IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De Palestijnse vraag om erkenning als staat

IMO Blog, 2011

Het was te verwachten, maar valt in de praktijk toch weer tegen: de eenzijdige berichtgeving over de Palestijnse vraag om erkenning als soevereine staat bij de VN. De teneur in een notendop: na al die jaren van bezetting, onderdrukking en treiterijen en na 20 jaar vruchteloos onderhandelen met een onwillig Israel proberen de Palestijnen nu via de VN hun legitieme rechten te krijgen. Daar kunnen ze op veel sympathie rekenen - de meeste landen zien in dat dit een rechtvaardige zaak is en willen die steunen - maar de VS gooit roet in het eten. Niet omdat Obama niet inziet dat dit een goede zaak is, maar omdat hij nu eenmaal rekening moet houden met de Joodse (en de conservatief-christelijke) stem. De republikeinen vallen hem aan op z'n vermeende anti-Israel houding en hij verliest in rap tempo de sympathie van Amerikaanse Joden, aldus het NOS journaal (vraag: hoe zou dat nou toch komen?). De VS is nu bezig om de andere leden van de VN Veiligheidsraad met smerige trucs te bewerken, om zo een veto te voorkomen, waardoor het veel gezichtsverlies zou leiden in de Arabische wereld.


De NOS had afgelopen week meerdere uitzendingen waarin dit beeld werd geschetst, en waarin voor de Israelische afwijzing geen andere verklaring werd gegeven dan dat Israel als 'aartsvijand van de Palestijnen' nou eenmaal tegen is en natuurlijk wil kunnen doorbouwen in de nederzettingen. De VS is tegen omdat het Israels trouwe bondgenoot is en vooral vanwege de Joodse stem en invloed. Waarom Nederland tegen is werd opvallend genoeg niet vermeld, maar dit is ongetwijfeld omdat het aan de leiband loopt van de VS. En Duitsland, ja, dat snapt iedereen, waarom Duitsland tegen is.

In de kranten verschenen diverse opiniestukken, die vooral uitleggen waarom een Palestijnse staat rechtvaardig en in ieders (ja, ook Israels) belang is. Men haalt hier echter een paar dingen door elkaar. In Nieuwsuur werd duidelijk gesuggereerd dat als je tegen deze aanvraag van de Palestijnen bent, je dus tegen een Palestijnse staat in het algemeen en tegen een tweestatenoplossing bent. Dat is natuurlijk onzin, wat al blijkt uit het feit dat Nederland en Duitsland en de VS, die alle drie achter de tweestatenoplossing staan, hiertegen zijn. Wat totaal genegeerd wordt, is dat deze landen, inclusief Israel, tegen zijn omdat het een eenzijdige uitroeping en erkenning betreft, zonder dat daar garanties voor of toegevingen aan Israel tegenover staan. Israel heeft er geen vertrouwen in dat de Palestijnen een staat nastreven naast Israel en vrede willen naast Israel.

Er zijn zo een paar obstakels en probleempjes die nog in de weg zitten en waarover de Palestijnen geen vertrouwenwekkende mededelingen doen, zoals het zogenaamde recht op terugkeer van de vluchtelingen, de vraag of er Joden in een Palestijnse staat kunnen wonen zoals er ook meer dan een miljoen Arabieren in Israel wonen, en de vraag of de Palestijnen bereid zijn een compromis over Oost Jeruzalem te sluiten. Vergeten is ook dat eerdere vredesvoorstellen van Israel in 2000 en 2008 door de Palestijnen werden afgewezen. Daarin kregen ze 95-98% van de Westoever aangeboden, heel Gaza en delen van Oost Jeruzalem. Palestijnse leiders hebben de afgelopen tijd een aantal dingen gezegd die tegen de algemene aanname indruisen dat ze een staat willen en dat is dan dat. Onderhandelaar Nabil Shaath sprak zich onlangs tegen het principe van twee staten voor twee volken uit. Abbas blijft hardnekkig aan de 'terugkeer' van vier miljoen nakomelingen van de vluchtelingen vasthouden. Tegelijkertijd zei de PA ambassadeur in Libanon onlangs dat de vluchtelingen, zelfs die die in kampen op de Westoever en in Gaza wonen, geen Palestijns staatsburger kunnen worden. Ongelofelijk maar waar. Een Palestijnse staat is de plek voor Palestijnen van overal vandaan om altijd naar terug te kunnen keren als zij dat wensen, zoals Israel dat is voor Joden. maar de PA wil niet dat de vluchtelingen en hun nakomelingen hun status verliezen en dan niet meer tegen Israel gebruikt kunnen worden. Men wil een Palestijnse staat zonder Joden erin en daarnaast een Israel dat niet Joods mag zijn, maar waar miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen heen moeten mogen verhuizen, mensen die ondertussen het eigen, Palestijnse staatsburgerschap wordt onthouden. Begrijpt u het nog?

Volgens het journaal en de meeste media is er eigenlijk maar ťťn probleem, en ťťn ding dat vrede en een tweestatenoplossing in de weg staat: de bezetting en de nederzettingen. Het uitgangspunt is dat de gehele Westoever en het deel van Jeruzalem dat Israel in 1967 veroverde (en in 1949 illegaal door JordaniŽ was geannexeerd) automatisch de Palestijnen toebehoort. De Joodse heilige plaatsen, duizenden jaren oud, de Joodse gemeenschappen die daar honderden jaren leven (onderbroken tussen 1948 en 1967), het doet niet terzake: het gebied is eigenlijk van de Palestijnen.

De Palestijnen hebben er echter nooit een staat gehad, en hun claim is in feite vooral gebaseerd op het feit dat ze er al eeuwenlang leven en de meerderheid vormen. Van beide kanten wordt erover gesteggeld hoeveel Palestijnen er precies wonen en hoeveel daarvan er ook echt al eeuwenlang wonen - een flink deel is naar het gebied gekomen vanwege de hogere welvaart en werkgelegenheid die de zionisten en Britten er brachten. Hoe dat ook zij, die mensen wonen er nu en hebben recht om als volwaardig burger ofwel in Israel te leven ofwel in een andere staat, Palestina bijvoorbeeld. Tegelijkertijd hebben de kolonisten voor een deel ook een veel diepere en langduriger band met het land dan in de media wordt aangenomen, zeker in delen van Oost Jeruzalem en plaatsen als Gush Etzion en Hebron. Het is dus onjuist te stellen dat de gehele Westbank en Oost Jeruzalem automatisch de Palestijnen toebehoren. Daar moet over onderhandeld worden, en er zal een compromis moeten worden gevonden dat beide kanten enigszins recht doet, Israel veiligheidsgaranties biedt en de Palestijnen een levensvatbare staat (dus geen gatenkaas). Maar de grenzen zijn niet het enige of hoofdprobleem, en hoewel best ingewikkeld, is daar op zichzelf wel uit te komen.

Het probleem dat de media stelselmatig negeren en dat Israels negatieve houding veroorzaakt, is dat de Palestijnen eigenlijk helemaal niet voor een tweestatenoplossing zijn. Niet in de zin van twee staten voor twee volken althans. Een Joodse staat is voor hen onbespreekbaar, en dat is niet alleen omdat ze menen dat dit een religieuze staat zou worden, overigens een zeer hypocriet argument gezien het feit dat de islam als staatsreligie in de Palestijnse voorlopige grondwet staat. Het is voor hen onbespreekbaar omdat ze weigeren te erkennen dat de Joden een volk zijn met nationale rechten en ambities. Telkens weer wordt de Joodse geschiedenis ontkend, en worden absurde beweringen gedaan als dat de Klaagmuur eigenlijk islamitisch is en Joden in 1967 voor het eerst in Oost Jeruzalem kwamen (zij hadden voor 1948 al een meerderheid in Jeruzalem). Telkens weer ook wordt beweerd dat het hele land de Palestijnen toebehoort en zij het -goedschiks of kwaadschiks - 'weer' in handen zullen krijgen.

Dit alles wordt stelselmatig door de media genegeerd, waar Abbas als de moedige, welwillende, gematigde leider wordt neergezet die onvermoeibaar voor de rechten van zijn volk strijdt. Het is blijkbaar een te mooi beeld om bij te stellen op grond van de realiteit, net als het beeld van de demonstranten op het Tahrirplein die de dictatuur omver hebben geworpen en hun vrijheid opeisen te mooi is om door waanzinnige, van haat vervulde menigten, te laten verpesten. Een mooi beeld laat je niet verpesten door zoiets banaals als de realiteit, toch?

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Tuesday, 27 September 11, schreef Michael Jacobs

De realiteit is, dat de media partijdig zijn en vaak misleidende informatie geven. Zij uiten zich natuurlijk niet alleen verdeeld over IsraŽl maar eigenlijk over alles. Zij kiezen altijd vůůr de een en tegen de ander. De eerste stap naar het ontwaken en naar de vrede bestaat uit het accepteren van deze zeer onprettige werkelijkheid.

Wanneer dat is gelukt kun je je eigen percepties kritisch gaan onderzoeken en dan ontdek je dat je al jarenlang en vrijwel over de hele linie objectief en subjectief met elkaar hebt verwisseld. De media met hun leugens, hun omkeringen en ontkenningen houden je dus een spiegel voor.

Als volgende en laatste stap verzoen je jezelf met het feit dat je subjectief en objectief met elkaar hebt verwisseld en vergeef je jezelf daarvoor. Via dit zeer integere proces waarin je ophoudt jezelf verwijten te maken en anderen te beschuldigen ben je klaar om echt aan de vrede in je omgeving bij te dragen.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.