IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De constructie van het Palestijnse volk

IMO Blog, 2011

"Palestijnen zijn een verzonnen volk" aldus Gingrich, de belangrijkste republikeinse presidentskandidaat gisteren. Ze zijn onderdeel van het Arabische volk en er vooral op uit om Israel te vernietigen en hebben daarom geen recht op een eigen staat, volgens Gingrich. Stevige woorden, als je bedenkt dat ook republikeinse presidenten zich de afgelopen jaren hebben uitgesproken voor een tweestatenoplossing en tegen de voortgaande bouw in de nederzettingen, al sinds 1967 min of meer het officiŽle beleid van het State Department. Tijdens hun campagnes doen kandidaten vaak stevige uitspraken en beloven bijvoorbeeld nu toch echt de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, maar het gebeurt nooit. Ook voor Gingrich zal een en ander er anders uitzien mocht hij straks in het Witte Huis zitten. Zijn woorden laten wel duidelijk zien waar zijn sympathie ligt, en staan haaks op de Arabische toenadering die Obama zoekt.


Maar hoe verzonnen zijn de Palestijnen? En zijn de Joden niet evenzeer verzonnen, net als veel andere volken? Ja en nee. De nationale identiteit van alle volken is (op zijn minst deels) geconstrueerd, en ieder land heeft zijn eigen ontstaansmythes en nationale helden. In de Nederlandse geschiedenis speelt de zee een grote rol, maar Gelderlanders en Limburgers hebben daar niet veel mee, en hun zeggen die zeehelden niet zoveel. Limburg en Brabant werden pas in de negentiende eeuw volwaardige Nederlandse provincies, en delen van Limburg hoorden tot de Franse tijd bij Duitse hertogdommen of vielen onder de Oostenrijkse keizer. BelgiŽ is nog recenter een staat geworden, en je kunt je afvragen in hoeverre er een echt Belgische identiteit is. Dat betekent niet dat BelgiŽ daarom geen bestaansrecht heeft. Zolang ze het met elkaar uithouden kan het land blijven bestaan.

Onder Palestijnen verstaan we de Arabische inwoners van het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina (nadat JordaniŽ ervan werd afgesplitst), ofwel het huidige Israel, de Westoever en de Gazastrook. Tot 1948 heetten Joodse inwoners van het mandaatgebied overigens ook Palestijnen, en daar komt Golda Meirs vaak gehekelde opmerking 'ik ben een Palestijn' vandaan. Voor 1948 voelden de Arabieren in Palestina zich vooral verbonden met de plaats waar ze vandaan kwamen of de stam waartoe ze behoorden. Deze stammen bestaan nog steeds en vormen vooral in de Gazastrook vaak rivaliserende bendes. Ironisch genoeg heeft juist het zionisme, en dan vooral de strijd daartegen, de Palestijnen met elkaar verbonden en een nationale identiteit gegeven. Ze hadden daardoor een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijke vijand en kregen ook - door die strijd - een gemeenschappelijk verleden. Overigens bestond Palestina voor 1919 niet als geografische en politieke eenheid, het was in de eeuwen daarvoor een onderdeel van het Ottomaanse rijk en delen van het huidige Israel en de Palestijnse gebieden vielen onder verschillende provincies. Ook een aantal andere landen en volken in de Arabische wereld zijn pas na de Eerste Wereldoorlog onafhankelijk geworden, waarbij de grenzen soms willekeurig werden getrokken en de machthebbers door de Britten of Fransen waren aangesteld.

Ook de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen die buiten het gebied wonen gelden als Palestijn, al zijn velen van hun er nog nooit geweest. Een deel van de vluchtelingen woonde overigens zelf nog maar relatief kort in het mandaatgebied Palestina; zij waren vanuit JordaniŽ of SyriŽ naar Palestina getrokken vanwege de werkgelegenheid en ontwikkeling van het gebied. De voorwaarde om als Palestijns vluchteling te worden aangemerkt is dat men minimaal twee jaar voor de vlucht in Palestina heeft gewoond. Het gaat hierbij waarschijnlijk niet om heel grote aantallen. De Palestijnse identiteit van de vluchtelingen en hun nakomelingen wordt kunstmatig in stand gehouden door de vluchtelingenorganisaties en de UNRWA, die immers menen dat zij het recht hebben allemaal 'terug' te keren naar wat nou Israel is (zie over dit zogenaamde recht op terugkeer ook dit artikel). Om die reden verhinderen de Arabische staten hun integratie in die landen en houdt men ze in zogenaamde kampen waar ze opeengepakt leven en werken. Ze kunnen niet of moeilijk aan een woning en werk buiten de kampen komen. Dit geldt vooral voor SyriŽ en Libanon, in JordaniŽ hebben ze het relatief goed.

Rechtse zionisten betogen zoals Gingrich dat de Palestijnse identiteit vooral een verzinsel, een constructie is om Israel te dwarsbomen. Toen het de Arabische staten maar niet lukte Israel militair te verslaan moest men creatief zijn en verzon een volk dat dat land eigenlijk toebehoort in plaats van de Joden. Het is een simplistische voorstelling van zaken, die voorbij gaat en allerlei ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een Palestijnse identiteit. Maar er zit ook een kern van waarheid in. De strijd om het land begon overigens al voor Israels stichting en voordat de Arabische staten onafhankelijk waren en bewust een volk konden uitvinden. Arabieren in Palestina vielen al in 1920 Joden in verschillende plaatsen aan, uit onvrede met de komst van steeds meer Joden naar Palestina. En toen al besloten de zionisten in reactie daarop dat zij voor hun eigen verdediging moesten zorgen en niet slechts op de Britten konden vertrouwen. De Palestijnen zijn niet als volk 'bedacht' maar wel gebruikt in de strijd tegen Israel, vooral na 1967. Daarvoor benadrukte bijvoorbeeld JordaniŽ juist de gemeenschappelijke identiteit van Palestijnen en JordaniŽrs, en was fel gekant tegen Palestijnse onafhankelijkheid of autonomie op de Westelijke Jordaanoever.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.