden, maar niet extreem links. Waarom wordt dergelijke onzin over Israel daar klakkeloos overgenomen, en door de meeste reaguurders ook voor waar aangenomen? Waarom wordt iemand die zo'n flater slaat er niet meteen uit gegooid? Joop is me vaker opgevallen vanwege de idioot suggestieve koppen over Israel, waarin Israels schuld aan om het even welk Palestijns leed al besloten lag. Zelfs de NRC doet, op een iets deftigere manier, aan deze hetze mee, zoals ik hier al vaak heb uiteengezet en uit dit uitgebreide onderzoek blijkt.

Als de boot uitvaart, en vooral wanneer de opvarenden ook maar een haar gekrenkt wordt, zullen de tot nu toe vijf Nederlandse opvarenden als ware helden worden onthaald bij Nieuwsuur en Pauw en Witteman. Het zou mooi zijn als men op zo'n moment echter niet meer om de belastende feiten rond Groenhuijzen en Abu Rashed heen kan, maar dat is waarschijnlijk wishful thinking.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 10 Opmerkingen

op Sunday, 8 May 11, schreef Ben

In dit stuk herken ik de 'oude Ratna' weer, voor zover ik je ken.
Bij dit stuk gaan langzamerhand bij mij de haren overeind staan. Wederom wordt een wereldwijd internationaal maatschappelijk initiatief dat tot doel heeft de afgrendeling, de onrechtvaardige boycot van Israel (samen met Mubarak) te breken, in de schaduw gesteld van het MO conflict door een ranzig uitvergroten van randzaken. Zaken die niets van doen hebben met een luid wereldbreed gedragen protest tegen een jarenlange afstraffing van anderhalf miljoen Gazanen.
Ratna, ook met de titel sla je de plan radicaal mis. Het is varen voor anderhalf miljoen burgers, mannen, vrouwen en kinderen.
In de media lezen wij berichten dat Egypte haar grenzen binnenkort opent naar de Gaza. Gelukkig, zeg ik, en eindelijk! Daarmee zal een grote onrechtvaardigheid weggenomen worden.

op Sunday, 8 May 11, schreef Tjalling Tjalsma

Nadat de 'grote onrechtvaardigheid' weggenomen is versterkt het probleem van het geweld vanuit Gaza zich alleen nog maar meer.
Een geopende grens tussen Egypte en Gaza geeft Hamas de gelegenheid om aan geavanceerder wapentuig te komen dan waar ze nu over beschikken. Het resultaat daarvan is voorspelbaar. Nog meer geweld op onschuldige IsraŽlische burgers. En als land ben je verplicht om je inwoners te beschermen. Dus, moet IsraŽl gaan -RE- ageren op het uit de hand lopende geweld. Als reactie daar weer op breekt opnieuw een golf van emoties over de hele planeet los, die niet gestoeld zijn op argumenten, wťl op haat tegen IsraŽl.
En dŠt noem ik onrechtvaardig!

op Monday, 9 May 11, schreef Ratna

@Ben. Laten we vooral nooit eens een keer erkennen dat er binnen de pro-Palestina beweging radikale mensen zitten die tegen vrede en verzoening zijn. Er is hier helaas geen sprake van een randverschijnsel, maar het blijkt keer op keer dat veel organisaties en veel mensen die zich inzetten voor de Palestijnen een stuk radikaler zijn dan de media (en zijzelf) ons willen doen geloven. Binnen iedere beweging heb je rotte appels, maar hier lijkt het wel alsof de hele mand rot is. Heb jij die indruk niet, Ben? Voel jij je thuis tussen dit soort figuren? Heb jij er geen moeite mee dat niet een enkeling, maar zovelen binnen deze beweging er zulke radikale ideeŽn op nahouden? En kun jij nooit eens wat originelers schrijven dan steeds maar weer dezelfde riedel over de geknechte Palestijnen die collectief worden gestraft? De Palestijnen in Gaza worden in de eerste plaats door Hamas onderdrukt, en de gedeeltelijke blokkade is vorig jaar verder versoepeld. Zij is er met name op gericht te voorkomen dat Hamas nog meer wapens binnensmokkelt. Zelfs het Rode Kruis heeft gezegd dat er geen sprake meer is van een humanitaire crisis. Er wordt ontzettend veel hulp de Gazastrook ingepompt, maar Hamas is verantwoordelijk voor de verdeling en is er vaker op betrapt zaken niet eerlijk te verdelen. In plaats van naar de feiten te kijken draai je liever hetzelfde riedeltje nog maar eens af. Ja, dat is de oude Ben weer, en je wijkt helaas maar zeer zelden van dit patroon af.

op Monday, 9 May 11, schreef Ben

Ratna,
Ik beschouw je laatste zin als een compliment. Het is voor mij belangrijk namelijk om mijn zorg - en in dit geval de zorg voor de zwakkere, de kwetsbare groep van Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen in dit conflict - uit te blijven roepen. Dat beeld bij mij bestaat uit individuen van vlees en bloed, die menselijke verlangens, frustraties en boosheid kennen. Net als jij en ik. In mijn beleving past niet jouw opmerking zoals over DE Palestijnen. Daarom beschouw de titel van jouw blog 'Varen voor HAMAS' bijna als beledigend voor anderhalf miljoen of zo burgers in de Gaza. Wat je ook van de verklaring van de medewerkster van het Rode Kruis vindt, er groeit daar een generatie op dat Israel slechts kent als een agressieve buur waar alleen maar malheur van komt.

Yehuda Ben Meir zei recent: 'Not all Palestinians are Hamas'. En in het verlengde daarvan zeg ik: 'Niet de gehele pro-Palestina beweging bestaat uit radicale mensen die tegen vrede en verzoening zijn'.
Dat jouw observatie tegenovergesteld is laat ik aan jou. Zeker, zolang je die bewering niet kan onderbouwen.
Dat meer en meer mensen in Nederland enz moeite hebben met het huidige Israel wordt mede geholpen door de ontwikkelingen in politiek Israel. Daar staat democratie meer en meer op de tocht.

Nu ook met de viering van 63 jaar Israel wordt een significant deel van de Israelische bevolking weerhouden hun pijn bij de creatie van die land te uiten dankzij de Nakba wet. Het gevolg is dat twee bevolkingsgroepen die deel uitmaken van hetzelfde land geen vrede kunnen sluiten met elkaar.
Nu de MO wereld om Israel heen verandert omdat Arabische bevolkingsgroepen hun kettingen af willen gooien, belooft dat een roerige tijd te worden. De omgeving wordt een andere. Dat geeft Israel kansen, maar tot dusverre schiet het slechts in een stuip.

op Monday, 9 May 11, schreef Tjalling Tjalsma

@ Ben: De titel 'Varen voor Hamas', onthult de onderliggende en wezenlijke bedoeling van de opvarenden die van plan zijn om richting Gaza op te stomen.
Jij draagt zorg voor de kwetsbare groep Palestijnse vrouwen en mannen. Prima.

Ik maak mij zorgen om de positie van IsraŽl in de wereld.
In IsraŽl namelijk, wonen ůůk heel gewone mensen die snakken naar het in vrede willen leven met hun buren. Maar de leidinggevenden van diezelfde buren schieten op onschuldige inwoners van IsraŽl.
Dat is niet het gevolg van een 'als dan relatie', wťl van de Arabische afwijzing van een Joodse staat op Moslims grondgebied.
Gevolg daarvan is dat met name de Hamas meent het recht te hebben dat als middel voor hun eigen doel, dat is de vernietiging van de Joodse staat, alles geoorloofd is. Ja echt Šlles.

op Wednesday, 11 May 11, schreef Wouter Brassť

De stuipen van de Palestijnen, daarover hoor je Ben nu nooit eens. Ze moeten toch een behoorlijke nekkramp hebben gekregen van het decennialang nee schudden over elk historisch feit betreffende de Joden, Israel, en hun eigen niet zo glorieuze geschiedenis. Er zijn nog altijd 2 partijen nodig voor verzoenen en vrede sluiten.
Voor ranzig moet je trouwens bij de club van Gretta gaan kijken, maar neem wel een teiltje mee. Alleen antisemieten kunnen daar hun eten binnenhouden...

op Wednesday, 11 May 11, schreef Ben

Tjalling,
Ik lees: Nederlands initiatief om de blokkade van Gaza te doorbreken.
Los van de vermelding dat het initiatief slechts van Nederlandse oorsprong is, is de boodschap ondubbelzinnig: De blokkade van Gaza te (door)breken. Het is deze doelstelling waar de meerderheid die deze acties steunen volledig achter staan. Ik laat de conclusie van jou Ė en kennelijk ook die van Ratna Ė dat de bedoeling van de actie is om Hamas in enigerlei vorm te steunen.
Ik gun de anderhalf miljoen Gazanen een bestuur waar iedereen in vrijheid in zou kunnen vinden. Zij kozen in 2006 het beste uit twee slechte alternatieven: de corrupte Fatah of de ideologische Hamas met een sociaal imago; hetzelfde Hamas dat opgericht is door o.m. Yassin en, wonderlijk genoeg, met steun van Israel. Datzelfde Hamas dat een waslijst heeft van (zelfmoord)aanslagen achter zich. (en laten we eerlijk zijn; wie heeft die niet in de regio! Inclusief Israel!) Verwarrend is dat Hamas in 2006 van de internationale mee mocht doen aan verkiezingen en daarna pas gekenmerkt werd als terroristische organisatie (door een deel van de wereld) wegens haar zelfmoordacties in Israel. Zelfmoordacties die sinds 1993 plaatsvonden. Niet dat ik de acties van Hamas goedkeur, in tegendeel, maar vreemd is het wel.
Jij maakt je zorgen om Israel, schrijf je. Om de plaats van Israel. Militair? Kan je niet bedoelen. Politiek? Niet echt. In de wereld staan de belanghebbende machten achter Israel. Dus dat bedoel je ook niet. Maatschappelijk? Tja, daar verliest Israel imago op grote schaal.
Als je de ontwikkelingen in het MO ziet, m.n. over de ĎArabische Lenteí dan lees je en hoor je overal hetzelfde: wij willen vrede en vrijheid. Vrij om te kiezen en denken wat we willen. De overgrote meerderheid snakt niet naar extreme leefvormen, maar naar zoekt ook harmonie en rust.
Vergeet Hamas en haar handvest, vergeet Likud en haar handvest.
Wouter,
Is dat alles wat je te zeggen hebt?

op Monday, 16 May 11, schreef Bart

Tja, Ben, jij denkt dat er steeds meer mensen in Nederland spontaan inzien dat Israel fout is, doordat de politiek steeds vijandiger wordt? Hmmm, vreemd. Hetzelfde zeg je niet over Tadjikistan, alwaar steeds meer bomaanslagen worden gepleegd door radicale moslims. Of de vervolging van Christenen in Indonesie, Egypte, ach, de hele islamitische wereld. Om over de onderdrukking van Joden, homo's, andere minderheden en met name vrouwen te zwijgen in deze contreien. Het schijnt dat de Palestijnen extra bijzonder zijn om de een of andere reden. Vreemd.

Oh ja, waarom zoveel mensen opeens zo anti-Israel zijn? Wat dacht je van immigratie van moslims, waarbij menigeen nogal anti-Israel is, om niet te zeggen antisemitisch. Door de linkse propaganda in de media (let op het NOS journaal als er bijvoorbeeld gesproken wordt over "sektarisch" geweld in Egypte!). Nee, de reden voor dit antisemitisme is de grotere invloed van islamisten en de propaganda in de media. En oh ja, over de "Arabische lente"? Hou toch op. Heel Links Nederland stond op haar kop toen Saddam Hoessein werd verdreven, maar nu hetzelfde gebeurd met Ghadaffi kan er niet hard genoeg worden geklapt. Stelletje hypocrieten! Wat nu in de Arabische wereld gebeurd is uitermate ernstig. Hier komt niets goeds van terecht. Links denkt dat er nu d.m.v. vrije verkiezingen democratie komt. Ja, ja, na 1400 jaar geen democratie gekend te hebben, zullen ze meteen een Westers model ervan importeren en allemaal gelukkig leven? De signalen geven heel andere berichten door: alleen maar allu akbar op straat, aanvallen en verkrachten van journalisten, roep om meer Islam in de politiek, afschaffen Camp David akkoorden, aanvallen Israel, verhevigde vervolging Kopten, het vermoorden van zwarte Afrikanen, invloed van Al Qaida en het oprichten van een politieke partij door het Moslimbroederschap. Ja, dat wordt een geweldige zomer dit jaar!

op Thursday, 19 May 11, schreef Ben

Beste Bart,
Zijn Palestijnen extra bijzonder? Nee! Waarom zouden zij bijzonder zijn? Het zijn gewone mensen, net als jij en ik. Elke man en vrouw wil een prettig (gezins-)leven, elk kind wil zorgeloos spelen.
Laat ik jou een tegenvraag stellen: Zijn IsraŽliŽrs van Joodse afkomst extra bijzonder? En zo ja, waarom? Jij roept die suggestie met je wel die vraagstelling op.
En: wat moet ik met Tadjikistan en Indonesie. Ik wil daar best over discussiŽren maar nu niet. Nu hebben wij het over Israel, de Palestijnen, Gaza, dus zullen wij het gesprek daartoe beperken?
Ik zeg niet dat zo veel mensen anti-Israel zijn. Een getal heb ik niet in mijn hoofd. Ik zou het niet eens weten. Wel observeer ik dat meer en meer mensen die voorheen pal voor Israel stonden, steeds meer kritiek hebben op de staat Israel. Die ontwikkeling speelt bijvoorbeeld bij Ďautochtoneí Nederlanders. Het verhaal daarachter is bekend.
Israel bestaat nu meen ik 63 jaar, en is sinds 1967 bezetter van gebied dat zij heeft veroverd op JordaniŽ en zelfs met een eigen strijdmacht dat internationaal beoordeeld wordt als de 5de sterkste mondiale strijdmacht stelt zij aan de te vormen Palestijnse staat (op een fractie van de oorspronkelijke verdeling van 1948), territoriale en veiligheidseisen, plus garanties van de VS en EU enz als compensatie van haar eigen onvermogen een bevredigende vredesovereenkomst te sluiten met de Palestijnen en omliggende buren. Het zogenaamde verlangen van Israel, de bovenliggende partij in elk opzicht, om veilige grenzen krijgt langzamerhand lachwekkende vormen, gezien vanuit militair oogpunt, en straalt evenzoveel jaren een armzalig onvermogen uit om een uitweg te vinden richting vrede in de regio. Wat het laatste betreft zijn er ook mensen die dat een bewust beleid vinden sinds 1967. Stel, dat je een neutrale lezer bent, dan kan je best iets voelen voor de daarbij aangedragen argumenten.
De huidige ontwikkelingen in Egypte, Tunesie, Libie en Syrie Ė om enkele voorbeelden te noemen Ė beloven veel onrust voor Israel op korte en (middel)lange termijn. Vergelijk dat maar met maatschappelijke omwenteling veroorzaakt in West-EU door de Franse revolutie. Verdiep je eens in de geschiedenis en dan zal je zelf tot de slotsom komen dat wij vele, vele decennia over hebben gedaan om de toen nog heersende middeleeuwse maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen van ons af te schudden.
Terug naar Gaza, want daar gaat het in dit blog om. Ondanks het uitvergroten van de Ďvijandigheidí van sommige partijen en personen van deze actie door Ratna in dit blog, blijf ik er bij dat het divergerende karakter van wereldwijde maatschappelijke en politieke opinies over Gaza en de belegering door IDF een reactie is op een menselijk drama voor anderhalf miljoen Gazanen, waarbij ik de overtuiging heb dat Israel een m.i. kortzichtige beleid voert. Bekend staand met een berucht gezegde van de IsraŽlische belegering van Gaza: "Het idee is om de Palestijnen op een dieet te zetten, maar niet om ze te laten sterven van de honger" is een valse en wrede keus. Het is te zot voor woorden dat de argumentatie van Israel ( Wij willen de import van wapens naar Gaza vermijden) nog geslikt wordt. Daarvoor is dit middel bot en ongeschikt. Dit beleid is failliet. En de internationale politiek beseft het langzamerhand ook. Ban Ki-moon spreekt van ďunacceptableĒ and Zelfs Barack Obama noemde de belegering ďunsustainable.Ē

op Saturday, 28 May 11, schreef Bart

Dag Ben,

Zijn Joden of Israelische mensen bijzonder? Voor mij niet, hoewel ze helaas wel een bijzondere geschiedenis hebben (veroorzaakt door religie aan beide kanten). Ik heb heb helemaal niets met Israel. Vind ik dat ze recht hebben op een eigen staat? Het is geen kwestie van recht, maar van kunnen. Diegenen die sterk genoeg zijn om het klaar te spelen, hebben hier "recht" op. De natuur kent geen rechtvaardigheid, dat is een menselijke uitvinding.

Dat gezegd hebbende: de Joden hadden geen land meer, omdat ze overal verjaagd zijn. En ze zijn uit het huidige Israel eeuwen geleden verjaagd en vervolgd door de Arabieren / moslims. ZE wilden een eigen land hebben en persoonlijk gun ik het ze wel. Dat het nu Israel is geworden, kan ik begrijpen. Het is van oudsher (ook) hun land, helaas spelen de "heilige" plaatsen ook een rol. En de Palestijnen? Tja, keizer Heidanus hernoemde na zijn verovering van Jeruzalem de inwoners daar Palestijnen. De "huidige" Palestijnen komen oorspronkelijk vanuit Jordanie en hebben een minder geldige claim op het land Israel dan de Joden. Desondanks zou het mogelijk moeten zijn om samen te leven zou je zeggen. De reden dat Israel de Palestijnen zo apart houd is omdat zij zich niet kunnen gedragen en geen constructieve houding kunnen opstellen. Ze worden aan alle kanten gebruikt door de omringende Arabische staten om zo de zgn. slachtofferrol van moslims in stand te houden (als politiek wapen). Vind ik het onrechtvaardig? Nee. Het is als een klein kind dat door kwajongengeedrag in de hoek wordt gezet. Telkens als deze uit de hoek mag, begint hij opnieuw met kattekwaad uithalen, zodat hij weer terug moet. Op een gegeven moment moet er een ander beleid worden gevoerd t.o.v. deze jongen, want de reguliere blijkt niet te helpen. Ja, Israel heeft al veel concessies gedaan en iedere keer was het niet genoeg voor de Palestijnen c.q. Arabische Liga.

Jij schildert Israel af als de grote macht in deze. De Palestijnen vormen een minderheid, maar hebben de gehele Arabische Liga achter zich. Als de Palestijnen zich meer constructief opstellen, dan is er veel meer mogelijk. Het is natuurlijk opvallend dat de Gazastrook en de West Bank zo ongelooflijk achterliggen op de moderniteit van de Israelische staat. Zal toch iets met de Islam te maken hebben, vind je niet, als je dit vergelijkt met vele islamitische landen? Het Westen is pas groot geworden toen het Christendom wat meer op de achtergrond kwam en de mensen moderniseerden. Ja, er zijn bloedige revoluties geweest, niet zozeer om democratie te brengen, maar om het juk van het Christendom te temperen. Momenteel zijn er de opstanden in de Arabische wereld. Dat is niet goed. I.t.t. het Westen heeft de islamitische wereld nooit democratie gekend. Iedere revolutie in dit gebied heeft altijd nog geleid tot een ander, soms zelfs meer repressief regime. Natuurlijk gun ik deze mensen het beste, maar revolutie is niet de manier, maar geleidelijke hervormingen onder druk van internationale politiek. Grote kans dat Egypte een tweede Iran wordt, met Yusuf Al-Quaradawi als grote "spiritueel" leider. Je ziet alle signalen hiervoor.

Tot slot: jenoemt Ban KI-moon en Barack Obama als criticasters van het beleid van Israel. NU noem je ook twee enorm objectieve sujetten op, natuurlijk. De VN moet meteen de prullebak in en Obama...Tja, daar zijn geen woorden voor. TEgen Egypte zij hij heel gedreven: "Rise up, youth of Egypt. Rise up!" Twee jaar geleden hoorde je geen piep uit hem toen de jeugd van Iran demonstreerde en dit bloedig werd neergeslagen. Nu hetzelfde met Syrie, terwijl dit toch de twee staten zijn die het grootste gevaar voor de wereldvrede vormen. Deze man moet zijn prioriteiten eens op orde krijgen!

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.