IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De Klerk over Israel en Apartheid

IMO Blog, 2012

11 januari 2012

Het is binnenkort weer eens Israel Apartheidsweek, dus we krijgen weer te horen dat Israel net Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid is, Israel de enige overgebleven koloniale staat is, de tijd voor een tweestatenoplossing inmiddels is verstreken maar als Israel nou heel hard haar best doet dan willen de Palestijnen misschien wel over hun hart strijken en niet eisen wat de zwarten in Zuid-Afrika eisten: 'one man, one vote'. De riedel is bekend, maar doet het nog altijd goed en geldt in progressief Nederland en onder kwaliteitsmedia helaas nog altijd als 'verfrissend'.


Het nieuwste wapen in de strijd: een citaat van F. W. de Klerk, de laatste blanke president van Zuid-Afrika die bereid was de macht te delen met het ANC en de Apartheid af te schaffen. Nou Israel nog, en alle problemen zijn opgelost.

What I supported as a younger politician was exactly what the whole world now supports for Israel and Palestine, namely separate nation states will be the solution. In our case we failed. There were three main reasons. We failed because the whites wanted too much land for themselves. We failed because the majority of blacks said this is not how we want our political rights. And we failed because we became economically totally integrated. We became an economic omelet and you can never again divide an omelet into the white and the yellow of the egg. And we realized in the early eighties we had landed in a place which has become morally unjustified.

De belangrijkste reden dat de blanken faalden is dat niemand inzag waarom zij als kleine minderheid recht hadden op meer dan 80% van het land. De blanke Afrikaners waren geen apart volk met een historisch recht op het land, maar kolonisten die vanuit Europa naar Afrika waren getrokken om er handel te drijven en grondstoffen vandaan te halen. Pas toen ze er een tijd zaten en nederzettingen hadden gevestigd ontstond het idee om meer en meer gebied te koloniseren en als eigen leefgebied in gebruik te nemen. Vanaf 1948 werd een strikt systeem van rassenscheiding ingevoerd om iedere vermenging tegen te kunnen gaan. Blanken en zwarten leefden niet alleen in aparte gebieden, ze mochten niet in dezelfde bussen zitten, stranden liggen, parken recreŽren of ziekenhuizen bezoeken. Werkelijk alles was gescheiden, en, needless to say, de blanken namen in alle opzichten de meeste ruimte in en claimden de beste voorzieningen voor zichzelf. Voor dit systeem was geen enkele rechtvaardiging te vinden behalve het recht van de sterkste en de idee dat het blanke ras superieur was aan het zwarte en men daarom al deze privileges op kon eisen.

De Klerk zag aan het einde van zijn loopbaan in dat de wereld was veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog, en deze praktijken niet meer werden geaccepteerd, althans niet van blanken. Dat heet pragmatisme. Uit een recente film over Mandela blijkt overigens dat De Klerk minder nobel was dan hij het graag voorstelde: op de dag dat hij en Mandela de nobelprijs voor de vrede in ontvangst zouden nemen hoorde Mandela dat De Klerk betrokken was geweest bij het door politie en legeronderdelen aangewakkerde wart-tegen-zwart geweld in de jaren '90. Na een korte woede-aanval besloot Mandela toch naar de ceremonie te gaan en het spel mee te spelen.

De Klerk wordt nu op Meulenbelts blog geciteerd met het advies aan Israel om naar hem te luisteren. Ze hemelt hem daarbij behoorlijk op. Zo vraagt ze retorisch wie - naast alle aandacht voor Mandela - nog aan deze 'tweede held denkt' die een veel langere mentale weg af moest leggen:
We kunnen ons afvragen wat er was gebeurd als De Klerk niet had ingezien dat de tijd van de apartheid voorbij was, en zich er voor inzette om de blanken, die een groot deel van hun macht en privileges op moesten geven, daar in mee te krijgen. De mentale weg die De Klerk af heeft moeten leggen is nog langer dan die van Mandela Ė het vrijwillig opgeven van de macht is altijd mentaal moeilijker dan de strijd ertegen.

Ik vraag mij af hoe vrijwillig dat opgeven van de macht was. Was niet al lang duidelijk dat het apartheidssysteem een verloren zaak was, en men de macht zou moeten delen? Maar iedereen die tegen Israel ageert en helpt de mythe van Israel apartheidsstaat te verbreiden is bij Meulenbelt natuurlijk een held, los van de vraag wat hij verder heeft gedaan.

De Klerk, en ook Desmond Tutu die nog een stap verder gaat in zijn kritiek op Israel, hebben klaarblijkelijk niet veel van het zionisme begrepen. De zionisten waren niet uit op het koloniseren van een ander land en het onderwerpen van het volk dat daar leefde. Zij wilden weer een staat voor de Joden, zodat men geen minderheid meer hoefde te zijn die zich overal moet aanpassen of op de vlucht slaan naar veiliger oorden. Zij wilden die staat in hun historische thuisland vestigen, waar altijd Joden hadden gewoond en de bakermat van hun religie en volk is. Inderdaad, er woonden inmiddels ook anderen, en die zouden niet zomaar weggaan of met zo'n staat instemmen. Veel zionisten dachten dat zij wel over te halen waren door de economische voorspoed die de Joden zouden brengen, anderen dachten dat zij - in ruil voor geld - wellicht bereid waren te vertrekken naar nabijgelegen Arabische gebieden, en velen ook dachten nog helemaal niet in termen van een staat maar hooguit een autonoom gebied onder Brits patronaat (zie ook: geschiedenis zionisme door Ami Isseroff).

Pas na de Eerste Wereldoorlog werden de huidige grenzen in de Arabische wereld getrokken door de toenmalige machthebbers, de Britten en de Fransen. Zij verdeelden het land, en gaven dit voor een groot deel weg aan bevriende Arabische leiders. Daarbij kwam zo'n 99% onder controle van de Arabieren. De Joden, christenen en andere minderheden die in deze gebieden woonden, moesten zich neerleggen bij de nieuwe machthebbers die vaak de islam als officiŽle godsdienst invoerden en Joden en christenen in allerlei opzichten achterstelden (dit gebeurde in wisselende mate ook al onder de Ottomaanse heersers maar verergerde in de nieuwe Arabische staten). Libanon was oorspronkelijk bedoeld als land waar verschillende religies gelijke rechten zouden krijgen met precieze regels over hun vertegenwoordiging in verschillende organen. Alleen in het mandaatgebied Palestina zou een Joods nationaal thuis komen, en toen de Arabieren iedere samenwerking met de Britten en de Joden in gemeenschappelijke instituties bleven weigeren, besloten de VN uiteindelijk tot een deling van het land. In de decennia daaraan voorafgaand hadden de Arabieren zich met geweld tegen de zionisten verzet en honderden Joden vermoord. De Joodse gemeenschap in Hebron werd grotendeels vermoord en verdreven, net als die in de oude stad van Jeruzalem. Dit waren eeuwenoude gemeenschappen.

Het delingsplan van de VN werd zoals bekend door de Palestijnen en Arabische staten afgewezen en zij begonnen een oorlog tegen de Joden in Palestina. Ze verloren die oorlog en zo kon de staat Israel ontstaan, in 1949 toegelaten tot de VN. Toch menen Meulenbelt, vele mede-antizionisten en sommige Zuid-Afrikaanse leiders dat de aanwezigheid van de Joden in Israel en hun strijd voor zelfbeschikking te vergelijken is met de Apartheid die zij in Zuid-Afrika invoerden. Dit is, op zijn Hebreeuws, beyond chutzpa. De VN hebben nooit een blanke Zuid-Afrikaanse staat voorgesteld, geaccepteerd of een deling van het land voorgesteld, en terecht.

Ik heb bewust niet eerder de Holocaust vermeld. Die is namelijk niet in de eerste plaats een rechtvaardiging voor de stichting van Israel en het recht van de Joden op zelfbeschikking. Zij laat hooguit op tragische wijze zien waarom die nodig en gerechtvaardigd was. Het is wel een dramatisch gegeven dat toen veel Joden nog hadden kunnen ontsnappen uit Europa, de Britten onder Arabische druk de immigratie sterk aan banden legden en Joodse vluchtelingen terugstuurden, en enkele jaren later de Joden weer tegen een nieuwe vernietigingspoging streden. De nazi's waren blij met de grote steun die ze genoten onder de Arabieren in Palestina en smokkelden wapens voor hen naar het mandaatgebied.
Diverse nazi's zijn na de oorlog naar het Midden-Oosten gevlucht. De rol van de mufti, de belangrijkste Palestijnse leider tijdens de mandaatperiode, is bekend. Vorig jaar nog werd hij door president Abbas als held geprezen.

Maar laat dat alles nou niet het feest bederven van dat mooie citaat van F. W. de Klerk, de altruÔst die zomaar, zonder enige reden of noodzaak, de macht uit handen gaf en nu zijn wijsheid ter beschikking stelt aan Israel, dat maar niet wil begrijpen dat haar dagen geteld zijn.

Lees hier een uitgebreidere feitelijke weerlegging van de Israel Apartheidsmythe door theoloog Hans Jansen:
IsraŽl en apartheid?

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.