IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wat ook moet worden gezegd

IMO Blog, 2012

(Vervolg op: Wat echt moet worden gezegd)

Wat moet worden gezegd is dat onze doorgeschoten kritiek op Israel een behoorlijk nare bijsmaak heeft gekregen. Het lijkt er vaak verdacht veel op dat wij, door de Joden als de nieuwe beulen voor te stellen, ons eigen straatje schoon willen vegen. Waarom anders wordt Israel zo vaak met de nazi's vergeleken, en wordt zo vaak nazi-terminologie gebruikt om Israel en het conflict te beschrijven? Israel is een 'Herrenvolk' aldus wederom Thomas von der Dunk. Gaza is een getto, om precies te zijn het getto van Warschau, aldus talloze columnisten en apologeten voor de Palestijnen. Vaak ook wordt het een concentratiekamp genoemd. Laatst zag ik een cartoon waarin een kampoverlevende en een Palestijn, beide in het prikkeldraad verstrikt, naast elkaar stonden. Ook een geliefd thema is de voorstelling van Jezus als Palestijn, die nu wederom gekruisigd wordt door de Joden, en natuurlijk dat Joden bloed van Palestijnse kindertjes drinken of in hun brood stoppen, zoals onder andere de leider van de islamitische beweging in Israel, Raed Salah, beweert. Een cartoon waarin Sharon een Palestijns kind in zijn mond stopt won in 2003 zelfs een Britse prijs. De Joden doen niet onder voor de meest walgelijke niet-Joodse regimes, is de onderliggende idee. En: de Joden zijn zelf medeplichtig aan het antisemitisme, door zich zo te misdragen. Nu de Joden macht hebben blijken ze geen haar beter dan anderen, hebben we daar onze nek zo voor uit gestoken? En is al die aandacht voor de Holocaust eigenlijk niet overdreven? Er zijn immers zoveel anderen omgekomen, maar die Joden trekken weer alle aandacht naar zich toe. Het antisemitisme druipt er vanaf, maar waag het niet dat te zeggen want dan ben je bezig op een valse manier gerechtvaardigde kritiek op Israel te smoren.


Wat moet worden gezegd is dat veel mensen zich in mindere of meerdere mate schuldig maken aan deze doorgeschoten kritiek en aandacht voor (vermeend) Israelisch onrecht, maar linkse politici en intellectuelen, mensenrechtenorganisaties en vredesgroepen, en natuurlijk kritische columnisten die graag laten zien de controverse niet te schuwen, behoorlijk zijn oververtegenwoordigd. En hoe meer kritiek, hoe meer in hun ogen hun gelijk wordt bewezen. Waarom reageert men anders zo als door een wesp gestoken? Wel, misschien omdat men oprecht boos is over zoveel leugens en valse beschuldigingen, over zoveel hypocrisie en selectieve verontwaardiging?

Waarom is links, dat opkomt voor de zwakkere en voor een rechtvaardiger samenleving, zo anti-Israel geworden? Dat is niet altijd zo geweest. Er was een tijd dat de PvdA dichter bij Israel stond dan de VVD, en in Israel was de arbeidspartij tijd dominant. De kibboets, een sterke vakbond en een moraal van collectivisme en gemeenschapszin domineerden. De kibboetsen brachten de beste officieren voort. Israel is rechtser geworden, de kolonistenbeweging is opgekomen en wist door slim spel en handig gebruik makend van de Arabische afwijzing van Israel steeds meer macht en invloed te krijgen.

Het Israelisch-Palestijns conflict werd steeds meer als een Noord-Zuid conflict gezien, en de Palestijnen als slachtoffer van de laatste koloniale staat. Maar ook de Palestijnen zelf hebben een slim spel gespeeld, door zich te verbinden met linkse bewegingen in het Westen en hun taal te spreken. Daarnaast speelt de VN een niet onbelangrijke rol. Zij wordt met name door linkse westerlingen hoog aangeslagen en gezien als een imperfecte maar nobele instantie die probeert oorlog te voorkomen, te bemiddelen en door middel van wereldwijde democratie tot overeenstemming te komen over belangrijke kwesties. Dat zij al decennia lang wordt gedomineerd door het islamitische blok (de OIC) en de zogenaamde niet-gelieerde staten (voor een groot deel dictaturen), die ervoor zorgen dat iedere anti-Israel resolutie kan rekenen op een automatische meerderheid en eigen extremere wandaden uit de aandacht weet te houden, willen deze mensen niet zien. Sterker nog, men ziet de felle kritiek op Israel door de VN als bewijs van Israels schuld, net als de vele aan de VN gelieerde organisaties die zich inzetten voor Palestijnse 'rechten', waarbij men soms zover gaat Israels bestaansrecht te ontkennen en te betreuren (op 29 november wordt de VN resolutie die deling van het gebied voorstelde en daarmee een aparte Joodse staat bepleitte, door hen betreurd). Organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International hechten veel waarde aan de VN, en luisteren net als de VN vooral naar Palestijnse bronnen en getuigen, want zij zijn immers de slachtoffers...

Israelkritiek is soms ingegeven door terechte bezorgdheid over de koers van het huidige Israel en het zich voortslepende conflict met de Palestijnen. Het overschrijdt echter steeds vaker niet alleen de grens van de redelijkheid maar maakt gebruik van dezelfde antisemitische noties, waarbij het woord 'Jood' in 'zionist' is veranderd. De macht van de Joodse c.q. zionistische lobby wordt schromelijk overdreven. Zij wordt niet alleen als effectief en invloedrijk maar ook als gewiekst en leugenachtig voorgesteld. Rijke Joden zouden onevenredig veel invloed hebben op de Amerikaanse politiek, media en het bankwezen, zij richten organisaties als de AIPAC op die niet het Amerikaanse maar slechts het Israelische belang zouden dienen (zie ook: antizionisme op Israel Palestina Info. Reaguurders op internet zijn nog explicieter. Onder zowat ieder artikel over Israel verschijnen tientallen, soms honderden reacties waarbij het meestal niet lang duurt voordat iemand beweert dat de Joden nu precies doen wat hen werd aangedaan en ze uit 'Palestina' moeten oprotten.

Wat gezegd moet worden is dat Israel-critici op zijn best behoorlijk eenzijdig zijn en bijna altijd een blind oog hebben voor (Arabisch) antisemitisme en de ware bedoelingen van Israels vijanden. Hoe vaak Hamas leiders ook blijven herhalen dat ze echt, heus, eerlijk waar geen vrede willen met Israel en hooguit een tijdelijk bestand op voor Israel volkomen irreŽle voorwaarden nastreven, Hamas is in hun ogen pragmatisch en een prima gesprekspartner voor Israel. Hoe vaak Hamas leiders ook zeggen dat ze achter de 'gewapende strijd' blijven staan, en daarbij ook burgers legitieme doelwitten zijn, Westerse journalisten en experts blijven schrijven dat Hamas bereid is de gewapende strijd stop te zetten, indien Israel ook wat toegeeflijker is. Voor de bezetting in 1967 pleitten Palestijnse en Arabische leiders voor de 'bevrijding' van geheel Palestina, voor het ongedaan maken van het 'onrecht' van 1948 en het gedwongen terugsturen van alle Joden die na 1917 naar het land kwamen. Hamas stamt van 1987, haar ideeŽn zijn veel ouder.

Wat gezegd moet worden is dat je geen filosemiet en ook geen Wilders adept hoeft te zijn om de huidige hypocrisie tegenover Israel aan de kaak te stellen. Het is heel goed mogelijk om vanuit linkse idealen van rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid op te komen voor Israels bestaansrecht en recht op een 'fair hearing'. Israel is niet alleen een bezettende macht met een sterk leger, maar ook een klein land gelegen in een haar nog steeds vijandig gezinde omgeving, dat noodgedwongen soms de eerste klap moet uitdelen en continu alert moet zijn. Het is het enige land waarvan geregeld, en steeds vaker, het bestaansrecht wordt betwist en ontkend. Niet alleen door radikale moslims maar ook door vermeende verlichte geesten en geŽngageerde intellectuelen. Er is echter niks progressiefs aan het ontkennen van het recht van het Joodse volk op een eigen staat, een veilige haven, op zelfbeschikking.

In het Israelisch Palestijns conflict zijn in 2011 20 Palestijnen en 16 Israeli's omgekomen. In SyriŽ komen per dag al meer mensen om. De Arabische lente heeft in hetzelfde jaar aan duizenden mensen het leven gekost. Vergeleken met alle andere gewapende conflicten in de wereld is het Israelisch-Palestijns conflict relatief vreedzaam en komen er weinig wreedheden voor. Hoe naar het conflict voor hen die eronder lijden ook is, dergelijke cijfers rechtvaardigen de doorgeschoten woede, kritiek en nazi vergelijkingen op geen enkele wijze. Het wordt tijd dat we ons gezonde verstand terug krijgen en dit conflict, en Israels rol daarin als sterkere maar ook kwetsbare partij, in zijn ware proporties zien. Dat zal niet alleen ons gemoed maar ook de vrede aldaar ten goede komen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.