IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestine Link mist link met de werkelijkheid

IMO Blog, 2011

Vervolg op ASN Publieksprijs voor Palestine Link website.


Uit de projectbeschrijving van Palestine Link bleek al duidelijk hoe eenzijdig en op onjuiste noties dit initiatief is gebaseerd. Ook uit verklaringen en informatie op de website zelf blijkt dat men absoluut geen eerlijk en waarheidsgetrouw beeld wil geven van de situatie van de Palestijnen en de geschiedenis van het conflict. Men is duidelijk niet uit op vrede en dialoog, maar slechts op het verdedigen van de Palestijnen en klakkeloos weergeven van hun propaganda. De Palestijnen zijn de onschuldige en weerloze slachtoffers van de wrede onderdrukkende agressieve Israeli's. Waar hebben we dat toch allemaal eerder gehoord? Waarom komt het allemaal zo als uitgekauwde oude overbekende clichťs over? En waarom wint zo'n website, waar verder overigens nog helemaal niet zoveel op staat, de ASN publieksprijs? Zou er sprake kunnen zijn van een gerichte campagne van pro-Palestijnse organisaties? Men had ruim 4.000 stemmen, dat is op zichzelf niet echt veel. Een twitter oproep van Arjan El Fassed (zo'n 270.000 volgers) is genoeg om hen daaraan te helpen.


Waarheid heroveren of geschiedenis vervalsen

Opvallend is de mythe die wordt gecreŽerd rond de geschiedenis van de Palestijnen en het oproepen van een voortdurende slachtofferrol:

Today, Palestinians recognize the need to win the hearts and minds of people and to dissolve the cloud of myths and stereotypes surrounding them; the product of a long process of de-humanizing and demonizing a nation.

Er is geen instantie of zionistisch complot dat bewust aanstuurt op een proces van steeds verdere ontmenselijking, om vervolgens de volkomen ontmenselijkte Palestijnen in ovens te kunnen stoppen, of in destructors zoals ze voor dieren worden genoemd. Er zijn verschillende narratieven over de Palestijnen en hun geschiedenis, die voortdurend met elkaar strijden om gehoord te worden en als waar te worden gezien. Momenteel is juist het Palestijnse narratief, het verhaal van de zogenaamde nakba, van een onschuldig en puur volk tegenover het gecorrumpeerde en koloniale, Westerse Israel, behoorlijk dominant al is er ook een stevige tegenstroom.

Het volgende klinkt niet veel beter:

Waarheid heroveren
PalestineLink gaat de Palestijnse geschiedenis heroveren. Dit doet zij door in te gaan op de 'gangbare' geschiedschrijving en de huidige berichtgeving.


De bekende truc van het steeds maar opnieuw blijven doorbreken van een taboe. Dat duizenden je al voor zijn gegaan, dat de nakba gewoon op het NOS journaal is geweest, in diverse andere media heeft gestaan en het Tropenmuseum er een uitgebreide tentoonstelling over had en dus volkomen mainstream is geworden, dat vergeten we even, want dat maakt een en ander wat minder vernieuwend en revolutionair. Wat heroverd moet worden zijn juist de feiten van Israels kant die nu stelselmatig worden weggelaten, waardoor mensen geen reŽel beeld van de situatie hebben.

Wij zullen actief lobbyen richting de Nederlandse politiek en laten van ons horen bij de media met ingezonden stukken en persberichten bij onjuiste berichtgeving. Binnen PalestineLink zijn verschillende monitoringsgroepen actief.

Leuk, nog meer ingezonden stukken van Palestijnse kant in de media. Als Von der Dunk daarvoor ontslagen wordt en Van Agt wat minder geplaatst, okay. Maar dat zal wel ijdele hoop zijn. Eigenlijk is dit pure propaganda, het soort van dingen waar iedere Israel sympathisant van wordt beschuldigd: we zouden allemaal onderdeel zijn van een oppermachtige notoire Israellobby die wordt aangestuurd en betaald door het CIDI en de ambassade (een pot nat) en overal zijn contacten heeft en dus moeiteloos weet door te dringen tot de opiniepagina's van elke krant en de TV studio's van alle omroepen. Met andere woorden: als een en ander van de grond gaat komen dan is er nog meer werk aan de winkel om onjuiste en eenzijdige artikelen van een weerwoord te voorzien.

1948

De 'waarheid' die men wil heroveren blijkt een oude bekende leugen te zijn, zoals dat Palestina in 1948 etnisch werd gezuiverd door de Joden. Zo omschrijft Palestine Link de burgeroorlog en onafhankelijkheidsoorlog van 1948:

Hagana desgins and carries out plan Dalet, a set of guidelines that envisaged the ethnic cleansing of Palestine i.e. to conquer as much of Palestine and to expel a maximum of Palestinian civilians. The ALA responds with bombs and attacks on Zionist commandos.
On April 9th Irgun and Stern Gang massacre some 245 inhabitants at Deir Yassin village, mainly elderly, women and children. Consequently hundreds of thousands Palestinians flee their towns and villages.
On May 14th the state of Israel is unilaterally proclaimed, one day before the end of the British mandate and immediately recognized by the US. On May 15th, the first Egyptian regular troops cross the border into Palestine and attack colonies in the Negev. Three Transjordanian Arab Legion brigades cross the Jordan River into Palestine. Lebanese regulars retake Lebanese villages on the border from Haganah. Syrian troops retake the town of Samakh and capture Zionist colonies of Masada and Shaar Hagolan.
Hagana conquest of Palestinian cities, towns and villages continues.


De zionisten verjoegen zomaar die arme Palestijnen van hun land en uit hun huizen, om zo een etnisch zuivere Joodse staat te stichten. En terwijl de zionisten zoveel mogelijk burgers probeerden te doden, richtte het zeer humane Arabische bevrijdingsleger (ALA) zich alleen op zionistische commando's. Nadat Israel haar onafhankelijkheid uitriep vielen niet de legers van vijf Arabische staten tegelijkertijd het land binnen, nee, er werden enkele zionistische nederzettingen aangevallen, nederzettingen die daar sowieso niet gesticht hadden mogen worden. Dit is echt pure geschiedvervalsing. In werkelijkheid begonnen de Palestijns-Arabische aanvallen op Joodse burgers direct nadat de VN het delingsplan voor Palestina had aangenomen. Aanvallen op burgers wel te verstaan, zoals een bomaanslag in het centrum van Jeruzalem en bij de Palestine Post (de voorloper van de Jerusalem Post), beschietingen van Joodse konvooien en voertuigen. De revisionistische Irgun pleegde op haar beurt ook diverse aanslagen gericht tegen Arabische burgers. Vlak na Deir Yassin (waar overigens geen 245 maar zo'n 107 mensen omkwamen) vond een bijzonder wrede overval plaats op een medisch konvooi, waarbij 80 mensen werden gedood. De eerste fase van de onafhankelijkheidsoorlog (in feite een burgeroorlog) werd gekenmerkt door chaos en aanvallen op burgers over en weer, waarbij de Arabieren aanvankelijk de overhand hadden. Ze hadden Jeruzalem geblokkeerd, waar 100.000 Joden leefden, evenals andere Joodse nederzettingen. Er moest dus iets gebeuren anders zouden de zionisten verliezen. Toen werd besloten tot het vervroegd uitvoeren van plan Dalet, een plan dat eigenlijk was bedoeld voor na het Britse vertrek dat half mei zou zijn voltooid. Dit plan voorzag in het vrijmaken van de weg naar Jeruzalem en het aanvallen van Arabische dorpen die op strategische plaatsen lagen (bewoners van dergelijke dorpen hielpen mee de blokkade in stand te houden en participeerden in aanvallen op Joodse konvooien).

Ondertussen vielen de ALA en een legertje onder leiding van nazi-moefti Al Husseini ook Joodse doelen aan, de ALA vooral in het noorden. Een gedetailleerd verslag van de onafhankelijkheidsoorlog en de verschillende operaties en gevechten is hier te vinden. Onterecht wordt door antizionisten beweerd dat de zionisten vanaf het begin sterker waren en zowel de Palestijnen als de legers van de Arabische buurlanden geen partij voor hen waren. Dat is pertinent onjuist. Jeruzalem bleef geblokkeerd tot in juni en de bevolking is er bijna aan onderdoor gegaan. Ook op andere plaatsen was het kantje boord.
Palestine Link informeert niet, maar herkauwt oude fabels over de zionistische almacht en wreedheid, die door diverse historici al lang zijn weerlegd.

2000

De beschrijving van de tweede intifada is niet veel beter. Het eerste Palestijnse geweld dat wordt genoemd is de zelfmoordaanslag bij een Pesach cederavond in een restaurant in Netanja in 2002 waarbij 30 mensen omkwamen, en die de directe aanleiding was voor de herbezetting van een aantal steden op de Westbank. De tientallen aanslagen die eraan vooraf gingen en alleen al in maart meer dan honderd Israelische slachtoffers maakten, worden niet genoemd. Wel wordt gesproken van excessief Israelisch geweld en wederom het bewust doden van burgers. In werkelijkheid heeft Israel er juist bijzonder veel aan gedaan om bij bijvoorbeeld de strijd om Jenin burgerdoden te vermijden. De meeste zelfmoordterroristen kwamen uit Jenin, en het vluchtelingenkamp waar de zwaarste gevechten plaatsvonden was bijna geheel geboobytrapt zodat het leger er nauwelijks door kon. Huis voor huis veroverde men de buurt. Het was veel makkelijker en veiliger geweest het kamp vanuit de lucht te bombarderen, maar daarbij zouden veel onschuldige burgers zijn gedood. Bij de strijd om Jenin sneuvelden 52 Palestijnen en 32 Israelische soldaten.

De intifada begon, aldus Palestine Link, met een aanval van Israel op vreedzame demonstranten bij de Al Aqsa Moskee, waarbij, u raadt het al, Israel excessief geweld zou hebben gebruikt.
In werkelijkheid waren de Palestijnse demonstraties vanaf het begin gewelddadig, waarbij de Joden die bij de lagergelegen Klaagmuur bidden bijvoorbeeld met stenen werden bekogeld. Ook de demonstraties bij checkpoints en legerposten op de Westbank waren gewelddadig. En terwijl het vaak wordt voorgesteld alsof de intifada een spontane volkswoede en protest is, geboren uit wanhoop vanwege de wrede bezetting, was zij in feite voorbereid en kwam zij kort nadat Israel in Camp David een vergaand vredesvoorstel had gedaan, zoals op o.a. Israel-Palestina Info te lezen is:

In juli 2000, vlak na het mislukken van de Camp David onderhandelingen, zei PA-official Abu Ali Mustafa: "The issues of Jerusalem, de refugees and sovereignty will be decided on the ground and not in negotiations. On this point it is important to prepare the Palestinian public on the next step, because without doubt we shall find ourselves into conflict with Israel in order to create new facts on the groundÖ. I believe the situation will be more violent than the intifada". Enkele maanden na het uitbreken van de tweede intifada vertelde PA communicatie minister Imad Al-Faluji tijdens een bijeenkomst voor vluchtelingen, dat de intifada was gepland door het PA leiderschap na het mislukken van Camp David (Morris, Righteous Victims, 2001, blz. 662).


Dit zijn maar een paar voorbeelden. Zoals gezegd staat er nog niet zoveel op de site, maar als het van dit niveau is dan is dat bepaald geen gemis. Ik hoop dat men voor de 10.000 Euro die de publieksprijs van de ASN oplevert een paar goeie geschiedenisboeken gaat kopen, zoals Righteous Victims en 1948 van Benny Morris. Maar dit geld zal wel allemaal aan propagandadoeleinden worden besteed, net als de subsidies voor United Civilians for Peace, EAJG en het Palestina Komitee.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.