IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Ewout Klei en de karikatuur van Israel

IMO Blog, 2012

Op Republiek AllochtoniŽ verschijnen de laatste tijd af en toe artikelen die betogen dat het met het nieuwe antisemitisme wel meevalt, dat antizionisme te zeer met antisemitisme wordt verward, dat mensen die het antisemitisme hekelen vaak een islamofobe agenda hebben, etc. Het is jammer dat een weblog dat zozeer de discriminatie van moslims en andere minderheden hekelt, niet gevoeliger is voor negatieve stereotyperingen van Joden, ook als ze netjes in een antizionistisch jasje worden verpakt.


Zo betoogt historicus en D66 lid Ewout Klei dat de cartoon van Jos Collignon waarin een anonieme hand Wilders een hoop geld toestopt en in het Hebreeuws wordt bedankt, helemaal niet antisemitisch is, althans, dat weten we niet. Een lang verhaal moet ontkrachten wat in een oogopslag duidelijk is: dat Collignon het antisemitische thema gebruikt van de rijke Joodse lobby en/of de anonieme rijke Jood die achter de schermen aan de touwtjes trekt.

Maar terug naar de cartoon van Jos Collignon. De Volkskranttekenaar hekelt de pro-IsraŽlische opstelling van Wilders en het feit dat hij zijn partijfinanciŽn niet openbaar wil maken. Wilders bedankt zijn weldoeners in het Hebreeuws, maar we zien die weldoener niet. Collignon heeft niet een stereotype jood met haakneus, gemene oogjes en pijpenkrullen getekend, die bezig is met een snode samenzwering. Dit is allemaal interpretatie van Niemoller. Het enige wat je op de cartoon ziet is een arm, en het feit dat Wilders zijn onzichtbare weldoener in het Hebreeuws bedankt. Het ligt natuurlijk voor de hand dat deze persoon een jood is (om precies te zijn een zionistische jood die het bezettingsbeleid van IsraŽl steunt), maar dit volgt er niet noodzakelijk uit de tekening. We weten het gewoon niet. Dat Wilders hem in het Hebreeuws bedankt, betekent niet per se dat de weldoener joods is. Grootinquisiteur Niemoller heeft voor zijn beschuldiging te weinig harde bewijzen.

Nee, we zien geen haakneus, en ja, het ligt inderdaad nogal voor de hand dat deze persoon een Jood is al heeft hij geen Jodenster opgespeld. Hoe expliciet wil Klei het hebben? Of het een 'zionistische Jood is die het bezettingsbeleid van Israel steunt' weten we vervolgens weer niet, en is de interpretatie van Klei. Zionistische Joden die de bezetting steunen zijn blijkbaar slecht in zijn optiek, dus die mag je zo neerzetten en dan heeft het opeens helemaal niks meer met joden en antisemitisme te maken. Het is een hoop gebla-bla om zaken te verdoezelen.

Heimelijke antisemieten

Vervolgens krijgen we de dooddoener te lezen dat antisemitisme met kritiek op Israel wordt verward:

Het probleem is, dat kritiek op IsraŽl en antisemitisme twee verschillende zaken zijn, maar ten onrechte vaak met elkaar in verband worden gebracht. Door kritiek op IsraŽl categorisch als antisemitisch te demoniseren, ontpoppen Joost Niemoller cum suis zich als grootinquisiteurs van de rechtse kerk. In de kringen van Niemoller is de beschuldiging van Ďantisemitismeí een sjibbolet geworden, om elk kritische geluid de mond te snoeren.

Het probleem is dat kritiek op Israel soms, en steeds vaker, maar niet altijd, de grens met antisemitisme overgaat of in elk geval dicht nadert. Er is dus een duidelijk verband tussen die twee, al is natuurlijk niet iedere kritiek op Israel antisemitisch, en zijn er ook maar heel weinig mensen die geen enkele kritiek op Israel hebben. Het zou interessant zijn dat verband eens nader te onderzoeken en te proberen er een verklaring voor te vinden, maar het is makkelijker je tegen de boodschapper te keren:

De beschuldiging van Niemoller hoor je in bepaalde kringen wel vaker. De Dagelijkse Standaard, maar ook een blad als Elsevier en een krant als het Reformatorisch Dagblad schrijven uitgebreid over antisemitisme, vooral als moslims (in Nederland en daarbuiten) zich hier aan schuldig maken. Daarnaast hekelen zij iedereen die sympathiseert met de Palestijnse zaak Ė de Internationale Socialisten, Gretta Duisenberg, Harry van Bommel, het Interkerkelijk Vredesberaad enzovoort Ė en beschouwen ze deze sympathisanten als heimelijke antisemieten. Duisenberg maakte het haar tegenstanders natuurlijk ook makkelijk, door te zeggen Ďzes miljoení handtekeningen te willen ophalen, waarmee ze (al dan niet per ongeluk) verwees naar de zes miljoen joden die tijdens de Holocaust zijn vermoord.

Duisenberg maakte het haar tegenstanders misschien makkelijk, maar ook andere bekende critici gaan de grens soms over. Waarom is dat? Waarom lijkt het een soms zo naadloos over te gaan in het ander, bijvoorbeeld wanneer er over de machtige en rijke Joodse, eh, zionistische lobby wordt gesproken en deze in diverse TV programma's en artikelen uitgebreid wordt geanalyseerd, waarbij haar invloed steevast stevig wordt overdreven? En Duisenbergs antisemitisme komt ook ergens vandaan, en staat niet los van haar Israelhaat. Mij valt telkens weer op dat mensen die met de Palestijnen sympathiseren veel begrip hebben voor Duisenberg, en menen dat zij vanwege haar soms emotionele uitspraken een makkelijk doelwit is. Men lijkt met die uitspraken zelf verder niet zo'n probleem te hebben. De Internationale Socialisten zijn de grens ook vaker overschreden, bijvoorbeeld in hun openlijke steun aan en kontakten met Hezbollah, een organisatie die niet alleen de staat Israel wil bestrijden, maar ook betrokken is bij aanslagen op Joodse doelwitten buiten Israel, zoals een Joods cultureel Centrum in ArgentiniŽ in 1994. Ook zendt Hezbollah op haar TV kanaal Al Manar antisemitische programma's uit, en worden de Protocollen van de Wijzen van Zion als betrouwbaar boek neergezet. Van Bommel is geen antisemiet maar is volgens sommigen verdacht vanwege die intifada spreekkoren die hij beweerde niet te hebben gehoord wat volgens zijn tegenstanders onwaarschijnlijk is. En hij is wel heel erg eenzijdig in zijn kritiek op Israel en milde houding tegenover Palestijns geweld.

Vergelijkingen van de Joden met de nazi's en Gaza met het getto van Warschau, het gebruik van antisemitische stereotyperingen zoals de Joodse/zionistische almacht, en een buitenproportionele en ongezonde focus op alles wat Israel doet: het zijn zaken die maar al te vaak met 'kritiek op Israel' samengaan. Soms wordt ook openlijk Israels bestaansrecht gehekeld, en gezegd dat de Joden maar 'terug' moeten keren naar Europa. Joden worden als een religie beschouwd en hun nationale aspiraties en rechten ontkend. Ook worden vaak de Joodse wortels in het land Israel en de stad Jeruzalem ontkend. Maar dat alles heeft natuurlijk niks met antisemitisme, met negatieve beeldvorming over Joden, te maken. Het is immers slechts legitieme kritiek op de staat Israel.

Het is inderdaad triest dat maar enkele media zoals het Reformatorisch Dagblad en Elsevier geregeld aandacht besteden aan het (islamitische) antisemitisme en de christenvervolgingen in het Midden-Oosten. De andere media vinden dit blijkbaar not-done, zijn bang de islam te negatief neer te zetten en daarmee bij te dragen aan polarisatie, of het past anderszins niet in hun paradigma waarin christenen en Joden deel zijn van het dominante Westen waartegen niet-Westerse landen en culturen zich met recht afzetten. Zoiets.

Een zionist is gewoon een Jood

Overigens wordt antisemitisme zeker weleens met kritiek op Israel verward, en zijn er mensen die deze beschuldiging te snel uiten. Net zoals er mensen zijn die iedere kritiek op de islam als islamofobie afschilderen. In het volgende heeft Klei wel gelijk:

Tot zover IsraŽl. Wat in de Nederlandse discussie over IsraŽl en het antisemitisme heel erg meespeelt, is de discussie over de islam. Geert Wilders steunt IsraŽl niet vanwege een bepaald schuldgevoel over de Holocaust, maar omdat IsraŽl in zijn ogen een voorpost is in de wereldwijde strijd tegen het Ďislamofascismeí. Degenen in Nederland die het luidst protesteren tegen antisemitisme, zijn vaak ook degenen die zich het luidst uitspreken tegen de islam. Hetzelfde geldt voor de christenvervolging in het Midden-Oosten. Degenen die hier (terecht) oog voor hebben, hebben daarnaast dikwijls een islamofobische agenda. Het feit dat er in de islamitische wereld een onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen IsraŽl en joden, is voor deze partijen en kranten een reden, om de karikatuur te schetsen dat alle moslims antisemiet zijn.

Dit staat niet los van de eerdere constatering dat maar enkele media, vaak ter rechterzijde, geregeld aandacht besteden aan antisemitisme en extremistische tendensen in de islam. Waarom hekelt GroenLinks het antisemitisme in Palestijnse media niet? Niet politiek correct. Ze hebben het misplaatste idee dat dit allemaal door de bezetting en dus door Israel komt. Vervolgens zijn het meestal de PVV en soms de Christen Unie die dat wel doen. Misschien kan Klei, die in zijn stuk het antisemitisme onder Palestijnen min of meer erkent, er eens een lans voor breken bij D66? Ik bedoel maar, het klopt zeker dat Wilders c.s. er een agenda op na houden (hoewel ik geloof dat zijn sympathie voor Israel zeker oprecht is), maar het feit dat dit onderwerp door (islamofoob) rechts en streng christelijk met hun eigen agenda en ondertoon wordt gebracht, komt ook omdat anderen het laten liggen. Zoiets zou mensen, partijen en media van links tot rechts en seculier tot christelijk moeten aangaan, net zoals dat geldt voor racisme en andere misstanden. Maar wanneer een Palestijnse imam de vreselijkste dingen zegt over Joden is het stil en lees je er alleen over op de bekende blogs en sites. Dit in tegenstelling tot wanneer de 90 jarige en half seniele Ovadia Yosef weer eens van zich laat horen: dan staat het vet gedrukt op de voorpagina van de NRC. Overigens is het niet waar dat het Reformatorisch Dagblad een karikatuur schetst waarin alle moslims antisemiet zijn. Het RD maakt zeker het onderscheid tussen de (religieuze) leiders en het volk. Dat geldt ook voor Elsevier.

Het is nogal een eufemisme om te stellen dat in de islamitische wereld het onderscheid tussen Israel en Joden onvoldoende wordt gemaakt. Wanneer men zegt dat de zionisten achter alle ellende en problemen zitten (van natuurrampen als de tsunami en allerlei ziektes tot de armoede in het Midden-Oosten en natuurlijk alle geweld tussen verschillende vormen van de islam), dan is dat natuurlijk even antisemitisch als wanneer men de Joden daarvan beschuldigt. Een zionist is namelijk gewoon een Jood, eentje die achter Israels bestaansrecht staat en (vaak, maar niet altijd) bereid is voor Israel te vechten, er te gaan wonen, of zich er anderszins betrokken bij voelt. Ook Peace Now en het linkse Meretz zijn zionistisch, dus met de nederzettingen heeft het weinig te maken.

Klei's clichťs

Klei haalt in zijn stuk ook flink uit naar Israel, met de bekende clichťs:

Tijdens de stichting van de staat IsraŽl zijn honderdduizenden Palestijnen met geweld van huis en haard verdreven. Deze gebeurtenis wordt door de Palestijnen de Nakba genoemd, het Arabisch voor ramp/catastrofe. Vanaf 1967 bezet IsraŽl bovendien de Westelijke Jordaanoever, en IsraŽlische kolonisten pikken beetje bij beetje steeds meer stukken land van de daar wonende Palestijnen in. Belangrijk is bovendien het buitensporige geweld van IsraŽl: als er vanuit de Gazastrook enkele zelfgemaakte raketten worden afgevuurd, meestal met Ďslechtsí enkele lichtgewonden aan IsraŽlische zijde tot gevolg, dan reageert IsraŽl met grof geweld en vallen er aan Palestijnse zijde tientallen doden. Voorts is er de apartheid: IsraŽl is volgens de grondwet van het land een Ďjoodse staatí. De in IsraŽl wonende Arabieren worden als tweederangs burgers behandeld, en de Palestijnen als derderangs burgers. De situatie in IsraŽl lijkt erg op die van het blanke apartheidsregime van Zuid-Afrika, waar tot 1994 de zogenaamde Ďkleurlingení tweederangs burgers waren, en de Ďzwartení derderangs burgers.

Die Palestijnen zijn niet zomaar verdreven, nee, ze werden verdreven in een door hun begonnen oorlog waarin ze de Joden wilden doden en verdrijven. Het merendeel is daarbij niet eens met geweld verdreven maar zelf gevlucht om verschillende redenen. Israel bezet de Westelijke Jordaanoever ook niet zomaar, maar veroverde die na bijna twee decennia Arabische agressie die zo dreigend werd dat oorlog onafwendbaar was. Het hele verhaal staat hier. Er komen sinds de Oslo Akkoorden nauwelijks nieuwe nederzettingen bij, en er is een voortdurende strijd en discussie over grondbezit op de Westoever, waarbij Israelische rechtbanken geregeld Palestijnen in het gelijk stellen.

Het buitensporige geweld van Israel is fabel en dooddoener nummer een. Geen leger doodt naar verhouding zo gericht de terroristen (vrijheidsstrijders zo je wilt) en ontziet de onschuldige burgers. Bij de recente Gaza escalatie waren 22 van de 26 gedode Palestijnen strijders, vaak op weg om raketten af te vuren. Drie van de vijf gedode burgers kwam door Palestijns vuur om het leven. Oh ja, de zelfgemaakte raketten die geen schade aanrichten. Hoe onwetend kun je zijn? De Palestijnen hebben tegenwoordig Grad raketten die 40 km en verder komen, met een zwaardere lading die met gemak meerdere mensen kan doden. Ook de 'primitieve' Qassams konden overigens doden. Vandaar dat Israel zoveel investeert in schuilkelders, alle scholen dicht waren tijdens de beschietingen, en er een peperduur raketafweer systeem is ontwikkeld.

De situatie in Israel tot slot lijkt absoluut niet op die in het Zuid-Afrika van destijds, want in Israel lopen Joden en Arabieren, zwart en blank door elkaar, zitten op dezelfde stranden, werken voor dezelfde baas, worden in dezelfde ziekenhuizen behandeld, mogen allemaal stemmen, studeren en met elkaar trouwen. Er is discriminatie, net als hier, en er zijn etnische spanningen omdat er een nationaal conflict is tussen beide groepen en de loyaliteiten verschillende liggen. Het wantrouwen en animositeit komen overigens van twee kanten. Het is triest maar helaas niet ongewoon dat iemand zoveel onzin over Israel te berde brengt. Van mij zul je geen blog tegenkomen over voetbal; weet ik niks van. Waarom meent iedereen wel over Israel en haar geschiedenis te kunnen oordelen? Jammer dat een zo vooringenomen persoon de afdeling Levensbeschouwing en Religie bij D66 leidt. D66 is vaak een partij van nuance, van het verder kijken dan de krantenkoppen en juist niet te snel je oordeel vellen. Maar voor Israel maken sommigen graag een uitzondering.

Zie voor een uitgebreidere weerlegging van een aantal populaire mythes over Israel ook dit artikel.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Friday, 13 April 12, schreef Jan

D66 is een politieke partij, waarvan je niet weet wat de kop of de staart is.
Jan Willem van Waning, oud Kamerlid van D66 heeft jarenlang een weblog gehad op de Volkskrant, die ik zou willen omschrijven, als een variant op de "Protocollen van de Wijzen van Sion."
Een uitspraak op deze door Alexander Pechtold gewaardeerde oud duikboot kapitein, op zijn weblog, zal bevestigen, dat deze man niet fris is.

http://plein66.nl/thoughts/7950
"Christen- en joodse zionisten in de VSA, verenigd in de (Pro-Groot) 'Israel lobby', hebben een grote, zo niet beslissende, invloed gehad op het heilloze buitenlandse beleid van de regering-Bush jr."

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.