IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Goed en fout op vier mei: Vorden

IMO Blog, 2012

Nadat het gedicht van Auke de Leeuw dan met frisse tegenzin was teruggetrokken, las ik opeens het volgende:

VORDEN - 67 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog worden nu ook de tien in Vorden vlak voor het einde van de oorlog omgekomen Duitse soldaten betrokken in de dodenherdenking in Vorden.
Deze vindt 4 mei plaats op de algemene begraafplaats.

Volgens Bart Hartelman van Comitť 4 mei Vorden heeft de herdenking van de Duitsers een sober karakter. "Ons bereikten signalen om naast de omgekomen Britse soldaten ook deze gevallen Duitse soldaten bij de herdenking te betrekken. We hebben dit met de gemeente Bronckhorst overlegd."


Nou is Vorden geen wereldstad, maar toch. Eerst dacht ik overigens dat het een grap was, een slechte satire vanwege de commotie over dat gedicht van iemand die weleens even wou testen hoe makkelijk hij Joods Nederland op de kast kon krijgen. Maar het is bittere ernst. Een aantal mensen hebben inmiddels de burgemeester aangeschreven, die zich erachter verschuilt dat het een initiatief is van het plaatselijke Vier Mei Comitť (dat hierboven echter expliciet stelt dat men met de gemeente heeft overlegd) en erbij vermeldde dat men 'op gepaste wijze' langs de Duitse graven zal lopen. Oftewel, men zal niet de Hitlergroet brengen. Wel wordt er een Duits lied ten gehorde gebracht:

Na de plechtigheid bij de graven van de geallieerden, zal de terugweg langs de Duitse graven leiden, legt Hartelman uit. "Het Vordens Mannenkoor zal hier het lied BrŁder reicht die Hand zum Bunde ten gehore brengen. Hierna wordt de terugweg vervolgd naar de uitgang van de begraafplaats."

Vervolgens legt Hartelman uit dat:

"Ons comitť is ooit, na aandringen vanuit de voormalige gemeente Vorden, opgezet door oud-verzetsleden. Met hen nog binnen de gelederen was het niet mogelijk om zoiets te organiseren, dat was een brug te ver. De overige leden respecteerden dit. Inmiddels zijn deze verzetsleden gestorven en is volgens ons nu de weg vrij om ook de Duitse soldaten uit de anonimiteit te halen. Overigens hoeven mensen niet per sť mee te lopen naar het collectieve graf van de Duitsers. Een ieder is vrij om een andere weg terug te kiezen."

Cynischer kan bijna niet. De oud-verzetsleden zijn dood, dus nu kunnen we vrolijk nazi soldaten herdenken. Alsof dat niet indruist tegen de ontstaansreden en doelstelling van het comitť. Dat wilde immers juist vooral het verzet eren en hun herinnering levend houden, met als Leidmotief 'nooit weer'. In hoeverre je die individuele soldaten die voor de Duitsers vochten verantwoordelijk kunt houden voor de misdaden die ook in hun naam zijn gepleegd en het mede in stand houden van een wrede bezetting, is een andere vraag. Vaak wordt erop gewezen dat het zulke jonge jongens zijn, dienstplichtigen, en op weigering en desertie stonden zware straffen. Maar deze soldaten waren allemaal in de twintig en enkelen zelfs boven de dertig. Dan nog is de vraag hoeveel keuze zij werkelijk hadden, en, zoals ik in mijn vorige post reeds aangaf, het is achteraf door buitenstaanders natuurlijk makkelijk oordelen. Maar hoe dat ook zij, zij dienen niet op dodenherdenking tegelijk met verzetsstrijders en Joden te worden herdacht. Dat is niet alleen voor die inmiddels overleden verzetsstrijders, maar ook voor veel nabestaanden en kinderen van Holocaustslachtoffers een brug te ver. Een brug die misschien beter maar nooit overgegaan kan worden. Ook al is de intentie van meneer Bartelman en de burgemeester waarschijnlijk zuiver, het kan ook mensen aantrekken die heel andere intenties hebben. Bovendien geeft het een signaal af, dat, net als bij dat omstreden gedicht, makkelijk zo opgevat kan worden als dat er eigenlijk geen echt onderscheid is tussen goed en kwaad in de oorlog, dat iedereen op zijn manier slachtoffer was en misschien ook wel dader. Daarmee raakt de nagedachtenis vertroebeld van de werkelijke slachtoffers, van hen die totaal geen enkele keuze hadden en door een onmenselijk regime werden vermoord, en van hen die de goede keuze maakten en in het verzet gingen, en dat met hun leven moesten bekopen.

Ik heb wat dit betreft veel emotionele reacties gezien en gehoord de afgelopen dagen, evenals bij dat gedicht. Het rijt wonden open, maakt gevoelens van angst en onveiligheid wakker en wordt wel degelijk ook opgevat als een vorm van vergoelijking. Ik gun de nabestaanden van deze gevallen soldaten, van alle gevallen Duitse soldaten, een waardige herdenking waarin hopelijk plaats is voor het onderscheid tussen de waarde van een individueel leven dat in dienst stond van een vreselijk fout regime. Maar dat kan niet tegelijk met het herdenken van de slachtoffers van de nazi-terreur.

Hieronder een oproep die op Facebook rondgaat om het comitť en de burgemeester te benaderen en te verzoeken hiervan af te zien.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPROEP

Nadat het Nationaal Comite 4 en 5 mei eerder deze week, zij het niet van harte, besloot het omstreden gedicht "Foute Keuze" van Auke de Leeuw van de dodenherdenking op de Dam terug te trekken, blijkt nu dat men in Vorden ook daders wil gedenken. Het Comite 4 mei Vorden heeft besloten om tijdens de dodenherdenking ook een rondje langs de graven van de gevallen Duitse soldaten te lopen.

Ik citeer de voorzitter van het Comite: "Het Vordens Mannenkoor zal hier het lied BrŁder reicht die Hand zum Bunde ten gehore brengen. Hierna wordt de terugweg vervolgd naar de uitgang van de begraafplaats". Het Comite acht deze herdenking nu mogelijk omdat alle verzetshelden inmiddels zijn gestorven.
Bron: http://www.destentor.nl/regio/lochem/10874053/In-Vorden-omgekomen-Duitse-soldaten-herdacht.ece

Bovendien is Nederland nu verenigd met Duitsland in Europa, aldus de heer Hartelman.
Bron: http://www.contact.nl/regio/artikel/568144/

In het Katholiek Nieuwsblad wordt fel uitgehaald naar het Comite.
Bron: http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/2007-4-mei-vorden-herdenkt-nazi-soldaten.html

Enkelen van ons hebben er vanavond van gedachten over gewisseld op Facebook en komen tot de conclusie dat er opnieuw een stap in de verkeerde richting wordt gezet. Wij hebben dan ook besloten actie te ondernemen en het Comite en de gemeente Bronckhorst waar Vorden onder valt hierop aan te spreken.

Indien meer mensen zich geroepen voelen dit te doen dan kunnen zij zich wenden tot:
Comite 4 mei Vorden
Decanijeweg 14,
7251BP Vorden
0575-552055

Daarnaast kan ook de burgervader van de gemeente Bronckhorst, de heer Henk Aalderink worden benaderd op zijn eigen weblog:
http://www.henkaalderink.nl/

of op zijn Facebook-acount:
https://www.facebook.com/henk.aalderink

of benader hem op Twitter:
https://mobile.twitter.com/henkaalderink

Ook de regionale media kunnen worden aangeschreven:
http://www.bronckhorst.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=253&fontsize=12&stukid=1349

Wij vinden het volkomen ongepast om op 4 mei gevallen Duitse soldaten tegelijk met geallieerden te herdenken.

Niet op 4 mei!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Post Scriptum Wouter Brassť:

Wie worden verder herdacht bij de dodenherdenking in Vorden? Het bericht hierboven vermeldt alleen Britse soldaten. Het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting vermeldt 7 begravenen in Vorden; 3 daarvan waren vermoorde Jehova's Getuigen.

Vorden heeft ook een kleine Joodse begraafplaats, maar tijdens de bezetting woonden er geen Joden meer. Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland vermeldt wel 13 vermoorde Joden die van Vorden geboortig waren. (In sommige gemeenten worden ook zulke slachtoffers herdacht.) Te Vorden hebben ondermeer Joodse families Philips, Windmuller en Wertheim gewoond. Deze aquarel uit 1945 geeft de Joodse begraafplaats in Vorden weer (bron: Joods Historisch Museum).

Uit het naburige Lochem (tegenwoordig ook gemeente Bronckhorst) zijn tientallen Joden gedeporteerd en vermoord. Ratna en ik hebben onlangs een weekend in Lochem verbleven en ook Vorden bezocht, beide mooie, rustieke plaatsen. In Lochem vonden we de oude synagoge, met een gedenkplaat voor de vermoorde Joden.


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Sunday, 29 April 12, schreef Bets

Mooi stuk weer, ook mooie toevoeging van Wouter.
Bedankt!

op Thursday, 3 May 12, schreef Willem van der Velde

Als Nederlander, als sociaal liberaal maar bovenal als mens die zich bewust is van het 'rentmeesterschap' dat wij hebben op deze aarde ben ik zeer teleurgesteld in de reactie vanuit met name de Joodse kringen. Herdenken is gezamenlijk terug kijken en uit onze geschiedenis leren, opdat de fouten in het verleden niet meer gemaakt worden. Lessen doorgeven aan nieuwe generaties, door hen er ook bij te betrekken. Herdenken is verzoenen, daarmee stijgt een mens boven het eigen belang uit. Niet door zich 'polariserend' op te stellen, hetgeen nu gebeurd vanuit Joodse hoek. Met deze opstelling door nu zo negatief te reageren verspeelt de Joodse gemeenschap en hun geestverwanten veel 'goodwill'. Met hun acties tracht men een mening op te dringen en de Nederlandse samenleving te 'gijzelen'. Helaas wederom het zoveelste bewijs van onverzettelijkheid en gebrek aan realiteitszin. Gebrek aan inlevingsvermogen en om over grenzen (letterlijke en figuurlijke) heen te kijken. Deze zelfgekozen slachtofferrol past de Joodse gemeenschap anno 2012 niet meer!

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.