IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Is Hulspas een antisemiet?

IMO Blog, 2011

Er was weer een relletje in politiek Den Haag dat met Joden verband houdt. Het blijft lastig, je moet altijd op je woorden letten, anders wordt je zomaar voor racist of antisemiet uitgemaakt. Dit keer was het geen wat al te fel uitgedrukte kritiek op Israel of een ongepaste vergelijking met de oorlog die de gemoederen bezig hield, maar een opmerking van PVV'er De Roon. Hij sprak minister Rosenthal aan op zijn Joods zijn, en bekritiseerde hem omdat hij als Jood kritiek had uitgeoefend op het Israelische nederzettingenbeleid en de bouw van nieuwe woningen in Gilo, een paar kilometer over de groene lijn in Jeruzalem. Hij meende dat je van een Joodse minister kon verwachten dat hij zich positief opstelt ten opzichte van de Joodse staat.


Het kwam hem op felle kritiek van o.a. Van Bommel en Pechtold te staan, waarna hij min of meer excuses maakte en twitterde dat hij Rosenthals Joodse afkomst er niet bij had mogen betrekken en dit geen rol speelt. Pechtold mag op zichzelf gelijk hebben dat je iemands achtergrond (hij gebruikte ook het woord 'ras') niet mag betrekken bij iemands handelen, maar hij weet ook wel dat dit soms wel een rol speelt. Van bijvoorbeeld Koser Kaya werd indertijd geaccepteerd dat zij een iets 'genuanceerdere' kijk had op de Armeense genocide, en dat heeft alles met haar Turkse achtergrond te maken. En ik vermoed dat Pechtold redelijk wat begrip op kan brengen voor Arabieren die vanuit hun achtergrond net iets feller en ongenuanceerder over Israel en Joden praten dan wij hier gewend zijn, al zijn de meeste grenzen de afgelopen tijd, door allochtoon en autochtoon, wel overschreden. Het klopt natuurlijk dat De Roon dat niet zo openlijk had mogen doen.

Minister Rosenthal wordt geacht zijn werk uit te voeren en het standpunt van de regering uit te dragen. En daarbij doet het er niet toe of hij man of vrouw is, homo of hetero, christelijk of islamitisch of Joods of Arabisch. Maar in de praktijk is het natuurlijk heel logisch dat je Joods zijn invloed heeft op hoe je naar Israel kijkt, wat overigens niet wil zeggen dat je daardoor automatisch minder kritisch bent. De houding van veel Nederlandse Joden tegenover Israel kenmerkt zich door een kritische betrokkenheid, waarbij bij sommigen de betrokkenheid en bij anderen de kritiek de boventoon voert. Maar Rosenthal heeft niet alleen last van de PVV die vindt dat hij niet pro-Israel genoeg is, hij wordt veelvuldig gehekeld door apologeten van de Palestijnen die er geen enkele moeite mee hebben zijn Joods zijn erbij te betrekken en te suggereren dat dat invloed heeft op zijn beleid. Ook wordt hij ervan beticht voor een groot-Israel te zijn en geen enkele kritiek te hebben op Israel.

Het goede aan deze rel is misschien dat nu duidelijk is dat dat niet klopt, en Rosenthal voor een tweestatenoplossing is en zelfs bouwen in Oost Jeruzalem afkeurt. Daarin wijkt hij niet af van bijvoorbeeld zijn voorganger Verhagen. Toch pakte zelfs het gerenommeerde Der Spiegel onlangs uit met een verhaal waarin Rosenthals Joodse afkomst en het feit dat hij met een Israelische is getrouwd als reden voor zijn pro-Israelische koers werden gegeven. Alsof zo'n paragraaf over Israel in het regeerakkoord niet het resultaat kan zijn van consensus binnen de drie partijen, van een welbewuste keuze de banden aan te halen met het meest democratische en Westerse land in de regio, een land dat in de regio zelf geÔsoleerd ligt en bovendien een en ander te bieden heeft op technologisch en medisch gebied.

Hat valt mij overigens op dat mensen van Palestijnse afkomst, of getrouwd (geweest) met een Palestijn, zoals Arjan El Fassed, Ramsey Nasr, Tineke Bennema, Eva Ludemann en Anja Meulenbelt, allen behoorlijk gekleurd en eenzijdig naar het conflict kijken, en hun visie ook openlijk uitdragen.

Bij Joden en Israel ligt dit gecompliceerder en genuanceerder. Terwijl een grote meerderheid (redelijk) sympathiek staat tegenover Israel, is de kleine groep die vooral kritiek heeft behoorlijk dominant in de media. Er zijn daarbij weinig Joodse politici (en ook journalisten) die (openlijk) pro-Israel zijn, de meesten houden de zaken strikt gescheiden. Er is een organisatie van Israeli's die anti-Israel zijn, Gate48 en een van mensen die pro-Israel zijn, Arzi. En er is natuurlijk EAJG dat is opgericht uit protest tegen wat men de eenzijdige koerst van het CIDI noemt.

Marcel Hulspas, bekend van zijn suggestieve anti-Israel schrijfsels, springt natuurlijk weer bovenop deze rel. Hij berijdt zijn bekende stokpaardjes: de Joden zijn een geloof (en hebben daarom geen recht op zelfbeschikking), Israel is racistisch en als je kritiek op Israel hebt wordt je gelijk voor antisemiet uitgemaakt. Hij schrijft:

De Roons opmerking is natuurlijk geen verrassing. In sommige joodse kringen is het gebruikelijk om 'joods' gelijk te stellen aan 'pro-IsraŽl' en zelfs aan 'pro-Netanyahu'. Wie de staat IsraŽl een vergissing vindt, wie vindt Netanyahu een leugenaar is en een ramp voor het land, is direct een antisemiet. Wie, met het Goldstone-rapport in de hand, zegt dat het IsraŽlische leger oorlogsmisdaden pleegt, is ook een antisemiet. Dat ze met deze gelijkstelling het ťchte jodendom (da's een geloof) wel eens grote schade zou kunnen bezorgen, dringt blijkbaar niet tot de koppen door. Want waar eindigt hun geloof in het Eeuwig Gelijk van de staat IsraŽl?

Hulspas weet natuurlijk wel dat er onder Joden heel divers over Israel wordt gedacht, en ook over de vraag wat pro-Israel zijn precies inhoudt en hoe je je betrokkenheid bij het land het beste kunt uiten. Er zijn inderdaad mensen die je voor antisemiet uitmaken bij de minste kritiek op Israel, maar dat zijn enkele fanaten die je niet al te serieus moet nemen. Voor veel mensen ligt de grens bij stereotype uitspraken over Israel, Israeli's (Israeli's zijn arrogant, voelen zich uitverkoren) en vooral hun vermeende almacht, bij nazivergelijkingen, bij het aanleggen van hogere maatstaven vanwege het verleden (jullie moeten toch beter weten..., oftewel juist als Joden rottigheid uithalen is dat extra erg), en dergelijke. Ook de promotie van een boycot van Israel waarbij het land vaak als een apartheidsstaat wordt neergezet die geen bestaansrecht heeft, wordt door sommigen als antisemitisch bestempeld. Daarbij wordt gewezen op de nazi boycot van Joodse winkels en bedrijven, en op de boycot van de Arabische liga die al voor de stichting van Israel begon en gericht was tegen de Joden in Palestina. De eisen die men doorgaans aan Israel stelt komen neer op het opheffen van de staat of in elk geval van Joodse zelfbeschikking.

En wie vindt dat in een wereld waarin veel landen veel extremere misdaden plegen en een bron van problemen zijn in hun regio, alleen Israel geen bestaansrecht heeft en de Joden geen recht op zelfbeschikking, die is inderdaad volgens sommigen een antisemiet. Israel heeft overigens net zomin of net zoveel Eeuwig Gelijk als pakweg Frankrijk, of Turkije, of IndonesiŽ en Israel is niet onbuigzamer dan deze landen, integendeel. Zo was men bereid om (indirecte) excuses aan Turkije aan te bieden voor de dood van negen activisten op de Mavi Marmara, ondanks dat dit in Israel als een legitieme actie werd gezien in antwoord op het geweld van deze activisten, die de levens van Israelische soldaten bedreigden. Ook op Frankrijk, Turkije of IndonesiŽ is het nodige aan te merken, maar zij worden niet neergezet als schurkenstaten die een historische vergissing zijn en daarom maar opgeheven moeten. In hoeverre de bevolking van deze landen genetisch aan elkaar verwant is (ook een stokpaardje van Hulspas tegen Israel) weet ik niet en doet er niet toe. Wat ertoe doet is dat ze hun minderheden (religieus, etnisch en anderszins) fatsoenlijk moeten behandelen en dat is helaas niet altijd het geval. Toch schrijft Hulspas niet iedere week een giftig stukje tegen Frankrijk, Turkije of IndonesiŽ. Het zijn dit soort dubbele maatstaven die sommigen doen concluderen dat de 'kritiek' op Israel van sommigen wel eens ingegeven zou kunnen zijn door jodenhaat.

Even voor de duidelijkheid: Joden zien zichzelf niet alleen als religie maar ook als volk (natie). Er zijn vele niet-religieuze Joden. Tijdens de diaspora zorgden de vele religieuze voorschriften en feesten ervoor dat men makkelijker als aparte groep bleef bestaan, maar het ging daarbij niet alleen om een geloof en een boek met geboden. Veel feesten zijn nationaal en verwijzen naar het oude Israel en de belevenissen van het volk, niet naar de geboorte of belevenissen van God en profeet. In deze mix is het Jodendom uniek en dat leidt weleens tot verwarring. Maar Hulspas komt liever met een pasklaar en vooral simpel antwoord in plaats van zich in zaken te verdiepen.
Oh en nu we toch bezig zijn: Goldstone heeft zijn eigen rapport later flink genuanceerd en erkend dat, als hij andere bronnen zou hebben gebruikt, hij tot andere conclusies zou zijn gekomen. Juist de beschuldiging dat Israel doelbewust op burgers schoot en doelbewust civiele infrastructuur kapot bombardeerde, trok hij later in.

Maar wie nu nog denkt dat de joden een 'ras' zijn, heeft zich bij de neus laten nemen door nepwetenschappers en antisemieten, ťn heeft een leesachterstand van minimaal een halve eeuw.
Harry ook? Harry heeft natuurlijk helemaal niet nagedacht. Die zocht gewoon een vette kreet om De Roon aan de schandpaal te nagelen. Ha! Racist! En De Roon zťlf? Het schunnige aan zijn opmerking is niet dat die racistisch zou zijn, maar dat De Roon blijkbaar denkt dat Rosenthal vanwege zijn geloof zijn ministeriŽle eed op de Grondwet zou schenden. Ministers beloven plechtig dat ze de Grondwet zullen respecteren en het land zullen dienen. De Roon vindt het blijkbaar vanzelfsprekend dat Rosenthal, als jood, de belangen van de regering van IsraŽl dient. Zijn geloof zou dus belangrijker zijn dan zijn eed op de Grondwet. Joden zijn in zijn ogen dus staatkundig onbetrouwbaar. Net zoals men vroeger katholieken onbetrouwbaar achtte, en ongeschikt voor politieke ambten, want ja... die luisterden uitsluitend naar de paus.


'Harry' (van Bommel) mag zich een keer vergissen, hij wilde immers De Roon te pakken nemen, dus daar maken we verder niet teveel woorden aan vuil. Overigens had ook Pechtold het over een ras, dus ook die heeft niet nagedacht. Maar 'De Roon zelf', nee, die mag in de verwarring rond ras, etniciteit, volk en loyaliteit natuurlijk geen fout maken. En die heeft laten blijken dat hij er latent antisemitische gevoelens op na houdt, want hij zou menen dat Joden de belangen van de Israelische regering dienen in plaats van die van Nederland.

Hulspas haalt hier een en ander door elkaar. Zo doet hij alsof het opkomen voor Israel per definitie tegengesteld is aan het dienen van Nederland. Alsof Nederland dus te lijden zou hebben van goedkeuring van de Israelische bouwplannen in Gilo. En nogmaals, we weten niet of Rosenthal religieus is en hij werd niet op zijn geloof aangesproken, maar op zijn Joodse achtergrond. Waarom is het voor Hulspas zo moeilijk te accepteren dat het Jodendom meer inhoudt dan een geloof, en dit ook nationale kenmerken heeft? Hij doet hier in feite hetzelfde als Wilders en sommige rechtse zionisten, die het over 'Palestijnen' hebben en menen dat zij geen apart volk zijn met eigen rechten.

Tot slot gooit Hulspas er nog even een Godwin achteraan, het blijft immers moeilijk: over Israel en Joden praten zonder de oorlog erbij te halen, en Israel gewoon beoordelen op wat het nu doet, daarbij in acht genomen dat het niet aan BelgiŽ en Denemarken grenst en te maken heeft met vijanden die haar willen vernietigen en dat vaak en luid verkondigen:

Opkomen voor mensenrechten, is dat in IsraŽl 'ageren tegen de staat'? En dan termen als 'buiten de wet stellen', en het 'verwijderen uit de samenleving' van 'linkse buitenstaanders'... waar hebben we dat soort taal eerder gehoord? Of ben ik nu een antisemiet?

Wanneer het opkomen voor mensenrechten gepaard gaat met onredelijke kritiek op en eisen aan Israel, en het voorstellen van Israel als een schurkenstaat, dan is dat inderdaad 'ageren tegen de staat'. Sommige mensenrechtenorganisaties kiezen kritiekloos de kant van de Palestijnen, ontkennen en bagatelliseren het Palestijnse extremisme en praten soms zelfs Palestijns geweld goed. Deze mensenrechtenorganisaties voeren ook niet alleen in eigen land actie tegen wat zij als disproportioneel geweld en restricties tegen de Palestijnen zien, maar gaan op tournee in Europa om eens uitgebreid de vuile was buiten te hangen - en hem extra vuil te doen lijken. Ze figureren steevast in reportages en documentaires over Israel en het conflict, ze worden geÔnterviewd door Westerse journalisten en dan neergezet als experts en onafhankelijk, en dus een stuk betrouwbaarder dan de Israelische regering.

Hun eenzijdige verhalen, vaak slechts gebaseerd op Palestijnse bronnen en ooggetuigenverslagen, zijn ook gebruikt in bijvoorbeeld het Goldstone rapport en ondersteunen de (later door Goldstone ingetrokken) beschuldiging van moedwillige dood en destructie door het Israelische leger. Veel van deze mensenrechten - en vredesorganisaties worden zwaar gesubsidieerd door de EU en afzonderlijke lidstaten, en door ontwikkelingsorganisaties die op hun beurt worden gefinancierd door Westerse landen. Ik kan mij dus wel voorstellen dat dat Israel niet lekker zit, dat ze de grote invloed van deze organisaties, die zich vaak op een Westers publiek richten, met lede ogen aanzien. Bovendien ligt buitenlandse steun voor politieke organisaties, en zeker voor organisaties die constant campagne voeren tegen de staat en haar beleid, wel in meer landen gevoelig. Hoe zouden wij het vinden als pak hem beet Saudi-ArabiŽ islamitische organisaties steunt die in Nederland en daarbuiten campagne voeren tegen dit kabinet, en Nederland als een racistisch land neerzetten in het buitenland?

Steun voor mensenrechtenorganisaties door Westerse landen is gebruikelijk wanneer er in landen een repressief regime is en deze organisaties continu worden tegengewerkt zo niet verboden en de activisten elk moment zonder proces in de gevangenis kunnen worden gegooid en gemarteld (waarbij ik betwijfel of de EU in Iran, Rusland of China ook maar een fractie van het aantal organisaties steunt van die in Israel. Indien dit het geval is, begrijp ik onmiddellijk waarom we hier in een diepe financiŽle crisis zijn beland). Dat alles is in Israel niet het geval, zelfs niet nadat de nieuwe maatregelen van kracht zijn. Op vreedzaam demonstreren, op het lid zijn van een mensenrechtenorganisatie en op het schrijven van kritische columns in de Haaretz staat geen straf. De vergelijking met de nazi's slaat dus kant noch wal. Hulspas verwijst bovendien naar een uitspraak van een Israelisch parlementslid dat een wetsvoorstel heeft ingediend, zoals parlementariŽrs in Nederland ook wel vaker gekke dingen zeggen en slechte en onrealistische wetsvoorstellen indienen. Bijvoorbeeld Raymond de Roon.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.