IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De haredi last van Israel

IMO Blog, 2012

4 januari 2012

De laatste weken is er opeens veel aandacht voor de religieuze spanningen in Israel, en lijkt een bom die al langer lag te smeulen tot uitbarsting gekomen. Het begon met een keurig gekleed achtjarig meisje wiens verhaal dat zij op straat werd bespuugd door ultra orthodoxen velen in Israel schokte. In de reportage die een Israelische televisieploeg maakte laat zo'n Jood weten het volkomen terecht te vinden dat dit gebeurt, omdat iedereen zich aan de wetten van de Torah moet houden. Ook voorspelt hij dat Israel een theocratie zal worden waar deze wetten voor iedereen zullen gelden.


Hierop volgde een demonstratie van tienduizenden tegen de zogenaamde 'religieuze dwang' en een actie tegen de gescheiden buslijnen en daarop volgde een demonstratie van enkele duizenden (of misschien zelfs minder) haredim die zichzelf met de Joden in de 2e Wereldoorlog vergeleken en daarom gele Jodensterren hadden opgespeld. Ze zouden net zozeer vervolgd worden als de Joden toentertijd. Dit werd uiteraard alom veroordeeld als smakeloos en grievend, en ook binnen de haredische gemeenschap zijn er velen die protesteren tegen de religieuze intolerantie.

Het blijft (voor mij althans) vooralsnog onduidelijk hoe groot de groep haredim is die er zo over denkt als de agressieve man in het filmpje van de Israelische TV en de demonstranten met Jodensterren, maar duidelijk is wel dat het niet om een klein groepje extremisten gaat. Overal duiken voorbeelden op. Van de posters in Jeruzalem van vrouwen die zo systematisch worden vernield dat de meeste bedrijven zijn gestopt met het afbeelden van vrouwen in reclames in de publieke ruimte, tot de vele buslijnen (niet alleen van en naar haredi wijken) waar vrouwen worden lastig gevallen als ze niet achterin gaan zitten, tot verhalen van mensen die netjes gekleed in haredi wijken door snotjongens werden belaagd, en christenen in de oude stad van Jeruzalem die al jaren last hebben van spugende ultra orthodoxen. Het gaat hier vaak om praktijken die al jarenlang gaande zijn, en blijkbaar min of meer werden gedoogd en geduld door de machthebbers en de leiders van de lokale haredim gemeenschap. Ik word er eerlijk gezegd behoorlijk onpasselijk van en vind eigenlijk dat de seculieren zich zeer tolerant en terughoudend opstellen tegenover mensen die veelal op hun kosten leven en studeren, door hun kinderen worden beschermd maar zelf geen goed woord over hebben voor iedereen die niet net zo rigide is in het geloof als zij. Of, zoals een ultra orthodoxe rabbijn het zelf zegt in de Haaretz:

I don't believe anyone has to pay for my beliefs. It's not ethical that the secular public finances yeshiva students and the high birth rate among the ultra-Orthodox. There is nothing more infuriating to secular Israelis than to be spit in the face after they've given the ultra-Orthodox a generous sum of money. The ultra-Orthodox oppose the values of a secular society - Zionism, creativity, army conscription, sexual equality and more. However, they have no qualms about demanding and receiving money from this society, thereby intensifying public animosity toward them.
Let's be honest with ourselves. There is no reason the secular public should finance those who show contempt for its values. The solution I propose will benefit religion more than the state. I don't want to be part of a society that uses coercion. I don't want to be part of a society in which there is incitement to racism, and I don't want to be part of an ungrateful religious society.

.... The time has come to say "enough": enough to the religious parties; enough to their disgraceful self-centered preoccupation with budgets, as they ignore the rest of the country and the world; enough to the moral and aesthetic corruption of religion; enough to forcing laws down the throat of a public that does not believe in them.
To paraphrase Martin Luther King Jr., I, too, have a dream: I have a dream that politics will be separated from religion; I have a dream that a secular child will study the Jewish sources out of love and not out of fear of the results reflected in the display window of the religious establishment; I have a dream of belonging to a moderate Haredi religious society with broad horizons, whose slogan is "Live and let live."

Hij is gelukkig niet de enige haredi die zich uitspreekt, en dat biedt hoop. Maar de haredim zullen hun privileges niet zonder slag of stoot opgeven, en de streng religieuze partijen hebben onevenredig veel invloed in de Israelische politiek, omdat ze bij bijna iedere regeringsvorming nodig blijken te zijn.

De haredim waren aanvankelijk fel gekant tegen de stichting van Israel, en zeker het Israel dat de seculiere zionisten voor ogen hadden. Er is toen, kort samengevat, een deal gesloten waarbij zij op een paar gebieden wel hun zin kregen zoals zaken rondom huwelijk en begrafenissen, en ook konden zij hun leven van full time studie voort zetten met steun van de staat. Vandaar dat je voor een burgerlijk huwelijk naar Cyprus moet en dat het orthodoxe Jodendom de enige officieel erkende variant is en alleen niet-Joden die bij een orthodoxe rabbijn zijn 'uitgekomen' als Jood worden erkend door de staat. Het zijn dit soort zaken die antizionisten vaak aangrijpen om erop te wijzen hoe religieus Israel is en dus haar aanspraak een moderne democratie te zijn niet waarmaakt. Waarna er in een moeite door op wordt gewezen dat zionisme en democratie niet samengaan, omdat het zionisme uit gaat van de superioriteit en uitverkorenheid van het Joodse volk. Het is een omkering van zaken, want juist de ultra orthodoxen waren (en zijn dat voor een groot deel nog steeds) antizionistisch. Sommigen spreken zich geregeld tegen Israel uit en ook op de demonstratie in Jeruzalem waar zij zich in kampkleding hulden waren borden te zien waar zionisme met racisme wordt gelijkgesteld. En juist zij drukken een religieus stempel op Israel en tornen aan haar democratische uitgangspunten zoals de gelijkheid tussen de seksen en de scheiding van religie en staat.

Ook zaken als dat er op sabbath geen openbaar vervoer rijdt en er met Pesach geen gewoon brood in de winkels ligt doen mij wat vreemd aan voor een modern en seculier land. Voor Joden, ook de meerderheid die zich seculier noemt, hoort religie echter meer bij het dagelijks leven dan voor ons. Het is voor hen vaak een onderdeel en bron van hun identiteit en geschiedenis. Mede door de religie en de vele aparte gebruiken zijn de Joden in de diaspora altijd herkenbaar gebleven en niet weg geassimileerd. En misschien wel daarom is er in Israel behoorlijk veel begrip voor de ultra orthodoxen en hun wensen.

De zionisten braken met de Joodse traditie en waren met hun revolutionaire ideeŽn een bedreiging voor het Joodse establishment. Door de geschiedenis en het extreme antisemitisme kregen zij toch veel aanhang, aanvankelijk vooral uit Oost Europa waar de Joden er slechter aan toe waren, maar vanwege de nazi's ook uit West Europa. De ultra orthodoxe Joden in Jeruzalem keken met scepsis naar de zionisten en stonden er passief naar te kijken toen die in 1948 voor het behoud van de oude stad vochten. Deze passieve houding en het gebrek aan steun voor de strijders van de Haganah heeft zeker bijgedragen aan het verlies van de oude stad. JordaniŽ heeft de Joodse wijk grotendeels verwoest, inclusief de synagoges, en stenen uit de begraafplaats op de Olijfberg zijn gebruikt om wegen te plaveien.

Ondanks alle privileges van de haredim keren zij zich geregeld tegen de staat, en sommigen roepen openlijk om de stichting van een Joodse theocratie in plaats van het grotendeels seculiere Israel. Door hun agressieve houding tegenover seculiere Israeli's en het stempel dat zij op de staat drukken spelen zij de antizionisten in de kaart en dragen bij aan hun campagne tegen Israel. Wat sommigen niet beseffen is dat juist zij, als zeer herkenbare Joden, het zonder Israel zwaar te verduren zullen krijgen en hun levensstijl buiten Israel nauwelijks mogelijk is. Het is voor het voortbestaan van Israel (en daarmee ook hun eigen toekomst) van groot belang dat de privileges van de ultra orthodoxen worden afgebouwd waaronder de hoge subsidies op het krijgen van veel kinderen, en er een realistischer verdeling komt van lusten en lasten.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.