IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Verslag WAAR symposium 2: het internationaal recht en Israel

IMO Blog, 2011

Vervolg op: WAAR symposium 1: boycot Israelische Apartheid?


Internationale-rechtelijke aspecten
Na Hans Jansen was Matthijs de Blois aan de beurt. Ik had hem al eens eerder gehoord en een deel van zijn verhaal bestond uit een herhaling daarvan, waarna er voor het nieuwe deel te weinig tijd over was. Ook ging hij nogal uitgebreid in op de vraag of je wel van bezette gebieden kon spreken. Voor iemand met zijn ervaring vond ik dat om eerlijk te zijn wat knullig. Ik neem aan dat zo iemand van tevoren oefent en weet hoe lang hij nodig heeft. Maar inhoudelijk was zijn verhaal goed, en wie weet is hij bereid het laatste stukje op schrift te stellen?


De Blois begon zijn verhaal onder de titel 'IsraŽl: een staat ter discussie?' (ook de titel van zijn boek over dit onderwerp) en hekelde de disproportionele aandacht voor IsraŽl in de VN. Hij vergeleek IsraŽls positie daar met die van de Joden vroeger: beide waren/zijn immers voortdurend het voorwerp van verachting en discriminatie en beide wordt voortdurend zaken verweten die niet waar zijn of waar andere landen niet op worden aangesproken. Hij kondigde aan de juridische argumenten waar men zich vaak op beroept bij de hetze tegen IsraŽl nader tegen het licht te houden, en ook de boycotacties zelf juridisch en internationaal rechterlijk te zullen beoordelen. Vooral dat laatste leek me interessant, maar zover kwam het helaas niet.

De moderne BDS beweging (boycots van IsraŽl dateren van voor de staat bestond, en zijn bij het stichten van de Arabische Liga reeds als instrument tegen de Joodse staat ingesteld) begon in 2005 met een oproep van meer dan 170 Palestijnse organisaties om IsraŽl te boycotten en te isoleren. Veel organisaties in Europa gebruiken deze oproep als legitimatie voor hun boycotacties, ze doen het immers op Palestijns verzoek. De oproep kwam precies een jaar na de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de legitimiteit van de afscheidingsbarriŤre. De Blois bracht in herinnering dat het om een advies ging dat niet bindend was, dat het een politiek oordeel was in een politieke strijd voor Palestijnse rechten en het ICJ zich daar niet voor had moeten lenen. Voor een uitgebreidere verhandeling van hem hierover, zie: IsraŽl en het internationale recht (1).

Vervolgens ging hij uitgebreid in op de vraag of je wel van een bezetting kunt spreken. Dat is immers een van de zaken die de Palestijnse organisaties aanvoeren voor hun boycot oproep. De naam 'Westoever' is al fout, want die is door JordaniŽ aan het gebied gegeven nadat het het in 1949 illegaal annexeerde. Onder het mandaat heette het nog gewoon Judea en Samaria, een benaming die nu een nogal rechts-religieuze bijklank heeft gekregen.
Hij haalt vervolgens de Balfour Verklaring aan, die spreekt van een Joods Nationaal Tehuis in heel Palestina, en het hele gebied expliciet openstelt voor Joodse vestiging. De Balfourverklaring is overgenomen in het door de Volkerenbond verleende Britse Mandaat in 1922 (San Remo Conferentie). De Blois benadrukte dat het mandaat voor Palestina uniek is, omdat het het enige mandaat is waarin een volk naar onafhankelijkheid wordt geleid dat voor een groot deel nog niet in het beoogde gebied woont. De rechten die in het mandaat worden verleend komen het gehele Joodse volk toe, ook zij die er nog niet wonen. Hij wees er op dat het gebied aanvankelijk ook JordaniŽ omvatte, maar met toestemming van de Volkerenbond in 1923 is beperkt tot aan de Jordaan, een juridisch betwistbare actie.

Toen na de oorlog de VN in plaats van de Volkerenbond kwam, gingen de mandaten over in zogenaamde trustschappen (trusteeships). Voor Palestina is dat er echter nooit gekomen, en zonder nieuwe regeling bleven de mandaatprovisies van kracht (artikel 80 van het VN Handvest). Het delingsplan dat in november 1947 werd aangenomen door een meerderheid van de VN lidstaten is door de Arabische staten en de Palestijnse Arabieren afgewezen, en daarmee bleef dus het oude mandaat van kracht, dat bepaalde dat Joden zich in het hele gebied mogen vestigen. De wapenstilstandsverdragen na IsraŽls onafhankelijkheidsoorlog, zo ging hij verder, waren bedoeld om de troepen te scheiden en de vijandelijkheden te beŽindigen, niet om de grenzen van de nieuwe staat vast te stellen. Het is dan ook onjuist van de 1967 grenzen te spreken en al helemaal om te stellen dat de Palestijnen vanwege de in 1949 gesloten wapenstilstandsovereenkomsten nou recht hebben op een gebied binnen die 'grenzen'. We moeten dan ook spreken van 'omstreden gebieden' waar IsraŽl ook claims op heeft. Ook heeft IsraŽl krachtens het mandaat nog steeds het recht om hier te bouwen, waarmee dus de nederzettingen niet illegaal zijn.

Dit klinkt allemaal best redelijk, maar ik zou zeggen dat het mandaat kwam te vervallen op het moment dat IsraŽl de onafhankelijkheid uitriep, of anders wel op het moment dat het als soevereine staat werd toegelaten tot de VN. Die toelating was overigens niet voorwaardelijk, zoals tegenstanders van IsraŽl vaak beweren.
IsraŽl heeft nadien diverse pogingen ondernomen om vrede te sluiten met de Arabische buurlanden. Het ging daarbij uit van de provisorische grenzen die het toen had, maar de buurlanden wilden er land bijhebben. Zo eiste Egypte een stuk van de Negev in ruil voor vrede, en JordaniŽ wilde een toegang tot de zee. SyriŽ wilde een stuk van Galilea. Deze eisen hadden natuurlijk geen logische of juridische basis, de idee was dat men pas vrede kon sluiten als de vernedering van het verlies van de oorlog ongedaan kon worden gemaakt en daarvoor was een flink stuk land nodig. IsraŽl weigerde dit, en terecht. Er kwam geen vrede, en de Arabische staten weigerden IsraŽl in wat voor grenzen dan ook te erkennen.
Na de Zesdaagse oorlog eisten de Arabische staten opeens dat IsraŽl zich zou terugtrekken tot de 'grenzen' van voor die oorlog, zonder daarvoor in ruil vrede te willen sluiten. De Veiligheidsraad nam daarop resolutie 242 aan, die bepaalde dat IsraŽl zich moest terugtrekken uit 'bezette gebieden', daarbij ruimte open latend voor landcorrecties of uitruil van gebied. De 1949 wapenstilstandslijnen waren ondertussen wel uitgangspunt geworden, en wat daarna is veroverd werd 'bezet' genoemd. Overigens bepaalde 242 ook dat alle staten in de regio recht hadden op veilige en erkende grenzen. Kortom, ik denk dat er juridisch gezien wel wat valt af te dingen op de idee dat de Balfour verklaring en het mandaat nog juridische geldigheid bezitten. Ook de VN Veiligheidsraad heeft verschillende resoluties aangenomen waarin van bezet gebied wordt gesproken en de bouw van nederzettingen wordt veroordeeld.

Voor Jeruzalem ligt het weer anders. De Blois haalt een zaak aan waarin Britse organisaties naar de rechter zijn gestapt (en gelijk hebben gekregen) omdat een folder van het IsraŽlisch toerisme bureau reclame maakt voor de Klaagmuur, en die ligt volgende de betreffende organisaties in bezet gebied. In Nederland is er een soortgelijke zaak geweest, waarbij de reclame code commissie de klagers gedeeltelijk in het gelijk heeft gesteld. Het is natuurlijk krankzinnig om de Klaagmuur, de oude stad in Jeruzalem of de begraafplaats op de Olijfberg, bezet te noemen, maar ze liggen wel buiten de 'groene lijn', ofwel de 1949 wapenstilstandslijnen. Ik neem aan dat de ruimte die 242 heeft gelaten juist is bedoeld om dergelijke zaken aan te kunnen passen, net als enkele dorpen waar de lijn dwars doorheen loopt of het gebied bij Latrun. Het is onrechtvaardig dat de VN weigert te erkennen dat de Joden een zeer grote en rechtmatige claim hebben op Jeruzalem, ook (en juist) op de oude stad en enkele wijken daartegenaan zoals Silwan en Sheikh Jarrah, waar in 1948 duizenden joden uit zijn gevlucht. Tussen 1948 en 1967 heeft JordaniŽ tientallen synagoges in Jeruzalem verwoest, de begraafplaats verminkt en tegen de afspraken in Joden de toegang tot de Klaagmuur ontzegd. Het is dan ook terecht dat IsraŽl de resoluties en eisen van de VN wat betreft Jeruzalem naast zich neerlegt.

Overigens kwam ik laatst de website van de Palestijnse Ambassade in Groot BrittanniŽ tegen, en kijk eens wat zij als hun grondgebied beschouwen: Juist ja, heel IsraŽl. Ook op andere pagina's wordt bijvoorbeeld Jaffa een Palestijnse stad genoemd, en gemeld dat 'Palestina' grenst aan JordaniŽ, Egypte, SyriŽ en Libanon. Misschien moet daar ook eens een zaak tegen worden aangespannen? Overigens vind ik het nog een tikje brutaler om, wanneer je helemaal geen staat hebt, gelijk maar al het grondgebied van IsraŽl erbij in te pikken, dan om in het geval van IsraŽl, ook delen van de Westoever als IsraŽlisch voor te stellen. IsraŽl heeft dit per slot van rekening op het moment wel onder haar controle. Zie verder ook: Misleidende reclame voor Israel?

Vervolgens ging De Blois in op de aantijging dat IsraŽl is gesticht op land dat eerst etnisch is gezuiverd van haar oorspronkelijke bewoners, en nog steeds de oorspronkelijke bewoners discrimineert op grond van hun ras en daarom een Apartheidsstaat is. Hij haalt Omar Barghouti aan, een van de belangrijkste ideologen van de BDS beweging, die spreekt van een langzame genocide op de Palestijnen waarop BDS het antwoord zou zijn. Dit soort aantijgingen zijn een directe aanval op IsraŽls bestaansrecht, en daarom is het van belang ze te bestrijden. Apartheid is door de VN als misdaad betiteld, en de VN Veiligheidsraad nam een bindend wapenembargo tegen Apartheid Zuid-Afrika aan. In de jaren '80 werden in de kielzog hiervan talrijke boycots ingesteld tegen Zuid-Afrika door zowel staten, internationale organisaties en instellingen op allerlei gebied, die uiteindelijk mede het Apartheidsbewind ten val brachten.
In IsraŽl daarentegen is racisme of het aanzetten daartoe bij de wet verboden. Ook zijn er verschillende wetten tegen discriminatie. Het feit dat IsraŽl zich een Joodse staat noemt doet daar niks aan af, en is geen teken van het voortrekken van een bevolkingsgroep. Er zijn diverse staten die hun (culturele) identiteit benoemen in de grondwet, en er zijn zelfs staten die een bepaalde religie als hoofdreligie laten vastleggen. Diverse Arabische staten hebben dit gedaan wat betreft de islam en de sharia. Ook de Wet op de Terugkeer die voor alle Joden geldt doet daar niks aan af. Er zijn verschillende landen die wetten hebben die de affiniteit of verbondenheid met een bepaalde bevolkingsgroep tot uitdrukking brengen. Als voorbeelden noemt hij Duitsland (Wolgaduitsers) en China. Daar zou ik de Surinamers en Antillianen aan toe willen voegen, die allemaal automatisch het Nederlands staatsburgerschap kregen c.q. konden krijgen, waardoor er nu net zoveel Surinamers in Nederland wonen als in Suriname. De Wet op de Terugkeer is een van de grondvesten van de staat IsraŽl. Het doel van deze staat is immers om een plek te creŽren voor Joden waar zij altijd naartoe kunnen en baas in eigen huis zijn. Geen vreemde mogendheden meer die bepalen wat ze wel en niet mogen, onder welke voorwaarden ze hoe vrij hun godsdienst mogen belijden en welke beroepen ze mogen uitoefenen, maar vrij zijn in je eigen land. Dat heeft natuurlijk helemaal niks met apartheid of racisme te maken, juist integendeel.

(Wordt vervolgd)

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.