IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Kritiek op Israel moet normaal worden (1)

IMO Blog, 2012

Het is wat laat, maar ik wou nog even ingaan op een interview met denker des Vaderlands Hans Achterhuis over Israel dat 27 april in Trouw stond. Er staan een paar interessante zaken in, maar helaas ook een paar clichťs die weer de bekende negatieve stereotypen over Israel bevestigen. Zo staat er:

"Neemt niet weg dat het wel belangrijk is door te denken op de vraag hoe het kan dat iedereen die kritiek levert op IsraŽl onmiddellijk voor antisemiet wordt uitgemaakt. Dat gebeurde Van Agt, Gretta Duisenberg en zelfs de Joodse filosofe Hannah Arendt.

Dat Gretta Duisenberg voor antisemiet wordt uitgemaakt mag natuurlijk niet echt verbazen; ze nodigt daar op zijn zachtst gezegd ook wel toe uit. Bij Van Agt ligt dat iets anders, maar ook hij gaat behoorlijk ver in zijn kritiek, of beter gezegd demonisering en leugens over Israel. Dat totaal doorgeschoten kritiek op de enige Joodse staat door sommigen met antisemitisme wordt vergeleken, is niet perse onzinnig, en de vraag of en wanneer antizionisme overgaat in antisemitisme is een goeie, die Achterhuis niet aangaat door simpelweg te stellen dat het verschillende zaken zijn, die we niet met elkaar moeten verwarren. Overigens wordt iedereen die ergens zijn mond over open doet en een uitgesproken mening heeft wel uitgemaakt voor antisemiet, racist, fascist, extreem rechts, extreem links, achterlijk of wat dan ook. Dat is de 'debatcultuur' van tegenwoordig, geholpen door het internet waar je alles zonder problemen en ongegeneerd op kan plempen.


Het is een feit dat antizionisme en antisemitisme veel met elkaar te maken en veel gemeen hebben. Een antizionist ontkent het recht van de Joden op een staat, op zelfbeschikking. Vaak vindt men dat Joden geen volk zijn, of dat juist Joden geen geweld mogen gebruiken en machtsspelletjes spelen, zaken die nodig zijn om als staat te kunnen overleven. Meestal verkondigt men een hoop onwaarheden en overdrijvingen over Joods geweld (zowel van kolonisten als het leger), en wordt geweld en haat tegen Joden gebagatelliseerd. Er is vaak een extreme focus op Joods onrecht, waardoor het kan komen dat men uitzinnig van woede is over een soldaat die een Palestijnse vrouw afsnauwt terwijl de tientallen doden per dag in buurlanden of het ophangen van 'collaborateurs' door de Palestijnen, worden genegeerd. Zeg je daar wat van, en wijs je er bijvoorbeeld op dat in 2011 welgeteld 16 Israeli's en 20 Palestijnen omkwamen in het conflict, dan leidt je de aandacht af van waar het om gaat. Ook mensen die wijzen op het feit dat al die vredes- en mensenrechtengroeperingen, al die kritische journalisten en al die Israelische antizionisten ongestoord hun mening kunnen geven en hun werk kunnen doen (zij het dat ze wat minder makkelijk meer bakken met geld voor dit werk kunnen krijgen van buitenlandse regeringen en ook over het openlijk oproepen tot een boycot van Israel wordt tegenwoordig moeilijk gedaan), of op de homorechten, of op de vele Palestijnen die jaarlijks in Israelische ziekenhuizen worden behandeld, ontwijken het werkelijke probleem, namelijk de wrede en onmenselijke bezetting en doen aan pinkwashing (of 'medic washing'), en zijn pionnen in een duister spel van de oppermachtige Israellobby.

Er zijn duidelijke parallellen tussen de stereotypen die antisemieten door de eeuwen heen gebruikten en die van veel Israel critici nu, waarbij voor Jood vaak zionist wordt ingevuld. Het geloof in en gehamer op de Joodse c.q. Israellobby en haar tactieken en macht is wellicht de opvallendste. Niet alleen op obscure sites als Krapuul krijgt deze lobby ervan langs, ook zogenaamde kwaliteitsprogramma's zoals Tegenlicht besteden veel aandacht aan de ontdekking dat er in Nederland nog steeds mensen zijn die het om diverse redenen voor Israel opnemen, en stelt alles wat mensen doen voor Israel in een kwaad daglicht. Legio zijn de artikelen hierover in dagbladen en boze columns van mensen als Von der Dunk. Het is een kwaadaardige mythe, want de Israellobby stelt helaas niet zo gek veel voor in Nederland. De pro-Palestina lobby, voor een flink deel (indirect) gefinancierd met overheidsgeld en geld bedoeld voor ontwikkelingssamenwerking, timmert behoorlijk aan de weg en kan diverse successen op haar naam schrijven, maar daar hoor je nooit iemand over.
Ik had van Achterhuis verwacht dat hij wat dat betreft genuanceerder was, maar ook hij is blijkbaar ten prooi gevallen aan het clichť (een goede verdienste van de Palestina lobby, om in deze termen te blijven) dat volkomen oprechte en goedbedoelende mensen die met goed onderbouwde kritiek op Israel komen, allemaal vakkundig onschadelijk worden gemaakt door ze als antisemiet neer te zetten.

Vervolgens beschrijft Achterhuis Hannah Arendts positie:
Zij heeft zich van meet af aan verzet tegen de stichting van de staat IsraŽl, zoals die na de Tweede Wereldoorlog vorm werd gegeven. In haar artikelen stelde zij dat de Joden in het Midden-Oosten samen moesten werken met de Arabische bevolking van het land. Die was veel groter in aantal dan de Joden. De zionistische leus 'een volk zonder land voor een land zonder volk' was volgens Arendt onzinnig en gevaarlijk. Ze doet denken aan 'het lege land' dat de Britse filosoof John Locke in de zeventiende eeuw in Amerika meende te ontwaren, waarbij de Indianen werden weggedefinieerd om vervolgens verjaagd en vermoord te worden. Op dezelfde wijze werd de verdrijving van de Palestijnen een bijna logisch gevolg van de zionistische ideologie."

Ook hier passeren diverse clichťs de revue, zoals de idee dat de zionisten meenden (of zichzelf en de wereld voorhielden) dat ze in een leeg land kwamen. Dat wisten zij ook wel, en die leuze komt ook niet van zionisten maar van Britse christenen rond 1850 (toen er ook nog veel minder Arabieren in Palestina waren). De leuze is nauwelijks door zionisten gebruikt, en wordt vooral door antizionisten steeds maar weer aangehaald om het zionisme zwart te maken. De zionisten waren bereid met de Arabieren samen te werken, en het zionistische leiderschap aanvaardde alle Britse voorstellen op dat gebied; het waren de Arabieren die ieder samenwerking weigerden en ieder compromis afwezen. De verdrijving van de Palestijnen was dan ook geen gevolg van de zionistische ideologie, maar van de Arabische ideologie dat Joden tweederangsburgers waren en geen recht hadden op zelfbeschikking. Daarom wezen ze in 1947 het delingsplan van de VN af en begonnen een oorlog tegen de Joodse gemeenschap in Palestina. Overigens zijn de meeste vluchtelingen niet verdreven maar om verschillende redenen gevlucht. De vergelijking met Amerika, waar de indianen wel werden verdreven zonder zelf op grote schaal geweld te gebruiken, en waar de blanken minder te zoeken hadden dan de Joden in Palestina, gaat dan ook volledig mank. De zionistische ideologie ging uit van het Joodse recht op zelfbeschikking, en daarvoor was, binnen dat gebied, een Joodse meerderheid nodig. Men dacht die echter te kunnen bereiken via massale immigratie. Er is wel over transfer, verplaatsing van Arabieren, gesproken binnen de zionistische beweging maar dan vooral in reactie op Britse voorstellen daartoe, zoals het Peel plan uit 1938 waarin de Joden een staat zouden krijgen in een klein deel van Palestina (ca. 15%) en Joden en Arabieren die buiten het voor hun aangemerkte gebied woonden, zouden verhuizen naar dat gebied. Sommigen waren toen tegen deze plannen omdat ze gedwongen transfer niet acceptabel vonden. Later, tijdens de gevechten in 1948 en de pogingen van de Arabieren in Palestina om de Joden te verdrijven, is men harder over de Arabieren gaan denken, en beschouwden velen ze als een vijfde colonne, een vijandige bevolking, die net als de Arabische buurlanden uit waren op vernietiging van Israel.

Het is jammer dat Hans Achterhuis, een intelligente en belezen man, zich niet wat meer in de zaak heeft verdiept voordat hij zijn visie erop gaf. Wat hij zegt heeft een zeker gewicht; hij is immers onze voorbeeld denker. Maar in dit geval heeft hij toch net niet goed genoeg nagedacht en wellicht teveel vertrouwd op wat de media over Israel berichten en bekende mensen erover zeggen.

Lees hier deel 2

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.