IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Lessen voor Israel uit de Holocaust (2)

IMO Blog, 2012

De manier waarop Israel en de Holocaust met elkaar in verband worden gebracht dient vaak vooral om onze schuldgevoelens te verlichten, en de doorgeschoten 'kritiek' op Israel is deels daarop terug te voeren. 'Israel is door ons aan de Joden gegeven en dus dient men zich een beetje te gedragen', wordt ook vaak gedacht en hangt hiermee samen. 'Wij hebben zo ons best gedaan voor jullie en nu doen jullie hetzelfde tegen een ander volk. We hebben ons lelijk in jullie vergist, de ware aard komt boven nu de Joden zelf over anderen heersen.' Een onsmakelijke en neerbuigende reactie die ik helaas geregeld tegenkom.


Natuurlijk kunnen mensen en volken meer rottigheid uithalen als ze macht hebben, en het is behoorlijk naÔef om te denken dat landen, mensen en volken nooit hun macht misbruiken. De Joden hebben om die reden natuurlijk niet minder recht op een staat en een stukje van de koek, en in plaats van ons ongemakkelijk voelen bij het machtsmisbruik dat ook Israel weleens aan de dag legt, vind ik het voor de hand liggender als Europeaan je ongemakkelijk te voelen bij het feit dat de Joodse staat er niet eerder was, zodat een veel groter deel van de Joden nog uit Europa weg had kunnen komen.

Het is opvallend hoe ingeburgerd de idee is dat Israel door het Westen is gecreŽerd, aan de Joden gegeven, en dat dat een gunst is, een gunst waarvan sommigen in retrospect spijt lijken te hebben. 'We hadden ze misschien beter een staat kunnen geven in Madagaskar', hoor je dan zeggen, of 'we hadden geen land dat al aan een ander toebehoorde weg mogen geven'. Over andere landen in het Midden-Oosten, die willekeuriger en zonder democratische VN stemming door enkele koloniale machten zijn verdeeld, hoor je zulke dingen nooit zeggen. Dat Palestina niet van 'de Palestijnen' was, dat het nadat de Ottomanen na de Eerste Wereldoorlog waren verslagen onduidelijk was wat met al dat land - waar Palestina een fractie van uitmaakte - moest gebeuren, dat ontgaat velen. Zoals ook nog steeds bij velen onbekend is dat de zionisten het land al vanaf eind 19e eeuw aan het opbouwen waren, grond aankochten en moerassen drooglegden, er gemeenschappen stichtten, scholen en ziekenhuizen bouwden, zorgden voor werk, een vakbond oprichtten, een ondergronds leger en een eigen nationaal bestuur. Dat alles voordat de nazi's in Duitsland aan de macht kwamen en de eerste anti-Joodse wetten doorvoerden.

Waarom is dan toch de idee zo sterk dat wij dat kleine stukje land weggaven, dat dat tegenover de Palestijnen niet helemaal juist was en wij er nu medeverantwoordelijk voor zijn dat die nog geen staat hebben en ca. een miljoen Palestijnen in vluchtelingenkampen leven? Er is meerdere keren voorgesteld het gebied te delen, de Britten kwamen de Palestijnen steeds meer tegemoet, evenals de VN, maar hun compromisloze opstelling leidde tot oorlog en die hebben ze, mede door de tien jaar eerder uitgebroken Arabische opstand, verloren. Geen volk krijgt zoveel geld en steun als de Palestijnen, en alleen voor hen is er een aparte vluchtelingenorganisatie met een ander mandaat en een naar verhouding veel ruimer budget. En voor alleen Palestijnse vluchtelingen is er een ruimere definitie waardoor nakomelingen tot in eeuwigheid vluchteling blijven. Ondanks al die steun en aandacht en geld voor de Palestijnen voelen velen zich schuldig dat we, uit schuldgevoel over de Holocaust dat de zionisten zogenaamd handig wisten uit te buiten, hebben ingestemd met een Joodse staat.

De Joden hadden niet alleen dringend een staat nodig, waar bijvoorbeeld de overlevenden en ontheemde Joden die verder nergens welkom waren naartoe konden, maar hadden als Midden-Oosters volk dat daar duizenden jaren verspreid had geleefd, ook gewoon recht op een plekje onder de zon en een stukje van de koek die na de Eerste (en weer na de Tweede) Wereldoorlog werd verdeeld. Dat er wat schuldgevoel voor nodig was om een meerderheid van de VN dit te doen laten inzien, is niet de schuld van de Joden.

Sommigen zeggen dat het tijd wordt de Joden eens als een normaal volk te zien, en niet als slachtoffers van de Holocaust die een speciale behandeling verdienen. Daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Het wordt inderdaad tijd om Israel te erkennen en behandelen als een land dat er even vanzelfsprekend is als andere landen, waarvan een flink deel ook niet al te zachtaardig tot stand is gekomen. Het wordt ook tijd Joden als een normaal volk te zien dat tot dezelfde wreedheden en stommiteiten in staat is als andere volken, en dat net als andere naties haar eigen mythen heeft over haar ontstaan en rol in de wereld. Tegelijkertijd zijn de Joden echter uniek omdat het zo'n oud volk is, en een unieke mix bevat van etniciteit en religie, en ze zolang als minderheid in Europa hebben geleefd. Met name dat laatste schept een bepaalde verantwoordelijkheid en bescheidenheid gezien wat de Joden daarbij is aangedaan.

Tegenover de uitleg van de excuus-Joden die in het Westen zo populair zijn, staat de uitleg van Israel zelf. En hoewel Israel wellicht niet zo uitzonderlijk reageert als vaak beweerd, beroept ook het land zelf zich vaak op de Holocaust. Is dat omdat men weet of hoopt daarmee een gevoelige snaar te raken in een wereld die los daarvan de Joden nou eenmaal niet altijd gunt wat anderen wel toekomt, en hun daden langs een andere meetlat legt dan die van anderen? Of ervaart men zelf ook dat de Holocaust Israel, op wat voor manier ook, in een soort uitzonderingspositie plaatst? Er is immers geen ander volk dat men zo vaak trachtte te vernietigen. Bijna alle Joodse feestdagen gaan erover. Iemand grapte eens: "We vieren altijd hetzelfde: Ze wilden ons doden, maar wij overleefden. Laten we eten en dansen".

Netanyahu verklaarde onlangs:

Seventy years ago, the Jewish people were helpless. They had no ability - neither political, nor military nor diplomatic - to organize their own defense, and one-third of our people were annihilated. The difference between 1942 and 2012 is not the absence of enemies; that same desire to destroy the Jewish people and the state that arose - this desire exists and has not changed. The difference is our ability to defend ourselves and to do so with determination. The Jewish people and the Government of Israel have the obligation and the right to prevent another annihilation of the Jewish people or attack on its state.

Als iemand zou zeggen dat alle Nederlanders dood moeten, zou ik dat wellicht met een korrel zout nemen. Maar wanneer de geschiedenis van de Nederlanders aan elkaar zou hangen van pogingen ons te vermoorden, dan ligt dat anders. Ondanks de bekendheid van de Holocaust, de pogroms, de kruistochten en de moordpartijen en verwoestingen door de Romeinen, vinden velen het irrationeel dat de leider van de enige Joodse staat zo praat en deze verbanden legt. Niet alleen in Nederland overigens, want ook in Israel heeft men felle kritiek. De oppositie vindt eveneens dat Netanyahu de Holocaust voor politieke middelen inzet, terwijl sommige kolonisten en ultra orthodoxen de Holocaust op geheel eigen wijze voor hun eigen doelen inzetten.

Volgens critici is de idee dat er weer een Holocaust kan komen irrationeel. De Palestijnen zijn geen nazi's en zelfs Achmadinejad is geen moderne uitvoering van de FŁhrer. Bovendien is Israel militair sterk genoeg om te voorkomen dat mensen die eventuele ideeŽn in die richting hebben ze ook uitvoeren. Dat vind ik te gemakkelijk. Hoeveel mensen zagen in pakweg 1930 of zelfs 1938 waartoe de nazi's in staat zouden zijn? Mensen zijn niet rationeel, ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar, en vaak rest ons niet veel anders dan op grond van wat er in het verleden gebeurde onze inschattingen maken. En daarbij moet je soms van het meest sombere scenario uitgaan.

Ook nu wordt geen volk zoveel bedreigd en gedemoniseerd als de Joden. Dus waarom zouden ze het niet serieus nemen? Waarom zouden al die leiders van Hamas en Hezbollah, de Moslim Broederschap, Islamitische Jihad, imams en moefti's van de PA en Hamas en in de Arabische wereld, Arabische politici en historici en al die mensen die Hitler prijzen en de Joden vervloekt door Allah noemen en hun staat een kankergezwel, het niet menen? Deze Jodenhaat gaat verder terug dan het conflict, dan de bezetting, dan het bestaan van het Israelische leger. Het vind zijn oorsprong in datzelfde kwaad dat tot de Holocaust heeft geleid: antisemitisme.

Tot slot: het is ťťn ding dat Israeli's kritiek hebben op het 'gebruik' van de Holocaust door de Israelische regering, en het is goed en noodzakelijk dat er in Israel een continu debat woedt over de betekenis van de Holocaust en de vraag of men zich niet teveel door de Holocaust laat definiŽren/bepalen. Het is ook terecht dat er op de dubbele houding wat dit betreft wordt gewezen: enerzijds beroept men zich op de Holocaust als voorbeeld van wat er kan gebeuren als de Joden geen staat en leger meer zouden hebben, anderzijds lijkt men zich soms te schamen voor de tijd toen die er inderdaad nog niet waren, en de diaspora mentaliteit van aanpassen en ondergaan. Daar verwees het citaat uit Brandpunt uit mijn vorige artikel en de 'makke schapen' ook naar, en daar zit wel een kern van waarheid in. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat de overlevenden van de Holocaust die in Israel leven van een schamele bijlage moeten rondkomen, en vaak aangewezen zijn op liefdadigheid.

Maar het gaat niet aan dat wij, niet-Joodse Nederlanders en andere Europeanen, de Israeli's de les lezen over hoe zij de Holocaust dienen te herdenken en welke lessen ze eruit dienen te trekken. Hier past ons waarlijk bescheidenheid.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.