IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestijnse staatsuitroeping slecht voor vrede

IMO Blog, 2011

Wat is er nou tegen die staatsuitroeping? Moet niet iedereen die voor een tweestatenoplossing is die ondersteunen? Er zijn dan immers eindelijk twee staten, nou alleen de vrede nog.

Antizionisten beweren vaak dat die vrede er sneller komt wanneer Israel en de Palestijnen op een gelijkwaardige basis kunnen onderhandelen (zie bijvoorbeeld Sietse Bosgra* in Trouw van vandaag). In dat geval moet de EU ook nog even snel een Palestijns leger opbouwen en de Palestijnse economie wat opkrikken, voordat de onderhandelingen van start kunnen gaan. Misschien moeten de Palestijnen ook nog drie oorlogen tegen Israel winnen, zodat de vernedering van al die verliezen eindelijk is uitgewist. Natuurlijk vergeten deze mensen dat Israel niet alleen met de Palestijnen maar met de Arabische wereld te maken heeft, met bewegingen als Hezbollah en Al Qaida en de Moslim Broederschap en de IHH, en met landen als SyriŽ en Iran en een instabiel Egypte. Verder vergeet men dat als Israel een oorlog verliest, het er waarschijnlijk is geweest, terwijl de Arabische landen oorlogen kunnen verliezen en hooguit een klein strookje land kwijt raken. Bovendien wordt - ook door de PA - geweld tegen Israelische burgers verheerlijkt, terwijl Israel juist probeert burgerdoden te vermijden.


De Palestijnen kiezen voor eerst een staat, en dan eventueel vrede. Maar het idee van land voor vrede was nou juist een ruil: Israel wil graag vrede en biedt land, de Palestijnen willen land en bieden in ruil vrede. Die ruil werk je uit in onderhandelingen, waarbij vrede (erkenning, veilig grenzen, een einde aan de opruiing) wordt uitgewerkt evenals land (grenzen, Jeruzalem, nederzettingen). Wat ik zelf raar vind aan dit idee is dat het lijkt alsof vooral Israel vrede nodig heeft, niet beide partijen, en daarom lijkt mij het beste dat eerst beide partijen elkaar erkennen, stoppen met opruiing en werken aan een klimaat van verzoening, waarna er in goed vertrouwen over grenzen, Jeruzalem, vluchtelingen etc. kan worden gesproken. Voordat Israel grote delen van de Westoever kan opgeven moet het op de welwillendheid en oprechte vredeswil van de Palestijnen kunnen vertrouwen.

Hoewel de Palestijnse Autoriteit zegt voor een tweestatenoplossing te zijn en naar vrede te streven, heeft zij zich bij herhaling tegen het idee van twee staten voor twee volken uitgesproken. In een document op WikiLeaks legt de PLO uit waarom zij Israel niet als Joodse staat kan erkennen, en dat is dit keer niet vanwege de smoes dat het om een religieuze staat zou gaan (islam staat als uitgangspunt genoemd in de statuten van de PLO en in de voorlopige Palestijnse grondwet). Nee, het is omdat ze dan ook het bestaan van een Joods volk moeten erkennen en daarmee ook haar recht op zelfbeschikking op, juist ja, hetzelfde gebied dat de Palestijnen voor hun staat claimen: Israel en de Westoever. Ook is vaker gebleken dat men een Palestijnse staat op pre-1967 wapenstilstandslijnen ziet als een voorlopige, tijdelijke staat, en blijft streven naar het einde van Israel. Alleen al het vasthouden aan het zogenaamde recht op terugkeer van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen duidt daarop, want dat betekent een einde aan Joodse zelfbeschikking.

Niet alleen de PA, de PLO en Fatah zijn tegen een werkelijke tweestatenoplossing, ook een meerderheid van het Palestijnse volk is dat, zoals uit een recente enquÍte blijkt. Wanneer wij ons in het Westen hard maken voor de tweestatenoplossing moeten we ons dus in de eerste plaats richten tot de Palestijnen, zowel het volk als haar leiders. Daar is de belangrijkste verandering nodig, namelijk de erkenning dat er een Joods volk bestaat en dat dat nationale rechten heeft in het land Israel. Een Palestijnse staatsuitroeping steunen zonder dat daar enige concessie tegenover staat, zal niet tot deze verandering leiden, integendeel. Het zal de Palestijnen sterken in hun huidige strategie, waarin men Joodse rechten en hun geschiedenis ontkent. Een strategie die zijn vruchten afwerpt, want het Palestijnse narratief wordt steeds dominanter en door steeds meer media (in een 'light'-versie) overgenomen. Het is een even simpele als succesvolle strategie: tegen Westerse media, politici en diplomaten zeggen dat je voor twee staten bent en doet wat je kan om het geweld in te dammen. En uitleggen hoe machteloos je staat tegenover superstaat Israel dat met zijn machtige leger doet wat het wil en zich boven alles en iedereen verheven voelt. Tegen je eigen volk zeggen dat Israel bezet Palestina is en bevrijd moet worden, en dat (zelfmoord)terroristen helden zijn omdat zij voor het vaderland strijden en sterven. Men hoeft zich er vervolgens geen zorgen over te maken hoe dat overkomt in het Westen. Of dat het in het Westen opvalt dat Israels leger niet anders reageert dan andere legers op terroristisch geweld, eerder terughoudender.

De Palestijnen willen met de erkenning bij de Verenigde Naties hun macht en invloed vergroten; Zo kunnen ze Israel op meer manieren dwarszitten of juridisch laten vervolgen, ze kunnen meer en betere relaties aangaan met andere VN lidstaten. Ook willen ze de druk op Israel om eenzijdige concessies te doen vergroten. Sietse Bosgra geeft dat in Trouw van vandaag ook aan (waarover later meer). Ondertussen is de kans op meer onrust op de grond groot. Wanneer een Palestijnse staat op een ruime meerderheid van de VN algemene vergadering kan rekenen, zal dat Palestijnen zeker aanmoedigen zich 'te verzetten' tegen de bezetting en de kolonisten. Dit zal dan ook niet de vrede dichterbij brengen zoals Abbas en co beweren, maar leiden tot meer spanningen en onrust. Ook is er een reŽle kans dat Palestijnen gefrustreerd raken als de staatsuitroeping en erkenning door zoveel lidstaten niks verandert op de grond.

Ondertussen zijn ook de Palestijnen er nog niet uit of deze erkenning van iets dat er niet is ze zoveel verder helpt. Een probleem is dat de PLO minder macht zou krijgen ten opzichte van de Palestijnse Autoriteit, het voorlopige Palestijnse bestuur en voorloper van een regering. De PLO geldt (in tegenstelling tot de PA) als organisatie die ook Palestijnen buiten de Palestijnse gebieden vertegenwoordigt, zoals de (nakomelingen van de) vluchtelingen. Sommigen zien de PA als handlanger van de VS die met het duivelse Israel samenwerkt en niet als legitiem Palestijns gezag. De idee dat de miljoenen Palestijnen buiten het gebied mee kunnen praten lijkt me onhoudbaar: zomin als Joden in de VS het beleid in Israel kunnen bepalen, kunnen de vluchtelingen in JordaniŽ of Palestijnse emigranten in de Golfstaten en Amerika (die soms ondanks hun vaak prima positie ook nog de vluchtelingenstatus bezitten en dus 'recht op terugkeer' claimen) bepalen wie de Palestijnen zal regeren.

Een ander probleem is dat de VS heeft gedreigd de subsidies voor de PA te verminderen of stop te zetten. Het zou mooi zijn als ook de EU eens eisen ging stellen aan de Palestijnen, en op zijn minst eist dat in ruil voor erkenning van een Palestijnse staat de Palestijnen Israel onomwonden erkennen als uitdrukking van het zelfbeschikkingsrecht van de Joden. Sommige lidstaten zijn daar overigens voor, maar andere blijven dwarsliggen.

Ratna Pelle

* PS: mijn reactie op een eerder opiniestuk van Sietse Bosgra in Trouw:
Sietse Bosgra ziet geen obstakels van Palestijnse zijde?


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.