IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Staatsuitroeping: Abbas is geen tweede Ben-Goerion

IMO Blog, 2011

Het is natuurlijk een mooi beeld voor sympathisanten van de Palestijnen. Abbas die daar voor de Algemene Vergadering van de VN staat en zijn verzoek tot een staat overhandigt aan Ban Ki-Moon. Het vervult zelfs tegenstanders van een tweestatenoplossing en van dit verzoek zoals Anja Meulenbelt met plaatsvervangende trots. Hij doet het toch maar, tegen de druk van de VS en Israel in. Die druk, die staat de laatste tijd ook in het NOS journaal centraal. Ook zaterdagavond weer een suggestief item over hoe de Joodse kiezer Obama de rug toekeert, en de Republikeinen handig gebruik maken van de onvrede van sommige Joodse kiezers met Obama's Midden-Oosten beleid, een beleid dat volgens het journaal niet veel verschilt van dat van voorganger Bush, een dubieuze uitspraak.


Maar is die druk wel zo extreem en zo verderfelijk? De Koerden en de Tibetanen hebben geen voorstel voor een eigen staat ingediend, evenmin als de Amazigh (Berbers) die op de bezette Westelijke Sahara leven. De reden? Niet dat ze geen onafhankelijkheid zouden willen, maar de druk is zo groot dat ze dat niet eens uit durven spreken, laat staan er een officieel verzoek toe indienen bij de VN. Abbas haalt een stunt uit, en hij weet dat hij de internationale opinie mee heeft. Je zou ook kunnen zeggen dat hij Israel, de VS en Europa (de vaste financiers van de Palestijnse Autoriteit) hiermee schoffeert. Steeds uit de onderhandelingen weglopen waartoe hij door al deze landen wordt opgeroepen, vredesvoorstellen van Israel afwijzen, eisen stellen, en als hij dan zijn in niet krijgt naar de VN stappen, wetende dat hij daar meer steun krijgt, van landen als Venezuela en Soedan en Cuba, die zelf geen cent betalen aan de Palestijnse instituties en vooral lekker ver weg liggen, maar het wel leuk vinden de VS in een lastig parket te brengen. Wat daar zo heroÔsch aan is ontgaat me eigenlijk een beetje.

Abbas' aanvraag wordt door verschillende commentatoren en columnisten vergeleken met de eenzijdige uitroeping van Israels onafhankelijkheid in 1948. Voor die uitroeping was ook niet eerst de goedkeuring van de Arabische buurlanden, noch de Arabieren in Palestina, gevraagd, zo zeggen zij. Klopt, maar die hadden dan ook niet keer op keer aangeboden om de zaak via onderhandelingen op te lossen. De VN had in november 1947 deling voorgesteld, nadat de Britse machthebbers de zaak niet meer in de hand hadden en aan de VN hadden overgedragen. Een commissie, UNSCOP, was in Palestina en de Arabische staten gaan kijken en sprak met vertegenwoordigers van de verschillende partijen. De Joden bepleitten deling, de Arabieren een Arabisch Palestina waar alleen de Joden die er al voor 1917 woonden mochten blijven, en een immigratiestop.

Na aanname van het delingsplan waren de Arabieren in Palestina en de omliggende landen woest, en de leider van de Arabische Liga dreigde met een uitroeiingsoorlog. De maanden voor Israels onafhankelijkheid werd er hevig gevochten. Strijders van het Arabische Bevrijdingsleger en anderen overvielen Joodse konvooien en blokkeerden de wegen naar Jeruzalem, om de 100.000 Joden die daar woonden uit te hongeren. Er was geen sprake van dat de Arabieren ook maar enige vorm van Joodse onafhankelijkheid zouden accepteren. Tien jaar eerder hadden zij overigens een voor hen veel gunstiger delingsplan, met een Joodse staat die maar ca. 20% van het mandaatgebied Palestina omvatte, eveneens afgewezen. Het zionistische leiderschap toonde zich steeds weer bereid tot een compromis en tot samenwerking, terwijl de Arabieren in Palestina en ook de Arabische Liga steeds hetzelfde geluid lieten horen: geen Joodse staat, geen Joodse immigratie, geen vrede en geen onderhandelingen. Zie ook geschiedenis Israel op Israel Palestina Info en Israels onafhankelijkheidsoorlog.

Vergelijk dit met de Palestijnen nu. Israel bood hen vrede en onafhankelijkheid aan in 2000 en 2008, op bijna de gehele Westoever, de Gazastrook en delen van Oost-Jeruzalem. Israel roept keer op keer op te onderhandelen, maar de Palestijnen weigeren dit en stellen allerlei voorwaarden vooraf zoals een totale bouwstop, ook in Joodse wijken in Jeruzalem en de toezegging dat de pre-1967 wapenstilstandslijn de basis voor de grens zal worden. Ze weigeren daarvoor in ruil zelf bijvoorbeeld het recht van de Joden op een staat te erkennen of het 'recht' op terugkeer van meer dan vier miljoen nakomelingen van de vluchtelingen op te geven.

Ben-Goerion riep de onafhankelijkheid uit omdat er geen enkel zicht was op een vreedzame oplossing van het conflict. Men zat middenin een existentiŽle oorlog, en de Britten verlieten een dag eerder het gebied, dit overlatend aan chaos. Door de doortastendheid en standvastigheid van Ben-Goerion en andere leiders van de Joden in Palestina, werd een nieuwe ramp voorkomen en wisten zij zich te handhaven. Dit heeft terecht veel bewondering en respect afgedwongen, hoewel ook toen al het pro-Arabische sentiment sterk was. De Palestijnen hadden toen reeds een staat kunnen krijgen als zij zich bij het delingsplan hadden neergelegd. In plaats van in te zien dat men toen een kapitale fout heeft gemaakt door zich zo onverzoenlijk op te stellen en de Joden te blijven bevechten, rechtvaardigt men dit echter tot op de dag van vandaag. Ook de apologeten van de Palestijnen verdedigen deze afwijzing, en de weigering van de Arabische wereld en de Palestijnen om Joodse rechten in het land te erkennen. Geen woord van kritiek op de mufti, die Hitlers 'oplossing' van het 'Jodenprobleem' ook in Palestina wilde toepassen, geen woord van kritiek op de Arabische Liga die mede was opgericht om de stichting van Israel onmogelijk te maken, en geen woord van kritiek op Arafat, die in 2000 de vredesvoorstellen van Clinton en Barak afwees.

Het ontbreekt de Palestijnen en hun sympathisanten niet alleen aan zelfkritiek, alles wijst erop dat hun houding niet fundamenteel is veranderd. Goed, Abbas en de PLO hebben officieel de tweestatenoplossing geaccepteerd, maar geen twee staten voor twee volken, er mogen geen Joden in een Palestijnse staat wonen en alle nakomelingen van de vluchtelingen moeten naar Israel kunnen 'terugkeren'. Sterker nog, ze krijgen in het nieuwe Palestina geen staatsburgerschap, zelfs niet als ze nu op de Westoever of in Gaza wonen. De PA gebruikt in haar logo niet de Westoever en Gazastrook, maar het hele gebied van de rivier tot de zee. Ook Fatah en andere Palestijnse organisaties hebben het hele gebied in hun logo, net als Hamas. Op de officiŽle PA TV worden Haifa, Tiberias, Ashdod en Beersheva bezette Palestijnse steden genoemd, en wordt trots gemeld dat 'Palestina' grenst aan Libanon, SyriŽ, JordaniŽ en Egypte, en daarnaast grenst aan drie zeeŽn: de Middellandse Zee, de Rode Zee en de Dode Zee. De zogenaamde erkenning van Arafat en later Abbas van Israels bestaansrecht is dus in feite een leugen, een leugen die geloofd wordt door een groot deel van het Westen en de meeste VN lidstaten.

De aanvraag tot erkenning van Palestina als onafhankelijke staat is dan ook geen stap op weg naar onderhandelingen en vrede, zoals veelal voorgesteld, en zeker niet in het belang van Israel, zoals sommigen zelfs beweren. Abbas heeft - big surprise - de oproep van het Kwartet om direct te onderhandelen inmiddels alweer afgewezen. Netanyahu had in zijn speech tot de VN vrijdag nogmaals opgeroepen tot onderhandelingen. Ik ben zelf geen fan van Netanyahu, maar met de volgende woorden had hij wel gelijk:

ďBut the core of the conflict has always been and unfortunately remains the refusal of the Palestinians to recognize a Jewish state in any border. I think itís time that the Palestinian leadership recognizes what every serious international leader has recognized, from Lord Balfour and Lloyd George in 1917, to President Truman in 1948, to President Obama just two days ago right here: Israel is the Jewish state.Ē

ďPresident Abbas, stop walking around this issue. Recognize the Jewish state, and make peace with us. In such a genuine peace, Israel is prepared to make painful compromises. We believe that the Palestinians should be neither the citizens of Israel nor its subjects. They should live in a free state of their own. But they should be ready, like us, for compromise. And we will know that theyíre ready for compromise and for peace when they start taking Israelís security requirements seriously and when they stop denying our historical connection to our ancient homeland.Ē


Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 25 September 11, schreef Michael Jacobs

Er bestaan wťl belangrijke overeenkomsten tussen toen en nu, en die zijn volgens mij ook helemaal niet toevallig.

De Palestijnse leiders, getraind in Moskou en experts op het gebied van de strategie en de langjarige misleiding, kopiŽren de geschiedenis en de acties van IsraŽl nauwkeurig, inclusief de gebruikte memes, maar dan in 'omgekeerde' richting, voor hun eigen doelen.

Zo spreken zij telkens - ten onrechte - van 'genocide' op Palestijnen om daarmee beelden van de Shoa op te roepen. Nu wensen zij de onafhankelijkheid 'voor hun arme volk' waarbij hun doel echter niet de verdediging is, maar juist de ŠŠnval.

Ben Goerion verklaarde de onafhankelijkheid reeds op 14 mei 1948 - nog vůůrdat de Britten het land de volgende dag hadden verlaten - omdat alleen een soevereine staat zich middels een leger mag verdedigen. De oorlog stond immers reeds voor de deur.

Om precies dezelfde maar 'omgekeerde' reden wil ook de Palestijnse beweging onder Mahmoud Abbas nu een Palestijnse staat uitroepen: niemand kan haar dan nog kan beletten om IsraŽl met een eigen leger aan te vallen. De oorlog staat immers reeds voor de deur.

De wereld klapt enthousiast in haar handen want men vindt het een prachtig vooruitzicht!

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.