IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wake voor Gaza, wie waakt voor Israel?

IMO Blog, 2012

Hieronder een gastblog van Gerbrig Arends, die (helemaal alleen) meeliep met de anti-Israel wake die Anja Meulenbelt had georganiseerd om de activisten van Islamitische Jihad en aanverwante organisaties te herdenken die Israel had gedood in reactie op de vele raketbeschietingen. Zij wilde daar een ander geluid laten horen en ging het gesprek aan met diverse anti-Israel activisten.

Met enkele toevoegingen van mij.

Ratna Pelle
Wake voor Gaza. Maar wie waakt voor IsraŽl?

Op donderdag 15 maart, had Anja Meulenbelt op haar weblog opgeroepen tot een Ďwake voor Gazaí in Utrecht i.v.m. de vijandelijkheden van Israel tegen Gaza die juist de afgelopen weken weer zoveel mensenlevens zouden hebben gekost. Hier ontbrak duidelijk de nuance, dus ik toog die dag rond 17.45 naar Utrecht CS en vond al gauw een klein groepje mensen met Palestijnse vlaggen en wat borden met allerlei leuzen, dat Israel zijn criminele activiteiten moet staken en oproepen tot een boycot van Israel.

En natuurlijk dat grote spandoek waarop je 4x een kaartje van Palestina (zoals zij het noemen) ziet. De eerste keer is dat helemaal groen maar er komt steeds meer wit totdat 'Palestina bijna helemaal van de kaart is geveegd'. (Als je het spandoek van rechts naar links leest, op zín Hebreeuws of Arabisch, dan verschijnt er overigens een heel andere boodschap die misschien wel meer recht doet aan de waarheid). [Dat kaartje is ontzettend misleidend want al het land dat in handen was van de Britten voor 1948 (en dus geen privť eigendom was van Arabieren of Joden) wordt als 'Palestijns' ingekleurd. Daaronder valt de gehele Negev woestijn, 60% van het huidige Israel. Zie over deze misleidende kaartjes: Palestina op de landkaart - RP]

Ik ben daar maar vlak bij gaan staan en heb mijn vlag van Israel uit de tas gehaald en omhoog gehouden samen met een spandoekje waarop ik had geschreven "Na hoeveel raketten zouden wij reageren?" Ik doelde daarmee natuurlijk op het feit dat Israel de beschietingen vanuit Gaza jarenlang had laten voortduren, en ook de laatste jaren en weken eigenlijk niets terug had gedaan, ook niet toen Hamas de wapenstilstand verbrak door toch weer raketten op Israel af te schieten. Er zijn de afgelopen jaren duizenden raketten op Israel afgevuurd, maar die halen pas het nieuws wanneer Israel reageert en er Palestijnse doden vallen.

Maar dat bleek niet zomaar voor iedereen duidelijk te zijn helaas. Sommige mensen meenden zelfs dat mijn tekst tegen Israel gericht was omdat het in hun idee het niet de Palestijnen zijn die steeds weer raketten afschieten maar Israel! Onnodig om te zeggen dat ik weinig gehoor kreeg als ik probeerde uit te leggen dat het net andersom was.

Ik had ook een ander spandoek mee genomen met het aantal burgerdoden (7500!) in SyriŽ er op, maar dat was iets te groot om het alleen vast te houden. En aangezien er verder niemand zich bij mij aansloot kon ik dat helaas niet gebruiken.

[Je kunt natuurlijk zeggen: maken die burgerslachtoffers in SyriŽ het minder erg wat Israel doet? Op zichzelf niet, maar de Palestijnse doden (bijna allemaal activisten van de Islamitische Jihad en andere terreurorganisaties) vallen totaal in het niet bij wat het Syrische regime dagelijks aanricht tegen de eigen bevolking, waarbij burgers expliciet het doelwit zijn. Het is een schril contrast tussen een regime dat zijn eigen bevolking op de meest brute wijze doodt en onderdrukt, en een land dat zich tegen raketaanvallen verdedigt met gerichte acties. Ondertussen is het Israel dat de woede en verontwaardiging oproept van de pro-Palestina activisten, die beweren dat zij voor de mensenrechten opkomen. Geen wake voor SyriŽ, geen oproepen SyriŽ te boycotten, geen boze brieven en artikelen en blogs over wat SyriŽ doet. Ja, het is erg, we weten het, en laat me nu verder met rust. - RP]

Het groepje actievoerders groeide langzaam tot zoín 40 mensen die mij wat verbaasd aankeken, sommigen werden boos, anderen namen fotoís van me, of waarschuwden elkaar hardop om maar niets te zeggen omdat Ďsommige mensen nu eenmaal te dom zijn om het te begrijpení. Het groepje bleef in de stationshal wachten en op een gegeven moment kwam ook Anja Meulenbelt aan. Ik had haar graag even gevraagd naar alle reacties die ik in het verleden op haar weblog heb geschreven en die zij gewist (gemeulenbelt) heeft, maar zij achtte mij maar een blik waardig, en toen ging de groep op pad. Ik liep mee, heel Hoog Catharijne door en Utrecht in. Ik kwam zo af en toe zelfs midden in de stoet te lopen, maar dat was geen probleem. Op een enkeling na behandelde men mij beleefd en er waren zelfs betogers die mij complimentjes gaven omdat ik zo'n lef had! Een stalletje waar Ahava producten werden verkocht werd ongemoeid gelaten.

Er waren ook voorbijgangers die of boos reageerden, of juist hun duim opstaken: ďwat goed dat u dit doet!Ē Ook waren er mensen die echt informatie kwamen vragen omdat ze gewoon niet weten hoe en wat ze ervan moeten denken. Bv. over berichten over apartheid in Israel, of dat Israel toch het land van de Palestijnen ingepikt had. Mensen die eigenlijk sympathie hadden voor beide kanten maar vaak toch weinig weten over de geschiedenis en de huidige situatie.

En dan kun je gaan uitleggen dat er in Israel helemaal geen apartheid is, en dat Israel het enige land in het Midden Oosten is waar bv. volkomen vrijheid van godsdienst is voor Joden, christenen en moslims. Dat Palestina eeuwen lang een zeer dun bewoonde, desolate uithoek was van het ene wereldrijk na het andere en dat veel Palestijnen, zelfs Arafat, pas vrij kort geleden naar het gebied zijn gekomen, terwijl er ook altijd Joden hebben gewoond, en in de 19de eeuw al een aantal Joodse immigratiegolven hebben plaats gevonden.

En dat niet Israel het probleem is, maar dat het de eigen Palestijnse leiders zijn die steeds weer de belangen van hun volksgenoten hebben opgeofferd aan hun haat tegen Israel en hun verlangen dat land van de kaart te vegen. Ik heb ook uitgelegd dat ook ik beslist niet anti-Palestijns ben, maar dat je de Palestijnen niet helpt met een boycot van Israel, maar door hun leiders aan te pakken.

Op een plein ergens in de stad aangekomen vormden de actievoerders een halve kring en hebben een paar mensen (o.a. Anja Meulenbelt) gesproken. Ik kon het lang niet allemaal mee krijgen, maar ik hoorde wel dat het o.a. ging om

- leugens, hoe oneerlijk en eenzijdig de media wel niet zijn (dat zijn ze inderdaad, alleen dan niet ten gunste van Israel maar van de Palestijnen!),
- hoe Israel onrechtmatig zomaar iemand om zijn politieke ideeŽn van kant had gemaakt (mijn reactie dat het niet om zijn politieke ideeŽn ging, maar om zijn terroristische daden en plannen viel niet in goede aarde),
- een heel dramatisch verhaal over een gezin in Gaza waar opeens een bom op het huis was gevallen en een kind was om gekomen. (Verschrikkelijk natuurlijk, als het waar is, hoe en wat de omstandigheden ook zijn. Maar helaas blijken de verhalen over omgekomen kinderen vaak niet te kloppen. Van de vijf burgerslachtoffers tijdens de recente escalatie zijn er drie door Palestijns vuur omgekomen.)

Verder werden er lichtjes ontstoken, er werd gezongen (we shall overcome, en iets van internationale solidariteit en 'Israel schendt mensenrechten, hi ha ho'!), er was 2 keer een moment van stilte en toen brak de boel min of meer op. Ik ben gezellig met ze mee terug gelopen en heb nog wat doorgepraat met 2 actievoerders die echt een totaal ander beeld hebben over de geschiedenis van het conflict en de rol van Israel daarin dan ik. Je kunt je afvragen of het ooit mogelijk zal zijn daar een echt gesprek over te voeren. Het lijkt me heel moeilijk en ik wordt daar weleens wat hopeloos van.

Toen we bijna weer bij het station waren vroeg een man die 2 Palestijnse vlaggen in zijn hand had aan mij of ik naast de Israelische vlag niet ook de Palestijnse wilde vasthouden. Ik moest even denken, maar toen bedacht ik en heb ik hem ook gezegd dat Israel vanaf het begin altijd heeft ingestemd met alle delingsplannen en dat, als het aan Israel had gelegen, er dus al lang een Palestijnse staat was geweest, dus dat ik best ook een Palestijnse vlag vast wilde houden. Maar toen ik mijn hand uitstak om de vlag van hem aan te nemen kreeg ik hem niet...

Ca. 19.30 uur waren we weer terug op Utrecht CS en ging ieder zijns/haars weegs. Tot de volgende keer!?

Gerbrig Arends-Alkema


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.