IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestina en de UNESCO

IMO Blog, 2011

De toelating van 'Palestina' als lid van UNESCO past in de anti-Israel traditie van de VN. Wat door de voordeur niet lukte vanwege het Amerikaanse veto in de VN Veiligheidsraad, wordt nu via een achterdeur binnengehaald. De Palestijnen hebben al aangekondigd bij een aantal andere VN instellingen aan te kloppen voor lidmaatschap en zullen dat waarschijnlijk ook krijgen. De toelating is om een aantal redenen vreemd, slecht voor de vrede en slecht voor Israel.Ten eerste is Palestina geen staat met een grondgebied en eigen onafhankelijkheid. Het gebied dat algemeen als toekomstige Palestijnse staat wordt gezien bestaat uit twee van elkaar afgescheiden delen met een eigen regering. In beide gebieden hadden al lang verkiezingen moeten worden gehouden, maar die werden uitgesteld omdat men het niet eens kon worden en om politieke redenen. De regering van de Gazastrook wordt door een groot deel van de wereld officieel niet erkend. De regering van Abbas wordt dat wel, maar hij vertegenwoordigt zoals gezegd geen land. Om een onafhankelijke staat te worden zijn vredesbesprekingen met Israel nodig en moeten precieze grenzen en een regeling voor Jeruzalem worden overeen gekomen. Abbas loopt steeds weg voor deze onderhandelingen en stelt steeds weer nieuwe voorwaarden voordat hij weer wil gaan praten. Ondertussen probeert hij zoveel mogelijk binnen te halen via andere kanalen zoals de VN, zonder daar iets voor hoeven inleveren tegenover Israel. Hij stelt zich bijzonder star en compromisloos op, en hoewel hij officieel geweld veroordeelt, doet hij mee aan de verering van zogenaamde martelaren en heeft hij de ontvoering en het meer dan vijf jaar vasthouden van Shalit een goede zaak genoemd. Deze cultuur van het verheerlijken van geweld tegen Israel en de heldenstatus van martelaren zie je ook in het Palestijnse onderwijs, in recreatie, de vernoeming van straten en zelfs sportevenementen. Dit staat haaks op de doelstellingen van UNESCO, dat juist vrede en verzoening zegt te bepleiten via educatie, cultuur en wetenschap. Missing Peace wijst erop er op het World Education Forum in Dakar in 2000 afspraken zijn gemaakt over hoe onderwijs kan bijdragen aan een wereldwijde cultuur van vrede zoals UNESCO die omschrijft:

The Culture of Peace is a set of values, attitudes, modes of behaviour and ways of life that reject violence and prevent conflicts by tackling their root causes to solve problems through dialogue and negotiation among individuals, groups and nations(UN Resolutions A/RES/52/13 : Culture of Peace and A/53/243 : Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace).


Het Palestijnse onderwijs werkt daar zeker niet aan mee, zo blijkt ook uit een nieuw rapport van de organisatie IMPACT-SE ( the Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education). De talloze rapporten van PMW laten zien dat ook in de media en door politici een tegengesteld signaal wordt gegeven: iedere Joodse connectie met het land wordt ontkend, Israel en Joden worden gedemoniseerd en de geschiedenis vervalst. Niet de Joden maar de Palestijnen zouden in feite de oorspronkelijke bewoners zijn met een duizenden jaren oude cultuur, Jezus was een Palestijn en de Joden bestaan helemaal niet als volk. UNESCO stelt zich net als zoveel VN lichamen, volkomen kritiekloos op tegenover de Palestijnen en juist bijzonder kritisch tegenover Israel. MP haalt een voorbeeld aan uit 1978:

In 1978 kreeg Golda Meir een vraag over de (tijdelijke) uitsluiting van Israel door Unesco tijdens een bezoek aan Princeton Univeristy.
Een van de studenten vroeg haar: ďHoe komt het dat de UNESCO Israel heeft geweigerd en de PLO heeft geaccepteerd voor partner lidmaatschap?Ē
Golda antwoordde dat dit een vraag was die aan de UNESCO moet worden gesteld, en niet aan haar. De student antwoorde daarop: ďDat is natuurlijk zo, maar het zou interessant zijn als we uw opinie zouden mogen horen over waarom UNESCO deze beslissingen heeft genomenĒ.
Golda antwoorde: ďZoals jullie weten staat UNESCO voor de United Nations Education, Science and Culture Organization. We zullen moeten aannemen dat deze heren, na vele overwegingen, tot de conclusie zijn gekomen dat de PLO meer te bieden heeft aan educatie, wetenschap en cultuur dan IsraelĒ.
Het publiek barstte daarop in lachen uit.


Om een paar recentere voorbeelden te geven: vorig jaar stelde UNESCO dat Rachels graf bij Bethlehem "door moslims, christenen en joden heilig wordt geacht" en Israel het niet als Joods erfgoed op haar lijst mocht zetten. En onder UNESCO vlag riep de Arabische Liga in 2009 Jeruzalem tot culturele hoofdstad van de Arabische cultuur uit. In het kader daarvan werden tal van activiteiten ontplooid die het belang van Jeruzalem voor de Arabieren onderstreepten en de Joodse ontkennen. Bij een festival in het kader daarvan, mede georganiseerd oor de Nederlandse componist Merlijn Twaalfhoven, bleken Joden niet welkom. Op de website van de festiviteiten in het kader van Al Quds 2009 blijkt duidelijk dat men een politiek doel nastreeft en de Arabische claim op Jeruzalem wil versterken.

Vanwege de herhaalde steun van UNESCO voor de Arabische-Palestijnse kant, is de beslissing van afgelopen week natuurlijk niet verbazingwekkend. Ondertussen geldt UNESCO wel als een gezaghebbende organisatie die bijvoorbeeld bepaalt welke monumenten, gebouwen of andere zaken op de wereldlijst van cultureel erfgoed komen te staan, en dus speciale bescherming genieten. Dit kan heel nare gevolgen hebben voor Israel en de belangrijke Joodse heilige plaatsen buiten de pre-1967 wapenstilstandslijnen, zowel in Oost Jeruzalem als op de Westoever. Juist wanneer de Palestijnen een eigen staat zouden krijgen is het van belang dat de Joodse heilige plaatsen goed beschermd worden. Eerder zijn onder PA bestuur plaatsen op de Westoever als Jozefs graf vernield, en de kans is reŽel dat dit weer zou gebeuren. Het is voor Israel cruciaal dat er afspraken worden gemaakt en dat er toezicht is op de Palestijnen om die na te komen. Daar zou de VN, en dus in dit geval, UNESCO, een rol in kunnen spelen maar dan moet zij wel daadwerkelijk onpartijdig zijn. Met haar huidige houding zet zij de zaken alleen maar verder op scherp en bemoeilijkt een oplossing. De Israelische reactie hierop laat zich raden en liet niet lang op zich wachten: men zet zijn hakken in het zand. Uiteraard komt dit de samenwerking met de Palestijnse Autoriteit niet ten goede en daarmee de vredesbesprekingen. Abbas op zijn beurt voelt zich gesterkt en zal zich zo mogelijk nog starrer en compromislozer gaan opstellen tegenover Israel.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.