IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De verslechterde relaties tussen Israel, Egypte en Turkije

IMO Blog, 2011

De relaties van Israel met zowel Turkije als Egypte zijn behoorlijk bekoeld de afgelopen weken en maanden. Met name de Turkse premier Erdogan heeft een aantal pittige uitspraken gedaan en zelfs min of meer met een oorlog gedreigd.

De aanleiding is een rapport van de VN dat Israel grotendeels gelijk geeft wat betreft de Gaza blokkade en de entering van het Turkse schip de Mavi Marmara vorig jaar, dat geen hulpgoederen maar wel ca. 50 gewapende activisten aan boord had en de blokkade wilde doorbreken. Israels 'excessieve geweld' werd gehekeld, maar wel duidelijk in perspectief geplaatst als reactie op het geweld van de Turkse activisten, waarbij werd opgemerkt dat zij uit zelfverdediging handelden. Belangrijker nog, de blokkade van Gaza is volgens het rapport legaal en Israel stond dus in haar recht om die - desnoods met geweld - te handhaven.


Dat ging Turkije natuurlijk veel te ver, en in plaats van excuses aan te bieden aan Israel voor al haar propaganda en opruiing naar aanleiding van de blokkade en de Mavi Marmara, eist zij nu op nog hogere poten excuses van Israel. Israel had eerder al aangegeven de zaak te betreuren, maar dat was duidelijk niet genoeg. Turken zijn een trots volk en alleen een deemoedig Israelisch excuus zou hen kunnen doen besluiten nog eens over hun hart te strijken en de Israelische wapens wel te willen blijven ontvangen. Je hebt tenslotte wat nodig om de Koerden eronder te houden. De Israelische regering had geen zin om eenzijdig door het stof te gaan en vooral Lieberman stond erop om geen excuus te maken: 'laat Turkije zich maar verontschuldigen', zo meende hij. Klopt, maar in de diplomatie kun je je niet door emotie en zelfs niet altijd door rechtvaardigheidsgevoelens laten leiden. Dan hadden de verdragen met Egypte en JordaniŽ allang opgezegd kunnen worden - beide landen hebben Joden en Israel in hun door de staat gecontroleerde media vaak geschoffeerd, en vooral de vrede met Egypte was kil en ongelijk, op het vernederende af. Toch hebben alle Israelische regeringen die in ere gehouden en ervoor gewaakt die op het spel te zetten. Zie voor enkele commentaren ook: 'Zonder Turkije en Egypte wordt het voor Israel zwaar'.

Vanuit Egypte komt ondertussen een inmiddels vertrouwd geluid: de voorlopige premier en anderen hebben gezegd dat het vredesverdrag met Israel 'niet heilig' is en 'open staat voor discussie'. Het verdrag zou kunnen worden veranderd als dat 'de regio en een rechtvaardige vrede ten goede zou komen'. Israel heeft de ambassadeur om uitleg gevraagd. Die zit er nog gewoon, in tegenstelling tot de Israelische. De Israelische ambassade is immers geŽvacueerd vanwege herhaalde protesten en dreigementen, en vorig weekend werden de laatste aanwezigen - zes beveiligers - zowat gelyncht toen een woedende menigte de muur die Egypte om de ambassade heen had gebouwd doorbrak. De nieuwe -tijdelijke- machthebbers in Egypte luisteren duidelijk beter naar het volk dan de oude, zoals ook Erdogan goed naar de sentimenten onder zijn volk (en in de Arabische wereld) luistert. Ondertussen stoken door de staat gesponsorde media het vuurtje graag nog wat hoger op. En voor wie het allemaal toch wel begrijpelijk vindt gezien Israels 'misdaden' tegen de Palestijnen, demonstranten in Cairo scandeerden onder andere dat de 'gaskamers klaar zijn'.

De reacties op de dreigementen en (verkapte) oorlogstaal uit zowel Turkije als Egypte werden in de media opvallend mild ontvangen. Ja, Erdogan ging even uit de bocht wat betreft Israel, maar verder is het een prima man en onze hoop voor het nieuwe Midden-Oosten, aldus Trouw:

De populariteit van Erdogan en Turkije is op zichzelf een hoopgevend signaal. Als het seculiere Turkije - economisch zeer succesvol, in vergelijking met de Arabische landen heel open en democratisch - kan dienen als model voor Egypte, TunesiŽ, LibiŽ en wellicht ook andere landen, dan is dat een uitkomst waar het Westen een jaar geleden niet van had durven dromen.

Trouw concludeert:

Dat Erdogan het opneemt voor de Palestijnen - hij pleitte gisteren in CaÔro voor internationale erkenning van een Palestijnse staat - is het probleem niet. Ook is het waar dat IsraŽl zich moet afvragen waarom het Turkije en Egypte verliest als bondgenoten; de Palestijnse kwestie is daar niet vreemd aan. Maar als Erdogan een staatsman van internationaal gewicht wil zijn, moet hij gaan zoeken naar een uitweg, niet naar de confrontatie.

Erdogan stelt zich al jaren zeer confronterend op richting Israel, en heeft premier Peres tijdens het wereld economische forum in Davoz twee jaar geleden behoorlijk geschoffeerd. Hij zei onder andere dat Joden 'wel weten hoe te moorden'. Dat Turkije het met de mensenrechten van de Koerden niet erg nauw neemt, nog steeds een deel van een EU lidstaat bezet houdt en ook wat dat betreft een steeds grotere mond opzet, dat alles vindt Trouw blijkbaar geen probleem. Turkije leek even de goede kant op te gaan, maar is de laatste jaren hard het islamitische pad op gegaan, met bijbehorende anti-Westerse en anti-Israelische retoriek, toenadering tot landen als Iran en een harde lijn tegenover Koerdische opstandelingen. Nee, Turkije is niet bepaald onze hoop in bange dagen.

In hoeverre de Turken nou werkelijk zo bezorgd zijn om de Palestijnen is ook maar de vraag. Men is vooral vreselijk kwaad dat de Israeli's hun schip vol vreedzame jihadisten zomaar durfden te enteren en in de gevechten die volgden negen opvarenden met de Turkse nationaliteit doodden. Het is dus vooral een kwestie van geschonden eer. Daarbij wijzen veel commentatoren erop dat Erdogan zijn kans ziet in een gat in de Arabische wereld te springen, waar oude dictators aan de kant worden gezet en nieuwe leiders nog op moeten staan. Machtspolitiek en trots vermengd met islamitische anti-Israel sentimenten zijn de hoofdoorzaken dat Israel deze bondgenoot kwijt is geraakt; het ondiplomatieke gedrag van vooral Lieberman heeft hier zoals gezegd ook aan bijgedragen, maar met werkelijke sympathie voor de Palestijnen heeft het vrees ik weinig te maken. Overigens denkt de seculiere Turkse partij, de CHP, er anders over en wil zij de banden met Israel behouden. Deze partij haalde bij de laatste verkiezingen 25% van de stemmen.

Wat betreft Egypte was de berichtgeving nog triester. De NOS en verschillende andere media brachten de rellen bij de ambassade als reactie op een schietpartij op 18 augustus tussen Israel en Egypte, waarbij vijf Egyptische politiemannen omkwamen. Men meldde niks over de achtergrond van die schietpartij, namelijk een aanslag vlakbij Eilat vanuit Egyptisch grondgebied waarbij acht Israelische burgers werden gedood. Het was een van de bloedigste aanslagen in Israel van de laatste jaren, en men maakt zich in Israel terecht zorgen over terrorisme vanuit de SinaÔ, waar sinds de val van het Mubarak regime anarchie lijkt te heersen, waar terroristische groeperingen hun voordeel mee doen.
Israel heeft na dreigementen overigens ook de ambassade van JordaniŽ geŽvacueerd, maar het personeel is inmiddels terug. De demonstratie viel erg mee, maar de schrik zit er duidelijk wel in.

De recente ontwikkelingen nopen Haaretz commentator Ari Shavit tot het volgende pessimistische commentaar:

The picture is clearing up. The combination of the Arab spring with the Palestinian September could create a perfect storm. Since the big Arab revolution is not offering real hope, it awakens rage and hatred. The first wave of rage and hatred was focused on Hosni Mubarak, Muammar Gadhafi and Bashar Assad. The second wave will be focused on Israel.
Facing the wave will be transient, weak Arab leaders who will have difficulty containing it.


Waarna hij ook de Israelische regering niet ontziet: deze doet niks om die storm te doorstaan en te proberen te breken door de hand in vrede uit te steken naar gematigde Arabieren. Hij concludeert:

Netanyahu's government did not generate the Arab spring. Netanyahu's government did not initiate the Palestinian September. But Netanyahu's government has done nothing to prevent what may occur when the Arab spring and Palestinian September come together. Instead of bolstering the Jewish national home in anticipation of the hurricane, Netanyahu's government is hacking away at its foundations.

Ik kan Shavit helaas geen ongelijk geven in zijn pessimisme, al is hij misschien ietwat voorbarig wat betreft LibiŽ en SyriŽ. Juist nu heeft Israel goede en doortastende leiders nodig. Maar ook heeft Israel juist nu steun nodig van andere landen en verdient zij die steun ook, ondanks de eigen fouten. De EU kan aan een erkenning van een Palestijnse staat duidelijke voorwaarden stellen, en Abbas confronteren met zijn eigen doublespeak, steun voor terroristen en falen in het aanpakken van de opruiing. En de EU kan en moet blijven duidelijk maken aan Arabische landen dat goede relaties met Israel in hun eigen belang zijn, stabiliteit in de regio bevorderen en ook de Palestijnen ten goede zullen komen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.