IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De waan en de hetze over Israel en de Palestijnen

IMO Blog, 2011

Op mijn vorige artikel kwamen op de Volkskrantblog nogal wat reacties, onder de blog maar ook op andere Volkskrantblogs. Hieronder een weerwoord, allereerst op de reacties van Robert van Waning. Stukjes hiervan heb ik ook al als reactie gepost.


Robert van Waning vindt dat Hamas net zoveel recht op wapens heeft als Israel, en dat de Arabieren net zoveel recht hebben om te winnen als Israel. Sterker nog, de Palestijnen hebben recht op evenveel wapens als Israel zodat er evenwicht is, en een reden dat het conflict maar blijft Ďdooretterení is dat Israel zoveel sterker is en kan doen wat het wil. Ook zou het terecht zijn dat de Palestijnen 1948 ongedaan willen maken. Hij snapt ook niet hoe ik me aan de zijde kan scharen van de wrede onderdrukker en hij vergelijkt Israel zelfs met de naziís.

IsraŽl heeft het modernste en krachtigste leger in dat deel van de wereld. Jullie zijn op eigen initiatief in oorlog met de oorspronkelijke inwoners van jullie land. Zij beschikken niet over een leger en een luchtmacht, maar zij willen zich natuurlijk wel blijven verzetten tegen jullie bezetting en onderdrukking van hun land en hun volk. Geef ze eens ongelijk, als je durft.

De idee dat het conflict beter opgelost kan worden als de Palestijnen meer wapens hebben is, laten we zeggen, apart. Wanneer de Palestijnen meer wapens hebben zal er meer strijd zijn en zullen er meer doden vallen. Daar komt bij dat Hamas expliciet als doel heeft zoveel mogelijk burgers te treffen en het leven voor Joden in Israel onmogelijk te maken. Dus als Hamas sterker wordt, zullen er meer burgerslachtoffers vallen. Dit geldt ook voor de aan Fatah gelieerde Al Aqsa Martelaren Brigades en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Israel probeert burgerslachtoffers te voorkomen. Operaties worden soms afgeblazen als er een te groot risico is op burgerslachtoffers. Bovendien: als Israel haar wapentuig daadwerkelijk tegen de burgerbevolking in zou zetten zou het in een dag duizenden doden kunnen veroorzaken. Israel probeert met haar moderne wapentuig juist de voorkomen dat haar eigen burgers het doelwit worden van Palestijnse aanslagen. Het is nu alweer even geleden, maar in de eerste jaren van deze eeuw vielen er per jaar honderden burgerslachtoffers door zelfmoordaanslagen, en velen dachten dat Israel daar geen antwoord op zou hebben. Later waren het de raketten die vooral het leven van mensen in Sderot en omgeving, maar later ook Ashkelon en Ashdod, in gevaar brachten. Er zijn inderdaad weinig doden gevallen door de raketten, maar dat komt voor een flink deel omdat Israel de scholen sluit als er aanvallen zijn en schuilkelders heeft gebouwd. Ook is er nu een (peperduur) systeem om de raketten te onderscheppen en uit te schakelen voordat ze doel kunnen treffen.

Het probleem is niet dat de Palestijnen geen moderne vliegtuigen en tanks hebben, en er door mega aanslagen duizenden doden vallen in Tel Aviv (is dat wat Van Waning zou willen?) maar dat velen het hele land willen hebben en nog steeds 1948 ongedaan willen maken. In reactie op bovenstaande comment heb ik geschreven:

Ik geef ze graag ongelijk, of beter gezegd, als ze blijven kiezen voor strijd, dan moeten ze ook accepteren dat ze kunnen verliezen. Zo was het in 1948 toen ze de oorlog begonnen en zo is het nu. Israel is niet Ďop eigen initiatiefí in oorlog, maar op initiatief van de Palestijnen en Arabische staten, die geen enkel compromis accepteerden. Zij beschikten wel over een leger en luchtmacht, dat gelukkig niet sterk genoeg was om Israel te verslaan. Dat had meer met een slechte organisatie en motivatie te maken dan met een gebrek aan wapens. Er zijn van beide kanten verkeerde dingen gedaan en ik wil Israel niet 100% goed praten, maar de oorzaak van het conflict ligt duidelijk aan Arabische zijde. Ook nu stelt president Abbas zich bijzonder compromisloos op, en stelt voornamelijk eisen, terwijl Israel zonder voorwaarden vooraf wil gaan praten.

De Arabieren hebben niet alleen het delingsplan van 1947 verworpen, maar ook dat van 1938 waarin ze ca. 85% van het land toebedeeld kregen. Land, dat al eens was verdeeld toen het grootste deel van het mandaatgebied werd afgesplitst en aan de Hashemieten gegeven.

Wat betreft de opmerkingen dat het toch terecht is dat de Palestijnen Ďhuní land terug willen hebben en daarvoor vechten, ook nog het volgende:

Ook de Joden, die duizenden jaren in het gebied dat nu Israel is en andere delen van het Midden-Oosten hebben gewoond, hebben recht op een staat en een plekje onder de zon. Het gebied is nooit een Palestijnse staat geweest. Mensen als van Waning kunnen er geen enkel begrip voor opbrengen dat ook de Joden zelfbeschikking willen, vrijheid, een plek waar ze eigen baas zijn en zich niet als minderheid hoeven aan te passen en maar moeten afwachten hoe lang het goed gaat. In heel het Midden-Oosten zijn Arabische staten ontstaan (terwijl daar ook minderheden als Joden, christenen, Koerden etc. woonden), maar de Joden mogen geen staat hebben op ca. 0,5% van het gebied. Dat noemt men rechtvaardigheid en ik wordt ervan beticht aan de verkeerde kant te staan. De Joden zijn in de Arabische wereld altijd tweederangsburgers geweest, gedoogd en soms meer, dan minder onderdrukt en vernederd (zie ook: Geschiedenis Joden). Ze waren hun positie nooit zeker en ze moesten altijd op hun hoede zijn, voorzichtig zijn, opereren binnen de marges die hen werden gegeven. Gezien het virulente antisemitisme dat vooral in de 20ste eeuw opkwam, valt het ergste te vrezen voor de Joden zouden zij een minderheid worden in een Arabisch Palestina.

Mensen als Van Waning zien een onderdrukt hulpeloos en machteloos Palestijns volk en een oppermachtig Israel dat doet wat het wil en in wreedheid en ideologie niet onderdoet voor de naziís. Ik zie een volk dat steeds maar weer probeert om, soms met hulp van Arabische landen, zoveel mogelijk Israeliís te doden en zo de Joden uit het gebied te verdrijven. Als ze konden zouden Hamas & co vele, vele doden maken, en het leven voor Joden in Israel onmogelijk maken. Dit zeggen ze continu, en ook sommigen in Fatah zeggen dat in iets bedektere termen. Ook in de media onder de Ďgematigdeí Palestijnse Autoriteit worden Israel en de Joden gedemoniseerd en de Holocaust ontkend. Men gebruikt ook vreedzame(re) middelen om tegen Israel te vechten, zoals demonstraties (waarbij overigens wel erg vaak met stenen wordt gegooid of ander geweld gebruikt) en de PA is een stevig diplomatiek offensief tegen Israel begonnen. Deze initiatieven zijn, evenals de gewelddadige strijd, niet gericht op het vinden van een compromis en het werken aan verzoening, maar op het bestrijden van Israel als staat. Vandaar de boycot oproep van meer dan 170 Palestijnse organisaties, vandaar de eis dat miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen kunnen Ďterugkerení naar Israel, en vandaar de vele opruiing in Palestijnse media, door imams en op scholen.

Ik zie een klein land dat soms hard om zich heen slaat om zich de vijanden van het lijf te houden. De strijd is natuurlijk niet alleen tussen Israel en de Palestijnen, maar tussen Israel en Hamas, Hezbollah, Iran, SyriŽ en vele anderen in de Arabische wereld die zeggen dat Israel geen bestaansrecht heeft, in wat voor grenzen dan ook, die het een kanker noemen die zo snel mogelijk verwijderd moet worden en die het jammer vinden dat de naziís hun werk niet hebben afgemaakt. Dat is waar Israel mee te maken heeft en waar het zich tegen moet verdedigen.

Ik vind Israels bestaansrecht zeker het verdedigen waard, ondanks de fouten die het maakt, en ik vind de delegitimering van Israel het bestrijden waard. Ik vind het daarbij bijzonder triest dat juist links, dat voor de zwakkere en rechtvaardigheid zegt op te komen, zo voorop loopt in deze strijd tegen Israel, en zich zo kritiekloos opstelt tegenover Israels vijanden. Met mijn blogs en publicaties probeer ik een tegenwicht te bieden tegen deze hetze, en de eenzijdigheid in de media die steeds klakkelozer het Palestijnse narratief overnemen zonder de feiten te checken.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Thursday, 30 June 11, schreef Ronald Sevenster

Geachte mevrouw Pelle,

U vindt het bijzonder triest dat politiek links dat voor de zwakkeren en rechtvaardigheid zegt op te komen zo voorop loopt in de strijd tegen Israel. Ik denk dat deze linkse hobby om anti-Israel te zijn heel goed te verklaren is. Het linkse denken is naar mijn mening door en door pervers en nihilistisch. Het gelijkheidsdogma dat daarin heerst leidt, samen met het anti-religieuze beginsel van links, tot een collectivistisch secularisme dat zich ten doel stelt alle traditionele en bijbelse grondslagen van onze beschaving uit te wissen. Men weet in linkse kring heel goed dat dit "ideaal" geen gestalte kan krijgen zolang er een joods volk en een joodse staat bestaan. Daarom moet eerst de joodse staat gedeligitimeerd worden, en als dat gelukt is kan het joodse volk verder onschadelijk gemaakt en onderdrukt worden.

Het zogenaamde opkomen voor onderdrukten door links is voornamelijk een farce. Het linkse denken drijft op de idee een voortdurende caroussel van onderdrukten, die in hun verzet gesteund moeten worden, maar maakt nooit ernst met het aanleggen van inhoudelijke criteria of het positief opbouwen van een staat en een samenleving op houdbare grondslagen en gezond verstand in plaats van dogmatische en ideologische prietpraat. Het omverwerpen van een onderedrukkend regime wordt bij links altijd een doel op zichzelf.

Zogenaamde onderdrukten zijn vanuit links perspectief altijd reeds geweldig en hebben altijd gelijk, alleen reeds om het feit dat ze onderdrukt zijn, al zijn het verder ook de grootste moordenaars en schurken. Vandaar de linkse voorkeur voor criminelen en politieke raddraaiers. Dat zijn namelijk allemaal "onderdrukten".

Maar het joodse volk, dat zelfs onder de ergste onderdrukking zijn waardigheid nog niet verloren heeft, behoeft niet op enige consideratie van links te rekenen. Een volk met een oude, aristocratische cultuur en godsdienst (gebaseerd op uitverkiezing en afkomst), daar kan politiek links niets mee. Het joodse volk is gevaarlijk voor het linkse ideaal, al zijn er historisch gezien ook vele Joden geweest die zich hebben laten misleiden door de linkse ideologie.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.