IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Lessen voor Israel uit de Holocaust (1)

IMO Blog, 2012

Israel en de Holocaust worden voortdurend met elkaar in verband gebracht, door voor- en tegenstanders van Israel, met soms oneigenlijke politieke motieven of op zijn minst als illustratie of rechtvaardiging van bepaalde ideeŽn en activiteiten.

Israel was er zonder de Holocaust niet gekomen, schreef laatst iemand op een pro-Israel forum. Een veelgehoord standpunt, maar ik betwijfel of het klopt. In Brandpunt afgelopen zondag duidde men het verband als volgt:

"Als je een beetje wil begrijpen waarom Israel altijd met die ongekende felheid toeslaat als er ergens in de wereld gevaar dreigt dan moet je deze plaats (Yad Vashem, RP) bezoeken. Het verwijt dat soms wordt gemaakt dat Joden zich in de oorlog als makke schapen naar de slachtbank lieten leiden, is als een nationaal trauma en iedereen in Israel is ervan doordrongen dat dat nooit meer mag gebeuren".


Daarna legt een Israeli uit dat "we de Holocaust steeds ter sprake brengen bij internationale ontmoetingen", en Netanyahu de vergelijking met de jaren voor de oorlog vaak maakt.

Als voorbeelden van de 'ongekende felheid' waarmee Israel toeslaat werden de ontvoering van Eichmann en de bevrijding van de gijzelaars in Entebbe genoemd, en het liquideren van de terroristen van de moord op 11 atleten in MŁnchen. Je kunt je de vraag stellen hoe ongekend fel deze zaken werkelijk waren. Gedurfd inderdaad, en opzienbarend, vooral van zo'n klein land. Grootmachten als de VS maar ook Frankrijk en Engeland reageren echter niet perse minder fel en doeltreffend als hun belangen in het geding zijn. De ontvoering van Eichmann ging bovendien niet zozeer om nationale veiligheid, maar om een diep symbolische daad om het recht uiteindelijk nog enigszins te laten zegevieren. Ook Entebbe en het liquideren van de terroristen hadden een deels symbolische functie: het laten zien dat men zichzelf nu kan verdedigen, desnoods ver over de landsgrenzen van Israel heen. Ik miste overigens het bombardement op Osirak, de kernreactor van Irak.

Wat zouden andere kleine landen doen die zoveel vijanden hebben? We weten het niet, want er zijn nauwelijks landen met zoveel vijanden. Noord-Korea misschien, en dat gaat behoorlijk ver in zijn provocaties van het Westen. Gezien de aard van dit regime is dat echter onvergelijkbaar. Of zou het een ander volk simpelweg niet zijn gelukt om tegen zoveel tegenstand in een staat te stichten en tot een succes te maken? De veelgehoorde suggestie dat Israel vooral handelt vanuit een nationaal trauma in plaats van uit zelfverdediging of de noodzaak haar vijanden af en toe een duidelijk signaal te geven, lijkt mij onterecht. In de beleving van veel Israeli's en bijvoorbeeld ook het leger, speelt de Holocaust ontegenzeggelijk een rol, zij is onderdeel van de collectieve identiteit. Het idee dat men voor zijn eigen veiligheid moet zorgen en niet op de rest van de wereld kan vertrouwen, en het idee dat je vijanden kunnen menen wat zij zeggen, worden vaak met een beroep op de Holocaust verdedigd. Maar dat maakt het nog geen nationaal trauma waardoor, zoals veel Israel critici beweren, Israel overreageert en de Palestijnen nu moeten boeten voor iets waar ze geen deel aan hadden.

Het is eerder zo dat de Holocaust de Joden van een paar illusies heeft beroofd, zoals dat het met het antisemitisme wel meevalt, vooral als je je een beetje rustig houdt en aanpast, en dat met de secularisatie en de scheiding van kerk en staat Joden geen problemen meer zouden hebben. Sommige Joden dachten in assimilatie de oplossing te hebben gevonden, en namen in de 19e eeuw Duitse namen aan en vochten loyaal mee in de Eerste Wereldoorlog. De Holocaust heeft ze echter geleerd dat het altijd en overal kan opduiken, ook wanneer en waar je het juist niet zou verwachten, bijvoorbeeld wanneer het slecht gaat met de economie. Men heeft ook geleerd dat het belangrijk is om een plek te hebben waar je altijd naartoe kan, want veel landen sloten hun grenzen voor de oorlog voor de Joodse vluchtelingen, ook bijvoorbeeld Nederland en de VS. De Britten hadden de grenzen van Palestina ook gesloten in reactie op de grote Arabische opstand en in weerwil van het mandaat dat vrije immigratie garandeerde. Dus de enige manier om in zo'n plek te voorzien was een eigen staat. Deze lessen zijn natuurlijk allerminst irrationeel. Natuurlijk zijn er ook Joden die achter iedere kritiek op Israel, achter iedereen die het niet in alles met ze eens is, een antisemiet zien. Er zijn Joden die de 'goy' sowieso minderwaardig vinden, want dat staat in de Bijbel, zoals je ook moslims en christenen hebt die hel en verdoemenis over je uitroepen zolang je hun religie niet aanneemt (bij Joden ontbreekt dat laatste overigens, en dat biedt voordelen maar het blijft vervelend als minderwaardig te worden gezien). Dit heeft echter vooral met de intolerantie die in iedere religie aanwezig is te maken.

De Israelische visie, of zelfs de visie zoals verwoord in Brandpunt, is zoals bekend niet dominant in de media. De politiek correcte visie op Israel in relatie met de Holocaust is immers dat Israel deze misbruikt om zich boven de wet te stellen en met de Palestijnen te doen wat het wil, en ook wel dat men zo getraumatiseerd is dat het oppermachtige Israel zich continu bedreigd voelt door een paar stenen en zelfgemaakte raketjes. Israel zou het verleden bovendien misbruiken om critici de mond te snoeren, door iedereen met de minste kritiek voor antisemiet uit te maken.

De media houden er bovendien van om alles wat Israel doet of wat er in Israel gebeurt in verband te brengen met ofwel de Holocaust, ofwel het clichť dat de Joden zichzelf als het uitverkoren volk zien. Israelisch geweld komt dus ofwel voort uit een onterecht gevoel bedreigd te worden omdat men door alle trauma's alleen nog maar gevaar ziet, ofwel uit een racistische notie zich verheven boven andere volken te voelen. En wanneer de schrijver van een artikel of nieuwsbericht onverhoopt vergeet de Holocaust en het 'uitverkoren volk' erbij te halen, dan doen de reageerders eronder het wel voor hem. Bijna ieder artikel met nieuws over Israel ontaardt daarom in nogal onsmakelijke vergelijkingen en aantijgingen, waarop we natuurlijk niet het etiket 'antisemitisme' mogen plakken want dat bewijst immers hun stelling dat kritiek op Israel gelijk wordt gesteld aan antisemitisme.

En dan zijn er natuurlijk de excuus Joden, de Joden die zelf de vergelijking maken tussen Israel en de nazi's, soms heel expliciet, soms wat bedekter, zoals Hajo Meyer van EAJG, die de entering van het Turkse schip de Mavi Marmara door Israelische commando's in mei 2010 erger noemde dan wat de nazi's deden. EAJG wordt er niet minder serieus door genomen. Op Anja Meulenbelts blog vinden we deze Joden geregeld, ook nu weer:

"Mijn radicaal tegenovergestelde manier om de Holocaust te 'herdenken' kan als het volgt worden samengevat: het is verboden om te zwijgen over de Israelische misdaden en de vervolging van de Palestijnen, precies omdat het lot van de joden in Europa een vergelijkbaar begin had Ė discriminatie, pogroms, gettoís, waar de Shoah op volgde" (Zygmunt Bauman).


Als een Jood het zelf zegt is het geen antisemitisme maar bijzonder moedig zoiets te durven zeggen, is de boodschap. Dit misbruik van Joden is algemeen. Dries van Agt trekt op met Hajo Meyer en noemt hem een persoonlijke vriend, Anja Meulenbelt en Stan van Houcke hebben allerlei 'kritische Joden' in Israel geÔnterviewd. Laat Joden zelf vertellen hoe walgelijk hun staat, hoe achterlijk hun godsdienst en hoe hypocriet hun leiders zijn. Laat ze zelf vertellen hoe ze van slachtoffers in wrede daders zijn veranderd, dat de mindset van veel Israeli's eigenlijk best wel dicht bij die van hun vroegere beulen komt, dat het kortom eigenlijk niet zo heel uitzonderlijk is wat de nazi's deden en wij ons daar niet maar schuldig over hoeven blijven voelen. Laat het Joden zelf vertellen en wij zijn van onze schuldgevoelens verlost, en kunnen antisemitische opmerkingen en incidenten bovendien afdoen als een begrijpelijke reactie op een staat die zich bezondigt aan etnische zuiveringen en racisme. Hoe algemeen is de opvatting dat Israel zelf een belangrijke bron is van het weer toenemende antisemitisme.

(Wordt vervolgd)

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.