IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Verslag WAAR symposium 4: slotverklaring over boycot van Israel

IMO Blog, 2011

Vervolg op:
WAAR symposium 1: boycot Israelische Apartheid?
WAAR symposium 2: het internationaal recht en Israel
WAAR symposium 3: boycot Israel, media en Europa

Het symposium eindigde met het aannemen van een slotverklaring, mede gebaseerd op de stellingen van de sprekers.
Ik geeft de verklaring hieronder geheel weer met daaronder nog wat over de discussie rond de totstandkoming en mijn eigen visie.


Slotverklaring symposium 'Boycot van Israel: weg naar vrede?'

Het forum en de deelnemers aan het symposium Boycot van Israel: weg naar vrede? van de Werkgroep voor Accuratesse en Authenticiteit in Reportages (WAAR),

overwegende dat het bestaansrecht van IsraŽl als Joodse en democratische staat door het internationaalrechtelijke zelfbeschikkingsrecht wordt beschermd, en Israel zich op grond van artikel 51 van het VN-handvest mag verdedigen tegen gewapende aanvallen,

overwegende dat Israel onvrijwillig een staat in oorlog is en van verschillende kanten bedreigd wordt door landen en islamitisch-fundamentalistische groeperingen die het bestaansrecht van een
Joodse staat, de enige democratische staat in het Midden-Oosten, niet erkennen en naar hun eigen zeggen ook niet van plan zijn ooit te erkennen,

overwegende dat de argumenten die worden opgevoerd voor een boycot van Israel in vergelijking met de houding ten opzichte van de handelwijze van andere landen in de regio volstrekt onjuist zijn,

overwegende dat een boycot van
Israel leidt tot delegitimering en demonisering van een soevereine staat,

overwegende dat een boycot het
conflict in de regio zal verergeren omdat het IsraŽls vijanden zal sterken
en aanmoedigen de strijd met wapens voort te zetten in plaats van naar de
onderhandelingstafel terug te keren,

overwegende dat een boycot gevaarlijk is voor het voortbestaan van de staat Israel, alsmede voor de democratie in de wereld,

spreken
uit dat een boycot van Israel onrechtvaardig, contraproductief en bovendien
niet rechtmatig is en moet worden afgewezen.

Stichting WAAR te Eemnes

Mijn voornaamste kritiekpunt was, dat een zinsnede over dat de boycot ook binnen IsraŽl tot verharding leidt, eruit is gehaald omdat anderen dat te 'soft' vonden. Mijn pleidooi te erkennen dat er in IsraŽl ook hardliners zijn, maar dit ook te linken aan de anti-IsraŽl hetze, haalde het niet. De ideeŽn van Lieberman en andere rechtse nationalisten en hun invloed op het regeringsbeleid en de uitspraken van sommige rabbijnen en kolonisten laten een verharding zien die ik soms wel kan begrijpen, maar vaak niet goedkeur.

Een verharding die zeker te maken heeft met de toenemende sympathie in het westen voor de Palestijnen en de populariteit van Hamas (op dezelfde manier heeft de erkenning van de PLO in 1974 door de VN en de "zionisme is racisme" resolutie de kolonisten indertijd in de kaart gespeeld). Maar dat wilde er bij een meerderheid niet in helaas. Ook dat is misschien wel een verharding die het gevolg is van de steeds extremer wordende anti-IsraŽl scene, van de wekelijkse haat columns van Thomas von der Dunk tot de eenzijdige reportages van Sander van Hoorn die met een smile op zijn gezicht steeds allerlei halve waarheden loopt te vertellen, tot lezingen van (pro)Palestijnen op allerlei plaatsen, zonder dat ruimte is voor weerwoord of sprekers van de andere kant worden uitgenodigd. Vroeger was de PvdA nog overwegend pro-IsraŽl, en was het heel progressief (en normaal) om pro-IsraŽl te zijn, maar tegenwoordig durven mensen er soms niet eens meer voor uit te komen en van verschillende kanten heb ik gehoord dat men er vrienden door is verloren. Als je, zoals ik, geregeld onder je eigen naam publiceert, krijg je het nodige over je heen, en dat geldt voor Joden in nog sterkere mate. Iedereen die het wel eens voor IsraŽl opneemt wordt als racistische extremist weggezet die zijn opdrachten krijgt van de ambassade of de Mossad.

Ondertussen, en ook als reactie hierop, trappen veel sympathisanten van IsraŽl tegen links, dat immers zo vaak klakkeloos het Palestijnse narratief overneemt, en door representanten waarvan zij ook telkens als extremisten worden weggezet. En hebben zij soms weinig begrip meer voor een kritisch geluid in of over IsraŽl. Voor enige nuance is zo steeds minder ruimte. Het debat polariseert, voor zover er in de media nog sprake is van een debat en dus ook iemand van IsraŽls kant is uitgenodigd.

Maar goed, terug naar de slotverklaring. Wat ik verder miste (maar dat heb ik niet ingebracht) is een verwijzing naar de Apartheidsvergelijking en ook de veelvuldige nazi analogie. Terecht wordt gesteld dat de boycot gevaarlijk is voor het voortbestaan van IsraŽl (Ik zou liever zeggen: "de BDS beweging draagt bij aan IsraŽls delegitimering en is niet gericht op vrede en een tweestatenoplossing maar op het bestrijden van IsraŽl als staat"). De boycotbeweging bedreigt IsraŽls legitimiteit juist door haar met zeer verderfelijke landen en regimes te vergelijken. Bovendien blijkt uit die vergelijkingen hoe radicaal de BDS beweging is. Een westerse democratie, hoe imperfect ook, vergelijken met openlijk racistische regimes, die dit racisme in wetten hadden vastgelegd en alle democratische en gelijkheidsbeginselen overboord hadden gegooid, zegt natuurlijk meer over degene die de vergelijking maakt dan over IsraŽl. Dat een boycot van IsraŽl de democratie in de wereld bedreigt had er van mij nou weer niet in gehoeven. Wordt de Nederlandse democratie bedreigd door de BDS beweging? Zouden wij minder democratisch zijn indien de Nederlandse regering de diplomatieke betrekkingen met IsraŽl zou bekoelen en een wapenembargo afkondigde? Het zou zeer onjuist zijn, het zou misschien zelfs een moreel dieptepunt zijn en natuurlijk vreselijk hypocriet gezien de fouten die wij en de NAVO in Afghanistan en elders maken, maar Nederland zou er niet minder democratisch van worden. DemocratieŽn doen soms domme en foute dingen.

Tot slot had er van mij niet in gehoeven dat IsraŽl de enige democratie is in het Midden-Oosten. Ik vind een boycot even fout als er meer democratieŽn zijn, en bovendien kun je erover twisten in hoeverre sommige andere landen democratisch zijn. Turkije is bijvoorbeeld redelijk democratisch, al ligt dat officieel niet in het Midden-Oosten. En in de regel erboven staat ook al eens dat IsraŽl een democratie is. Okay, genoeg gezeverd. In zo'n verklaring staat het nooit precies zoals je het zelf geschreven zou hebben, en op hoofdlijnen kan ik me er zeker in vinden. De verklaring is als persbericht rondgestuurd, maar ik heb er niets van teruggezien in de media. Dat is jammer, want je hoopt toch dat zo'n verklaring, waar enkele bekende sprekers en zo'n honderd aanwezigen zich achter hebben geschaard, als een signaal wordt gezien, een aanklacht tegen boycots en de doorgeschoten anti-IsraŽl stemming onder veel mensen en media. Misschien moeten we meer bekende mensen achter ons krijgen, en meer handtekeningen verzamelen.

Het was al met al een leuke en geslaagde dag, en voor herhaling vatbaar. Het zou leuk zijn als er dan ook een of meerdere vrouwen zouden spreken, en als ook iemand uit progressieve hoek de demonisering van IsraŽl zou bekritiseren.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.