IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestina of Israel: wie heeft recht op het land?

IMO Blog, 2011

Naast de historische en religieuze connectie van de Joden met het land Israel/Palestina, en het feit dat de Arabieren er eeuwenlang de (overgrote) meerderheid waren, gebruiken beide partijen vaak VN documenten en andere internationaal gerechtelijke documenten en uitspraken om hum claims te rechtvaardigen. De belangrijkste hiervan zijn de Balfour verklaring, het Britse mandaat, de San Remo conferentie, het delingsplan uit 1947, en resolutie 242 en 337. Deze documenten en gedane uitspraken zijn vaak op verschillende manieren te interpreteren en worden door beide partijen vaak misbruikt voor eigen doeleinden.


Zo ontkennen antizionisten dat het mandaat de Joden in feite zelfbeschikking gaf en de voorloper van een staat, en menen zij bovendien dat de Britten Palestina ook aan de Arabieren hadden beloofd, wat twijfelachtig is. Ze wijzen er ook op dat het mandaat stelt dat de rechten van andere gemeenschappen moeten worden gewaarborgd, maar vermelden niet dat het hier om burger- en religieuze rechten gaat, niet om politieke of nationale. Rechtse zionisten menen daarentegen dat het mandaat hun een staat gaf op het hele gebied en gebruiken dat als bewijs dat de nederzettingen legaal zijn (Joodse vestiging in het hele land, en aanvankelijk zelfs in wat nu JordaniŽ is). Het Britse Mandaat stelt:

Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favor of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

De Britten hebben de betekenis hiervan zelf overigens in de loop der jaren nogal 'aangepast', vooral onder druk van het Arabische verzet en geweld in Palestina. Zij hebben meerdere malen geprobeerd de Joodse immigratie te beperken, wat een schending van de provisies van het mandaat zou zijn, en in 1939 uiteindelijk strenge restricties ingevoerd.

In de MacMahon-Hussein correspondentie (1915, dus ruim voor het mandaat en voor de Balfour verklaring) heeft Sir Henry Mc Mahon namens de Britse regering alle Arabische op Turkije te veroveren gebieden beloofd aan Sherif Husayn (Hussein) uit Mekka, behalve een stuk ten Westen van SyriŽ:

"The two districts of Mersina and Alexandretta and portions of Syria lying to the west of the districts of Damascus, Homs, Hama and Aleppo cannot be said to be purely Arab, and should be excluded from the limits demanded."

Ami Isseroff zegt daarover:

The area was only defined approximately.
No authoritative maps based on this promise were ever published. The origins of the boundary suggested are obscure, and may have had their origin in the instructions of Sir Edward Grey that Damascus, Homs, Hama and Allepo should be under Arab control. (see discussion by Elie Kedourie, Islam and the Modern World, Holt, Rhinehart and Winston, 1980, pp 297 ff).

Either interpretation could be supported by the vague boundary description in the letter, and partisans of the Zionists and Palestinians have produced maps that support their contentions. The Arab claim that Palestine was definitely part of the land assigned to the Arabs is not wholly consistent with the phrase in the letter, which says of the excluded areas "cannot be said to be purely Arab, and should be excluded from the limits demanded. Palestine "could not be said to be purely Arab" in the same sense as the area of modern Lebanon certainly, because, especially in Jerusalem, the Turkish government had given a great many "concessions" to both foreign governments and to church groups. Moreover, there is a British undertaking to safeguard the holy places, which would hardly have been necessary if Palestine was not part of the area. The British later claimed that the Balfour declaration was consistent with the McMahon correspondence and the Sykes-Picot agreement, but the three documents seem to contradict each other.


Dit soort ambiguÔteit lijkt helaas kenmerkend voor veel wat er over Israel en het conflict wordt gezegd. Maar zelfs wanneer Palestina toen wel aan de Arabieren was beloofd, dan nog heeft die belofte geen enkele juridische waarde, zoals de Balfour verklaring ook pas waarde kreeg doordat die met het Britse mandaat is geÔmplementeerd, dat door de Volkerenbond aan Groot-BrittanniŽ is toegewezen. Erger is dat GB niet alleen een belofte maar een overeenkomst met internationale legitimiteit schond met het White Paper van 1939, waarin niet alleen de Joodse immigratie tot strenge quota werd beperkt, maar ook het kopen van grond door Joden ernstig werd bemoeilijkt en de mogelijkheden en voorwaarden waaronder zij mochten bouwen. Het mandaat spreekt immers van:

ART. 6. The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State lands and waste lands not required for public purposes.

De reden voor deze breuk is dat de Britten de grote Arabische opstand probeerden te stoppen door aan de Arabische eisen en klachten tegemoet te komen. De Arabieren waren vanaf het begin fel tegen de immigratie van Joden en tegen het hele mandaat, en vanaf 1920 zetten zij die protesten geregeld kracht bij door middel van geweld. Moefti Hai Amin Al Hoesseini speelde daarbij een belangrijke rol. Bij de opstand van 1936-1939 moordde zijn radikale fractie duizenden gematigdere tegenstanders uit, naast honderden Joden. Door deze opstand raakten de Palestijnen overigens behoorlijk verzwakt, waardoor ze tien jaar later minder kans maakten tegen de zionisten.

Vanwege de vele onlusten en het geweld kwamen de Britten tot de conclusie dat beide volken niet in een land samen konden leven en het land dus gedeeld moest worden. Hiertoe werden in 1937 al voorstellen gedaan, waarbij de Joden 15-20% van het gebied zouden krijgen, de Palestijnen een ruime meerderheid en een klein deel geÔnternationaliseerd zou worden. De Arabieren verwierpen deze plannen omdat ze tegen Joodse zelfbeschikking waren en bang waren dat de Joden van daaruit een groter gebied zouden veroveren. De zionisten accepteerden de plannen met tegenzin, vooral met het oog op de groeiende macht van de nazi's in Europa. Men wilde een plek hebben waar de Joden vrijelijk naartoe konden emigreren, want onder de Britten werd dat steeds lastiger.

De delingsplannen, waaraan aanvankelijk ook het idee van verplaatsing van de bevolking naar 'hun' gebied aan was verbonden, vormden een nieuw idee om de problemen in Palestina op te lossen. De Joden steunden dit principe omdat ze daarmee in ieder geval in een deel van het gebied ook echt onafhankelijk zouden worden en vooral, er onbeperkt Joden naar dat gebied konden emigreren. De Arabieren waren er om precies deze reden fel tegen. Voor hun was alleen een Arabisch Palestina aanvaardbaar. De Joden die er al voor 1917 waren mochten blijven, de rest moest terug en er mochten vooral ook geen nieuwe Joden bijkomen. Dat er ook Arabieren uit bijvoorbeeld JordaniŽ en SyriŽ naar het mandaatgebied Palestina waren geÔmmigreerd vanwege de grotere welvaart en werkgelegenheid, dat doet even niet ter zake.

Hoewel de VN deling voorstelde en daarmee een Joodse staat legitimeerde, beweren veel apologeten van de Palestijnen nu dat dat niet rechtvaardig was en praten de Arabische afwijzing goed. Men zegt dat niet van de Palestijnen verwacht kan worden dat zij zomaar de helft van hun land moesten afstaan en ook dat de Palestijnen niet om hun mening/toestemming is gevraagd.

De Britten hebben de Arabieren wel degelijk bij de besluitvorming proberen te betrekken maar zij weigerden iedere samenwerking en ieder compromis. De Britten en internationale gemeenschap wilden met deling beide groepen tegemoet komen, en de nationale aspiraties van beide recht doen. Beide volken hadden immers gerechtvaardigde claims op het land, de Joden omdat er altijd Joden hadden gewoond en zij er vroeger onafhankelijk waren. Daar kwamen de Jodenvervolgingen, die de noodzaak van onafhankelijkheid onderstreepten, nog bij. Overal, ook in de Arabische wereld, werden Joden als minderheid op zijn best gediscrimineerd en aan vernederende regels en praktijken blootgesteld, en op zijn slechtst vervolgd en vermoord. De Arabieren hadden gerechtvaardigde claims, omdat zij er de meerderheid waren en niet onder een voor hen vreemde, Joodse heerschappij wilden leven.

Wanneer mensen zeggen dat de Palestijnen zomaar de helft van hun land moesten afstaan, ontkennen ze de gerechtvaardigde Joodse claims erop. Bovendien was het land nooit in handen geweest van de Palestijnen, en waren zij toen nog geen apart volk; de Arabische bewoners van Palestina identificeerden zich vaak met de plaats waar ze vandaan kwamen of algemeen als moslim of Arabier. Velen identificeerden zich eerder met SyriŽ dan met een apart Palestina, een geografische benaming die niet naar een staatkundige eenheid verwees maar naar een streek binnen het Ottomaanse rijk. De Palestijnen stonden dus niks af, in tegendeel, ze zouden wat krijgen als ze de delingsresolutie uit 1947 hadden aanvaard. Een eigen staat, maar ook een vergaande economische samenwerking met Israel, die vooral hen ten goede zou komen, en waarschijnlijk ook een bak met geld van de internationale gemeenschap. Ze weigerden, omdat ze meer wilden, en omdat de Arabische staten ook tegen waren en hun wel wilden helpen om meer in de wacht te slepen.

Ook nu weigeren de Palestijnen ieder vredesvoorstel omdat ze vinden dat ze teveel van 'hun' land moeten opgeven, en ook nu zeggen apologeten van de Palestijnen altijd: 'ze hebben al viervijfde van hun land opgegeven, dat is al rijkelijk veel, dus ze hebben recht op alle rest. Daarbij gaat men er wederom vanuit dat ze dat land daadwerkelijk hebben bezeten, wat niet zo was. Ze hebben er gewoond - zoals er ook Joden wonen en zoals er een miljoen Joden in Arabische staten hebben gewoond maar zijn verdreven. De Joden zijn niet alleen een Europees, maar ook een Midden-Oosters volk en hebben altijd in het Midden-Oosten gewoond. Dat zij op 0,5% van het grondgebied van het Midden-Oosten een eigen staat hebben is niet zo onrechtvaardig, ook al waren zij er voor 1948 niet in de meerderheid.

Belangrijker nog, ze hebben die viervijfde helemaal niet 'opgegeven' maar claimen die nog steeds. Hadden ze werkelijk en oprecht een tweestatenoplossing en Israels bestaansrecht als Joodse staat geaccepteerd, dan was er allang vrede geweest, via de voorstellen van Barak en Clinton bijvoorbeeld, of anders Olmert in 2008. Over die 2% land die Israel meer zou houden was men het dan ook wel eens geworden. Het probleem is dat de Palestijnen geen tweestatenoplossing accepteren, in ieder geval niet volgens de formule van twee staten voor twee volken, zoals Nabil Shaath onlangs liet weten maar ook al vaak voor hem is gezegd. Niet alleen Hamas, maar ook Fatah en de PLO erkennen Israel niet. De Palestijnse Autoriteit doet dit wel maar naar eigen zeggen is dat een tactische zet, wat blijkt uit de talloze uitspraken die dit tegenspreken, en uit het feit dat Palestijnse media het idee van Groot-Palestina blijven verkondigen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Thursday, 18 August 11, schreef Dani Tadmor

Hi Ratna, dit is correct, goed uitgelegd en vooral niet 'links' zoals hard wordt geroepen!

In mijn reacties afgelopen jaren, zet ik vaak 'west bank' ipv west bank en 'Palestijnen' ipv Palestijnen en soms schrijf ik iets zoals 'wat de Britten toendertijd Palestina hebben genoemd' - maar dan is het volgens mij wel goed en genoeg, of niet? ik bedoel dan weet men al dat jij anders over deze termen denkt!

Zelfs over de Palestijnen schrijf je bv: "Bovendien was het land nooit in handen geweest van de Palestijnen, en waren zij toen nog geen apart volk; de Arabische bewoners van Palestina identificeerden zich vaak met de plaats waar ze vandaan kwamen of algemeen als moslim of Arabier. Velen identificeerden zich eerder met SyriŽ dan met een apart Palestina, een geografische benaming die niet naar een staatkundige eenheid verwees maar naar een streek binnen het Ottomaanse rijk."

Maar dat is dan heel goed en correct! dus ik weet het ook allemaal niet meer met sommige hier...

En ik las bv hoe jij en Frans Schutte zoveel geduld hadden met die ene respecteloos Jos en namen de tijd om hem 'uit te leggen' dat bij die akkelige krant Saragasso of zo? (weet in hemelsnaam niet wat die voor staat..) daarna heb ik daar nog gereageerd...in ieder geval het ligt niet aan jou Ratna (dat weet je zelf wel en jij weet dat veel van WAAR etc hetzelfde denkt :-)
Groetjes, Dani

op Monday, 22 August 11, schreef Hendrianus

Uit de British White Paper van 1939,

"Unauthorized statements have been made to the effect that the purpose in view is to create a wholly Jewish Palestine. Phrases have been used such as that `Palestine is to become as Jewish as England is English.' His Majesty's Government regard any such expectation as impracticable and have no such aim in view. Nor have they at any time contemplated .... the disappearance or the subordination of the Arabic population, language or culture in Palestine. They would draw attention to the fact that the terms of the (Balfour) Declaration referred to do not contemplate that Palestine as a whole should be converted into a Jewish National Home, but that such a Home should be founded IN PALESTINE."

Lijkt mij duidelijk dat er geen staat beloofd is maar een Joods national tehuis en bovendien dat niet het gehele mandaatgebied als Joods nationaal tehuis genoemd wordt maar dat er een nationaal tehuis IN Palestina mag ontstaan.
Overigens werd dit ook al expliciet in de British White Paper van 1922 gesteld.
"Unauthorized statements have been made to the effect that the purpose in view is to create a wholly Jewish Palestine. Phrases have been used such as that Palestine is to become "as Jewish as England is English." His Majesty's Government regard any such expectation as impracticable and have no such aim in view. Nor have they at any time contemplated, as appears to be feared by the Arab deegation, the disappearance or the subordination of the Arabic population, language, or culture in Palestine. They would draw attention to the fact that the terms of the Declaration referred to do not contemplate that Palestine as a whole should be converted into a Jewish National Home, but that such a Home should be founded `in Palestine.'"

Dat sommige zionisten dit anders uitleggen is mij een raadsel.
Zie bijvoorbeeld de misleiding van de aanvoerster van de "Woman in Green",Nadia Matar, vanaf 09:25, http://tinyurl.com/6k3fyp3

Maar ook op regeringsniveau wordt er een potje misleid, Israel's Deputy Minister of Foreign Affairs Danny Ayalon, vanaf 02:40, http://tinyurl.com/4y4tp8z

Aangaande de immigratie van Joden is indertijd gesteld in de British White Paper van 1922,
"For the fulfilment of this policy it is necessary that the Jewish community in Palestine should be able to increase its numbers by immigration. This immigration cannot be so great in volume as to exceed whatever may be the economic capacity of the country at the time to absorb new arrivals. It is essential to ensure that the immigrants should not be a burden upon the people of Palestine as a whole, and that they should not deprive any section of the present population of their employment. "

Er werd in 1939 invulling gegeven aan het feit dat de Joodse immigrate 'a burden upon the people of Palestine as a whole' gezien werd. In die periode liep om volkomen begrijpelijke redenen de immigratie volledig uit de hand echter de aanwezige bevolking in Palestina op dat moment had daar niet de hand in.

Verder mag het duidelijk zijn dat een Joods Nationaal tehuis geen voorloper van en staat is en zo ook nooit bedoeld is.
Zie deze tekst in de British White Paper van 1922,
"It is also necessary to point out that the Zionist Commission in Palestine, now termed the Palestine Zionist Executive, has not desired to possess, and does not possess, any share in the general administration of the country. Nor does the special position assigned to the Zionist Organization in Article IV of the Draft Mandate for Palestine imply any such functions. That special position relates to the measures to be taken in Palestine affecting the Jewish population, and contemplates that the organization may assist in the general development of the country, but does not entitle it to share in any degree in its government.

Further, it is contemplated that the status of all citizens of Palestine in the eyes of the law shall be Palestinian, and it has never been intended that they, or any section of them, should possess any other juridical status. So far as the Jewish population of Palestine are concerned it appears that some among them are apprehensive that His Majesty's Government may depart from the policy embodied in the Declaration of 1917. It is necessary, therefore, once more to affirm that these fears are unfounded, and that that Declaration, re affirmed by the Conference of the Principle Allied Powers at San Remo and again in the Treaty of Sevres, is not susceptible of change."

Er is geen staat beloofd voor dat het delingsplan van de VN werd voorgesteld.
Wat betreft de Joodse claim op het land. Is de claim van een voormalige Russische Jood die honderden jaren geen voet in Israel heeft gezet groter dan de claim van een verdreven Palestijn in 1947/1948 of 1967?
Is de claim van een Ethiopische Jood groter? Een Belg, Pool, Nederlander?
Vaak wordt er gesteld dat het merkwaardig is dat de vluchtelingen status van Palestijnen ook voor hun nakomelingen geld. In zekere zin is dit zo maar dan wel gelijke monniken gelijke kappen en ook stellen dat het merkwaardig is dat de nakomelingen van gevluchte Joden uit het gebied Palestina een historische claim zouden hebben waaraan invulling gegeven moet worden.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.