IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De selectieve blik op Israel van The Rights Forum

IMO Blog, 2012

Door Ratna, geplaatst op 1-2-2012 op www.huisvanafgevaardigden.nl


Onder de kop ĎAnalyse Bolkestein is slechts emotieĎ betoogde Jules Hosman van het Rights Forum op 21 januari dat Frits Bolkestein ongelijk heeft en IsraŽl onze steun niet verdient. Het artikel zat echter zo vol met (verkapte) aanvallen dat ik de indruk heb dat niet zozeer Bolkestein, maar Hosman zelf vol emotie zit. Daardoor verslikt hij zich nogal eens in de argumenten waarmee hij Bolkestein om de oren slaat.


Zo suggereert hij dat de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de afscheidingsbarriŤre in 2004 internationaal recht is, maar het ging slechts om een advies in opdracht van de Algemene Vergadering. In de Algemene Vergadering is er een automatische meerderheid voor om het even welke anti-IsraŽl resolutie, maar die vormen geen internationaal recht. De uitspraak van het Gerechtshof was zeer ongebruikelijk, omdat zij normaal gesproken over strikt juridische zaken uitspraak doet, en dan bovendien tussen twee partijen die daar zelf om hebben verzocht. In de uitspraak werd overigens geheel voorbij gegaan aan het feit dat door de barriŤre het aantal aanslagen drastisch was verminderd, terwijl rechtbanken in de eerste plaats belangen tegen elkaar horen af te wegen.

Hosman stelt het nederzettingenbeleid voor als de meest groteske mensenrechtenschending die er te vinden is. Het nederzettingenbeleid is schadelijk voor IsraŽl en voor de Palestijnse bevolking, maar er zijn andere bezettingen en overheersingen die veel zwaarder drukken op de bezette bevolking, zoals in Tibet, Koerdistan en TsjetsjeniŽ. IsraŽls bezetting en het conflict Łberhaupt zijn qua duur en de emoties die het oproept intens, qua mensenlevens en wreedheden is het echter een relatief mild conflict. In een jaar komen er minder mensen om dan er in een maand Arabische lente. Er zijn schendingen van de mensenrechten, aan beide kanten, maar ook die zijn relatief kleinschalig. De onevenredig grote aandacht voor IsraŽl en de focus op alles wat het doet verdoezelen het feit dat dat in het niet valt bij wat er in de meeste andere conflictgebieden gebeurt. Over emotie gesproken.

Hosman legt Bolkestein uitspraken en meningen in de mond die hij niet heeft gedaan. Zo schreef Bolkestein dat een van de redenen dat Europa zo kritisch staat tegenover IsraŽl ermee te maken heeft dat IsraŽl ten onrechte als kolonisator wordt gezien. Hosman maakt daarvan dat ďde IsraŽliís ten onrechte als kolonisatoren van de Westoever worden aangemerkt.Ē Maar dat heeft Bolkestein niet gezegd; die heeft het over het Britse mandaat waarin werd verklaard dat Joden het recht hadden zich in het hele gebied, dus ook de Westoever, te vestigen. Later zegt hij heel duidelijk: ďIedere uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever verergert het probleemĒ.

Terwijl Bolkestein verschillende oorzaken voor de felle kritiek op IsraŽl aanwijst, is er in Hosmans denkwereld maar ťťn oorzaak: de bezetting en het íbrutaleí nederzettingenbeleid. Er is in zijn wereld een goede en een slechte partij, een dader en een slachtoffer, en daarom is de oplossing van het conflict ook zo simpel: dwing IsraŽl om de nederzettingen op te geven en zich terug te trekken naar de pre-1967 wapenstilstandslijnen en er komt vanzelf vrede. Hosman wijst daartoe op het Arabische vredesplan uit 2002, dat IsraŽl volgens hem afwees.

Volgens dit plan moet IsraŽl zich geheel uit de Westoever, Oost Jeruzalem en de Golan terugtrekken, moet er een Ďrechtvaardige oplossingí voor de vluchtelingen komen en een Palestijnse staat gesticht, en zullen de Arabische staten daarna vredesverdragen met IsraŽl sluiten. Het laat geen enkele ruimte voor een landruil of IsraŽlische aanwezigheid in delen van Ďbezetí Oost Jeruzalem, waar een duizenden jaren oude Joodse geschiedenis ligt met tientallen synagogen, de Klaagmuur en de Joodse begraafplaats. De oude Joodse gemeenschap werd verdreven toen in 1948 JordaniŽ dit deel van Jeruzalem en de Westoever veroverde en annexeerde, in strijd met het internationaal recht. Ook vernielde JordaniŽ bijna alle synagogen en de Joodse begraafplaats, en Joden werd tegen de afspraken in geen toegang tot de Klaagmuur gegeven. Voor IsraŽl is een vredesplan waarbij het naar die grenzen terug moet dan ook niet aanvaardbaar. Het Arabische vredesplan houdt in dat op zijn minst een substantieel deel van de vluchtelingen en hun nakomelingen naar IsraŽl kunnen terugkeren. Het vluchtelingenprobleem is door de Arabische staten met medeplichtigheid van de VN decennialang in stand gehouden door een bijzonder brede definitie van wie een vluchteling uit Palestina is en door te verhinderen dat de vluchtelingen elders een nieuw bestaan opbouwen. Het geclaimde Ďrecht op terugkeerí is een mythe, en bovendien zouden de inmiddels meer dan vier miljoen geregistreerde vluchtelingen bij Ďterugkeerí naar IsraŽl een eind maken aan de Joodse zelfbeschikking. Dit druist in tegen de tweestatenoplossing, die immers uit gaat van twee staten voor twee volken. IsraŽl heeft indertijd gereserveerd op het Arabische vredesplan gereageerd en aangegeven het als een Arabische openingszet te zien, niet als een definitieve oplossing. Dit was voor de Arabische staten onaanvaardbaar; het was ja of nee, take it or leave it.

Zo streng als Hosman is naar IsraŽl, dat van hem het Arabische vredesplan zonder slag of stoot had moeten aanvaarden, zo mild is hij naar de Palestijnen, die in 2008 een aantrekkelijk vredesvoorstel van Olmert afwezen. Volgens Hosman íweten we niet precies wat zich tijdens de onderhandelingen heeft afgespeeldí maar we weten wel dat tot twee keer toe een IsraŽlische premier met een voorstel instemde waarbij de Palestijnen bijna 100% van de Westoever en Gaza zouden krijgen, waarvan circa 5% via een landruil. IsraŽl heeft ook diverse keren land teruggegeven en zelfs nederzettingen ontruimd. Op circa 40% van de Westoever hebben de Palestijnen vergaande autonomie gekregen, waardoor terroristische groeperingen met hulp van Arafats Palestijnse Autoriteit daar de infrastructuur konden ontwikkelen die heeft geleid tot honderden aanslagen in IsraŽl tijdens de Tweede Intifada. Na de terugtrekking uit zuid-Libanon en de Gazastrook heeft een vijandige groepering in beide gebieden de macht gegrepen en IsraŽl met raketten bestookt.

Volgens Hosman zou politieke steun altijd voorwaardelijk moeten zijn, behalve wanneer er existentieel gevaar dreigt, en dat, zo voegt hij er direct aan toe, is bij IsraŽl niet het geval want het heeft kernwapens. Op het moment dat IsraŽl die moet gebruiken is het echter al te laat en is het land verloren, zeker nu naast Iran ook Egypte en Saudi-ArabiŽ plannen in die richting hebben. Al die kernwapens maken het gebied natuurlijk niet veiliger; zelfs in de Koude Oorlog ging het een paar keer bijna mis en daar betrof het slechts twee grote machtsblokken met vrij stabiele regeringen.

Zolang de Arabische wereld niet bereid is IsraŽls bestaansrecht te accepteren en het als een legitiem land, niet een kankergezwel of illegale roofstaat, te zien, wordt IsraŽl existentieel bedreigd. Keer op keer blijkt dat de Ďkritiekí (een beter woord is Ďhaatí) op IsraŽl in de Arabische wereld niet alleen de bezetting betreft, maar het hele land en haar ontstaan, en dat er een diep gevoel van wrok is vanwege de verloren oorlogen en het feit dat Joden hen nu op zoveel gebieden zijn voorbijgestreefd. Het diepgewortelde antisemitisme is een oorzaak, niet een gevolg van het conflict, en een reden voor het voortduren ervan. Deze maand haalde de moefti van de Palestijnse Autoriteit met instemming de Hadith aan waarin wordt gesteld dat het een heilige plicht is van de moslims om de Joden te doden voordat het Einde der Tijden kan aanbreken. Een Egyptische geestelijke riep onlangs eveneens op tot strijd tegen de Joden, en met hulp van Allah zullen ze volgens hem vernietigd worden. Alle rampen komen door de Joden, zo doceerde hij voorts, en het is de plicht van moslims ze te bestrijden. Zolang dergelijke zaken gemeengoed zijn in de Arabische wereld, en Hitler door velen als een held wordt gezien, is de vrede ver weg, bezetting of niet. Dat betekent niet dat kritiek op IsraŽl niet legitiem is en dat IsraŽl niet mťťr zou kunnen doen voor de vrede, maar het betekent wel dat het kernprobleem ergens anders ligt, en Nederlandse steun voor een land dat zoveel vijanden heeft op zijn plaats is.

Hosman hekelt de goede relaties van de EU met IsraŽl, maar is ook daarin behoorlijk selectief. Zo zijn er associatieverdragen met vele mediterrane en Arabische landen, heeft de EU ook zeer goede handelsbetrekkingen met China en Rusland, om van de nauwe banden met Turkije nog maar te zwijgen. Op al deze landen valt genoeg aan te merken wat betreft de mensenrechten, en ze worden bij mijn weten niet existentieel bedreigd. Daar heeft Hosman blijkbaar geen problemen mee, sterker nog, hij suggereert dat IsraŽl het enige land is dat moet worden aangepakt wegens mensenrechtenschendingen. Zijn ĎRights Forumí pretendeert zich in te zetten voor Ďeen rechtvaardig Midden-Oostenbeleidí, maar gaat daarbij zeer selectief te werk. Het is in feite slechts een lobbyclub voor de Palestijnen.

Ratna Pelle is medewerkster van de website Israel-Palestina.Info.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.