IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De constructie van het Joodse volk

IMO Blog, 2011

De Palestijnen definiŽren zichzelf zoals gezegd vooral in relatie tot Israel, en zij lijken hun identiteit te ontlenen aan de strijd tegen Israel. Men is het door Israel onderdrukte en verdreven volk, dat een harmonieuze samenleving kende totdat de zionisten uit Europa ze kwamen verjagen, hun land inpikten om er hun eigen Westerse staat te stichten.

Maar voordat de zionisten kwamen was er nog geen Palestina met een eigen identiteit, er waren Arabieren in verschillende dorpen die onder verschillende lokale en regionale machthebbers vielen en uiteindelijk onder een ver weg gesitueerd centraal gezag. Een deel van de Palestijnen was overigens zelf pas relatief recentelijk in het gebied komen wonen; in de 19e en begin 20e eeuw immigreerden mensen uit Egypte, SyriŽ maar ook verder gelegen landen zoals Algerije en LibiŽ naar wat nu Israel en de Palestijnse gebieden is. Dit is soms nog aan de achternamen van Palestijnen te herkennen (Mughrabi verwijst naar Algerije, Hurani naar SyriŽ). Belangrijke Palestijnse helden zoals Izzedien Al Qassam, Kaukji (leider van het Arabische Bevrijdingsleger dat in 1948 tegen Israel vocht) kwamen uit SyriŽ; Yasser Arafat is in Cairo geboren. Daarnaast bestaat een deel van de Palestijnen uit bekeerde Joden. De idee van een puur en inheems Palestijns volk dat door arrogante Europese kolonisten werd verdreven is dus onjuist. Zie dit artikel over hoe de Palestijnen honderd jaar geleden werden beschreven.


De Palestijnen ontkennen voortdurend de Joodse wortels in het land, de Joodse geschiedenis en de nationale identiteit van de Joden. De 'gematigde' Palestijnse Autoriteit meent dat de Joden een religie zijn, geen volk, en gebruikt dat als argument tegen erkenning van een Joodse staat. Men ziet de Joden als vreemde indringers, niet als een volk met een duizenden jaren oude geschiedenis in en verbondenheid met het land. Zo ontkent de PA het bestaan van de tweede tempel of meent dat de Joden daar althans niks mee te maken hadden. Sommigen gaan zelfs zover te beweren dat de Joden in 1967 voor het eerst in de oude stad van Jeruzalem kwamen. Ook de Klaagmuur wordt Arabisch gemaakt en heet Al Buraq. Andere Joodse heilige plaatsen zoals de graven van de aartsvaders in Hebron en Rachels graf in Bethlehem worden eveneens 'verarabiseerd'. Zelfs het bestaan van Joodse klederdracht wordt ontkend, en de Joden ervan beticht deze van de Palestijnen te hebben gejat, zo heb ik zelf ondervonden toen ik in Bethlehem in het Palestine Heritage Center, waar een vrouw de klederdracht van haar grootouders tentoonstelde, een praatje maakte. Er zijn nog veel meer voorbeelden van deze ontkenning van de Joodse geschiedenis en haar toe-eigening door de Palestijnen. Van de idiote aantijging dat Jezus een Palestijn was tot de vernietiging van Joodse artefacten in de Tempelberg.

De onderliggende motivatie voor dit alles lijkt duidelijk: men ziet de Joodse geschiedenis van het land als een directe bedreiging voor de eigen geschiedenis en identiteit. Een gedeelde band met het land, of beter gezegd, een andere band met het land, lijkt niet mogelijk. Komt dit omdat men ergens wel weet dat de Joden de betere papieren hebben, zoals sommige sympathisanten van Israel menen? Heeft het met -deels- islamitisch gefundeerd antisemitisme te maken, waardoor men niet naar de Joden als gelijkwaardig volk kan kijken, en hen slechts als dhimmi's wenst te behandelen?

Hoe dit ook zij, wat telkens weer opvalt is het gebrek aan positieve voorbeelden uit de eigen geschiedenis. Zoals vaker opgemerkt vernoemt men scholen, straten en allerhande activiteiten naar terroristen, niet naar helden die een positieve, opbouwende rol hebben gespeeld in de Palestijnse geschiedenis en maatschappij.

De Palestijnse reactie op Gingrichs uitlatingen is dan ook nogal hypocriet:

Saeb Erekat, a senior Palestinian official, described his comments in an interview as "despicable". Hanan Ashrawi, another top official, said Gingrich's "very racist comments" showed he was "incapable of holding public office."
"What is the cause of violence, war in this region? Denial, denying people their religion, their existence, and now he is denying our existence," said Erekat, for years a leading figure in peace talks aimed at the creation of a Palestinian state alongside Israel.


Als het racistisch is het bestaan van de Palestijnen als volk te ontkennen, dan is het evenzeer racistisch het bestaan van het Joodse volk te ontkennen. En als dergelijke opmerkingen aantonen dat Gingrich niet geschikt is voor zijn functie, hoe geschikt zijn Abbas en Erekat dan, die keer op keer hebben gezegd dat er geen sprake kan zijn van erkenning van Israel als Joodse staat, omdat een staat gebaseerd op religie racistisch zou zijn? Hoe geschikt ben je voor het ambt van president van de Palestijnen wanneer je naar herdenkingen ter ere van terroristen gaat en deze als helden eert, en nazi collaborateur Hai Amin Al Husseini prijst? Gingrichs opmerkingen waren niet handig en dragen zeker niet bij aan vrede, maar misschien dat Abbas en Ashrawi zich eerst eens kunnen concentreren op het eigen huis?

Maar zijn de Joden niet eveneens een verzonnen volk, of op zijn minst een volk dat uit een ratjetoe is ontstaan en een eigen identiteit heeft geconstrueerd? Het is een populaire opvatting onder anti- c.q. 'post' zionisten en Nederlandse media nemen dit gretig over, zoals men alles graag lijkt te geloven wat de Joodse claim op het land en dus Israels bestaansrecht onderuit haalt. Zie hier, hier en hier voor reacties op deze ideeŽn. Om kort te gaan: ja, ook Joden zijn geen genetisch zuiver ras en de Joden van nu stammen niet allemaal direct af van de Joden uit de tijd van het Oude Testament. De Joodse nationale identiteit is echter wel degelijk duizenden jaren oud, met unieke kenmerken zoals een eigen taal, religie, feestdagen en gebruiken. Er zijn natuurlijk verschillen tussen Joden uit verschillende landen, maar juist door deze unieke kenmerken is er ook een gevoel van verbondenheid van Joden over de hele wereld. Joden die naar een vreemd land gaan voelen zich vaak meteen thuis bij (en worden hartelijk verwelkomd door) de lokale Joodse gemeenschap, en door de eeuwen heen was men bereid elkaar te helpen in nood.

De Joden hebben een lange geschiedenis in het land, en hun religie is er diep mee verbonden. Na hun verdrijving door de Romeinen en later de Kruisvaarders zijn er telkens groepjes Joden teruggekeerd, en in sommige plaatsen (zoals Hebron) leefden Joden met een korte onderbreking gedurende de afgelopen 1000 jaar. Sommige Joden die naar het land dat nu Israel en de Palestijnse gebieden omvat trokken werden (vaak gedwongen) bekeerd tot de islam, anderen stierven aan malaria en andere ziekten.

De Palestijnen maar ook sommige zionisten ontkennen de nationale identiteit van de ander om diens claim op het land te ondermijnen. En hoewel de Joden al veel langer een volk zijn en een langere geschiedenis hebben in het land, en hoewel ook een deel van de Palestijnen naar het gebied waren geŽmigreerd, blijft het een feit dat toen de zionisten in grotere aantallen naar het land kwamen, dit reeds bewoond was. Volk of niet, er woonden mensen en die hebben ook nationale aspiraties, al kun je erover twisten hoe oud die zijn en in hoeverre die op zijn minst worden aangewakkerd met onzuivere motieven. Het ontkennen van elkaars identiteit verandert niets aan de realiteit dat men samen in het land van de rivier tot de zee zal moeten wonen, en dat de ander niet in lucht op zal lossen of zonder geweld zal vertrekken. Israel lijkt inmiddels tot dit inzicht te zijn gekomen, al gaat dat niet echt van harte. Aan Palestijnse kant is men zoals gezegd nog niet zo ver, en daar zouden bemiddelaars ze steeds weer op aan moeten spreken.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.