IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Obama, Israel en het dilemma Iran

IMO Blog, 2012

De afgelopen week werd het nieuws over Israel weer eens gedomineerd door de Iraanse dreiging van een atoomwapen, Israels waarschuwingen dat de tijd van diplomatie ten einde loopt, en de VS die enerzijds begrip toont voor Israel en zijn steun toezegt, en anderzijds bepleit die diplomatie nog een kans te geven en duidelijk laat merken een aanval op Iran op het moment niet te zien zitten.


Volgens sommigen is een Israelische aanval op Iran met de toespraak van Netanyahu voor de AIPAC weer een beetje dichterbij gekomen, en zij menen zeker te weten dat het nog voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat gebeuren; anderen betwijfelen of Israel daar wel toe in staat is zonder Amerikaanse hulp, en Obama heeft duidelijk gemaakt de diplomatie tot na de presidentsverkiezingen een kans te willen geven. Obama benadrukte voor de AIPAC natuurlijk de goede samenwerking met Israel op het gebied van veiligheid en de gemeenschappelijke oefeningen, maar veel Israeli's zien hem vooral als de president die nog meer dan zijn voorgangers de nederzettingen bekritiseerde, en de Palestijnen steunde in hun eis dat Israel een algemene bouwstop moet instellen als voorwaarde voor onderhandelingen. Hij pleitte weliswaar tegen de erkenning van Palestina in de VN en kondigde een veto in de Veiligheidsraad aan, maar stelde daarbij ook dat "the borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 lines with mutually agreed swaps."

Hoewel dit ook het uitgangspunt was in de Camp David onderhandelingen, werd het nu, aldus The Atlantic, als beginpunt gepresenteerd zonder enige Palestijnse concessie in ruil. Andere dingen die een meer pro-Arabische houding verraadden waren Obama's bezoek aan diverse Arabische staten terwijl Israel werd overgeslagen, en het begrip dat hij betoonde voor de Palestijnse positie. Volgens sommigen vergeleek hij in zijn speech in Cairo de situatie van de Palestijnse vluchtelingen impliciet met de Holocaust. Ook is er op gewezen dat Obama een aantal adviseurs heeft die nogal kritisch tegenover Israel staan. Anderzijds verschilt Obama's beleid niet wezenlijk van dat van zijn voorgangers; het State Department is altijd nogal Israel kritisch en ook eerdere regeringen toonden zich niet bepaald verheugd over de uitbreidingen in de nederzettingen. Het lijkt dan ook vooral de toon te zijn die verschilt; de verzoenende toon naar de Arabische wereld en de wat killere houding tegenover Israel. Ook de chemie tussen Obama en Netanyahu houdt niet bepaald over.

Commentatoren als Barry Rubin wijzen erop dat Obama en zijn staf weinig van het Midden-Oosten begrijpen en daarom beslissingen nemen die desastreus zijn voor Amerika en het Midden-Oosten zelf. Zo moesten juist dictators die pro-Westers waren het veld ruimen, zoals Mubarak, Ben Ali en in mindere mate Ghadaffi, en mag Assad voorlopig blijven zitten 'omdat de alternatieven mogelijk erger zijn' en omdat het Westen geen zin heeft om weer in te grijpen. Maar ook omdat Rusland en China hun strategische partners wel onscrupuleus blijven steunen.

Terug naar het Iraanse kernwapen. Het belangrijkste verschil in de positie van de VS en Israel is dat de VS alleen een echt Iraans kernwapen wil verhinderen, terwijl Israel wil dat Iran de capaciteit tot het vervaardigen van zo'n wapen helemaal niet in handen krijgt. The Atlantic formuleert het als volgt:

Despite the all-out effort being made by the White House to talk down the Israelis and muster political support among critical Jewish voters at home, some daylight remains between U.S. and Israeli positions. In particular, while Obama says he will do what is necessary to prevent a "nuclear bomb," Israelis still tend to define their own "red line" as preventing Iranian bomb-making "capability." "With the backing of the U.S. military, [Obama] has stood firm behind weaponization rather than weapons capability as the red line," said Washington commentator Trita Parsi. As a result, Parsi insists, the differences between the U.S. and Israel remain "profound."

Het Westen zou, die redenering volgend, mogelijk kunnen instemmen met een compromis waarbij Iran belooft geen bom te zullen maken maar verder wel alles mag doen wat nodig is om de spullen daarvoor klaar te hebben liggen. Zo kan het toch indirect dreigen met zo'n bom, die het immers snel kan maken, en daardoor haar positie in de regio en tegenover Israel aanzienlijk versterken. Het Westen kan dan blijven zeggen dat ze een Iraanse kernbom hebben afgewend en is van het duivelse dilemma verlost wanneer de tijd van diplomatie en sancties voorbij zijn en alleen een aanval Iran nog van een kernwapen kan afhouden.

Uiteraard is dit voor Israel geen aanvaardbare oplossing, dat dan immers met een feitelijk Iraans kernwapen zal moeten leven, al kan die niet a la minute worden afgeschoten. Wat Israel in zo'n geval zal doen, en of Netanyahu het zozeer benadrukte recht om in te grijpen wanneer hij dat nodig acht voor de veiligheid van zijn land, zal gebruiken, is een groot raadsel en hangt waarschijnlijk vooral af van de vraag of men denkt de capaciteit te hebben zonder hulp van de VS het Iraanse atoomprogramma aanzienlijke schade toe te brengen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI English



IMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.



IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.