IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel: zoveel cliches op zo weinig vierkante kilometer

IMO Blog, 2011

Dagblad Trouw wordt steeds negatiever in haar berichtgeving over Israel, en is hard op weg om NRC Handelsblad te evenaren qua vooringenomenheid, eenzijdigheid, het brengen van meningen als feiten en het brengen van onjuistheden. Het artikel 'Israel, dat kleine stukje aarde' van Jos Palm, over onder andere de recente reis van schrijver Thomťse naar Israel, staat boordevol afgekloven clichťs. Het zijn de dingen die mensen graag lezen en horen over het conflict en die perfect resoneren met de vele artikelen en reportages die men al kent over Israel, zodat het bekende beeld wordt bevestigd en men het comfortabele gevoel heeft een ingewijde te zijn, die het land en het conflict inmiddels kent.
Een paar voorbeelden:


De Nederlandse schrijvers Abdelkader Benali en P.F. Thomťse bezochten onlangs IsraŽl. De ellende die zij kenden van televisie bleek in het echt nog veel dwazer en naargeestiger te zijn.

Natuurlijk, het is altijd nog erger dan men dacht. Er is meer ellende, meer lijden, de muur maakt steevast een 'verpletterende indruk', en de vele soldaten in Israel en de checkpoints geven het gevoel in waar oorlogsgebied te zijn beland.

Onlangs traden twee auteurs in het spoor van Bomans: P.F. Thomťse en Abdelkader Benali. Het wonderland is er intussen niet sprookjesachtiger op geworden. Was Bomans' relaas (te vinden in 'Van dichtbij gezien') nog getekend door het optimisme van de ontroering, bij Thomťse en Benali overheerst de verbazing over zoveel menselijk leed en geweld op zo weinig vierkante kilometer.

Het klinkt misschien cynisch, maar naar verhouding is er niet extreem veel leed per vierkante kilometer in Israel/Palestina. In het conflict zijn relatief voor zo'n langdurig conflict niet bijzonder veel doden gevallen, en op de meeste vierkante kilometers in het gebied is het redelijk goed toeven. Zeker, er is ellende, en aan beide kanten zijn veel gezinnen getekend door geweld. De meeste Israeli's hebben met de vele zelfmoordaanslagen te maken gehad, er iemand door verloren of kennen mensen die gewond zijn geraakt, en velen ook zijn een zoon in het leger verloren. Veel Palestijnen kennen iemand die in een Israelische gevangenis zit of heeft gezeten of bij 'het verzet' heeft gezeten en daarbij is omgekomen. Ik vind het echter een clichť om te spreken van 'zoveel leed en geweld op zo weinig vierkante kilometer'. Dat wordt nooit gezegd van Soedan (teveel leed maar vooral ook teveel vierkante kilometers, dus dat is niet zo'n mooie tegenstelling) of een van de vele andere Afrikaanse landen die al decennia door burgeroorlogen worden geteisterd of door rebellenbewegingen waarvan velen nog nooit hebben gehoord (geen idee dus van de hoeveelheid leed, laat staan de vierkante kilometers), of het leed van Palestijnen buiten het gebied, bijvoorbeeld in de vluchtelingenkampen in Libanon, SyriŽ of JordaniŽ (veel leed op weinig vierkante kilometers maar een interne Arabische aangelegenheid). In Iraanse gevangenissen is er waarschijnlijk veel meer leed op veel minder vierkante meters, maar daar kun je niet vrij rondkijken, over de suq lopen en vanaf een terrasje de muur bewonderen, om er vervolgens in dergelijke gemeenplaatsen over te praten.

Wat Israel en de Palestijnse gebieden zo uniek maakt, en zo aantrekkelijk voor mensen van allerlei vredes- en mensenrechtenorganisaties, intellectuelen en andere mensen die graag in de picture zijn, is dat er een sfeer van oorlog en geweld is in een land waar je als westerling goed kunt toeven. Je reist naar de muur, naar een vluchtelingenkamp, praat met mensen van Gush Shalom en het Alternative Information Center en gaat dan weer naar je hotel in Jeruzalem en drinkt nog wat in een hippe bar, om je daar vervolgens over die tegenstellingen te verbazen en tegenover de meegereisde camera trendy dingen te zeggen. Als toerist en als reiziger op 'fact finding mission' ben je in Israel en ook op de Westbank relatief veilig, het verfoeide Israel met z'n checkpoints, afscheidingsbarriŤre en goede veiligheidsdiensten zorgt ervoor dat er nauwelijks nog aanslagen worden gepleegd, en er geen chaos uitbreekt op de Westoever. Bovendien zijn er moderne, Westerse voorzieningen, struikel je niet over de zwervers en komen er niet continu drommen kinderen achter je aan bedelen zoals in derde wereld landen.

"Het bouwen van tunnels gebeurt met dezelfde ernst als waarmee in deze regio de piramiden moeten zijn gebouwd", constateert Benali bij de Palestijnse onderaardse gangen in Gaza. Thomťse schrijft bij het zien van de negen meter hoge muur die Bethlehem scheidt van het IsraŽlische territorium: "Baf. Midden in de bebouwde kom. Wie zoiets neerzet, wil datgene wat daarachter is nooit meer terug hoeven zien."

Leuk gevonden vergelijking, maar het slaat natuurlijk niet echt ergens op. De piramides staan er duizenden jaren later nog, en zijn gedurende honderden jaren (door slaven) gebouwd. De tunnels storten geregeld in, om nog te zwijgen over de Israelische bombardementen. De opmerking over de muur is nogal uit de lucht gegrepen. Men wil vooral niet meer van gebied achter die muur beschoten worden. Het is een tijdelijke maatregel. Dat het geen fraai gezicht is is bekend en al ca. een miljoen keer opgemerkt. Maar ja, als je als bekende schrijver in het gebied bent en er wordt je iedere avond een camera onder de neus geduwd, moet je er wel wat over zeggen.

Thomťse schrijft ongeduldiger en confronterender. Hij wil wel objectief zijn, maar kan hij het helpen dat je gekken in een gekkenhuis gek mag noemen, ook al is hun gekte uit naam van een of andere godheid.

Klinkt mooi, beetje literair ook, en toch down to earth. Solliciteert de schrijfster van dit stuk naar het volgende UCP reisje naar het gebied? Thomťse wil volgens mij helemaal niet objectief zijn. Het doel en de stijl van zijn boek zijn treffend beschreven door Jeroen Vullings in Vrij Nederland:

Deze cynische NCRV-types, die niet malen om zoiets als de waarheid of nuance, maar die het slechts te doen is om platte, kijkcijferstuwende propaganda, door ongefilterde emotie te ontlokken aan manipuleerbare naÔevelingen, willen Thomťse in hķn film dringen. Een film die zou kunnen heten: The making of a fellow traveller. Hij bestrijdt hen met hun eigen wapenen, hij maakt zijn eigen film: 'Grillroom Jeruzalem. Starring: Rosita Steenbeek & Jan Siebelink. Also starring: Antoine Bodar as "the priest".' Hij speelt daar niet in mee, trouw aan zijn schrijversroeping: 'Laat mij alsjeblieft het scenario maar schrijven.'
Tegenover die ontromantisering stelt hij een revitalisering van door decennialange nieuwsgewenning inhoudsloos geworden begrippen Ė de reden waarom berichten uit IsraŽl en Gaza nauwelijks meer tot hem doordrongen. De lege woorden weer betekenis geven lukt hem alleen door dicht bij zichzelf te blijven. Vandaar het perspectief van het schoolreisje, waarbij Thomťse en Siebelink zich tijdens een bijeenkomst met onverstaanbaar mummelende geestelijk leiders liever vergapen aan een leuk jong Arabisch ding. Pret van geile pubers.

Bij dat hilarische schoolreisjeperspectief hoort ook zijn 'luiheid'. Betrekkelijke luiheid, want hij schreef wel Grillroom Jeruzalem. Maar alle ideologisch gekleurde informatie die hij ter voorbereiding thuis kreeg, liet hij ongelezen. Achter die desinteresse schuilt zijn verweer, zijn weigering een gedicteerde versie van de werkelijkheid te betreden.


Ik begrijp hieruit dat Thomťse niet zozeer op zoek was naar 'de waarheid', naar hoe het nou allemaal werkelijk zit en wie er nou (wanneer) gelijk heeft, en zich verzet tegen te opzichtige pogingen om hem een voorgekauwde versie van de werkelijkheid op te dringen. Zijn boek bevat vooral zijn impressies, een persoonlijk verslag, zijn beleving, en misschien ook een poging om de vele clichťs over het conflict voorbij te gaan en in te ruilen voor een authentiekere beschrijving 'dichter bij hemzelf'. Hij stelt zich teweer tegen de ideologen van UCP en de NCRV, maar ook de religieuze kolonisten en het gedweep met Arafat. Het probleem is niet dat hij gekken gek noemt, maar dat hij - ondanks zijn zelfverklaarde kritische houding - niet aan de bekende clichťs ontkomt. Hij heeft zich niet echt in het conflict en de achtergrond verdiept, en wil niet uitzoeken wie nou gelijk heeft. De ietwat cynisch-afstandelijke, maar tegelijkertijd ook persoonlijke benadering waarvoor hij heeft gekozen is waarschijnlijk comfortabeler - en kost minder tijd. Maar daarmee ben je nog niet objectief.

Ondertussen blijft het gissen naar het antwoord op de vraag wat Thomťse en Benali zoeken in het Beloofde Land. Als het niet zo goedkoop klonk, zou je iets kunnen mompelen over fellow-travellers van de humaniteit. Maar misschien zijn ze veeleer fellow-travellers van de Europese onthandheid met dat kleine stukje aarde, waar Joden naartoe zijn gevlucht, Palestijnen nauwelijks kunnen ademen, en waar nog altijd een christelijk theater wordt opgevoerd dat Bomans, ondanks zijn kritiek, terugvoerde naar zijn kindertijd van het kribje en het kerststukje.

Waar Palestijnen nauwelijks kunnen ademhalen? Omdat Israel de lucht vervuilt, of er expres de zuurstof uithaalt voordat ze de lucht de Westoever op blazen? Is dat de laatste claim? Israeli's stelen niet alleen land, water, grondstoffen, de Palestijnse cultuur en klederdracht en organen, maar nu dus ook lucht. Naast de fake quotes die in de 'documentaire' Homeland van propagandist Georg Sluizer weer eens werden opgerakeld, en de aantijgingen dat Israel iets te maken heeft met het aangerichte bloedbad in Noorwegen, kan dat er ook nog wel bij. Okay, het wordt overdrachtelijk bedoeld. Wat men er precies mee wil zeggen blijft zo lekker vaag, maar een beeld wordt opgeroepen van zware onderdrukking, van het onmogelijk maken voor de Palestijnen om te leven. Ik zelf heb heel wat anders gezien in Ramallah, Bethlehem, Jericho en Oost Jeruzalem. Een heel normaal leven, met veel winkels, veel auto's en taxi's, en veel leven op straat. In de vluchtelingenkampen (eigenlijk arme woonwijken waar terroristen - en bandietenbendes vaak de dienst uitmaken) is het minder goed toeven, maar ligt dat aan Israel of aan het feit dat de PA en Hamas weigeren om de nakomelingen van de vluchtelingen fatsoenlijke huisvesting aan te bieden? Israel heeft in het verleden aangeboden hieraan mee te werken en betalen, maar dat werd afgewezen en als truc uitgelegd om de vluchtelingen hun 'legitieme rechten' te ontnemen. Toen het ooit in Gaza nieuwe woonwijken bouwde voor de ontheemden, werd Israel zelfs door de VN op de vingers getikt.

Jos Palm heeft een op het eerste gezicht aardig stukje geschreven, prettig leesbaar omdat het genoeg aanknopingspunten bevat voor de bevooroordeelde lezer maar zonder expliciet anti-Israel te worden. Tja, Israel, dat kleine stukje aarde, waar al zolang om gevochten wordt, als al die fanatici daar toch eens wat redelijker wilden worden...

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.