IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestijnen willen geen twee staten voor twee volken

IMO Blog, 2011

Dit artikel verscheen gisteren in verkorte vorm in Trouw

Toen Abbas voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn verzoek tot erkenning van Palestina toelichtte, kon hij op veel bijval rekenen. Deze erkenning is niet tegen IsraŽl gericht maar tegen de bezetting, zo zei hij, en zijn volk had een historisch compromis gesloten door te streven naar een staat binnen de pre-1967 wapenstilstandslijnen. Hij sprak echter niet over twee staten voor twee volken, en dat is geen toeval.


De Palestijnse Autoriteit wijst de formule "twee staten voor twee volken" af, omdat ze tegen een Joodse staat is. Die zou racistisch zijn en geen recht doen aan de Arabische minderheid in IsraŽl. Tegelijkertijd bepleit men een Arabisch Palestina zonder Joden. Volgens de PA zijn de Joden geen volk maar een religie en hebben zij derhalve geen recht op een staat. Ook houdt Abbas vast aan de eis dat miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen naar IsraŽl mogen 'terugkeren', en dientengevolge zouden deze geen Palestijns staatsburger kunnen worden.

Ook op andere gebieden valt aan de oprechtheid van de PA te twijfelen. Onlangs zei een hoge Fatah functionaris dat een Palestijnse staat binnen de pre-1967 grenzen een opmaat is voor de bevrijding van het gehele land. En in Palestijnse media wordt heel IsraŽl bezet Palestina genoemd. De PA zegt voorts geweld te veroordelen, maar het boegbeeld van de Palestijnse campagne voor erkenning is een vrouw waarvan vier zonen in IsraŽlische gevangenissen zitten voor het plegen van dodelijke aanslagen. Deze mensen zijn helden volgens de Palestijnen, en zij krijgen een maandelijks loon van de PA. Abbas zelf is geregeld aanwezig bij herdenkingsbijeenkomsten voor terroristen, zoals vorig jaar een van de masterminds achter de moord op de IsraŽlische Olympische ploeg.

Uit een recente enquÍte blijkt dat de meeste Palestijnen vinden dat zij recht hebben op het hele land en dat men het goedschiks of kwaadschiks terug zal krijgen. Dat is de boodschap die Palestijnse leiders en media steeds verkondigen, en die druist in tegen het principe van de tweestatenoplossing.
Een dag na Abbas' verzoek aan de VN riep het zogenaamde Kwartet beide partijen op tot onderhandelen en het opstellen van een tijdsschema. IsraŽl accepteerde dit, Abbas weigerde en stelde de eis dat IsraŽl eerst een totale bouwstop instelt.

Op de Palestijnse vredeswil en compromisbereidheid valt dus nogal wat af te dingen, maar geldt dat niet ook voor IsraŽl, dat afgelopen week alweer nieuwe bouwplannen aankondigde?

De nederzettingen vormen zeker een obstakel, maar dit is in principe oplosbaar. Met een landruil van circa 5% kunnen de grote blokken rond Jeruzalem bij IsraŽl komen. De overige kolonisten zouden de keuze moeten krijgen Palestijns staatsburger te worden of naar IsraŽl te verhuizen. IsraŽl heeft in 2000 en 2008 voorstellen gedaan van deze strekking, met bovendien een deling van Jeruzalem, maar die werden door respectievelijk Arafat en Abbas afgewezen. Hoewel men elkaar volgens de "PaliLeaks" redelijk dicht genaderd was, heeft Abbas in het openbaar altijd vastgehouden aan heel Oost-Jeruzalem (inclusief Joodse wijk en begraafplaats) en een volledig 'recht op terugkeer' van de meer dan vier miljoen nakomelingen van de vluchtelingen, en een landruil afgewezen.

Zolang de Palestijnen niet duidelijk maken - in woord en daad - dat ze een Palestijnse staat naast IsraŽl willen, en dat ze bereid zijn compromissen te sluiten over Jeruzalem, de vluchtelingen en andere zaken, is IsraŽls wantrouwen gerechtvaardigd en verdient een Palestijnse staat geen steun. Daarbij is Hamas nog buiten beschouwing gelaten. Zij zal haar macht over de Gazastrook niet vrijwillig opgeven.

Het is dan ook terecht dat Nederland de Palestijnse aanvraag niet heeft gesteund. De EU moet niet alleen de nederzettingenbouw bekritiseren, maar ook de Palestijnen aanspreken op bovengenoemde zaken, die de kern van het conflict raken. Alleen zo kan men voorkomen dat het bij loze woorden en verklaringen blijft zonder dat de realiteit op de grond verandert. Alleen zo kan ook de Palestijnse onafhankelijkheid werkelijkheid worden.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Wednesday, 5 October 11, schreef stella

De VN is de grote criticaster van Israel. Alles wat maar veroordeeld kan worden in Israel komt in de VN aan de orde.
Je zou dan logischerwijs verwachten dat de VN aan nieuwe staten behoorlijke eisen zal stellen:

-Geen discriminatie. Maar Joden mogen niet wonen in het nieuwe Palestina. In Gaza (in ieder geval, maar misschien ook op de Westbank)zijn vrouwen ondergeschikt aan mannen en niet gelijkberechtigd.
-Een thuisland voor de zogenaamde verdreven Palestijnen. Maar verdreven Palestijnen zijn niet welkom in het nieuwe Palestina. Zij moeten van Abbas cs naar het (soevereine) buurland Israel. Dus Palestina alleen voor de er nu wonende Palestijnen.
-Een democratische vertegenwoordiging van het volk en eenheidsregering, gekozen door de burgers.
Maar Fatah en Hamas verkeren in staat van oorlog. De president van de Westbank mag Gaza niet eens in. Er zijn zelfs verschillende paspoorten voor de Westbank en Gaza.
Diezelfde president Abbas zit er onwettig, want zijn mandaat is ruim verjaard en verkiezingen zijn nog steeds niet in zicht.
-Een vreedzame staat die in rust met zijn buren wil leven. Maar zeker Hamas predikt oorlog met de buren en over de intenties van Fatah is niemand echt zeker. Alle officiele haatartikelen ten aanzien van de buur Israel in kranten en op scholen worden even niet gezien door de voorstanders van Palestina. Terrorisme wordt openlijk verheerlijkt.
-Naleving van gesloten verdragsovereenkomsten. Maar in de Oslo-accoorden staat met name dat er niet eenzijdig verandering in de status mag komen, terwijl Abbas nu wel eenzijdig de staat wil uitroepen. Wat zal dit betekenen voor alle andere verdragen uit verleden en toekomst?

Alles overziende lijkt de staat Palestina straks uit twee afzonderlijke (in staat van oorlog met elkaar verkerende) staten te bestaan: Palestina en Gaza. Er zullen twee regeringen zijn die elkaar zullen bestrijden. Voor de verdreven Palestijnen zal er geen oplossing zijn omdat ze niet welkom zijn. Verdragen zullen eenzijdig opgezegd worden. Discriminatie zal de regel zijn.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.